‘Vox Populi’ start foldercampagne tégen de invoering van de nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’

bekoringcampagne

Als Katholieke, Rooms-getrouwe leken, die bezorgd zijn om de huidige situatie in de Kerk, wenst ‘Vox Populi’ te reageren tégen de invoering van de nieuwe “eengemaakte Nederlandstalige vertaling” van het ‘Onze Vader’ die op 27 november 2016 binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en Vlaanderen van kracht zal worden. Om onze bezorgdheid een stem te geven, startte ‘Vox Populi’ op 31 oktober 2016, de vooravond van Allerheiligen, een foldercampagne met uitleg over de problematiek aangaande de nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’. Zo blijkt, dat ons zo vertrouwde Vlaamse ‘Onze Vader’, een taalkundig pareltje is, dat niet verbeterd kan worden. Het bestaande Vlaamse ‘Onze Vader’ bevatte de letterlijk vertaalde woorden van Onze Heer Jezus Christus. Toch denken onze bisschoppen daar nu blijkbaar anders over.

Een eerste vraag die zich bij de wijziging van het ‘Onze Vader’ opdringt, is of dit nu het meest urgentie ‘probleem’ was waar de Kerk in Nederland en België zich op dit ogenblik zou moeten mee bezighouden? Een volgende vraag die zich stelt, is het waarom van deze hervorming? De gelovigen zijn géén vragende partij. Er is ook geen pastorale nood en nog veel minder een doctrinaire nood om met een nieuwe, Nederlandstalige vertaling van het ‘Onze Vader’ op de proppen te komen. Dit onzalige initiatief zal enkel maar de verwarring bij de gelovigen in de hand werken en daardoor de crisis binnen de Kerk vergroten.

De kritiek van ‘Vox Populi’ richt zich in het bijzonder op de vervanging van het begrip ‘bekoring’ door ‘beproeving’, want de bede “en leid ons niet in bekoring” was nu juist één van de weinige bedes in het ‘Onze Vader’ die in Vlaanderen en Nederland exact gelijk waren. Wij kunnen niet anders dan vaststellen, dat er ernstige taalkundige, theologische, pastorale en doctrinaire problemen zijn met de nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’. De waarheid is, dat we hier niet te maken hebben met een betere ‘vertaling’ van het ‘Onze Vader’, maar eerder met een theologische ‘herinterpretatie’ van de woorden van Jezus Christus zélf! Dit vermoeden wordt bevestigd door de foutieve vervanging van ‘bekoring’ door ‘beproeving’.

Het is de Heilige Geest zélf, die ons het onderscheid doet maken tussen de ‘beproeving’, die noodzakelijk is voor de groei van de inwendige mens met het oog op een ‘beproefde deugd’ en de ‘bekoring’ door de duivel, die leidt tot zonde en dood. Door de onderscheiding van de Heilige Geest wordt net de leugen van de ‘bekoring’ ontmaskerd. Ogenschijnlijk is een ‘bekoring’ altijd “een lust voor het oog en aantrekkelijk” (Gen. 3:6), terwijl de vrucht van de ‘bekoring’ in werkelijkheid de dood is (Gen. 3:19). God ‘beproeft’ ons, maar de duivel ‘bekoort’ ons. Anders gezegd, met de bede “en leid ons niet in bekoring” vragen we niet aan God om ons niet in bekoring te leiden, want dat doet de duivel. Neen, met de bede “en leid ons niet in bekoring” vragen we God met klem om van de bekoring gevrijwaard te blijven, of om door Hem geholpen te worden om te weerstaan aan de bekoring.

U zal de komende weken de folder van ‘Vox Populi’ “En leid ons niet in bekoring…” op de informatie-tafel van uw parochiekerk vinden, ofwel zal de folder u ergens persoonlijk in de hand gedrukt worden. Lees onze folder aandachtig en trap niet in de strikken van de duivel. Uw zielenheil zal er wel bij varen. Onze actie komt voort uit een grote liefde voor Jezus Christus, Zijn Kerk en het Christenvolk.

Werkgroep Vox Populi

 

identicon

Auteur:dmji

12 commentaren op “‘Vox Populi’ start foldercampagne tégen de invoering van de nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’

 1. Laat ik me beperken tot een element uit uw tekst, nl. dat het Vlaamse Onze Vader “een taalkundige parel is die niet verbeterd kan worden”. Merkwaardige uitspraak, daar de Vlaamse versie het mooie parallellisme eigen aan de Griekse en Latijnse tekst na de beginaanroeping niet kent. De Nederlandse versie geeft dit veel beter weer.

  1. In het Spaans staat er: no nos dejes caer en la tentacion. Vrij vertaald: en laat ons niet in/voor bekoring vallen.
   Dit is is een zin die niet voor interpretatie en scherpslijterij vatbaar is en, belangrijk, het gaat hier inderdaad om de essentie “bekoring” en niet om beproeving.

 2. Áls het Onze Vader verbetering behoefde, dan hooguit: laat ons niet voor bekoring vallen (= Spaanse vertaling van het aldaar gebruikte Onze Vader).
  Met de nieuwe vertaling wordt de duivel in principe door God vervangen, want: God ‘beproeft’ ons, maar de duivel ‘bekoort’ ons.

 3. Het nieuwe Onze Vader is een zware woordmisleiding: het woord ‘bekoring’ dient te worden gehandhaafde.

 4. Hoe kan je nu vragen om niet in beproeving te komen.
  God beproeft ons namelijk in dit leven zelfs Christus is beproeft in de woestijn.
  Maak van het Onze Vader geen nieuwe bijbel vertaling mislukking.
  de beproeving komt van God en de bekoring van de duisternis.
  Laten we bidden dat de bisschoppen deze beproeving goed door komen, en niet in de bekoring vallen.

 5. In sommige Franse vertalingen zegt men : “ne nous laissez pas succomber à la tentation‘’ (laat ons niet vallen in de bekoring) wat me nog het beste lijkt…

  1. ne nous laissez pas succomber à la tentation‘’ (laat ons niet vallen in de bekoring) is de enige juist vertaling in het frans,deze wordt echter niet meer gebruikt in een modere franse mis(van paulus VI-die protestans is)dit is de best vertaling van het onze vader in het frans die wij bij st pius x in brussel ook gebruiken bij gebed in het frans uit de catéchismus van Pius x uit 1905:
   Notre Père, qui êtes aux cieux :
   Que votre nom soit sanctifié,
   Que votre règne arrive,
   Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel,
   Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien,
   Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés,
   Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
   Mais délivrez-nous du mal.Ainsi soit-il.

 6. De oorspronkelijke Griekse versie van de Latijnse zin Et ne nos inducas in tentationem, betekent zowel: en leidt ons niet in bekoring als laat niet toe dat wij in bekoring geleid worden.

 7. Bekoring ; het vallen voor de charmes van een vrouw, die niet de echtgenote is. Beproeving ; te voet naar Scherpenheuvel op bedevaart. Er is een HEEL duidelijk verschil tussen “bekoring” en “beproeving” in onze moedertaal.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht