Duitse vrijmetselaars vieren jubileum in Katholieke kerk
Actualiteit & Opinie / 20 juni 2017

Op 30 juni vieren de vier vrijmetselaarsloges van Aken, Duitsland, in de Akense “Stadskerk” de oprichting van de eerste vrijmetselaarsloge in Londen, in 1717. De gotische kerk dateert uit de Middeleeuwen. Sinds 2002 wordt ze niet meer gebruikt als kerk, maar, samen met de evangelische kerk, voor concerten en evenementen. De kerk wordt gefinancierd door het ultraliberale bisdom van Aken. Bron: gloria.tv/nl.news

Ierland, géén Katholieke republiek, maar wél een maçonnieke kolonie
Actualiteit & Opinie / 11 juni 2017

Op 12 juni 2017 wordt Leo Varadkar geïnstalleerd als premier van Ierland. Hij is de eerste Ierse premier van Aziatische komaf en zowel de jongste als de eerste openlijk homoseksuele Ierse premier. De verkiezing van de eerste neoconservatieve en openlijk homoseksuele premier van Ierland, Leo Varadkar, is echter géén reactie van het Ierse volk, dat zou rebelleren tégen de eeuwenlange, Katholieke dwingelandij, maar strookt perfect met de historiek van de Ierse republiek als een troosteloze, maçonnieke kolonie. De Ierse bevolking is niet getekend door een ‘Katholiek schuldbesef’, maar wordt van kindsbeen af geleerd zich schuldig te voelen omwille van het feit, dat ze Katholiek zijn. De Ierse republiek echter is nooit Katholiek geweest, want republieken zijn nu eenmaal nooit Katholiek. Hoe kon Leo Varadkar zomaar premier worden? Niet omdat het Ierland van voor de jaren ’90 van de vorige eeuw een Katholieke staat was, maar omdat Ierland in de 70 jaar daarvoor altijd al een vrijzinnige, maçonnieke republiek geweest is. Het Anglo-Iers Verdrag, officieel voluit Articles of Agreement for a Treaty Between Great Britain and Ireland, was een verdrag dat op 6 december 1921 werd gesloten tussen de Britse regering en vertegenwoordigers van de de facto Ierse Republiek. Het verdrag…

De H. Paus Pius X die het Theologisch Modernisme veroordeelde: “Het is het gif van alle ketterijen tegelijk”
Werkgroep Kerstening / 24 mei 2017

Artikel geschreven door A. Vanderveken, in 1985 Het Modernisme De H. Kerk werd door Jezus Christus ingesteld om het geloof dat Hij verkondigt heeft te bewaren en te verkondigen. “De Rooms Katholieke Kerk is een altijd durend mirakel door haar wonderbaar en vruchtbaar voortbestaan, ondanks vervolgingen, scheuringen en ketterijen, ondanks de zwakheden van haar leden, ja zelfs van haar oversten.” (Catechismus van 1954). Jezus zei tegen Petrus: “Gij zijt de steenrots waarop Ik mijn Kerk bouw en de machten van de Hel zullen tegen haar niets vermogen want Ik zal met haar zijn tot het einde der tijden.” De H. Kerk bestaat weldra 2000. Van bij haar ontstaan werd zij aangevallen en bekampt door haar vijanden. Het geloof dat zij bewaart en verspreidt, wordt nu meer dan ooit tevoren aangevallen en in twijfel getrokken door het Modernisme. Deze nieuwe ketterij verkondigt dat wij maar mogen geloven wat wij met ons menselijk verstand kunnen begrijpen. Het modernisme heeft de pretentie de Kerk te hervormen en aan te passen aan deze tijd. Deze nieuwe ketterij is gevaarlijker dan alles wat zich tot nu toe heeft voorgedaan. Volgens de H. Paus Pius X is zij “het gif van alle ketterijen tegelijk.” Volgens zijn…

De Bilderbergconferenties: “De kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht.” (Lucas 16:8)
Actualiteit & Opinie / 18 mei 2017

De internationale vrijmetselarij domineert de wereldpolitiek en uiteraard is ook een groot en invloedrijk instituut als de Rooms-Katholieke Kerk hoegenaamd niet vrij van infiltratie. Katholieken die hierin blind, naïef of laf blijven; plegen schuldig verzuim in de vestiging van de werelddictatuur van Satan. Laten we daarom “onze ogen open houden”, zoals Pater Daniel Maes ons gisteren nog aanmaande in Brugge en de zaken grondig onderzoeken. Hierbij willen we meteen al een goede filmtip meegeven: Bilderberg, The Movie is een film over de oorsprong, ontwikkeling en uitbreiding van één van ’s werelds meest elitaire en geheimzinnige organisaties: de Bilderberggroep. De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit de Westerse wereld, voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld. Op Wikipedia vinden we een lijst met alle deelnemers aan de deze conferenties. Paranoïde samenzweringstheorieën willen wij ons ver vandaan houden, maar wie beweert dat deze geheimzinnige bijeenkomsten van de “groten” der aarde een louter kaartersclubje zijn, kunnen we best een goede psychiater aanbevelen. Ieder jaar komen de machtigste mensen op de planeet bij elkaar achter gesloten deuren. De groep bestaat uit Europese premiers, Amerikaanse presidenten…

