Eucharistisch mirakel van Chirattakonam, India, in 2001

chirattakonam

Dit Eucharistisch mirakel gebeurde op 5 mei 2001 in de parochiekerk van de Maagd van Chirattakonam, Trivandrum, in India. Op de Hostie verscheen het gelaat van een man, zoals dat van Christus, met doornen gekroond. De monstrans met de miraculeuze Hostie wordt tot op vandaag in de kerk bewaard.

Broeder Johnson Karnoor, pastoor van de kerk waar het Eucharistisch mirakel plaatsvond, vertelt:

miracle“Op 28 april 2001 begonnen we zoals elk jaar de noveen tot de H. Judas Thaddeus. Om 8u49 stalde ik het H. Sacrament uit in de monstrans voor publieke aanbidding. Na enkele momenten zag ik dat er drie stippen verschenen op de heilige Eucharistie. Ik hield op met bidden en ik begon te kijken naar de monstrans en ik nodigde de gelovigen uit om de stippen te bewonderen. Ik vroeg de gelovigen dan om in gebed te blijven en ik plaatste de monstrans in het Tabernakel. Op 30 april vierde ik de H. Mis en de volgende dag ging ik naar Trivandrum. Zaterdagmorgen, 5 mei 2001, opende ik de kerk voor de gewoonlijke liturgische vieringen. Ik deed mijn gewaden aan en ik deed het Tabernakel open om te kijken wat er gebeurd was met de Eucharistie in de monstrans. Ik zag onmiddellijk een figuur, zoals een menselijk gezicht. Ik was diep ontroerd en ik vroeg de gelovigen om te knielen en te beginnen bidden. Ik dacht dat ik alleen ik het gezicht kon zien en dus vroeg ik de misdienaar wat hij zag in de monstrans. Hij zei: “Ik zie de afbeelding van een man.” Ik merkte dat de rest van de gelovigen steevast naar de monstrans keken. We begonnen de aanbidding en de afbeelding werd, naarmate de minuten verstreken, meer en meer duidelijk. Ik had de moed niet om iets te zeggen en ik begon te wenen. Tijdens de aanbidding hebben we de gewoonte van passages uit de H. Schrift voor te lezen. De lezing van de dag was vanuit hoofdstuk 20 van het Evangelie van Johannes, dat vertelt over toen Jezus aan de H. Thomas verscheen en hem vroeg om naar Zijn wonden te kijken. Ik was enkel in staat om een paar woorden te zeggen tijdens mijn homilie, en toen ik de kerk verliet om een Mis te vieren in een nabijgelegen parochie, vroeg ik een fotograaf om foto’s te nemen van de Heilige Eucharistie met het menselijk gezicht erop. Na twee uur waren alle foto’s ontwikkeld. Met het voorbijgaan van de tijd werd het gezicht in elke foto steeds duidelijker.”

Bron: https://cruxavespesunica.org/2015/07/17/eucharistisch-mirakel-te-chirattakonam-india-2001/

identicon

Auteur:dmji