Traditiegetrouwe gelovigen: hoe zich te oriënteren in een digitaal tijdperk van diverse meningen en censuur
Werkgroep Volksverlichting / 11 augustus 2017

In onze interactieve en gedigitaliseerde wereld, krijgen we almaar meer de mogelijkheid om onze mening te uiten en de wereld die ons omringt te becommentariëren. Het Internet, en de diverse meningen die er leven, heeft er mede voor gezorgd dat Jan en An Modaal zich hebben kunnen emanciperen van de politiek correcte eenheidsgedachte die door de commerciële pers en het politiek/intellectueel establishment wordt verspreid. De officiële media hebben inderdaad hun greep op de publieke opinie verloren, ten voordele van het Internet en de sociale media. De Arabische Lente en de verkiezing van de Amerikaanse President Donald Trump zijn belangrijke voorbeelden van de rol van social media in daadwerkelijke politieke verschuivingen.   Traditiegetrouwe Katholieken betreden de digitale wereld Ook in de Katholieke Kerk is het nu voor leken mogelijk om online te participeren in debatten, die vroeger voor hen nog vaak ontoegankelijk waren. Voor informatie zijn ze niet langer afhankelijk van de voorgefilterde officiële media, bibliotheken en uitgeverijen. De meest diverse bronnen zijn tegenwoordig makkelijk beschikbaar online. Er bestaat bovendien veel kruisbestuiving tussen verschillende talen en culturen, die vroeger minder makkelijk met elkaar in contact kwamen.  Dit geeft leken de mogelijkheid om zelf conclusies te trekken over hedendaagse ontwikkelingen, waaronder het postmodernisme,…

De progressieve Kerk: met uitsterven bedreigd? We vertellen u waarom.
Werkgroep Vox Populi / 26 mei 2017

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie loopt er in onze Kerk een meedogenloze en vaak bittere strijd tussen zogenaamde “progressieve” en “conservatieve” clerici en gelovigen. Deze rivaliteit is al enkele decennia bezig en de polarisering binnen de Kerk lijkt vrijwel onoplosbaar, vaak door de zeer verschillende wereldbeelden van zowel het conservatieve, als het progressieve kamp. Twee contrasterende wereldbeelden “Conservatieve” Christenen geloven dat hun religie geopenbaard werd door God in de persoon van zijn Zoon Jezus Christus, zoals opgetekend in het Evangelie. Traditie, liturgie en overlevering zijn belangrijk voor hen. Zij geloven ook sterk in de bovennatuurlijke invloed van God op de wereld, alsook de autoriteit van het Kerkelijk instituut. Het geloof van “progressieve” of “modernistische” christenen is veel minder gestructureerd.  Voor hen is Christus in het beste geval een Goddelijk geïnspireerde leraar. De Bijbel is voor hen het onvolmaakte product van feilbare menselijke auteurs, vaak onder invloed van heidense ideeën. De Kerk, ten slotte, is voor hen een organisatie van spiritueel ingestelde mensen, die een betere wereld, met meer vrede en gerechtigheid, willen promoten. De vraag is welk van de twee kampen de tand des tijds zal overleven. Hier zijn 10 redenen waarom het progressieve kamp het mogelijk niet zal halen:…