De Nederlandse bisschoppen ontsteken joodse ‘menorah’ tijdens Fatima-viering in de O-L-V-Basiliek te Maastricht
Actualiteit & Opinie / 14 mei 2017

Op zaterdag, 13 mei 2017 kwamen alle Nederlandse bisschoppen “als pelgrims” naar de Onze-Lieve-Vrouwe-­Basiliek in Maastricht om daar gezamenlijk tijdens een vesper­viering hun bisdommen toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. De bisschoppen deden dat “in het gelovige besef” dat Maria ons brengt bij Christus. Door deze toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria hopen de bisschoppen, dat alle gelovigen gesterkt worden om als Kerk in Nederland de weg door het leven te gaan in geloof, hoop en liefde, met vreugde en vertrouwen, naar God de Hemelse Vader. Op het eind van de viering werden – op aangeven van de bisschoppen en buiten het zicht van de aanwezige gelovigen – de zeven kaarsjes van de menorah – die voor het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima op de communiebank stond – ontstoken. De menorah is niet alleen een ‘joods’, maar eerder een politiek, zionistisch symbool, dat doordrenkt is van vrijmetselarij en dat het idee symboliseert dat de staat Israël een lichtbrenger en voorbeeld is voor alle naties. ‘Lucifer’ is een Latijns woord dat letterlijk ‘lichtbrenger’ betekent. In het Latijn duidt het meestal op de ‘morgenster’, terwijl het in het Nederlands vooral gebruikt wordt als aanduiding voor de duivel of,…

De Fransen hebben gekozen. Hun kinderen zullen hiervoor de tol betalen.
Actualiteit & Opinie / 9 mei 2017

Macron wint, zoals voorspeld, de verkiezingen in Frankrijk. Zoals zo vaak zorgt de democratie ervoor dat de gevestigde macht haar positie behoudt. Hieronder een uitleg waardoor dit vrijwel altijd gebeurt en waarom dit een gevaar vormt voor ons continent. Kan democratie het Westen redden? Mensen beseffen veelal niet dat democratie niet het volk beschermt tegen de machthebbers, maar andersom. Onze gekozen politici kunnen verwoestende oorlogen starten onder valse voorwendselen, verkiezingsbeloften breken, geld printen en daarmee hyperinflatie of enorme schulden creëren maar ze eindigen nagenoeg nooit in de cel of op het schavot. Het excuus is immers dat zij gekozen waren en dat dit de uitkomst was van het democratische proces en dat dit hun interpretatie was van de wil van het volk. Datzelfde volk slikt vervolgens deze verklaring en stemt weer met dezelfde naïeve instelling dat de door hen gekozen politici deze keer wel doen wat zij belooft hebben. De volwassen van Frankrijk hebben gekozen. Hun onschuldige kinderen zullen nu nog meer dan ze al deden de tol moeten gaan betalen voor de keuze van hun ouders. Het ergste dat een falende regering immers kan overkomen, is dat men er niet meer op stemt, maar de keuze voor de burger…

Licht op de hedendaagse crisis- Roberto de Mattei
Actualiteit & Opinie / 5 mei 2017

Door Roberto de Mattei, New York 27 maart 2017 Verjaardagen in 2017 Evenals in een mensenleven worden verjaardagen ook gevierd in het leven van volkeren. En 2017 is vol verjaardagen; niet echter allemaal verjaardagen die een taart met kaarsjes verdienen. De verjaardag waar het meest over gesproken wordt is die van Martin Luther. Vijfhonderd jaar zijn voorbijgegaan sinds 31 oktober 1517 toen Luther zijn 95 stellingen op de hoofddeur van de kathedraal van Wittenberg spijkerde. Een handeling die de zogenaamde protestantse hervorming in gang zette en het einde van het middeleeuwse christendom markeerde. Twee eeuwen later, op 29 juni 1717 werd de Grootloge van Londen gesticht. Deze gebeurtenis wordt als de geboorte van de moderne vrijmetselarij beschouwd die op haar beurt nauw verbonden is met de Franse Revolutie. De vrijmetselaarsloges waren feitelijk de intellectuele en de actie-ve werkplaatsen waarin de revolutie van 1789 werd bekokstoofd. Op 26 oktober of 7 november, al naargelang de Gregoriaanse of Juliaanse kalender wordt gebruikt, bezette de bolsjewiekenpartij van Lenin en Troski het winterpaleis in St.-Petersburg. Zo deed de Russische Revolutie zijn intrede in de geschiedenis en heeft die nog steeds niet verlaten. 1517, 1717, 1917, dit zijn drie symbolische datums, drie gebeurtenissen die onderdeel…

