De Judaskus, verblinding of cynisme van Paus Franciscus?

In Egypte knuffelt Paus Franciscus de fundamentalistische groot-imam al-Tayyeb, die zelfmoordaanslagen goedkeurt Is het verblinding of cynisme van Paus Franciscus? Dat is de vraag die wij ons stellen, wanneer wij de boodschap van de Paus van 21 augustus jl., door het Vaticaan gepubliceerd ter gelegenheid van de werelddag van de migrant en de vluchteling in januari 2018, wat van naderbij bekijken. De Paus pleit daarin voor een brede opvang van migranten en vluchtelingen. Hij onderstreept dat hun “persoonlijke veiligheid” voorrang heeft op de “nationale veiligheid”. Franciscus doet er nog een schepje bovenop; hij roept op tot “een aangepaste en waardige” opvang en vraagt een “uitbreiding en vereenvoudiging van de afgifte van humanitaire visa”. Hij pleit daarbij ook voor de”gezinshereniging” (die bv in ons land geleid heeft tot een explosieve toename van de moslimbevolking).Hij vraagt aan de Staten aan alle minderjarigen een erkenning te verlenen en is voorstander van integratie, tegen “assimilatie”, die volgens hem leidt tot de” vernietiging van de eigen culturele identiteit “. Hij houdt echter geen rekening met de culturele identiteit van de Europese volkeren en pleit voor een grenzeloze instroom van alle bevolkingsgroepen , zonder rekening te houden met de culturele kloof die velen van hen van…

Interview met Kardinaal Burke – de volgende stap is een formele verklaring

[Recentelijk heeft Kardinaal Burke een interview gegeven met The Wanderer. In dit interview gaat hij onder andere in over het mogelijke vervolg van de dubia. Het interview wordt in drie delen uitgegeven. Hieronder volgt een vertaling van de belangrijkste zaken van het tweede deel.] In feite lijkt het alsof sommige interpretaties [van Amoris Laetitia] tegengesteld zijn aan wat er in paragraaf 1650 van de Cathechismus van de Katholieke Kerk wordt geleerd. Heeft u, in het licht van de huidige situatie, vandaag advies voor getrouwe bisschoppen, priesters, religieuzen en leken die naar duidelijkheid verlangen? Mijn raad is eenvoudig. We weten wat de kerk leert en praktiseert. Het staat opgeschreven in de Catechismus van de Katholieke Kerk; Het is omvat in het constante Onderwijs van de Kerk. Dit is hetgeen waarvan we vasthouden dat het waar is. Sinds de publicatie van Amoris Laetitia vind ik dat de situatie verslechterd is. Ik reis vaak en waar ik ook ga vind ik altijd grote groepen van de gelovigen (ook priesters en zelfs Bisschoppen) die mij in vertrouwen nemen over deze situatie – ze zijn bijna wanhopig. Ik zeg vaak dat priesters degenen zijn die het meest lijden. Zij zijn het die direct contact hebben…

Voormalig voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy (CD&V), en lid van de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, op ramkoers met Paus Franciscus
Actualiteit & Opinie , Bio-ethiek / 13 augustus 2017

In een reactie op een tweet van Dr. Kurt Martens schrijft voormalig voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy (CD&V), en lid van de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, het volgende: “De tijd van ‘Roma locuta, causa finita‘ is al lang voorbij.” Het zou wel zeer toevallig zijn, moest Herman Van Rompuy deze zin niet uit ons artikel ‘Euthanasie: Draait het Vaticaan de klok terug?’ geciteerd hebben. Wij schreven immers: “Roma locuta, causa finita blijft onverminderd van kracht”. Het antwoord van Van Rompuy “De tijd van ‘Roma locuta, causa finita’ is al lang voorbij.” is een directe ontkenning van onze claim. Hoe dan ook, voormalig voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy (CD&V), en lid van de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, stelt zichzelf met deze uitspraak buiten de Kerk en gaat hiermee de confrontatie aan met Paus Franciscus!

De feitelijke macht rond Paus Franciscus

Volgens Sandro Magister, befaamd Italiaans Vaticaanwatcher, berust de feitelijke macht rond Paus Franciscus in handen van slechts drie mensen: Antonio Spadaro, Marcelo Figueroa en Victor Manuel Fernandez. De eerste is Italiaan en Jezuïet, hij is de directeur van “La Civita Cattolica”. De twee anderen zijn Argentijnen en de tweede is zelfs geen Katholiek, maar een presbyteraanse dominee. Desondanks werd hij door Paus Franciscus benoemd als hoofdredacteur van de Argentijnse uitgave van de “Osservatore Romano”. Spadaro heeft de “Civita Cattolica” omgevormd tot de spreekbuis van de Paus. Samen met Figueroa heeft hij in het laatste nummer van dit tijdschrift een artikel ondertekend dat in de Verenigde Staten insloeg als een bom. De conservatieve stromingen, zowel Katholieke als protestantse, worden er namelijk in beschuldigd te denken volgens een logica “die nauw verwant is met degene die het islamitisch fundamentalisme inspireert”, zoals dat van Osama Bin Laden of het Kalifaat. Waarom zouden Katholieken en protestanten zoals ”nieuwe kruisvaarders” samenspannen? Omdat zij het over bepaalde thema’s zoals ”abortus, het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, het godsdienstonderwijs in de school” volkomen eens zijn, met andere woorden, zij beoefenen ”een bepaalde vorm van verdediging van de godsdienstvrijheid”. Met als resultaat, volgens de twee auteurs van…

