Noemt Paus Franciscus geloofsgetrouwe Katholieken “fanatiekelingen”?
Actualiteit & Opinie / 24 mei 2017

Hieronder vindt u fragmenten van Paus Franciscus’ homilie op Casa Santa Marta op vrijdag 19 mei 2017, op dezelfde dag als de toespraken van de dubia-ondertekenaars, Kardinaal Burke en Kardinaal Caffarra, in het Rome Life Forum. Is dit Paus Francis antwoord op de ‘dubia’ van de vier Kardinalen? “Zo worden we geconfronteerd met twee groepen mensen. De groep van de apostelen die het probleem willen bespreken, en de anderen die problemen maken. Zij verdelen, ze verdelen de Kerk, ze zeggen dat wat de apostelen predikten niet is wat Jezus zei, dat het niet de waarheid is.” “Er waren veel Concilies, tot Vaticanum II, die de leer verduidelijkten: bijvoorbeeld, wanneer we het Credo belijden, is dit het resultaat van Concilies die de leer hebben gedefinieerd… Het is een taak van de Kerk om de leer te verduidelijken, zodat wat Jezus zei in de Evangeliën beter begrepen wordt, wat de Geest van de Evangeliën is… ” “Maar er waren altijd die mensen die, zonder enige commissie, de christelijke gemeenschap verstoren met speeches die de zielen verstoren: “Euh, nee, iemand die zegt dat het een ketter is, dat je dit niet kan zeggen of dat; Dit is de leer van de Kerk.” En zij…

Pastoor Cor Mennen: “Het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft.”
Actualiteit & Opinie / 19 mei 2017

Kardinaal Eijk heeft in een interview gepleit voor een encycliek of een ander kerkelijk document over de genderproblematiek. De kardinaal heeft inderdaad gelijk dat het de hoogste tijd is dat de Kerk haar morele gewicht in de waagschaal van de wereld legt om een stevig tegenwicht te bieden tegen de duivelse genderideologie die heel de menselijke waardigheid en ieder moreel fundament in de schepping ondergraaft. Dat hij daarvoor een beroep doet op de huidige paus lijkt mij echter een daad van vermetel vertrouwen. Nog sterker: het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft. De raadgevers en “deskundigen” waarmee hij zich omringt, lijken mij niet de mensen die de traditionele katholieke moraal duidelijk en helder voor het voetlicht kunnen en willen brengen. Ik denk dat we meer onze hoop moeten stellen op moedige bisschoppen – en als het kan kardinalen – die deskundig en zonder menselijk opzicht de waarheid verkondigen. Kardinaal Eijk is zelf een deskundige op het gebied van de katholieke moraal. Ik zou hem willen oproepen een leesbaar en duidelijk stuk te schrijven (een aartsbisschoppelijke encycliek) over de katholieke moraal waarin alle actuele thema’s aan de orde komen, zodat…

VATICAAN: GEHEIME COMMISSIE VOOR DE REVISIE VAN HUMANAE VITAE?
Actualiteit & Opinie / 19 mei 2017

Heeft Paus Franciscus de intentie om een geheime commissie op te richten om de omstreden visie op artificiële contraceptie in de encycliek “Humanae vitae” te modificeren? In een gesprek met  katholisches.info, suggereerde Vaticaan-specialist Marco Tosatti dat de Paus inderdaad plannen zou hebben om het kerkelijk standpunt rond bepaalde thema’s in de encycliek opnieuw ter discussie te stellen. Er wordt vanuit progressieve hoek al langer gevraagd naar een nieuwe visie op contraceptie en ook Paus Franciscus zou “ambivalente signalen” rond dit thema hebben geuit, aldus Tosatti. “Humanae vitae” als respons op de seksuele revolutie De “Humanae vitae” encycliek werd in 1968, ten tijde van de studentenrevolte van mei ’68,  door Paus Paulus VI gepubliceerd als antwoord op de seksuele revolutie, abortus en de anticonceptiepil. De encycliek kreeg echter heel wat kritiek in West-Europa en creëerde een breuk tussen Paus Paulus VI en de radicalere progressieven binnen de Kerk, aangemoedigd door de mentaliteitsverandering na de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie.  In het Duitse spraakgebied, bijvoorbeeld, publiceerden de bischoppenconferenties van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kort na de uitgave van “Humanae Vitae” meerdere verklaringen (verklaringen van Königstein, Mariatrost en Solothurn) waarin werd gestipuleerd dat het gebruik van voorbehoedsmiddelen een persoonlijke beslissing moest blijven. De stormachtige…

Paus Franciscus wil een “hartelijk gesprek” met Trump
Actualiteit & Opinie / 17 mei 2017