Aartsbisschop van Paraguay: “Het is onmogelijk tegelijk Katholiek en vrijmetselaar te zijn.”
Actualiteit & Opinie / 19 april 2017

Op Witte Donderdag heeft de Aartsbisschop van Asuncion, Edmundo Valenzuela bevestigd dat het onmogelijk is om tegelijkertijd Katholiek en vrijmetselaar te zijn.  In 2015 hadden de Vrijmetselaars van dit Latijns-Amerikaanse land publiekelijk geprobeerd om Paus Franciscus te kunnen bezoeken tijdens diens bezoek in Paraguay. Edgar Sanchez Caballero, de Grootmeester van de Grootloge van Paraguay, had in de lente van 2015 in alle discretie manieren afgezocht om een ontmoeting met de Paus te organiseren. Zoals de Paraguayaanse krant Ultima Hora meldde op 10 april 2015, had de grootmeester dit initiatief ondernomen “omdat we Paus Franciscus bewonderen voor de manier waarop hij zijn functie als hoofd van de Kerk uitoefent.” De logegrootmeester had Franciscus al bij de inauguratie in maart 2013 als een “boodschapper van vrede” aangeduid, die – zoals hij hoopte – “Op de kerkelijke hiërarchie zou inwerken om hun denken te veranderen naar een grotere openheid en verbroedering van de Katholieke Kerk met anderen(met de vrijmetselaars)”. Het denken van de logebroers en de Katholieke Kerk zou niet zo verschillend zijn, heeft Sanchez Caballero in 2015 gezegd: “Wij geloven dat we samen een betere maatschappij kunnen bouwen”. Nu al kunnen we “niet langer worden gescheiden als gevolg van tegenstellingen die voortkomen…

Advocaat Fernand Keuleneer kan niet lezen?
Actualiteit & Opinie / 11 april 2017

Wie beweert dat Zuhal Demir en Mieke Van Hecke allebei zegden dat “CD&V dé moslimpartij bij uitstek is”, is volgens de advocaat van Kardinaal Danneels, meester Fernand Keuleneer en “snul” en “leugenaar”. Nochtans spreken de letterlijke citaten van Demir en Van Hecke voor zich. Wat is de reden van deze uitlating van Keuleneer? Domheid? Analfabetisme? Of is hier hypocrisie en intellectuele oneerlijkheid in het spel? Onderstaand screenshot uit Facebook (zie link) waarin bepaalde mensen door Keuleneer blindweg “snul” en “leugenaar” worden genoemd, kwam wel heel toevallig snel vlak na de publicatie op deze website: Premier Michel fluit Zuhal Demir terug ondanks identieke uitspraken eerder door Mieke Van Hecke Wie is hier nu snul en leugenaar? Het doet ons plezier dat zovele mensen, waaronder Fernand Keuleneer (de advocaat van Kardinaal Danneels) deze website met zoveel aandacht lezen. De immer cryptische bewoordingen van Keuleneer laten het vrij om te beweren dat hij niet doelde op het bewuste artikel van onze site (natuurlijk is dit wél zo), maar dit doet er niet toe. Wij beweren immers wél dat Mieke Van Hecke en Zuhal Demir vorige week hetzelfde zegden en voelen ons dus volstrekt aangesproken om door de heer Keuleneer valselijk van leugens of snulligheid…

Voorspelling van ‘Onze Lieve Vrouw van Goed Succes’ over de duistere invloed van de vrijmetselarij
Werkgroep Gezin & Onderwijs / 29 maart 2017

Het heiligenbeeld van ‘Onze Lieve Vrouw van Goed Succes’ werd ontdekt door de gebroeders Gabriel de Fontanet and Guillermo de Rigosa, in een grot niet ver van het dorpje Traiguera te Spanje. Bron van de foto: Chiesa Viva. Er bestaat een opmerkelijke voorspelling van ‘Onze Lieve Vrouw van Goed Succes’ in de 17e eeuw te Quito, Ecuador, over de toestand van de Kerk en het huwelijk en de duistere invloed die de vrijmetselarij daarin speelt: Dus ik maak aan u bekend dat vanaf het einde van de 19e eeuw en kort na het midden van de 20ste eeuw … De decadentie zal heersen. Er zal een volledige verwildering van de zeden plaatsvinden …  De vijand zal zich voornamelijk op de kinderen richten, om deze algemene zedenverwildering in stand te houden. Wee de kinderen die in die tijden leven! […] Het Sacrament van het Huwelijk, dat de eenheid van Christus met zijn Kerk symboliseert, zal aangevallen en zwaar geprofaneerd (ontheiligd) worden. De Vrijmetselarij, die dan aan de macht zal zijn, zal schandelijke wetten verordenen, met de bedoeling om dit Sacrament te doen verdwijnen. Op deze manier wil men het voor iedereen makkelijk maken om in zonde te leven en wil men…