Nieuwe onthullingen met betrekking tot het ‘nieuw’ Onze Vader

Mgr. Herman Cosijns. Foto: RTBF

De redactie van de katholieke website ‘Restkerk’ had een gesprek met Magda De Ley, de vrouw die op haar eentje een petitie opstartte tegen het ‘nieuw’ Onze Vader. Zij had afgelopen week in verband met dat ‘nieuw’ Onze Vader een ontmoeting met Mgr. Herman Cosijns, de Secretaris-Generaal van de Belgische Bisschoppenconferentie. Zij kwam enkele nieuwe feiten te weten, die tot op heden niet geweten waren.

Voor het bezoek had Magda De Ley één en ander voorbereid: ze had een documentatiemap gemaakt, één voor Mgr. Cosijns en één voor haar. Daarbij zat o.a. het Onze Vader in het Latijn en de handtekeningen van de petitie, die ze tot nu toe heeft kunnen verzamelen. Ze deed heel haar uitleg en vertelde dat “wij het oud Onze Vader blijven bidden, omdat wij niet inzien waarom het moest veranderd worden.” Daarop reageerde Cosijns dat het vooral een vraag van Nederland geweest is, waarbij hij wat doelde op Mgr. Liesen. De Ley zei dat ze ook van andere mensen vernam dat het inderdaad vooral Mgr. Liesen is die de invoering van het ‘nieuw’ Onze Vader heeft gepusht. Verrassend was dat mgr. Cosijns liet verstaan dat hij er ook niet zo gelukkig mee was, en dat hij nog altijd problemen heeft om het Onze Vader op de nieuwe manier te bidden.

De Ley zei toen: “Wat gaat u ermee doen. U kunt toch niet de mensen verplichten in hun dagelijks gebed dat te gaan veranderen. Er gaan heel veel mensen het Onze Vader toch zo blijven bidden?” Daarop zei Cosijns: “Maar dat is eigenlijk geen probleem.” De Ley concludeerde dat dus ook in kerken gerust het ‘oude’ Onze Vader kan gebeden worden. Cosijns deed dan toch een poging om toch de woordkeuze van “beproeving” te verdedigen: “Men moet dit eigenlijk zien als beproefd worden door het kwaad,” waarop De Ley het woord “bekoring” verdedigde, omdat wij steeds bekoord worden door de kwade, en hiervan moeten bevrijd worden.

Vervolgens zei Cosijns: “Maar er is een heel goed boekje over het Onze Vader, over die verandering, om de mensen uit te leggen wat er feitelijk mee bedoeld is…,” waarbij hij verwees naar een boekje getiteld “Onze Vader, Werkt Hij Nog?” dat in Nederland werd uitgegeven, en dat het Onze Vader ‘uitlegt’. “Alsof de mensen niet weten wat de betekenis is van het Onze Vader. Iedere Katholiek weet toch wat hij bidt?,” aldus De Ley.

Cosijns vertelde haar ook nog: “U weet toch dat dit 1.300.000 euro heeft gekost?” De Ley zei dat ze bijna van haar stoel viel toen ze dit hoorde. Dit is het werkelijke astronomische bedrag dat in beide landen werd gespendeerd voor de hele voorbereiding, het drukken van gebedskaarten, affiches, stickers, prentjes, folders, partituren, boekjes en noem maar op… Welkom in Bergoglio’s Kerk van de armen!

Enkele dagen later kreeg Magda De Ley email van de uitgever van het bewuste boekje over het ‘nieuw’ Onze Vader.

Van: Wim Geelen
Verzonden: donderdag 2 februari 2017 12:13
Aan: Magda De Ley
Onderwerp: Ingezonden stuk : Het Onze Vader, Bekoring of Beproeving?

Geachte mevrouw De Ley,

N.a.v. de discussie resp. openlijk verzet tegen het ‘nieuwe’ Onze Vader bieden de auteurs van het boek : “Onze Vader, Werkt Hij Nog?” bijgaand ingezonden stuk aan.

Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij u graag naar onze website: www.pitar.nl

Namens de auteurs,

Harrie Linssen, Peter Schreuder Goedheijt

Wim Geelen

 

Het betreffende ingezonden stuk is deze:

Ingezonden stuk

2 februari 2017

Het Onze Vader, Bekoring of Beproeving?

De nieuwe Nederlands-Vlaamse versie van het Onze Vader stuit op nogal wat verzet volgens de media. De Vlaamse Magda De Ley is zelfs een petitie gestart met als doel alle gelovigen op te roepen niet mee te bidden met deze gewijzigde versie van het Onze Vader. Daar wilden wij, de auteurs Wim Geelen, Harrie Linssen en Peter Schreuder Goedheijt, van het boekje: Onze Vader, Werkt Hij Nog?, meer over weten. Al snel kwamen wij er achter dat het verzet niet gericht was tegen het in elkaar voegen van de Nederlandse en Vlaamse versie van Het Onze Vader zelf, maar heel specifiek tegen de verandering van een bepaalde zin uit het gebed.

En leid ons niet in bekoring …, zoals het was geformuleerd in zowel de Nederlandse als de Vlaamse vertaling werd gewijzigd in: en breng ons niet in beproeving…! Een opmerkelijke kwestie die de vraag oproept: Hoe komt het dat er twee ‘kampen’ kunnen ontstaan over een kwestie het Onze Vader aangaande? De oorzaak daartoe kan nooit uit het Onze Vader zelf voortvloeien. Zou het zo kunnen zijn dat in één of misschien zelfs in beide kampen mensen iets over het hoofd hebben gezien? Als er twee partijen zijn, die beiden het Onze Vader lief hebben en het toch niet met elkaar eens zijn, vereist dat dan niet eerst de eigen overtuiging of het eigen standpunt te onderzoeken? Wat is onze intentie, ons doel in het leven en welke rol speelt het Onze Vader daar in? Volgens de auteurs dient deze vraag eerst beantwoord te worden om vast te kunnen stellen of je één gezamenlijk – of een afwijkend vertrekpunt hebt bij de verandering van de woorden van het gebed. Willen wij als levensinstelling een fijn en prettig leven leiden dan is de frasering breng ons niet in beproeving passend. Dan zal het Onze Vader hoofdzakelijk gehoord en gelezen kunnen worden als verzoek, waar wij onze wensen en verlangens zoals “test me niet, daag me niet uit, maak het me niet te moeilijk” tegenover kunnen zetten. Een verzoek om met rust gelaten te worden. Maar wat als het Onze Vader een meer innerlijk proces vertegenwoordigt en uitdrukt? En leidt ons niet in bekoring… De mogelijkheid om er wel of niet gevolg aan te geven (de keuze die we hierin hebben) doet veel meer een appel op ons innerlijk kompas, dat wat geweten wordt. En leidt ons niet in bekoring is dan eigenlijk meer de reflectie van groei in een innerlijk proces, een proces van bewustwording. We geven hiermee te kennen dat we geneigd zijn ons sterk te vereenzelvigen met de fysieke wereld. Dat is niet alleen een individuele maar ook een universele worsteling, het is de essentie van het proces waar het Onze Vader over spreekt. Het proces van herinnering, van herinnering aan dat wat we werkelijk zijn: geschapen naar God’s beeld en gelijkenis.

En leid ons niet in bekoring is de volle uiting van de herontdekking van dit innerlijk weten. De zin die daarop volgt, maar verlos ons van het kwade, is de uitdrukking van dit verlossende inzicht en daarmee de bevestiging van dit innerlijk geheim. Naar het inzicht van de auteurs brengt alleen de taalkundige discussie over de woorden bekoring en beproeving ons niet verder dan een welles nietes verhaal. Het is juist door de eigen reflectie op de zinnen, waardoor het gebed voor iedereen zijn werk doet. In dit licht gezien biedt het Onze Vader een zich altijd vernieuwend perspectief, is het een belofte en een uitdrukking van ons proces van herinnering en groei.

