Pastoor Cor Mennen in Trouw: “De bisschoppen zijn verschrikkelijk laf.”
Actualiteit & Opinie / 28 juni 2017

Met felle kritiek op progressieve collega’s en op de kerkleiding die in zijn ogen veel te slap is, werd de Brabantse pastoor Cor Mennen een bekende Katholiek. Onlangs ging hij met pensioen, maar hij blijft zeggen wat hij denkt. “De bisschoppen zijn verschrikkelijk laf.” Cor Mennen woont tegenwoordig in een modern appartementencomplex, onder de rook van Den Bosch. De inrichting van zijn woning is eenvoudig te noemen, misschien zelfs een tikkeltje saai. Aan de muur hangt een schilderij waarop een priester en een misdienaar door de sneeuw op weg zijn naar een parochiaan. Ernaast hangt een antieke klok die stilstaat. Op tafel het in klerikale kringen onvermijdelijke roodbruine kleedje. Mennen, emeritus pastoor: “Wij priesters zijn nou eenmaal burgerlijk.” Het afscheid van de parochie in Oss waar hij sinds 2003 werkte, was feestelijk. “Zelfs het Brabants Dagblad was positief verbaasd dat er zoveel mensen waren. Alsof ze dachten dat alle Katholieken in Oss waren weggelopen.” Een van zijn laatste wapenfeiten als pastoor was zijn kerstpreek van vorig jaar die nou niet echt aansloot bij het algemeen heersende kerstgevoel van “Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen”. Mennen ageerde daarin tegen abortus, euthanasie en het homohuwelijk. Het leidde allemaal tot de…

“Ons geweten dwingt ons…”
Actualiteit & Opinie / 22 juni 2017

  De vier Kardinalen die eerder al de Dubia aan de Paus richtten naar aanleiding van de verwarrende exhortatie Amoris Laetitia, hebben in de Paastijd opnieuw een brief gericht tot hem. In deze brief halen ze voorbeelden aan van de verdeeldheid die de exhortatie teweegbracht, en vragen ze om een audiëntie. Ook op deze brief is er (tot op dit moment) nog geen antwoord gekomen. Na een uiting van hun trouw, respect en toewijding, schrijven de Kardinalen: Heilige Vader, Er is nu één jaar verlopen sinds de publicatie van Amoris Laetitia. In deze periode zijn er publiekelijk objectief dubbelzinnig interpretaties van bepaalde passages van de postsynodale exhortatie gegeven, niet voortkomend uit, maar in tegenstelling tot het permanente leergezag van de Kerk. Hoewel de prefect van de Geloofsleer herhaaldelijk heeft verklaard dat leer van de Kerk niet veranderd is, is er een groot aantal verklaringen van individuele bisschoppen, Kardinalen, en zelfs bisschoppenconferenties verschenen die goedkeuren wat het leergezag van de Kerk nooit heeft goedgekeurd . Niet alleen de toegang tot de Heilige Eucharistie van degenen die objectief en openlijk in een situatie van zware zonde leven en van plan zijn om daar te blijven, maar ook een opvatting van het morele geweten…

Commissie opgericht door Franciscus om Humanae Vitae te “herinterpreteren” in het “licht van Amoris Laetitia”
Actualiteit & Opinie / 19 juni 2017

Monseigneur Gilfredo Marengo, professor aan het pontificale instituut van Johannes Paulus II, wordt de coördinator van een commissie die door Paus Franciscus benoemd is om de Encycliek Humanæ Vitæ van Paus Paulus VI te herinterpreteren in het licht van Amoris laetitia. Dit zal gebeuren ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Humanae Vitae, die volgend jaar zal plaatsvinden. We kunnen bevestigen dat er een commissie bestaat. De leden zijn: Monseigneur Pierangelo Sequeri, hoofd van het pontificale instituut van Johannes Paulus II; Professor Philippe Chenaux, lector in de kerkgeschiedenis aan de pontificale universiteit van Lateranen en Monseigneur Angel Maffeis, hoofd van het Paul VI-instituut in Brescia. De coördinator is Marengo, docent in Theologische Antropologie bij het Johannes Paulus II-Instituut en lid van het bestuurscomité van het tijdschrift CVII-Centro Vaticano II Studi e ricerche. De commissie benoemd door Paus Francisus heeft de taak om in het Vaticaanarchief de documentatie op te zoeken in verband met het voorbereidende werk voor Humanæ Vitæ, dat plaatsvond over een periode van drie jaar, tijdens en na het Tweede Vaticaanse Concilie. De eerste studiegroep over de kwestie van “geboorteregulatie” werd gevormd door Johannes XXIII in maart 1963 en groeide tot 75 leden onder Paulus VI. In 1966 leverden…

Paus Franciscus benoemt abortusvoorstander tot lid van de Pontificale Adacemie voor het Leven
Actualiteit & Opinie / 14 juni 2017

