De overeenkomst tussen de Priesterbroederschap Sint Pius X en het Vaticaan is dood

In de gesprekken tussen Rome en Menzingen, komt de Congregatie voor de Geloofsleer terug op oudere voorwaarden, waarvan Pius X eerder al aankondigde deze nooit te aanvaarden. De onderhandelingen zijn dus terug naar af. In de onderhandelingen tussen het Vaticaan en de leiding van de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX), over de eventuele hereniging met Rome, legt de Heilige Stoel opnieuw de voorwaarden op tafel, waartegen de bisschoppen van FSSPX zich al in 2012 kantten en toen aan hun gelovigen hadden beloofd nooit deze toegevingen te maken. Doordat Rome terugkomt op deze oude voorwaarden, lijkt het erop dat de gesprekken nu voor heel lang zijn afgesprongen. In mei heeft kardinaal Gerhard Ludwig Müller, de nu ontslagen prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, aan de de FSSPX de voorwaarden gesteld voor een overeenkomst met Rome. Deze voorwaarden werden op 20 mei door Paus Franciscus goedgekeurd. Het hoofdkantoor van de FSSPX stuurde Müllers brief naar zijn priester, schrijft medias-catholique.info. De voorwaarden vragen om een “expliciete aanvaarding van de leerstellingen van het Tweede Vaticaanse Concilie en die van de periode na het Concilie” volgens hun vereiste mate van naleving. Verder moet de FSSPX niet alleen de geldigheid erkennen, maar ook de “legitimiteit” van de Nieuwe Ritus van de Mis en de…

Wat doet een obelisk uit het oude Egypte op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan?
Werkgroep Evangelisatie / 30 juni 2017

Gisteren was het de feestdag van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus. Beiden werden in Rome gemarteld, en de St-Pietersbasiliek staat vlakbij de plaats van de marteldood van de H. Petrus, onze eerste Paus. In de architectuur van het Vaticaan is veel symboliek gebruikt. Veel protestanten denken dat de obelisk die op het Sint-Pietersplein in Rome staat, één van de vele heidense symbolen is van het Katholiek Geloof, en bewijs van de “gruwel” van onze Katholieke godsdienst. De waarheid is echter heel anders. De geschiedenis obelisk gaat terug tot de periode van de Romeinen en de eerste Christelijke martelaren. Keizer Caligula was een groot liefhebber van wagenrennen en wilde een eigen circus hebben waar hij zelf rustig kon oefenen. Het werd gebouwd in tuinen op de Vaticaanse heuvel, een stuk grond dat aan zijn moeder toebehoorde. Het Circus van Caligula was maar nauwelijks kleiner dan het Circus Maximus en om de grootsheid van zijn eigen renbaan te benadrukken liet hij een enorme obelisk uit Egypte halen en op de spina, de middenafscheiding van de renbaan, plaatsen. Caligula werd vermoord voordat de bouw klaar was en het circus werd voltooid onder zijn opvolger, keizer Claudius. Zowel Claudius als zijn opvolger Nero,…

Homoseksuele Vaticaanse monseigneur gearresteerd: drugs en homoseksuele feestjes

Il Fatto Quotidiano schrijft dat de Gendarmerie van de Heilige Stoel een homoseksueel drugsfeestje heeft verstoord in een appartement van het Palazzo del Sant’Uffizio in Rome, waar ook de Congregatie van de Geloofsleer is gevestigd. Het appartement behoort toe aan een monseigneur, die op heterdaad werd betrapt. Volgens Il Fatto Quotidiano is hij de secretaris van een Kardinaal die een dicasterie van de Romeinse Curia leidt en de monseigneur naar voor had geschoven om bisschop te worden. De monseigneur werd naar de Romeinse kliniek Pio XI gebracht om ontgift te worden. Hij verblijft nu in een klooster in Italië. Zijn appartement was niet bestemd voor eenvoudige monseigneurs. Hij reed ook met een exclusieve auto met vaticaanplaatjes, die normaal gereserveerd zijn voor hogere Vaticaanse notabelen. Il Fatto Quotidiano schrijft dat de Kardinaal, voor wie de monseigneur werkte, ruim 75 is. Dit geldt alleen voor twee Kardinalen van de Romeinse Curia, Kardinaal Angelo Amato (79) van de Congregatie voor de Heiligverklaringen en de pro-LGBT Kardinaal Francesco Cocopalmerio (79) van de Pauselijke Raad voor Wetteksten. Bron: gloria.tv/nl.news

Het Vaticaan viert de Oerknaltheorie en de complementariteit tussen geloof en wetenschap
Actualiteit & Opinie / 16 mei 2017

De Vaticaanse Sterrenwacht houdt deze week een speciale astronomie-workshop ter ere van de grondlegger van de Oerknaltheorie over de oorsprong van het universum, een Katholieke (Belgische!) priester genaamd Georges Lemaître. De internationale workshop, getiteld “Black Holes, Gravitational Waves and Spacetime Singularities”, stelt voor om de nalatenschap van vader Georges Lemaître (hierboven op foto rechts naast Albert Einstein) te vieren, de astronoom die de theorie van de Big Bang als eerste formuleerde (of het “Oer-atoom” zoals hij het noemde) in 1927, constaterend dat een uitbreidend universum in de tijd teruggebracht kon worden tot één enkel punt van oorsprong. Het evenement loopt van dinsdag tot vrijdag en bevat een reeks presentaties over fenomenen, van supernovae tot kosmische perturbaties, evenals een speciaal eerbetoon aan priester Lemaître en zijn bijdrage aan de astronomie. Ondanks gangbare misvattingen van de Kerk als anti-wetenschapsbastion, die voortvloeien uit de beruchte Galileo-affaire, stelt het historische verslag het tegenovergestelde. Als wetenschapshistoricus heeft John L. Heilbron van de Universiteit van Californië-Berkeley opgemerkt: “De Rooms-Katholieke Kerk gaf meer dan zes eeuwen meer financiële steun en sociale steun aan de studie van de sterrenkunde – vanaf het herstel van de studie der Klassieken in de late Middeleeuwen tot in de Verlichting – dan…

Liefde bij de broeders is over: Vaticaan opent onderzoek naar Belgische Broeders van Liefde, na klacht René Stockman
Actualiteit & Opinie / 8 mei 2017

René Stockman heeft het Vaticaan ertoe bewogen een onderzoek te voeren tegen de Belgische afdeling van zijn Broeders van Liefde. Die zijn van plan euthanasie toe te laten in hun zorginstellingen. Dat bericht de Catholic News Service (CNS). Stockman is niet te spreken over de beslissing van het Belgische bestuur, dat voornamelijk uit leken bestaat, om euthanasie (bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie!) mogelijk te maken in de vijftien psychiatrische centra van de Broeders van Liefde. De Vlaming René Stockman (de wereldwijde overste van de congregatie) richtte zich rechtstreeks tot het Vaticaan met een klacht nadat zijn formele vraag aan de Belgische groep van de Broeders van Liefde om het nieuwe beleid ongedaan te maken, werd geweigerd. Daar werd dus een onderzoek geopend dat volgens Stockman wordt gevoerd onder toezicht van kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, na de paus de hoogste bestuurder van de Rooms-katholieke Kerk. Volgens CNS zou Stockman zich ook gericht hebben tot de Belgische Bisschoppenconferentie “om hun mening en een duidelijke verklaring van hen te vragen”. “Ik hoop dat er een duidelijk antwoord komt van de Belgische bisschoppen en het Vaticaan. Ik heb er vertrouwen in”, zegt de overste. Bron: Belga

Godsdienstvrijheid Europese Christenen gaat achteruit, Vaticaan slaat alarm
Actualiteit & Opinie / 7 april 2017

