Wie zegt: “Breng mij niet in de beproeving”, wijst het kruis af

nocross

Lezen we even wat Jezus Christus ons vertelt in het Evangelie:

“Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden.  Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zijn ziel verliest? Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf? Want de Mensenzoon zal komen, bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader, samen met zijn engelen, en dan zal Hij iedereen loon naar werken geven.” (Matt 16,24-27)

Wat betekent ‘je kruis opnemen’? Dat wil zeggen: de beproevingen aanvaarden die God ons overzendt, zoals lijden en ziekte, tegenslag of vervolging. Indien we die beproeving geduldig doorstaan, zoals Christus geduldig zijn kruis droeg naar Golgotha, dan wacht ons de beloning. Indien men nu het kruis afwijst, en zegt: “geef mij geen beproevingen!”, dan wacht er ook geen beloning. Alle heiligen hebben (dikwijls zware) beproevingen doorstaan, en net daarom zijn ze heilig geworden.

Want zei Paulus niet:  “Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,  volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop. ” (Rom. 5,3-4)

Ook Jakobus zegt: “Want gij weet, dat de beproeving van uw geloof de oorzaak is van geduld.” (Jak. 1,3)

En: “Zalig de man, die staande blijft bij de bekoring; want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan hen, die Hem liefhebben.” (Jak. 1,12)

Waar we dus wel om moeten vragen is om bevrijd te worden van de bekoringen die ons overvallen, die ons door de Bekoorder, de Duivel, voorgehouden worden. We moeten weerstaan aan de bekoring. Een bekoring gaat altijd vooraf aan de zonde. Een bekoring kan een beproeving zijn, maar een beproeving is niet altijd een bekoring. Daarom moeten we niet bidden om vrij te zijn van beproevingen, maar opdat we zouden weerstaan aan de bekoringen.

Want de Heer zei tegen zijn Apostelen in de hof van Gethsemane:  “Waakt en bidt, dat gij niet in bekoring komt. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.” (Matt. 26,41)

Indien we dan bidden “en leid ons niet in bekoring” dan vragen wij niet dat God ons niet zou bekoren tot zonde, want dat is onmogelijk, maar dat Hij de bekoringen (tot zonde), die van de Bekoorder komen, van ons zou mogen afwenden.

Zo staat het ook in de Mechelse Catechismus die in 1954 door onze Belgische bisschoppen werd uitgegeven.

mechcat

Vandaar dat we het originele Onze Vader moeten blijven bidden, zoals dat al 2000 jaar wordt gebeden.

WOUNDS20shoulder20wound1
Verwerpen wij het kruis, of omarmen we het?
identicon

Auteur:dmji

7 commentaren op “Wie zegt: “Breng mij niet in de beproeving”, wijst het kruis af

 1. De nieuwe gemeenschappelijk “Dietse” verbastering van het Pater Noster is een aanslag op de theologie van het Kruis, die essentieel is en centraal staat in de Katholieke Godsdienst.

  In de ware Latijnse Misritus zullen Katholieken die kruistheologie herontdekken. Een collectieve exodus uit de novus ordo ritus is noodzakelijk. Door die verbastering van het Gebed des Heren maakt men die ritus nog erger dan zij al was. Al diegenen die haar zullen bijwonen zullen elke Zondag, tijdens de recitatie van deze nieuwe, verminkte versie van het Onze Vader, vermetel aan God vragen dat Hij hen geen kruisen meer zou zenden; kruisen die noodzakelijk zijn voor de heiliging van de ziel, die in de smeltkroes van het lijden verfijnd en gezuiverd moet worden.

  Mogen Belgische en Nederlandse Katholieken naar de Mis van hun voorvaderen toestromen, die heden “Tridentijns” genoemd wordt. Het is een machtig bolwerk tegen de onzin.