Onder de 45 nieuwe leden die Paus Franciscus heeft aangeduid aan de Pontificale Academie voor het Leven is een Anglicaanse minister die de stelling heeft verdedigd dat abortus toegestaan moet zijn tot 18 weken na de conceptie. Nigel Biggar, professor van de Universiteit van Oxford, is voor een periode van vijf jaar aangesteld aan de Academie. Hij heeft in 2011 tijdens een dialoog met de ethicus Peter Singer, die vindt dat abortus na de geboorte toegestaan moet zijn, verklaard dat een ongeboren baby “niet … hetzelfde is als een volwassene of een volgroeide mens” en daarom niet “exact dezelfde behandeling” verdiend. Hij heeft gezegd: “Ik zou geneigd zijn om de lijn voor abortus te trekken op 18 weken na de bevruchting, wat ongeveer het vroegste moment is dat er een bewijs is van hersenactiviteit en dus van bewustzijn”. Dit is gerapporteerd door Standpoint magazine. Een jaar later, toen hij de hoofdspreker was voor een evenement op de Mayo Clinic in Minnesota, zei hij: “het is niet waar dat alle abortussen gelijkwaardig zijn aan moord.” Toen LifeSiteNews aan Biggar vroeg of zijn aanstelling aan de Academie een aanduiding was dat de Kerk onder Franciscus zijn standpunt over abortus aan het veranderen…

Paus Franciscus steunt de Argentijnse linkse activiste Milagro Sala
Actualiteit & Opinie / 1 juni 2017

Op woensdag stuurde Paus Franciscus een handgeschreven steunbrief aan de Argentijnse linkse activiste Milagro Sala, de gevangen leidster van de Tupac Amaru-beweging, die maandelijks 1,9 miljoen dollar ontvangt van de Argentijnse regering voor verschillende sociale projecten. Onder andere biedt Tupac Amaru contraceptie en gratis abortus en bevordert het homoseksualiteit en genderideologie. In januari 2016 werd Sala gearresteerd op aanklacht van fraude en criminele samenzwering. Ze werd beschuldigd van verduistering van 1,8 miljoen Amerikaanse dollar bedoeld om de armen te helpen. Kort na haar arrestatie stuurde Franciscus haar een rozenkrans. Sala beschouwt de communistische Che Guevara en de socialistische Boliviaanse president Evo Morales als haar politieke modellen. Ze wordt bekritiseerd voor haar krachteloosheid, autocratisch gedrag en gewelddadig humeur. Sala noemt zichzelf een ‘katholiek op mijn manier’ en gelooft in inheems heidendom en shamanen. In september 2014 ontmoette ze Franciscus in het Vaticaan en gaf hem cocabladeren, die internationaal verboden zijn (waar cocaïne van wordt gemaakt). Bron: Gloria.tv

Staat Paus Franciscus aan de verkeerde kant van de geschiedenis?
Actualiteit & Opinie / 1 juni 2017

De bekende Italiaanse Vaticanist Sandro Magister schrijft dat Paus Franciscus niet populair is onder de bisschoppen. De enigen waar hij helemaal op kan rekenen, zijn volgens hem die van Duitsland, Oostenrijk en België. Helaas zijn dit ook landen waar de kerk naar zijn totale en onomkeerbare ondergang toegaat. Nog meer, helaas, hebben deze bisschoppen de “Franciscusmethode” het vurigst toegepast, lang voordat Franciscus werd verkozen. Al decennia geleden introduceerden ze de vijf pijlers van de liberale ideologie: liturgisch minimalisme, moraal relativisme, Heilige Communie voor hertrouwde gescheidenen, groene ideologie en armoederomantiek. De resultaten zijn een totale ramp. Waar de kerk leeft, zijn de voorstellen van Franciscus veel minder populair. Magister schrijft dat de Afrikaanse bisschoppen ze niet goedkeurden. De Amerikaanse bisschoppen zijn verdeeld, “maar als er een referendum was, verloor Bergoglio het geheel.” Magister voegt daaraan toe: “Ook in Latijns-Amerika heeft Bergoglio weinig bewonderaars.” Dus, Franciscus kan niet winnen. Zelfs als hij dat deed, zou hij verliezen. Bekijk wat er in Duitsland, Oostenrijk of België gebeurt… Bron: Gloria.tv

Kardinaal Müller: diakenwijding van vrouwen “onmogelijk”
Actualiteit & Opinie / 30 mei 2017

Paus Franciscus stelde in augustus een studiecommissie in die moet onderzoeken of de wijding van vrouwen tot diaken in overeenstemming met de leer zou zijn. Tot nu toe heeft het onderzoek nog niet geleid tot een definitief resultaat. Maar volgens kardinaal Gerhard Müller, de prefect van de pauselijke Congregatie voor de Geloofsleer, is het eigenlijk heel eenvoudig. Een sacramentele diakenwijding van vrouwen is volgens hem onmogelijk. “Het zal er nooit komen”, zegt de Duitse prelaat in een tv-interview van de Amerikaanse rooms-katholieke zender EWTN. Müller werd onlangs in het EWTN-programma World Over geïnterviewd naar aanleiding van de publicatie van het boek The Cardinal Müller Report. Kardinaal Müller zegt dat de pauselijke studiecommissie de herinvoering van het ambt van diacones betreft en niet de openstelling van het diaconaat, de eerste graad van het wijdingssacrament, voor vrouwen. In de oudheid waren er in sommige kerkelijke gemeenschappen diaconessen. Dat waren vrouwen die de clerici assisteerden in de doopliturgie, het pastoraat en de diaconie. De prefect zegt dat hijzelf ook al een studie naar de kwestie heeft verricht. Hij verzamelde alle beschikbare documenten uit de oudheid en liet ze vertalen. De bundel bevat zo’n 400 pagina’s. De herinvoering van het ambt van diacones is…

