Pastoor Cor Mennen: “Het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft.”
Werkgroep Vox Populi / 19 mei 2017

Kardinaal Eijk heeft in een interview gepleit voor een encycliek of een ander kerkelijk document over de genderproblematiek. De kardinaal heeft inderdaad gelijk dat het de hoogste tijd is dat de Kerk haar morele gewicht in de waagschaal van de wereld legt om een stevig tegenwicht te bieden tegen de duivelse genderideologie die heel de menselijke waardigheid en ieder moreel fundament in de schepping ondergraaft. Dat hij daarvoor een beroep doet op de huidige paus lijkt mij echter een daad van vermetel vertrouwen. Nog sterker: het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft. De raadgevers en “deskundigen” waarmee hij zich omringt, lijken mij niet de mensen die de traditionele katholieke moraal duidelijk en helder voor het voetlicht kunnen en willen brengen. Ik denk dat we meer onze hoop moeten stellen op moedige bisschoppen – en als het kan kardinalen – die deskundig en zonder menselijk opzicht de waarheid verkondigen. Kardinaal Eijk is zelf een deskundige op het gebied van de katholieke moraal. Ik zou hem willen oproepen een leesbaar en duidelijk stuk te schrijven (een aartsbisschoppelijke encycliek) over de katholieke moraal waarin alle actuele thema’s aan de orde komen, zodat…

De Nederlandse Bisschoppenconferentie: een verdeelde equipe
Werkgroep Vox Populi / 26 februari 2017

In Vlaanderen, kunnen wij ons nog levendig herinneren hoe in 2013 Johan Bonny van Antwerpen, Aartsbisschop André-Joseph Léonard, nota bene op televisie, “een stoorzender” noemde. Johan Bonny “vond het jammer”, dat homoseksuelen volgens Mgr. Léonard, “niet met elkaar zouden mogen vrijen”. Deze uitspraak van Mgr. Léonard schoot Bonny in verkeerde keelgat, waarop deze prompt naar de studio’s van VTM stapte om daar Mgr. Léonard publiekelijk te desavoueren. Dergelijke pijnlijke taferelen worden televisiekijkend Nederland meestal bespaard, al ligt daar waarschijnlijk de calvinistische schijnheilige mentaliteit, die ook de Nederlandse bisschoppen niet vreemd is, aan ten gronde. Toch was het al langer geweten, dat Mgr. Léonard door de andere Belgische bisschoppen regelrecht gepest en gediscrimineerd werd. De ontbinding in 2016 van de Priesterfraterniteit van de Heilige Apostelen door Jozef De Kesel, waarschijnlijk in opdracht van kardinaal Godfried Danneels, en vooral de snelheid waarmee dit gebeurde, verraste vriend en vijand. Deze hate-crime toonde klaar en duidelijk aan, dat de Belgische Bisschoppenconferentie tot op het bot verdeeld was en nog steeds is. De damnatio memoriae, of vertaald uit het Latijn, de “vervloeking van de nagedachtenis” van Mgr. Léonard, werd door alle Belgische bisschoppen mee onderschreven. Blijkbaar wilden de Belgische bisschoppen Mgr. Léonard “onteren” door elke…