De anatomie van een fiasco

“Non possumus!” Ik zal noch mistig gepraat noch een goed gecamoufleerde achterdeur naar de profanering van het sacrament van het huwelijk en de eucharistie accepteren. Evenmin zal ik het accepteren, dat men spot met het zesde gebod van God. Ik wil liever zelf uitgelachen en vervolgd worden dan dubbelzinnige teksten en oneerlijke methodes accepteren. Ik prefereer het glasheldere “gelaat van Christus boven het met edelstenen versierde beeld van een vos” (H. Ireneüs),  “want ik weet Wie ik mijn vertrouwen heb geschonken”, “Scio cui credidi!” (2 Tim. 1, 12) — Monseigneur Athanasius Schneider Hieronder staat een uitvoerig commentaar op Amoris Laetitia van de Amerikaanse jurist, Christopher Ferrara dat in het tijdschrift “The Remnant” verschenen is. Met dank aan pastoor Mennen die dit vertaald heeft. “Geen enkele voorkomende moeilijkheid, hoe groot ook, kan het rechtvaardigen dat Gods wet buiten werking wordt gesteld die alle handelingen verbiedt die in zich slecht zijn. Er zijn geen omstandigheden denkbaar waarin man en vrouw niet, vanuit de kracht van Gods genade, trouw hun plichten kunnen vervullen en hun ongerepte deugdzaamheid kunnen bewaren.”(Pius XII, Casti Connubii). Zoals Kardinaal Burke in een artikel dat in “National Catholic Register” verschenen is, heeft gezegd, blijkt Amoris Laetitia bij zorgvuldige lezing “een persoonlijk en dus geen magisterieel” document, “een persoonlijke beschouwing…

Pastoor Cor Mennen: Müller eruit. Maar de echte aanval is gericht tegen “Veritatis Splendor”. | “de Paus lijkt wel een linkse Zuid-Amerikaanse dictator”

Kardinaal Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, is door Paus Franciscus de laan uitgestuurd. De audiëntie waarin dat gebeurde, duurde, volgens de Kardinaal zelf, slechts een minuut en was zonder opgaaf van redenen. Kardinaal Müller betwist niet het recht van de Paus hem te ontslaan maar wel de de weinig humane manier waarop dat gebeurde. De Paus zou zich toch ook aan de sociale leer van de Kerk dienen te houden. Kardinaal Müller is altijd loyaal geweest aan Paus Franciscus maar hij heeft wel gezegd dat zelfs een Paus de leer van de Kerk niet kan veranderen en dat Amoris Laetitia uitgelegd moet worden in de lijn van de traditionele leer en dat dus mensen die in publiek overspel leven niet zonder bekering de communie kunnen ontvangen. Dat is blijkbaar te veel. Degene die in de Kerk te taak heeft de leer te bewaken, moet volgens Franciscus zijn mond houden, zelfs als de leer in gevaar is. Het is bekend dat voor zover de Congregatie voor de Geloofsleer de tekst van de stukken van Franciscus tevoren te zien kreeg, de opmerkingen van de Congregatie door de Paus werden genegeerd. Ik zei laatst tegen een collega: “de Paus lijkt…

Kiezen voor het huwelijk: omdat niet alle “samenlevingsvormen” gelijk zijn….

De liefde van Jezus voor zijn Kerk, wordt in het Nieuwe Testament vaak vergeleken met de liefde van een Bruidegom voor zijn Bruid.  Er is dan ook geen groter bewijs van liefde dan het huwelijk, dat door de Katholieke Kerk als een sacrament wordt beschouwd. In the jaren ’60 en ’70 van vorige eeuw, besloten de babyboomers  echter niet alleen te besparen op kappers en hygiëne, maar ook het instituut van het huwelijk als achterhaald opzij te schuiven. In de plaats kwam de vrije liefde, maar deze “vrijheid” veranderde al gauw in vanzelfsprekendheid en verplichting. Mensen met traditionele waarden werden weggelachen als “abnormaal” en “verkrampt”.  Men moest en zou het eigen plezier en “geluk” vinden, ook als dit ten koste was van het geluk van anderen, inclusief de eigen (ex-)partner en kinderen.  Ongehuwd samenwonen en voorhuwelijkse seks nu ook algemeen aanvaard door Katholieke structuren Enkele decennia na de seksuele revolutie van de jaren ’60 zijn de “vrije” liefde en ongehuwd samenwonen zo “normaal” geworden, dat de Kerk in Vlaanderen er bij huwelijkskandidaten vaak van uitgaat, dat ze al geruime tijd samenwonen. Ook het Katholiek onderwijs heeft het schijnbaar opgegeven om de traditionele Christelijke moraal te promoten. Seksuele voorlichting wordt er…