Paus Franciscus heeft aangegeven een hartelijk gesprek te willen voeren met de Amerikaanse president Donald Trump op 24 mei. De vraag werd gesteld door journalisten nadat de twee wereldleiders reeds eerder in conflict lagen over thema’s als immigratie, klimaatopwarming en geloof. Dat brengt Reuters. De disputen tussen Donald Trump en Paus Franciscus zijn al een tijdje publiek. Toen Donald Trump nog één van de kandidaat was voor de Republikeinse nominatie nam de Paus zijn voorstel tot het bouwen van een muur aan de zuidgrens van de VS reeds op de korrel. Dit viel in slechte aarde bij Trump vanwege de Paus zijn morele autoriteit over de stemgerechtigde katholieke kiezers. Donald Trump uitte toen zijn frustratie over de paus op Facebook. Het incident kreeg veel media aandacht en de woordenwisseling escaleerde snel tot ze uiteindelijk elkaars integriteit in vraag stelden. Trump hekelde de politieke posities die de Paus als een religieus leider innam over bijvoorbeeld de klimaatopwarming. De Paus stelde het geloof van de toenmalige republikeinse presidentskandidaat in vraag. Toch is Trump niet altijd een tegenstander geweest van de paus. In 2013 tweette Trump nog dat hij de paus heel leuk vond omdat Paus Fransicus “ook nederig is”. Een gesprek na een…

Franciscus heeft twijfels over de authenticiteit van Medjugorge
Actualiteit & Opinie / 15 mei 2017

Terwijl de onderzoeken naar de eerste vermeende verschijningen in Medjugorge nog bezig zijn, heeft Paus Franciscus gezegd dat hij twijfels heeft over de claims dat Maria nog steeds verschijnt in het dorp in Bosnië-Herzegovina. Gevraagd op 13 mei over de authenticiteit van de Mariaverschijningen, die in 1981 begonnen zouden zijn, verwees de paus naar de bevindingen van een commissie die onder leiding staat van Kardinaal Camillo Ruini, de gepensioneerde pauselijke vicaris van Rome. “Het verslag heeft er twijfels over, maar persoonlijk sta ik er nog een beetje erger tegenover”, vertelde de Paus aan verslaggevers die met hem vanuit Fatima reisden (volledige tekst). “Ik verkies Onze-Lieve-Vrouw als Moeder, onze Moeder, en niet Onze-Lieve-Vrouw als hoofd van het postkantoor dat op een bepaalde tijd een bericht stuurt.” “Dit is niet de Moeder van Jezus,”, zei hij. “En deze vermeende verschijningen hebben niet veel waarde. Ik zeg dit als een persoonlijke mening, maar het is duidelijk. Wie denkt dat Onze-Lieve-Vrouw zegt: ‘Kom, want morgen zal ik op die tijd een boodschap geven aan die ziener?’ Nee!” Drie van de zes jonge mensen die oorspronkelijk beweerden dat ze in juni 1981 Maria in Medjugorje hadden gezien, zeggen dat ze nog steeds elke dag aan…

Nieuw boek over Paus Franciscus: “De Politieke Paus – Hoe Paus Franciscus de liberale linksen in verrukking brengt en de conservatieven in de steek laat”
Actualiteit & Opinie / 8 mei 2017

Noot van de redactie van OnePeterFive: Op 2 mei 2017 verscheen een boek van de hand van George Neumayr: “De Politieke Paus – Hoe Paus Franciscus de liberale linksen in verrukking brengt en de conservatieven in de steek laat”. OnePeterFive nam contact op met hem en hij gaf ons vriendelijk een interview. We moedigen onze lezers sterk aan om George Neumayrs boek te steunen door het te kopen. Het is verkrijgbaar bij Amazon. Maike Hickson: Wat inspireerde u ertoe om een boek te schrijven over Paus Franciscus? George Neumayr: “Van het eerste moment dat ik hem zag, wist ik dat hij een Modernistische sloopkogel zou zijn, en hij raakte mij van in het begin als de prototypsiche “progressieve” Jezuïet. Ik wist dat het een zeer slecht teken was dat de Kerk z’n eerste Jezuïetische paus zou kiezen op het moment dat de Jezuïetenorde in z’n meest corrupte en heterodoxe toestand was. Ik wist dat het een ontnuchterend historisch pontificaat zou zijn, en vanaf het eerste moment van het pausschap van Franciscus begon ik te denken dat zijn pontificaat een goed onderwerp zou zijn voor een boek. Toen het zich ontvouwde, werd het duidelijker en duidelijker dat iemand dit consequent chaotisch…

Aanklacht van een priester: “We verhongeren in Venezuela. De stilte van Paus Franciscus is erg”
Actualiteit & Opinie / 8 mei 2017