Wim Geelen, Harrie Linssen en Peter Schreuder Goedheijt

Volgens De Ley “een complete aanfluiting van het Onze Vader”. Het is duidelijk dat de ‘schrijvers’ van dit boek een puur menselijke, humanistische interpretatie geven aan dit gebed, en dat ze niet in de duivel geloven, die ons bekoort tot zonde.

De Ley zal nu kijken welke verdere stappen ze kan ondernemen. Ondertussen blijven er mensen de petitie ondertekenen. Het aantal ondertekenaars staat nu al op 523. Ze blijft vastberaden verder strijden.

Bron: https://restkerk.net/2017/02/04/nieuwe-feiten-komen-aan-het-licht-omtrent-het-nieuw-onze-vader/

 

Teken hier de petitie:

https://www.petitions24.com/neen_tegen_beproeving_in_het_onze_vader

identicon

Auteur:dmji

4 commentaren op “Nieuwe onthullingen met betrekking tot het ‘nieuw’ Onze Vader

 1. Luizenbedje: waarom moeten Belgen altijd doen, wat Nederlanders willen ? Kijk eens wat er met de nieuwe bijbelopstelling gebeurde: Moeder Maria mocht niet meer als moeder van God betiteld worden. Hoe ver Moet dit gaan? En waarom laten wij Belgen dat toe? Wij zijn toch ook al lang volwassen geworden! Ik bid nu: laat ons niet in bekoring vallen.

 2. Wat mij opgevallen is in de Nieuwe Bijbelvertaling NBG/KBS van 2004, dat ook daar al het Onze Vader met de bewuste zin: ‘Breng ons niet in beproeving’ (Matt.6:13) dit in samenwerking ook met de Vlaamse Bijbelstichting en het Vlaams Bijbelgenootschap. Ik wil katholieken eigenlijk ook meedelen dat er in vele laatste nieuwe Bijbelvertalingen ontzettend gerommeld wordt. Er ontbreken wel in het Nieuwe Testament wel maar liefst 16 Bijbelverzen, en echt soms ook met essentiële punten. En dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in Noord-Amerika USA. Verder is bijvoorbeeld het Onze Vader in de Bijbel in Gewone Taal van 2014, echt schandalig, dat het hele Onze Vader eigenlijk niet te herkennen is. Verder ook in Matteüs in hoofdstuk 17 de titel is: “Uitleg over Gods nieuwe wereld” en even verder nog het kopje: ‘Hoe kom je in de nieuwe wereld?’ De Bijbel zelf wordt dus op een gigantische manier veranderd, wat zeer vele gelovigen op een verkeerd spoor zal zetten en nieuwe verdeeldheid weer zal ontstaan. Mede in verband met de geruchten over een Nieuwe Wereld Orde/Regering en Nieuwe Wereld Religie worden we er als het ware naar toe geloodst tot in de Bijbel aan toe. Bedenk ook dat Jehova’s Getuigen al zeker tien jaar lang of nog langer een Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift hebben. Weet iemand misschien of deze Getuigen invloed hebben op theologen en Bijbelvertalers van de R.K. Kerk en de protestante kerken? De duivel speelt zijn laatste troef uit, hij probeert op alle manieren het Woord van God zelf aan te tasten. Echt schokkend! Heeft niemand anders van de katholieken dit niet eerder ontdekt? Want de meesten gaan toch vrij gauw met het nieuwe mee denken daarover nauwelijks of niet na. En zeggen ook dat het niets uitmaakt, dat je niet over een woord moet vallen en dat de betekenis in de tijd veranderd. Ik begrijp deze, naar mijn mening, toch onverschillige houding niet.