Rome – Tijdens een conferentie einde maart over de “Heilige Stoel en het recht op godsdienstvrijheid van Pius XI tot Franciscus”, waarschuwde Aartsbisschop Paul Richard Gallagher, de Vaticaanse Secretaris voor de Relaties met de Staten (of Vaticaanse Minister van Buitenlandse Zaken), voor  de verontrustende “achteruitgang van de godsdienstvrijheid” voor Christenen, zelfs in het “democratische” Europa.  De oorzaken voor de achteruitgang van de religieuze vrijheid kunnen volgens de Aartsbisschop niet enkel gevonden worden “in de inherente problemen van een multiculturele maatschappij, maar ook in de secularisering”. Hierbij worden religies gereduceerd tot subculturen, een “overblijfsel van het verleden, waar men zich het liefst over zou willen zetten”. 1700 gevallen van religieuze discriminatie tegen Christenen Aartsbisschop Gallagher benadrukte, dat het de taak van regeringen en instelingen was om discriminatie te bestrijden en religieuze vrijheid te promoten en te beschermen, “met dezelfde instrumenten als gelijk welk ander fundamenteel recht”. Jammer genoeg staat godsdienstvrijheid niet overal in Europa even hoog op de agenda. Volgens Aartsbisschop Gallagher, ontving het Weens Observatorium inzake Intolerantie en Discriminatie van Christenen in Europa tijdens de jaren 2014 en 2015 niet minder dan 1700 rapporten over incidenten tegen Christenen. Ook Raad van Europa treedt op tegen discriminatie Aartsbisschop Gallagher vermeldde dat…

Pausen Franciscus en Benedictus “spreken geen woord meer met elkaar”, volgens Vaticaan-expert
Actualiteit & Opinie / 24 maart 2017

Rome – Paus Franciscus en zijn voorganger Paus-emeritus Benedictus XVI zouden diep in de clinch liggen. „Ze spreken geen woord meer met elkaar,“ vermeldde Vaticaan-expert Andreas Englisch tijdens een lezing op 16 maart in de Josef-Kohlmaier-Halle te Limburg (Duitsland) met als thema “Franciscus – strijder in het Vaticaan”.  Andreas Englisch, die zijn bewondering voor Paus Franciscus niet onder stoelen of banken steekt, werkt al 30 jaar als Italië- en Vaticaan-correspondent voor het mediabedrijf Axel Springer in Rome.   Relatie tussen Pausen al langer verzuurd Volgens Englisch zou de relatie van Paus Franciscus met zijn voorganger al langer verzuurd zijn en communicatie minimaal. De Paus-emeritus zou zich enkel nog in het openbaar vertonen op uitdrukkelijk verzoek van Franciscus. Hoewel Englisch niet op de hoogte was van de kernredenen voor deze moeilijke relatie, benadrukte hij dat de problematiek niet van gisteren zou dateren en mogelijk ook te maken zou hebben met de omstreden voormalige bisschop van Limburg, Tebartz-van Elst. Deze kwam in opspraak omwille van de bouw van een overmatig luxueuze bisschoppelijke residentie, en verhuisde daarna naar Rome. Englisch vervolgde dat Paus Franciscus bij de aanstelling van bisschoppen andere criteria hanteert dan zijn voorgangers, waarbij “sociaal engagement voor de armen” de belangrijkste component vormt….

“Trump effect” nu ook in het Vaticaan?
Actualiteit & Opinie / 10 februari 2017

Of hoe Trump’s adviseur Stephen Bannon een vertrouweling werd van conservatieve katholieken in Rome. ROME — Toen Stephen K. Bannon nog steeds aan het hoofd stond van Breitbart News, bezocht hij het Vaticaan om de heiligverklaring van Johannes Paulus II te coveren en wat te netwerken. Hoog op zijn lijst stonden onder andere de ultraconservatieve Amerikaanse Kardinaal Raymond Burke, die zich openlijk tegen het beleid van Paus Franciscus had geuit. In één van de voorkamers van de kardinaal, tussen de religieuze kunst en de boekenrekken, voelden Kardinaal Burke en Dhr. Bannon — nu één van de sleutelfiguren in het anti-establishment entourage van Trump –  zich al snel verbonden door hun gedeelde wereldbeeld. Ze zagen de Islam als een bedreiging voor het Westen, verzwakt door de erosie van traditionele Christelijke waarden, en beschouwden zichzelf als onterecht uitgesloten door een wereldvreemde politieke elite. Zielsverwanten ontmoeten elkaar “Wanneer je in de andere een zielsverwant herkent, die veel heeft opgeofferd om trouw te blijven aan zijn principes en die dezelfde soort culturele strijd heeft gevoerd – ook al was dit op een ander niveau –  dan is het niet verbazend dat er toenadering ontstaat,” aldus Benjamin Harnwell, een vertrouweling van Burke die de ontmoeting…