Uitspraken van Paus Franciscus over migratie en politiek onder vuur

Iedereen kent stilaan de denkpatronen van Paus Bergoglio over migratie en politiek. Deze kunnen ronduit bestempeld worden als ultra-progressief, zonder enige nuance. Zij zijn een afdruk van de ideeën van de bevrijdingstheologie, die Zuid-Amerika in vuur en vlam heeft gezet. Marcello Pera, filosoof , oud-voorzitter van de Italiaanse senaat en persoonlijke vriend van Paus Benedictus XVI, haalt zwaar uit naar de herhaalde stellingnames van Paus Franciscus over ongebreidelde migratie en over de politieke druk die hij wil uitoefenen. Marcello Pera vindt het waanzin dat Paus Franciscus voortdurend oproept om zonder enig onderscheid en zonder enige voorwaarde alle migranten op te nemen, daarbij blijk gevend van een totaal gebrek aan realisme. Er is een kritieke grens die niet overschreden mag worden. Wanneer de Paus dat niet doet, is daar zeker een rede toe. Wat is het werkelijke doel van zijn uitspraken? Volgens de filosoof Pera is er slechts één antwoord: deze Paus doet dat omdat hij het Westen verafschuwt. Hij wil het Westen vernietigen en doet alles om dat doel te bereiken. Juist zoals hij de Katholieke Traditie wil vernietigen, het Christendom zoals zich dat in de geschiedenis ontwikkeld heeft. Indien hij geen rekening houdt met de kritieke grens waarboven onze…

Paus Franciscus liet ooit Kardinaal Müller onderbreken tijdens het opdragen van het Heilig Misoffer

De bekende Vaticanist Marco Tosatti berichtte op ‘First Things’ een gebeurtenis daterend uit het midden van 2013 waarbij Franciscus en Gerhard Ludwig Kardinal Müller betrokken waren en waaruit blijkt dat Paus Franciscus vindt dat zijn prioriteiten belangrijker zijn dan het opdragen van de Heilige Mis. Tosatti heeft het in zijn artikel over de “Calvarie van Müller”, vanwege zijn niet al te beste band met de Paus. Tosatti schrijft: “Ik veronderstel dat Kardinaal Müller ontsteld is over zijn ontslag, maar op één of andere manier kan hij zijn eigen onthoofding zien als een bevrijding. Om dit artikel te schrijven, keek ik in de vertrouwelijke notities die ik had gemaakt tijdens de laatste vier jaar betreffende de Duitse Kardinaal en zijn relaties met de heersende Paus. De notities zijn het resultaat van vele private conversaties met hooggeplaatste mensen in het Vaticaan, die de vriendschap van de Kardinaal genoten. Het lijkt dat Müller het leven onder Bergoglio als een soort Calvarie ervoer. Dit, ondanks Müllers verklaringen. Hij is een goede soldaat geweest tot het einde, en zelfs daarna. De eerste stap van die Calvarie was een ontstellende episode in het midden van 2013. De Kardinaal was de Mis aan het vieren in de kerk…

Paus Franciscus hekelt “zeer gevaarlijke alliantie” tussen Amerika en Rusland

In een nieuw interview zei Paus Franciscus dat hij vreest dat er “zeer gevaarlijk allianties zijn tussen machten met een vertekend wereldbeeld,” met inbegrip van dergelijke alliantie tussen de Verenigde Staten en Rusland. Paus Francis vertelde zijn interviewer, de Italiaanse journalist Eugenio Scalfari, dat hij bezorgd was over de G20-top die leiders uit 20 van de grootste economieën in de wereld samenbrengt, samen met ministers van financiën en gouverneurs van centrale banken. “Ik ben bang dat er veel gevaarlijke allianties bestaan tussen machten die een vertekend wereldbeeld hebben: Amerika en Rusland, China en Noord-Korea, Poetin en Assad in de oorlog in Syrië,” zei Franciscus. De Paus zei dat zijn grootste zorg het “gevaar voor immigratie” was. “Zoals u goed weet, is het grootste probleem in de wereld van vandaag – dat helaas groeit – dat van de armen, de zwakken en de uitgeslotenen,” zei Franciscus, “waarvan immigranten deel uitmaken.” “Enerzijds zijn er landen waar de meerderheid van de armen niet afkomstig zijn van de migratiestromen maar van sociale rampen; andere landen hebben weinig lokale armen maar vrezen de invasie van migranten,” vervolgde hij. “Daarom baart de G20 mij zorgen: het tast voornamelijk immigranten aan uit landen over de hele wereld…