Egyptische kinderen die weigerden om hun Christelijk geloof te verzaken, werden vermoord door moslims
Werkgroep Levant / 30 mei 2017

Paus Franciscus noemt hen martelaren Onder de slachtoffers van ISIS’ recente aanval op Koptische Christenen in Egypte, werden een aantal kinderen vermoord, omdat ze weigerden het Geloof te verzaken. Vrijdag openden gewapende moslimmannen het vuur op een bus van Christelijke pelgrims naar het St. Samuel-klooster in de provincie Minya ten zuiden van Caïro. Franse media rapporteren nu dat de ISIS-militanten elke passagier hebben gevraagd zijn Christelijk geloof af te zweren en toen zij weigerden, werden ze neergeschoten. Volgens Agence France Presse verklaren overlevenden van de aanval: “De gemaskerde mannen bevalen dat de Christenen die naar het klooster gingen uit de bus moesten stappen om hun geloof af te zweren.” “Ze vroegen hen om hun Christelijk geloof af te zweren, één per één, maar ze weigerden allemaal,” zie pastoor Rashed, de priester die de pelgrims begeleidde. “Hierop hebben de gewapende mannen hen koelbloedig vermoord door hen in het hoofd te schieten.” In totaal 29 – veel van hen kinderen – waren slachtoffers van de islamitische terreur. Paus Franciscus noemt hen martelaren. “Moge de Heer deze moedige getuigen, deze martelaren, in zijn vrede verwelkomen en de harten van de geweldenaars bekeren”, zei hij zondag uit zijn raam met uitzicht op het Sint-Pietersplein….

Kardinaal Burke roept op tot Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria
Actualiteit & Opinie / 25 mei 2017

Kardinaal Raymond Burke vaardigde een oproep uit voor de Katholieke gelovigen om “te werken voor de Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria.” Kardinaal Burke, die een van de vier kardinalen is die aan Paus Franciscus om opheldering hebben gevraagd van Amoris Laetitia, deed zijn oproep tijdens het Rome Life Forum, in de maand van het honderdjarig jubileum van de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw aan de drie herderskinderen. Kardinaal Burke is de voormalige Prefect van de Apostolische Signatuur (de hoogste Romeinse Kerkelijke Rechtbank) en de huidige Patroon van de Soevereine Militaire Orde van Malta. In een uitgebreide toespraak over “Het geheim van Fatima en een Nieuwe Evangelisatie,” zei kardinaal Burke, in aanwezigheid van kardinaal Carlo Caffarra, die ook ondertekenaar was van de ‘dubia’, van de onverholen bisschop uit Kazachstan, Mgr. Athanasius Schneider en van meer dan 100 leiders van pro-life- en gezinsbewegingen uit meer dan 20 landen, dat de Triomf van het Onbevlekt hart van Maria veel meer zou betekenen dan de beëindiging van oorlogen in de wereld en de fysieke calamiteiten die Onze Lieve Vrouw van Fatima voorspelde. “Zo verschrikkelijk als de fysieke kastijdingen zijn, die verbonden zijn met de ongehoorzame rebellie van de mens ten…

Noemt Paus Franciscus geloofsgetrouwe Katholieken “fanatiekelingen”?
Actualiteit & Opinie / 24 mei 2017

Hieronder vindt u fragmenten van Paus Franciscus’ homilie op Casa Santa Marta op vrijdag 19 mei 2017, op dezelfde dag als de toespraken van de dubia-ondertekenaars, Kardinaal Burke en Kardinaal Caffarra, in het Rome Life Forum. Is dit Paus Francis antwoord op de ‘dubia’ van de vier Kardinalen? “Zo worden we geconfronteerd met twee groepen mensen. De groep van de apostelen die het probleem willen bespreken, en de anderen die problemen maken. Zij verdelen, ze verdelen de Kerk, ze zeggen dat wat de apostelen predikten niet is wat Jezus zei, dat het niet de waarheid is.” “Er waren veel Concilies, tot Vaticanum II, die de leer verduidelijkten: bijvoorbeeld, wanneer we het Credo belijden, is dit het resultaat van Concilies die de leer hebben gedefinieerd… Het is een taak van de Kerk om de leer te verduidelijken, zodat wat Jezus zei in de Evangeliën beter begrepen wordt, wat de Geest van de Evangeliën is… ” “Maar er waren altijd die mensen die, zonder enige commissie, de christelijke gemeenschap verstoren met speeches die de zielen verstoren: “Euh, nee, iemand die zegt dat het een ketter is, dat je dit niet kan zeggen of dat; Dit is de leer van de Kerk.” En zij…