In Venezuela bevindt de “Bolivariaanse revolutie” zich in de grootste crisis. De situatie is dramatisch verslechterd. Het regime is in crisis en probeert de controle te behouden door middel van geweld en spraakverboden. Het nieuwste “idee” van vice-president Diosdado Cabello is het ophangen van borden in alle openbare kantoren waarop geschreven staat: “Hier spreken we niet slecht over Chavez”. Socialistische personencultus rond de eerste “Bolivariaanse” President Hugo Chavez, die regeerde van 1998 tot 2013. De regering reageert hard op de groeiende protesten.  Vorige maand zijn er 33 doden gevallen. Vanuit het verzet tegen het “Castristische Narkoregime”, zoals hij het noemt, reageert een Katholieke priester. De Paus ontvangt onderdrukkers in plaats van de onderdrukten De regering van het “Bolivariaans socialisme” zocht onder leiding van president Nicolas Maduro zelfs toevlucht bij Paus Franciscus in het Vaticaan in oktober vorig jaar, toen het moeilijk begon te worden. Tot dan was het regime de Kerk echter altijd zeer vijandig geweest. De Paus ontvangt “onderdrukkers in plaats van onderdrukten”, luidde toen de kritiek. De pauselijke sympathie voor linkse regeringen en bewegingen is bekend. In de lijn hiervan heeft de Katholieke kerkleider Maduro ondersteund. Hierbij gaat het er niet slechts om “de vrede te bewaren”, zoals…

Crisis omtrent Amoris Laetitia nu al meer dan een jaar – puppetshow in het Vaticaan gaat voort
Actualiteit & Opinie / 2 mei 2017

Toegegeven, de toestand is zo dramatisch dat men er soms amper iets kan van maken. Het is ondertussen meer dan een jaar geleden dat Amoris Laetitia is verschenen. Wie denkt nu wat? Wie verdedigt wie? Wat staat er te gebeuren? Het Vaticaan lijkt voor grote delen soms echt op een puppetshow. Neem nu Kardinaal Müller, die in plaats van net zoals de vier kardinalen Amoris Laetitia te bekritiseren, de Paus hierin blijft verdedigen en volhoudt dat AL geen dreiging is voor het geloof. Uiteraard een leugen. Wie AL heeft gelezen weet dat het net wel een dreiging is voor het geloof. Het staat bol van de ketterijen en aanvallen op de morele leer van de Kerk. Müller zegt dat de Leer niet kan veranderd worden en dat Paus Franciscus dat ook niet kan veranderen, maar slaagt er niet in om de dwalingen in AL in een kritisch daglicht te stellen. Müller verkiest dus liever om “trouw” te blijven aan zijn broodheer? De Congregatie van de Geloofsleer heeft op dit moment dus niets meer te bieden aan de Kerk. De vier kardinalen Dan hebben we de vier kardinalen die in september 2016 de dubia indienden. Het blijft daar ook verrassend lang stil….

In Egypte knuffelt Paus Franciscus de fundamentalistische groot-imam al-Tayyeb, die zelfmoordaanslagen goedkeurt
Actualiteit & Opinie / 29 april 2017

Tijdens zijn bezoek aan Egypte (29 april 2017) vloog Paus Franciscus de groot-imam van de Al-Azhar-universiteit, Ahmad Muhammad al-Tayyeb, letterlijk om de hals (foto). Deze imam keurt zelfmoordaanslagen goed en is groot aanhanger van de meest strikte en fundamentalistische interpretatie van de islam. Hij is een gevaar voor zowel christenen als gematigde moslims. Ook wijst hij de scheiding tussen Moskee en Staat af, omdat de Islam boven de staat hoort te staan volgens de Koran. Dit hindert deze (cultureel-marxistisch gezinde?) Katholieke leider echter totaal niet, hij waarschuwt slechts voor “islamofobie” en eist van zijn volgelingen meer “tolerantie” en “openheid” voor islamitische “vluchtelingen”. Bron: Nationalisme en traditionalisme Lees meer: Een duidelijke waarschuwing van Benedictus XVI

Een duidelijke waarschuwing van Benedictus XVI
Actualiteit & Opinie / 27 april 2017

De krachtige boodschap van Benedictus XVI op de vooravond van de reis van Paus Franciscus naar Egypte kan geen toeval zijn! Ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag, op Paaszondag, werd te Warschau op 19 april een colloquium georganiseerd over “het concept van de Staat in het perspectief van de leer van Jozef Ratzinger-Benedictus XVI”. Voor die gelegenheid heeft Benedictus een korte boodschap verstuurd , die eens temeer het politiek correcte verhaal over de relaties tussen het Westen en de islam aan flarden schiet. Hij stelt dat “de confrontatie tussen radicaal atheïstische opvattingen van de Staat en de opkomst van een radicaal religieuze Staat in de islamitische wereld, onze tijd in een explosieve situatie heeft gebracht, waarvan de gevolgen elke dag erger worden.Deze twee radicale stromingen vereisen dat wij dringend een overtuigend concept van de Staat ontwikkelen, dat de confrontatie met deze uitdagingen aankan en ze weet te overstijgen.” Benedictus herhaalt dus eens temeer zijn les van Regensburg, de toespraak die hij op 12 september 2006 hield en die vooral in het Westen op sarcasme en onbegrip onthaald werd. Er werd toen zelfs in de media een valse polemiek op gang gebracht, om een woeste reactie van de islamitische wereld  uit te kunnen…