Het ‘nieuw’ Onze Vader: de massale verwarring is er al

beproeving01

In de editie van Kerk & Leven van 2 november 2016 verscheen een artikeltje ‘Onze Vader, breng ons niet in beproeving’, met daaronder de vraag: ‘Had dit vers uit het Onze Vader niet anders vertaald moeten worden, want beproeft God ons eigenlijk wel?’

Deze vraag werd kennelijk gesteld door een aantal lezers van Kerk & Leven. Men schuift naar voor dat het Griekse woord ‘peirasmos’ in de brief van Jakobus in de Nieuwe Bijbelvertaling zowel door ‘beproeving’ als ‘verleiding’ wordt vertaald. De verleidingen komen niet van God, maar van de mens, zo zegt men. Jakobus schrijft dan wel positief over de beproeving. Vervolgens stelt de schrijver van het artikel zich de vraag indien ‘verleiding’ nooit van God komt, en ‘beproeving’ gunstig is, waarom we de Vader dan moeten vragen ons er niet mee te confronteren.

De schrijver tracht die vraag te beantwoorden door enkele ‘Bijbelkenners’ aan te halen die zeggen dat men dan beter de zinsnede “en breng ons niet in” beter zou kunnen vervangen door “doe ons niet ingaan op”; dan kan men zowel het woord ‘verleiding’ als ‘beproeving’ gebruiken.

Deze conclusie is uiteraard totaal onlogisch, want hoe kan men nu zeggen ‘doe ons niet ingaan op de beproeving’, terwijl men meestal niet te kiezen heeft, want een beproeving overkomt je, zoals de beproeving van een ziekte, tegenslag, vervolging. De waarheid is dat men het gebruik van het woord ‘beproeving’ simpelweg niet kan rechtvaardigen.

Vervolgens verschenen er in de editie van 19 november twee lezersbrieven m.b.t. het ‘nieuw’ Onze Vader. In de eerste lezersbrief beweert de schrijver dat de zinsnede “en leid ons niet in bekoring” een godslastering zou zijn, omdat men de Vader zou beschuldigen dat Hij ons in bekoring wil brengen. Beproeving zou dan hetzelfde betekenen, dus besluit de inzender van de brief dat men die ‘dubieuze’ zin moet weglaten ofwel vervangen door “Vader, geef ons de moed/kracht om aan de bekoring te weerstaan.”

Wat deze lezer duidelijk niet begrijpt is dat de originele bede “en leid ons niet in bekoring” net dat laatste wil zeggen: dat God ons niet in de steek laat indien de bekoring op ons af komt, zodat we eraan kunnen weerstaan, ofwel dat Hij de bekoring zou afwenden.

En in de andere lezersbrief suggereert men dan om de zinsnede “en breng ons niet in beproeving” te veranderen door “en sta ons bij in de beproeving”.

Zoals men kan vaststellen is er verwarring alom, en het zal enkel maar verergeren.

identicon

Auteur:dmji