Enquête “grote levensvragen”: Vlaanderen zonder God gelooft niet meer in de toekomst
Werkgroep Volksverlichting / 29 september 2017

Geloof staat zeer laag op de prioriteitenlijst van Vlamingen (slechts 1 op 5 gelooft nog in een “hogere macht”), volgens een enquête door het agentschap “Tamara Twist” in het kader van een serie artikels en programma’s door De Standaard en Radio 1 over de “grote levensvragen”. Dit is niet meteen een verrassing: onze samenleving is zo geseculariseerd dat zelfs 20% gelovigen in een vaag concept als een “hogere macht” al een onverwacht positief cijfer is. Wel opvallend bij deze enquête is dat concepten als democratie, toekomst, veiligheid voor de modale Vlaming niet langer vanzelfsprekend zijn. Minder dan de helft van de ondervraagden gelooft volgens het onderzoek nog in democratie (45%), iets meer dan de helft stelt zich ernstige vragen over veiligheid en de zin van zijn eigen leven (51%) , 44% verwacht binnenkort het uitbreken van een wereldoorlog,  1 op 5 voelt zich eenzaam of heeft zelfmoord overwogen en slechts 54% heeft een positief toekomstbeeld. De vertwijfeling op persoonlijk vlak was ook opvallend bij jonge deelnemers aan de enquête  (18-35 jaar), waarvan bijna 70% zich vragen stelt over de zin van het leven en hoe men gelukkig kan worden. Velen worstelen ook met hun relatie tot anderen. Kan men anderen…

Abortus, besparingen en kafkaiaanse hervormingen: de communicerende vaten van een egoïstische prestatiemaatschappij
Abortus , Actualiteit & Opinie / 1 september 2017

Vandaag is het opnieuw 1 september, officieel de eerste schooldag. Er werd dit jaar door ouders van schoolgaande kinderen weer veel geklaagd over computergestuurde inschrijvingssystemen of kampeergedrag aan de schoolpoort. Je kind op een school inschrijven is namelijk niet langer een evidente zaak, vooral niet in de stad en al zeker niet wanneer je kind met een beperking kampt. Scholen voor buitengewoon onderwijs, instellingen, ze zijn tegenwoordig allemaal overvol. Het M-decreet voor inclusief onderwijs moet mogelijkheid bieden om kinderen met een beperking naar het gewoon onderwijs te sturen, maar geen enkele leerkracht staat te wachten om nog eens extra belast te worden door hun bijzondere pedagogische behoeften.  De kafkaiaanse toestanden stoppen trouwens niet wanneer onze mindervalide medeburgers volwassen worden. Ook op latere leeftijd blijven ze kampen tegen ontelbare administratieve, financiële en logistieke hindernissen. Vaak blijven mindervaliden daarom langer bij hun bejaarde ouders, een situatie die voor velen als bijzonder zwaar en soms zelfs onhoudbaar ervaren wordt. Voor jonge volwassenen zonder familie, al dan niet met een beperking, zijn de vooruitzichten nog erger. Vorig jaar stierf een licht autistische jongeman van ontbering in een Gents stadspark, omdat hij na zijn ontslag uit zijn jeugdinstelling het leven “buiten” niet aankon. Welzijnssector toont…

De Nieuwe Atheïsten hebben de oorlog verklaard aan het geloof en ze hebben u in het vizier…
Werkgroep Evangelisatie / 16 juni 2017

U hebt waarschijnlijk al van hen gehoord, want ze krijgen in de media heel wat aandacht. In Vlaanderen staan ze bekend onder de namen Etienne Vermeersch en Jean-Jacques De Gucht. In de Angelsaksische wereld onder de namen Richard Dawkins en Christopher Hitchens (nu overleden),  Daniel Dennett en Sam Harris. Het zijn de Nieuwe Atheïsten, die de oorlog hebben verklaard aan het geloof. Het gaat om een nieuwe vorm van fundamentalisme, die van de anti-religie. De “Nieuwe Atheïsten”, een beweging die ontstond na de horror van 9/11, geloven dat religie de voornaamste oorzaak van alle wereldproblemen is. Volgens hen is religie dan ook een rem voor de ontwikkeling, vrede, beschaving en wetenschap, die actief bestreden moet worden. De Nieuwe Atheïsten verwerpen de religie niet alleen in hun eigen leven, maar willen gelovigen via allerlei kanalen – o.a. de media, reclame, internet, lezingen, boeken, de politiek – overtuigen om hun religie af te zweren. Daarom worden ze ook vaak “evangelische atheïsten” genoemd. Op een scherpe, ongenuanceerde and vaak arrogante manier, gaan de Nieuwe Atheïsten religie associeren met achterlijkheid, bijgeloof en geestesziekten (God als “dwaling” of “hallucinatie”). Vaak worden hierbij pseudo-wetenschappelijke of pseudo-historische argumenten gebruikt. De Nieuwe Atheïsten gaan zelfs zo ver, dat ze…

Contraceptie en laag geboortecijfer zal secularisering doen afnemen, volgens studie
Actualiteit & Opinie / 17 maart 2017

Het fenomeen van de secularisering of ontkerkelijking zal wereldwijd afnemen volgens een studie in het wetenschappelijk blad “ Evolutionary Psychological Science”. De reden hiervoor is dat niet-gelovigen en/of hooggeschoolden doorgaans minder kinderen krijgen.   Tijdens de studie werden meer dan 4,000 studenten in Maleisië en de Verenigde Staten over een langere periode geobserveerd. Er werd hierbij vastgesteld dat hoe religieuzer de studenten waren, hoe meer broers en zussen ze hadden en hoe meer kinderen ze uiteindelijk zouden krijgen. De belangrijkste reden van het verschil in geboortecijfers tussen gelovigen en niet-gelovigen, volgens de studie, is dat niet-religieuzen sinds de 19de eeuw al aan actieve geboortebeperking deden. “Onderzoek heeft aangetoond dat individuen die (in de 19de eeuw) het meest succesvol waren in het beperken van hun fertiliteit tot de hoogst geschoolde en minst religieuze sociale kringen behoorden”, schreven de wetenschappers. “Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid, begonnen geseculariseerde groepen hun reproductie veel sterker te controleren, dan de diep-religieuze segmenten van de onderzochte landen.“ De afname van de fertiliteit van niet-gelovigen loopt ondertussen verder. De auteurs van de studie spreken van een “contra-secularisering-hypothese”, waarbij de secularisering tijdens de rest van de 21st eeuw verder zal afnemen, ook in Europa en andere…