 2. Moedig om vanuit een katholieke basis de waarheid te uiten. We moeten al zo vaak slikken wat zgn.geleerden en kenners in de Kerk verkondigen, los van het belang van het Evangelie en Jezus Christus. Het offer is dé diepste betekenis in dit alles en niet alles in het leven is ‘ happy ‘? Zeker ook in het Kerkleven en wie er zich ten volle inzet.
  Onzebeproevingen maken van ons echter mensen die dieper doordringen in het mysterie van God en de mens. Begrijpe wie kan én wil. Wil men de kwade ( duivel…. ) ook al verzwijgen, hij die oorzaak is van zoveel ellende in ons en die telkens loert om ons te bekoren. “ Verlos ons van die ‘bekoring ‘”! Laat ons hopen dat deze stem wordt gehoord ,men het weeral niet weg hoond met zgn. religieuze ‘ correctheid ‘. Mijn richtingwijzer is Christus’ Woord in het Evangelie, de Bijbel en de leer van de beproefde eeuwenoude traditie en ervaring !
  Ph.V.

  1. Het Onze Vader moet helemaal niet aangepast worden, waarom na 2000 jaar goede werking deze moet vervangen worden is onzin.
   Bisschoppen, priester en mensen die de oude goede Onze Vadert verwerpen zijn eigenlijk tegenstanders van Heer Jezus.

   Je kunt ze vergelijken met diegene die de andere kant opkijken en met hem niets te maken willen hebben.

   Laten we vooral verder doen zoals Jezus het ons geleerd heeft, Wat de andere kant ook moge verklaren en God steeds blijven volgen.

   1. James 1:12 KJV:

    “Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.”

    The New Revised Standard Version, on the other hand, has a different slant, and a more accurate word-for-word translation: “Do not bring us to the time of trial, but rescue us from the evil one.” (…)

    When we pray, ‘Do not lead us to the time of trial’, I would suggest that we are, in effect, remembering the trial of Jesus in the wilderness, we are remembering the allure of power and wealth and the tradeoffs that put self-interest above the service of others.

    I would suggest that we are trembling in the face of that recollection, and praying that we might not be tested as Jesus was tested.

    We when pray, ‘Do not lead us to the time of trial’, I would suggest that we are reminding ourselves of Jesus’ complete and utter union with God, dependence on God, trust in God, and remembering that that is where the answer to temptation and testing can be found.

    http://upcsermonsandmore.blogspot.be/2013/07/the-lords-prayer-5-and-lead-us-not-into.html

 3. Het kruis dagelijks dragen, het lijden in Christus, dat moet het eigendom wezen van elke christen. Nu moet deze jongen hiervan een getuigenis afleggen over zichzelf. Niet om in zichzelf te roemen, maar ter bemoediging, en te wijzen op de bittere noodzaak ervan.
  Als kind is hij jarenlang stelselmatig seksueel misbruikt, dikwijls werd er een meisje van hem gemaakt. Daardoor raakte zijn seksuele identiteit in de war, leefde een aantal jaren als homo, samenwonend. Toen de Heer hem daarna een maagd in de schoot had geworpen, bij wie hij een zoon mocht verwekken, heeft hij die alternatief thuisonderwijs moeten geven. En dit in een land, waar dat nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt: Nederland. Acht jaren strijd met rechters, ambtenaren, kinderbescherming, voogdij. Na de Hoge Raad en Het Hof van de Mensenrechten gepasseerd te zijn, niet meer heftig vervolgd. Zie verder hierover mijn reactie in het artikel over godsdienstvrijheid van 7 april. Ten gevolge van bovenvermelde seksueel misbruik heeft hij een volledige dwarslaesie opgelopen, invalide geraakt. Door dit alles werd hij een vreemde eend in de bijt, erg eenzaam met zijn vrouw. Maar o zo gezegend met hun Jezus Christus, Die blijk heeft gegeven hen intens lief te hebben, door al dat lijden heen. Het heeft onze geest zo verrijkt. Nee, deze jongen slaapt niet zoals velen, maar weet elke dag voor zijn Heer op te sieren. Is nog overal in toenemende mate actief bezig, via internet. Door dit dagelijks kruisdragen WEET hij zich christen, is Hem dankbaar dat Hij hem daartoe uitverkoren heeft. Waarom wordt er toch in zoveel kerken en sekten nooit meer gesproken over dat lijden? Paulus, maar juist ook Petrus, spreken overvloedig daarover.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht