Ciborie vol met geconsacreerde Hosties gestolen uit een kerk te Ferrara, Italië

Aartsbisschop Luigi Negri van Ferrara. Foto: ilrestodelcarlino.it

Aartsbisschop Luigi Negri van Ferrara kondigde het ernstige nieuws aan de gelovigen aan die waren samengekomen in de kathedraal afgelopen zondag: “Vanuit een kerk van ons bisdom werd een ciborie met veel geconsacreerde Hosties gestolen. Tijdens deze uren heb ik mijn vrede verloren. Ieder die het Lichaam van Christus ontvreemt uit het tabernakel is tot alles in staat.”

Tot op heden is de dader onbekend. Aartsbisschop Negri is één van de meest vooraanstaande bisschoppen in Italië. Hij was het doelwit van een gemene lastercampagne in de herfst van 2011. Het doel was wellicht om hem uit z’n ambt te verwijderen, maar dat lukte niet.

Over de diefstal van de Hosties zegt hij: “Het is een grote pijn dat het hart kwetst en bedroeft. In die uren heb ik mijn vrede verloren.” Hij zei over de man die deze heiligschennis had gepleegd de woorden van Jezus: “Het zou beter geweest zijn indien hij nooit was geboren” (Mt. 26:25). Tegelijkertijd riep Mgr. Negri de dader(s) op om de geconsacreerde Hosties onmiddellijk en onbeschadigd terug te brengen.

De heiligschennende diefstal vond plaats in de kerk van Santa Chiara, het vroegere Capucijnenklooster van Ferrara. In deze en andere kerken van het bisdom is er heden een overvloed aan boetedoening en eerherstel. Aartsbisschop Negri haalde aan dat “er niets kostbaarders in de wereld is en in de Heilige Kerk van God dan de Heilige Eucharistie, waarin het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van onze Heer Jezus Christus werkelijk aanwezig is.”

Boetedoening en eerherstel in het hele aartsbisdom

De aartsbisschop beval, dat zelfs op zondag “in alle parochies en religieuze instellingen, en in de mate van het mogelijke in de kerkelijke associaties en bewegingen, er tenminste één Mis van herstel wordt gevierd volgens de Romeinse vorm ‘Pro remissione omnium peccatorum’. Daarenboven wordt er volgende zaterdag een Mis van herstel gevierd in de Santa Chiarakerk, waaraan de hele diocesane gemeenschap zou moeten deelnemen. De aartsbisschop zelf zal de Mis voorgaan. Naderhand zal er een Eucharistische processie gehouden worden in de stad.

Aartsbisschop Negri vroeg deze week om in het bijzonder de Eucharistische aanbidding te benadrukken in de catechese, en om alle gelegenheden te promoten om de Eucharistische Heer te ontmoeten.

In de kerk van Santa Chiara ligt het lichaam van de Capucijnernon Veronica van het Heilig Sacrament (1896-1964), wiens zaligverklaringsproces in 2015 werd geopend door Aartsbisschop Negri. Ze wordt gezien als een meester van het spirituele leven, en kon diep doordringen in het lijden van Christus, en ze leed zelfs mystiek mee met Hem als vorm van boetedoening. Ze herinnerde de mensen aan “het belang van een heilig leven in ieders strijd tegen het kwaad”, aldus Mgr. Negri.

Bron: http://eponymousflower.blogspot.be/2017/01/sacrilegious-theft-of-hosts-in-ferrara.html

identicon

Auteur:dmji