Rescue Christians: een Katholieke organisatie die zich rechtstreeks inzet voor vervolgde Christenen

Foto: drrichswier.com

In tal van landen in Afrika en het (Midden-) Oosten worden Christenen zwaar verdrukt. Rescue Christians focust zich op het redden van Christenen die lijden onder de Blasfemiewetten, het helpen van familieleden van vermoorde families, en het helpen van vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van verkrachting. Hun missie is gebaseerd op het gebod van Jezus in Matteüs 25, om de hongerigen, de naakten en de gevangenen te helpen.

Ze geloven dat dit gebod Christus zijn oordeel baseert met betrekking tot het geven van hulp en troost aan de vervolgden. Jaarlijks worden vele honderden christenen geholpen, waarbij ook vaak jonge gehuwde koppels. Rescue Christians legt dan hun getuigenis vast op video.

Een katholieke familie in Pakistan. In hun armoedige woning hangt een afbeelding van de H.H. Harten van Jezus en Maria. Foto: RC

Een voorbeeld van een getuigenis is dat van Sahzad van 8 maart 2016, een Pakistaanse jonge christelijke vrouw en moeder van twee kinderen, die samen met haar man als slaaf in een zogenaamde ‘kiln’ of steenfabriek werkte. Christenen worden in dit land als minderwaardige mensen beschouwd en zijn doorgaans zeer arm. Omwille van haar geloof werd ze regelmatig brutaal verkracht door de baas van de steenfabriek, alsook door de accountant. Wanneer ze wilde roepen of protesteren sloegen ze haar, of knevelden ze haar. Ze sloegen ook haar kinderen en joegen die dan naar buiten wanneer ze haar thuis kwamen verkrachten, terwijl haar man al aan het werk was op de kiln. Ze waren machteloos, want ze moesten hun lening afbetalen en ze waren genoodzaakt om daar te blijven werken. Daarom tolereerden ze alles. Haar man kon onmogelijk iets doen vanwege de schulden die ze hadden bij hen. Vrij recent ontmoetten ze iemand van Rescue Christians en ze vertelden hem alles. Ze werden geholpen en werden van bij die steenfabriek weggehaald en ze zijn nu veilig.

Een screenshot van een getuigenis. Foto: RC

Dit getuigenis klinkt voor u waarschijnlijk schokkend, maar dit is de dagelijkse gang van zaken voor talloze christenen in Pakistan. Alle geredde vrouwen die getuigenis geven, zijn doorgaans zeer getraumatiseerd. Het doel van RC is ook om hen geestelijke begeleiding te geven om hun zware trauma’s beter te kunnen verwerken.

Screenshot van een getuigenis. Foto: RC

RC is een organisatie die zijn fondsen inzet in waar het nodig is: niet in chic reclamedrukwerk, mooie filmpjes met veel tralala enz…, maar in het rechtstreeks opsporen van Christenen in nood, om ze te redden uit hun benarde situatie.

Aangrijpende documentairefilm van december vorig jaar:

https://www.youtube.com/watch?v=cLtd2at3cRk

 

Website: http://rescuechristians.org

U kunt hen steunen door hier te doneren: http://rescuechristians.org/purchasedonate/

(Tip om te geven aan een goed doel tijdens de Vasten; i.p.v. het traditionele ‘seculiere’ Broederlijk Delen)

“Voorwaar Ik zeg jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” (Matt. 25,40)

“Wie één van deze kleinen een beker koud water geeft omdat het een leerling is, Ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan.” (Matt. 10,42)

identicon

Auteur:dmji