 3. Er zal oorlog woeden en de Christenen zullen vervolgd en misleid worden door de antichrist… stelselmatig kleine tot grotere dingen veranderen in kerk weg van het Goddelijke woord zal uiteindelijk leiden tot verdere afstand van God…en vermenselijking in het Heilige gebed tot de Vader is terug af naar eeuwige zonde…daar waar Jezus ons net van verloste door zijn lijden! Laat je niet leiden tot veralgemening en het idee dat het allemaal wel ok is…lauwheid is erger dan ongeloof…. woorden van Jezus zelf, onze redder! Alstublieft, hoeders van een meer en meer verdeeld volk van God…Apostelen van vandaag, kerkleiders die Jezus verkondigen, geef gehoor aan deze bede om eerherstel aan Onze Vader, “Hij die Is” en creator van ons allen! Doe wat je Jezus beloofde en volg niet eigen menselijke ideologie maar diegene die je trouw beloofde…laat het kwade je niet misleiden en breng ons niet in onmin met onze schepper…niet nog eens. Wat goed was voor onze voorvaderen zal ook ons redden…Gods woord is tijdloos, dus leid ons niet in bekoring, want dat is exact wat het kwade beoogde met deze verwarring en het zo belangrijke gebed! Dank om elk gebaar in een juist handelen en eerherstel…verkondiging is God dicht bij de mens in zijn eigen taal en omgeving…zoals Jezus het ons opdroeg….Joris.

 4. De enige manier om naar de hemel te gaan.

  Als we willen dat we naar een plek gaan waar we de weg naar die plek niet kennen,
  We hebben de persoon nodig dat Hij ooit naar die plaats of persoon gaat vanaf die plek
  pak ons op en daardoor verloren we niet.
  Deze manier van denken is heel redelijk en kan door onze logica worden aanvaard.

  Als we naar de hemel willen gaan, hebben we iemand nodig waarvan Hij weet hoe het moet
  De hemel of persoon uit de hemel gaat naar de aarde en hij kan teruggaan
  opnieuw, naar de hemel. De persoon is Jezus, hij gaat terug naar de hemel
  getuigd door zijn discipelen (Handelingen 1: 9-11), dus Jezus heeft het niet
  Graf op de aarde. Jezus kan je naar de hemel brengen, maar een ander persoon
  dat zijn graf op de aarde is, dan weet U niet waar zijn geest naar toe gaat
  Hemel of ga naar de hel. Deze persoon is er niet zeker van om jou naar de hemel te brengen.

  Hoe Jezus te volgen door zijn woord te volgen en het te doen.
  Hoe zijn woord te kennen door elke dag bijbel te lezen.
  Laat het aan iedereen weten die Jezus als God zoon gelooft.

  French
  Le seul chemin vers le paradis.

  Si nous voulons aller à un endroit que nous ne connaissons pas le chemin à cet endroit,
  Nous avons besoin de la personne qu’Il va jamais à cet endroit ou cette personne de cet endroit
  ramasse-nous, ainsi nous ne perdons pas.
  Cette façon de penser est très raisonnable et elle peut accepter par notre logique.

  Si Nous voulons aller au Ciel, nous avons besoin de la personne qu’Il connait
  Le ciel ou la personne du ciel va à la terre et il peut revenir en arrière
  encore, au Ciel. La personne est Jésus, Il retourne au Ciel
  témoigné par ses disciples (Actes 1: 9-11), de sorte que Jésus n’a pas
  Grave sur la Terre. Jésus peut vous amener au paradis, mais une autre personne
  que sa tombe sur la Terre, alors vous ne connaissez pas son esprit aller à
  Ciel ou allez en enfer. Cette personne n’est pas sûre de vous amener au paradis.

  Comment suivre Jésus en suivant sa parole et faites-le.
  Comment connaître sa parole en lisant la bible tous les jours.
  S’il vous plaît informer à chaque personne qui croit en Jésus en tant que fils de Dieu.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht