Angstklimaat in de Kerk: de invoer van harde repressie tegen Katholieke theologen

Academici en clerici vrezen gestraft te worden omdat ze zich uitgesproken hebben over Amoris Laetitia Orthodoxe Katholieken worden geconfronteerd met “vervolging” – en niet door secularisten maar door hun medegelovigen. Dat is de opzienbarende bewering die professor Josef Seifert afgelopen week deed, de filosoof en de vriend van de heilige Johannes Paulus II. Zijn opmerkingen vormen een echo van enkele recente commentaren van kardinaal Gerhard Müller die zei tegen de National Catholic Register dat curieleden in het Vaticaan en universiteitsdocenten “in grote angst leven”. En Seifert en kardinaal Müller zeggen alleen openlijk wat velen privé zeggen. Katholieke academici en clerici verkiezen anonimiteit uit angst voor vervolging en broodroof Bij onderzoek voor dit artikel heb ik het gehoord van priesters en academici op vier continenten, die, zo gauw ik het onderwerp van intimidatie ter sprake bracht, meteen om anonimiteit vroegen. Sommigen verwezen naar het feit dat ze kun kost moesten verdienen of hun gezin moesten onderhouden. Eén professor spotte: “” Ik ben niet klaar voor het witte martelaarschap”- een theologische term voor de aanvaarding van een groot (niet dodelijk) lijden omwille van het Geloof. “De precieze misdaad van intimidatie is moeilijk aan te wijzen.” Zoals het vaak is met intimidatie, de…

De Facebookende Aartsbisschop

De voorbije dagen nam Jozef De Kesel, zoals hij op zijn Facebook-pagina laat weten, in Rome deel aan een congres over de opleiding en de vorming van priesters. Dit congres werd georganiseerd door de Congregatie voor de Clerus. Aan het eind van het congres werden de deelnemers ontvangen door paus Franciscus. Hij stelde de deelnemers onder meer deze indringende kernvragen: “Welke priester wil ik zijn? Een tekenkamerpriester, kalm en ordelijk, of een missionaris wiens hart brandt voor de Meester en voor het volk van God? Iemand die comfortabel groeit in zijn eigen welzijn of een discipel die op weg is? Iemand die lauwwarm is en liever een rustig leventje leidt, of een profeet die het verlangen naar God in het hart van de mens wekt?” In een typische Bonnyaanse stijl beantwoordt De Kesel geen enkele vraag en verwijst hij kortaf naar de volledige toespraak van paus Franciscus waarin deze o.a. over de ‘Goddelijke Pottenbakker’ spreekt. Graag hadden we nu eens zelf van Jozef De Kesel vernomen welke priester hij eigenlijk wil zijn en wie zijn ware ‘Meester’ is. Maar, we krijgen hier zoals gewoonlijk van onze ‘bisschoppen’ géén antwoord op. Toch zeggen daden ook veel. We kunnen ons dan ook…

Pausbezoek in Bologna met middageten in een kerk

Gisteren heeft Franciscus een bezoek gebracht aan Bologna. Op het officiële programma stond onder andere een middagmaal met de armen in de basiliek. Tegenwoordig gebeurt het wel eens meer dat er een groot feestmaal in een kerk gehouden wordt, maar kan dit wel? Katholisches info schrijft hierover: “Er wordt niet verklaard waarom het “feesteten” uitgerekend in een kerk moet plaatsvinden. Niet voor de Liturgie, niet voor gebed, maar om wereldlijk te eten en te drinken verzamelt men zich. Het feit dat het eten voor de armen georganiseerd wordt, maakt het niet beter. Het ontbreekt noch de gemeenschap Sant’Egidio, noch de stad Rome of de stad Bologna aan geschikte zalen hiervoor. Er is geen nood die ertoe dwingt te eten in de kerk. Door het eten en drinken, het op- en afdienen van voedsel en de alledaagse gesprekken wordt de heilige plaats echter ontwijd.” Na de opmerking dat ze zelfs tijdelijke chemische toiletten in de basiliek hebben geplaatst voor het evenement, geeft de auteur van het artikel een verwijzing naar het Kerkrecht om aan te tonen dat dit niet hoort: “Iedereen die het aangaat, moet ervoor zorgen dat in de kerk elke zuiverheid en eerbied gevrijwaard blijven die een Godshuis betamen,…

BREAKING: Franciscus wordt vlakaf beschuldigd van ketterij door prominente theologen

Met een uitdrukking van “diepgaand verdriet” en “filiale toewijding”, hebben Katholieke geestelijken en leken-professoren uit de hele wereld een “Filiale Correctie” uitgegeven aan Paus Franciscus voor het “propageren van ketterij”. De Filiale Correctie, een brief van 25 pagina’s, draagt de handtekeningen van 62 Katholieke academici, onderzoekers en geleerden van verschillende terreinen uit twintig landen. Zij zeggen dat Franciscus ketterse standpunten heeft gesteund over het huwelijk, het morele leven en de Eucharistie, die een groot aantal “ketterijen en andere dwalingen” in de Katholieke Kerk verspreiden. De Correctie is op 11 augustus 2017 aan de Paus in zijn residentie van Santa Marta afgeleverd. In de Katholieke Kerk is dit sinds de Middeleeuwen niet meer gebeurd, toen Paus Johannes XXII vermaand werd voor fouten die hij later op zijn sterfbed heeft afgezworen. “Met diepgaand verdriet, maar bewogen door de liefde voor onze Heer Jezus Christus, voor de Kerk en voor het Pausdom, en door de filiale toewijding aan Uzelf, zijn wij verplicht een correctie aan Uwe Heiligheid te richten voor het verspreiden van ketterijen door de Apostolische Exhortatie Amoris laetitia en door andere woorden, daden en nalatigheden van Uwe Heiligheid”, schrijven de ondertekenaars in de brief. “Als onderworpenen hebben we het recht niet…

Oremus pro Ecclesia

Op verschillende plaatsen op het internet worden brieven en documenten gepubliceerd om het moreel relativisme van paus Franciscus aan te klagen en te “corrigeren”. In ons land heerst grote verwarring binnen de Kerk, waarbij een steeds verder liberalisme en moreel relativisme wordt geprezen, en een allesoverheersend eigenbeschikkingsrecht en individualisme als “Katholiek” wordt beschouwd. Het parochieblad prees deze week een erg controversiële jezuïet die het zogenaamde “homohuwelijk” propageert. Broeder René Stockman lijkt niet de onvoorwaardelijke steun te krijgen van het Belgische episcopaat die hij verdient. Bepaalde “paters” pappen aan met ongeloofwaardige “bisschoppen” om hun hachje te redden. Hypocrisie alom. Etc. Bidden wij voor de Kerk, in deze tijd van diepe crisis. En bidden wij, dat Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, God kan bewegen om de wereld niet te hard te slaan. Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Fatima Noveengebed tot O.L.V. van Fatima, te bidden van 4 tot 12 mei (de dag vóór het Feest van O.L.V. van Fatima). Meest Heilige Maagd, die zich verwaardigd heeft om naar Fatima te komen om aan de drie kleine herdertjes de schatten van genade, verborgen in het bidden van de Rozenkrans, te openbaren, inspireer ons hart met oprechte liefde voor deze devotie. Mogen we door het…

Paus Franciscus vervangt “Johannes Paulus II-instituut” door “Amoris Laetitia-instituut”; over het lijk van Katholieke Kardinaal…

Paus Franciscus liet er geen gras over groeien. Kardinaal Caffarra, stichtend president van het Johannes Paulus II-instituut, was amper koud of Bergoglio zag zijn kans reeds om het instituut op te doeken. Dit instituut, voluit het Johannes Paulus II Instituut voor de studie over het Huwelijk en de Familie, werd in 1980 door Kardinaal Caffarra opgericht in opdracht van Paus Johannes Paulus II om o.a. te reflecteren op de Encycliek Humanae Vitae. Reeds in november 2016 kwam het naar buiten dat Bergoglio een soort ‘geheime politie’, namelijk het “Osservatorio per l’Attuazione della Riforma della Chiesa di Papa Francesco” (OARCPF ofwel: het Observatorium voor de Toepassing van de Kerkhervorming van Paus Franciscus) had laten oprichten om ervoor te zorgen dat Amoris Laetitia correct wordt onderwezen in de Romeinse Instituten. Het Johannes Paulus II-instituut kreeg hierover toen een brief. Het Vaticaan kondigde gisteren aan dat de huidige Paus het gerenommeerde Johannes Paulus II-instituut voor Studie over Huwelijk en de Familie vervangt door een instituut die gefocust is op het toepassen van Amoris Laetitia. In een apostolische brief die hij op 19 september uitvaardigde, stelt Paus Bergoglio officieel een nieuwe academisch instituut in, genaamd het “Johannes Paulus II Pauselijk Theologisch Instituut voor Huwelijk-…

Nieuw motu proprio geeft grotere vrijheid aan bisschoppenconferenties voor vertaling van liturgische teksten

Paus Franciscus heeft Magnum Principium gepubliceerd: een nieuw motu proprio waarin bisschoppenconferenties meer controle krijgen over de vertaling van liturgische teksten. Tot op vandaag heeft Canon 838 van het Canoniek Recht verklaard dat “De beslissingen over de heilige liturgie uitsluitend afhangen van het gezag van de Apostolische Stoel en, volgens de norm van de wet, van de diocesane Bisschop.” In de tweede alinea werd gezegd dat het de taak was “van de Apostolische Stoel om de heilige liturgie van de universele Kerk te ordenen, liturgische boeken te publiceren, vertalingen in de volkstaal na te kijken, en erop te waken dat de liturgische voorschriften getrouw worden waargenomen.” Volgens de nieuwe formulering heeft de Apostolische Stoel de taak om “de goedgekeurde aanpassingen te bekijken volgens de wet van de bisschopsconferentie, evenals om ervoor te zorgen dat liturgische normen overal trouw worden waargenomen.” Met andere woorden, de Curie heeft niet meer de macht om goedkeuring te geven aan de vertalingen van de bisschopsconferenties, ze mogen ze nog slechts inkijken. Het motu proprio vraagt aan de bischopsconferenties om “getrouw” liturgische boeken in de lokale taal op te stellen, die op de juiste wijze moeten worden aangepast binnen de gedefinieerde grenzen en die gepubliceerd worden…

Kardinaal Caffarra, één van de “dubia-Kardinalen”, is overleden op 79 jaar

Hij is de tweede “dubia-Kardinaal” die sterft in twee maanden tijd. Kardinaal Carlo Caffarra, één van de vier Kardinalen die de “dubia” (Latijn voor “twijfels”) aan Paus Franciscus heeft ingediend, is overleden. De Kardinaal was gedurende 11 jaren Aartsbisschop van Bologna, van 2004 tot 2015, en werd in 2006 Kardinaal gecreëerd door Paus Benedictus XVI. Kardinaal Caffarra was één van de vier – samen met de Kardinalen Joachim Meisner, Walter Brandmüller en Raymond Leo Burke – die de befaamde “dubia” aan Paus Franciscus richtte, met de vraag om de controverses rond Amoris Laetitia op te helderen. In de dubia schreven zij dat de Paus met zijn apostolische exhortatie Amoris Laetitia (“Over de vreugde van de Liefde”) op het punt van de communiegang van hertrouwd gescheidenen grote verwarring heeft gezaaid, omdat er door theologen tegenstrijdige interpretaties worden gegeven en zelfs onder bisschoppen verschil van mening over deze kwestie bestaat. Paus Franciscus weigerde op deze dubia in te gaan. Zijn dood komt pas twee maanden na die van Kardinaal Meisner, waardoor er nu nog maar twee levende “dubia-Kardinalen” meer zijn. In juni werd bekend dat de vier Kardinalen een audiëntie bij de Paus wilden, nadat hij er niet in slaagde om hun vragen…

Het gevaar van “alternatieve” geneesmethoden
Werkgroep Volksverlichting / 6 september 2017

Er zijn geneesmethoden en geneesmethoden. Van oudsher is de mens geneigd om zijn toevlucht te zoeken tot het meest effectieve en snelle middel. Dit is vaak niet altijd het meest Katholieke middel. Er is alternatieve maar traditionele kruidengeneeskunde, zoals gebaseerd op de kennis van Hildegard van Bingen, of Maria Treben (Apotheek van God) waarbij kruiden worden aangewend om lichamelijke kwalen aan te pakken, net zoals ten tijde van de middeleeuwse kloosterapotheken. God heeft ons dan ook de natuur met haar planten en kruiden gegeven als een natuurlijke apotheekkast. Er is ook de handoplegging door een priester, als vorm van geestelijke heling. Maar Satan imiteert deze gave van God en misbruikt ze, en zo zijn er “alternatieve” alternatieve geneesmiddelen en -methoden. We zullen aan al deze onderwerpen niet teveel woorden vuil maken, maar een korte en bondige uitleg verschaffen. Bachbloesems Bachbloesems werden in de jaren 1930 ontwikkeld door de homeopaat Dr. Bach. Hij was tijdens een meditatiesessie in een trance en hij ontving op die manier van boze geesten de ingeving welke bloesems te gebruiken voor welke klachten. Hij maakte voor iedere klacht een aftreksel van de desbetreffende bloesems. Hij had 38 bloesemremedies die hij onderverdeelde in 7 categorieën van emoties….

Nieuw interview: Franciscus onthult invloed van een communistische vrouw

In een recentelijk gepubliceerd interviewboek onthult Paus Franciscus dat een communistische vrouw een uitgesproken invloed heeft gehad op zijn politieke denken. “Zij leerde mij denken over politieke realiteit”, zegt Franciscus over Esther Ballestrino De Careaga. “Ik heb zo veel aan deze vrouw te danken.” Franciscus begon te spreken over Bellastrino toen de interviewer, Dominique Wolton, hem vroeg naar vrouwen die een belangrijke invloed in zijn leven hebben gehad. “Ze was communistisch”, geeft Franciscus zonder problemen toe, en hij voegt eraan toe: “ze gaf me boeken, allemaal communistische.” Vanmorgen werden er exclusieve uittreksels uit het interview gepubliceerd in Le Figaro. Het boek, Politiek en samenleving: Paus Francis spreekt met Dominique Wolton, zal op 6 september in het Frans worden uitgegeven. George Neumayr, de auteur van een diepgaand boek over Paus Franciscus getiteld The Political Pope, merkt op dat Ballestrino de baas was van Jorge Bergoglio in het laboratorium waar hij werkte toen hij nog jong was. “Ze introduceerde hem in de communistische tijdschriften en literatuur,” vertelde Neumayr aan LifeSite in een interview. “Toen ze in de problemen kwam met de autoriteiten, verborg hij haar Marxistische tractaten in een Jezuïetenbibliotheek.” “De verslaggever John Allen zegt dat Bergoglio de vraag van haar familie of…