PERSBERICHT: Het “nieuwe” ‘Onze Vader’ is in tegenspraak met de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’

edenjob

+++ BEGIN PERSBERICHT +++

Antwerpen, 23 november 2016

Op 27 november 2016 zal er, binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Vlaanderen en Nederland, de “nieuwe gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse vertaling” van het ‘Onze Vader’ van kracht worden. Vox Populi, een commissie van Katholieke leken, die onderdeel is van het Rooms-Katholiek Lekenforum VZW, heeft ernstige bedenkingen bij de nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’. Zij vragen zich af of dit nu het meest urgentie ‘probleem’ is waar de Kerk zich op dit ogenblik zou moeten mee bezighouden? En waarom zou deze ‘hervorming’ nu noodzakelijk zijn? Er is géén enkele pastorale nood om met een “nieuwe gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse vertaling” van het ‘Onze Vader’ op de proppen te komen. Dit initiatief van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen zal enkel maar de verwarring binnen de Kerk in de hand werken en daardoor de geloofscrisis vergroten. Grootste struikelblok is de nieuwe bede: “en breng ons niet in beproeving” ter vervanging van het bestaande: “en leid ons niet in bekoring”. Het Griekse ‘peirasmos’ kan zowel door ‘beproeving’ als ‘bekoring’ worden vertaald. Echter, binnen de context van het ‘Onze Vader’, kan ‘peirasmos’ onmogelijk door ‘beproeving’ worden vertaald. Ook de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’ maakt, in de context van het ‘Onze Vader’, een expliciet onderscheid tussen ‘bekoring’ (= tentatio) en ‘beproeving’ (=probatio). “En leid ons niet in bekoring” is dan ook de enige correcte vertaling. Het lijkt er wel op, alsof de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen, het gebed, dat Jezus Christus ons Zélf heeft geleerd, doelbewust hebben willen veranderen. Er zijn ernstige taalkundige, theologische, pastorale en doctrinaire problemen met de nieuwe ‘vertaling’ van het ‘Onze Vader’. De waarheid is, dat we hier niet te maken hebben met een nieuwere of betere ‘vertaling’, maar eerder met een ideologische herinterpretatie van de tekst. Vox Populi roept dan ook de Bisschoppenconferenties van België en Nederland op, om dit tot mislukken gedoemde experiment met het ‘Onze Vader’ te laten varen en de bestaande toestand te handhaven.

+++ EINDE PERSBERICHT +++

Lees ook: Vox Populi start foldercampagne tégen de invoering van de nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’

Het Bestuur van Vox Populi, onderdeel van het Rooms-Katholiek Lekenforum VZW

Campagneleider: Dhr. Michaël Dekee

Maatschappelijke zetel: Kapelsesteenweg 418, 2930 Brasschaat (België)

E-mail: voxpopuli@katholiekforum.be

www.katholiekforum.be/onzevader

identicon

Auteur:dmji

5 commentaren op “PERSBERICHT: Het “nieuwe” ‘Onze Vader’ is in tegenspraak met de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’

 1. Beste,

  U gaat ervan uit dat het nieuwe Onze Vader in tegenspraak is met de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’. Dit lijkt mij niet correct.

  Behulpzaam lijkt mij wat de voormalige paus Benedictus XVI hierover schrijft in zijn boek “Jezus van Nazareth” (p 161-164 in de Nederlandse vertaling) : “We bidden God om de bereidheid, de last van de beproeving die ons toegemeten is, op ons te nemen. Anderzijds is het ook de bede dat God ons niet méér oplegt dan we kunnen dragen. (1 Kor 10,13)

  Zie verder ook https://rkliturgie.nl/eucharistie/uitleg-bij-de-nieuwe-vertaling-van-het-onze-vader en in het bijzonder de PDF waarnaar verwezen wordt.

  De nieuwe vertaling is een gelegenheid om meer aandacht te besteden aan een goede catechese over het Onze Vader. Daarvoor is het helemaal niet nodig om de nieuwe vertaling af te wijzen, in tegendeel.

  In de hoop hiermee tot meer eenheid te komen, in Christus.

  Mvg
  Patrick

 2. Al dat (nep)theologisch gewauwel doet niet ter zake. Het gaat erom dat een clubje bisschoppen, zonder enige gefundeerde reden, de arrogantie heeft om een gebed te veranderen dat oude kerkgangers (er zijn er nauwelijks andere) al heel hun leven bidden.
  Laat ze vrolijk verder doen met hun eigen zaak om zeep te helpen. Het enige wat ze hiermee doen, is het einde nog wat bespoedigen.
  Ik heb veel respect voor priesters die de nieuwe versie compleet negeren.

 3. Joris, het Nederlands is geen dode taal. Was het dan arrogant toen de tekst bij het slaan van het kruisteken werd aangepast? Of werd de “zaak ook om zeep geholpen” toen we overschakelden op “In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest” in plaats van “In de naam des Vaders, en des Zoons, en des heiligen Geestes”? Wat moeten de oude kerkgangers van toen wel gedacht hebben?

 4. Om zich in katholiek forum gerug ‘steund te weten vind men in het boek Jezus van nazareth van benedictus xvi deel 1 blz. 162-163 de volledige eensgezindheid . In hun ijver de katholieke kerk te zuiveren vinden zij vanuit het boek ” Het leven van Marthe Robin ” door Bernard Peyrous blz.316 waar ze schrijft :”Het priesterschap mag in geen geval worden opgevat als een heersen over de leek ,zoals het geval was binnen de piramidale visie van de maatschappij. Bijgevolg moet de nieuwe Onze Vader nog maar eens aangepast worden met de woorden LAAT ONS NIET ALLEEN IN DE BEKORING.

 5. “Augustinus de zielzorger” door F.Van Der Meer lees ik op blz. 130 :Goeddeels zonder een enkele overtuigng geloofden
  zij blindelings wat hij zei, als het niet te zeer tegen hun gemakzucht inging. De schapen liepen vanzelf achter de herder
  aan, zonder een zweem van kritiek.Was er maar wat meer kritiek–vond de bisschop–wat meer
  verantwoordelijkheidsgevoel en wat minder naieve volgzaamheid. De heilige Pater Pio laat weten in de jaarkalender
  2018 op 28 februari, VERACHT DE BEKORINGEN OMARM DE BEPROEVINGEN. Trek nu zelf uw besluit

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht