Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad trekt ten strijde tégen het ‘populisme’

Het thema van het IPB Forum op zaterdag, 14 oktober in het Antwerpse TPC luidde: “Politiek bewustzijn in tijden van populisme”, met als gastspreker prof. em. Emmanuel Gerard. In zijn inleiding toonde gastspreker Emmanuel Gerard, historicus, emeritus hoogleraar van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven en hoofdredacteur van ‘De Gids op Maatschappelijk Gebied’, zich een uitstekend observator en analist. Prof. Gerard leerde dat het populisme ontstond in 1980, in de zoektocht naar een geschikt label voor de opkomst van het FN met eerst vader Jean-Marie en later dochter Marine Le Pen in Frankrijk. Politicologen en journalisten raakten het volgens Prof. Gerard toen eens over de term ‘nationaal populisme’, die niet alleen door Le Pen en de zijnen/haren binnen de kortste keren als een geuzennaam werd aangenomen, maar ook in de rest van Europa gretig aanhang won, bv Silvio Berlusconi in Italië en wijlen Pim Fortuyn in Nederland. Ook was er even nog aandacht voor de “eenmanspartij van Geert Wilders” in Nederland. Het antwoord van Prof. Gerard op de vraag wat de rol kan zijn van het (christelijke) middenveld, situeerde prof. Gerard tegen de achtergrond van het primaat van de politiek, een stelling die Wim Kok in 1994 in…

Uitspraken van Paus Franciscus over migratie en politiek onder vuur

Iedereen kent stilaan de denkpatronen van Paus Bergoglio over migratie en politiek. Deze kunnen ronduit bestempeld worden als ultra-progressief, zonder enige nuance. Zij zijn een afdruk van de ideeën van de bevrijdingstheologie, die Zuid-Amerika in vuur en vlam heeft gezet. Marcello Pera, filosoof , oud-voorzitter van de Italiaanse senaat en persoonlijke vriend van Paus Benedictus XVI, haalt zwaar uit naar de herhaalde stellingnames van Paus Franciscus over ongebreidelde migratie en over de politieke druk die hij wil uitoefenen. Marcello Pera vindt het waanzin dat Paus Franciscus voortdurend oproept om zonder enig onderscheid en zonder enige voorwaarde alle migranten op te nemen, daarbij blijk gevend van een totaal gebrek aan realisme. Er is een kritieke grens die niet overschreden mag worden. Wanneer de Paus dat niet doet, is daar zeker een rede toe. Wat is het werkelijke doel van zijn uitspraken? Volgens de filosoof Pera is er slechts één antwoord: deze Paus doet dat omdat hij het Westen verafschuwt. Hij wil het Westen vernietigen en doet alles om dat doel te bereiken. Juist zoals hij de Katholieke Traditie wil vernietigen, het Christendom zoals zich dat in de geschiedenis ontwikkeld heeft. Indien hij geen rekening houdt met de kritieke grens waarboven onze…

Het rommelt binnen de Katholieke Kerk: Er gaan steeds meer geluiden op dat Franciscus ongeldig verkozen werd als Paus

Paus Franciscus is volgens steeds meer stemmen niet de rechtmatige Paus van de Katholieke Kerk. Niet omdat Paus Benedictus XVI is afgetreden, maar omdat Kardinaal Bergoglio “geëxcommuniceerd” zou zijn voordat hij tot Paus werd verkozen. Het werd reeds eind 2014 bekend dat de pausverkiezing van Franciscus ongeldig zou kunnen zijn door het gelobby van een groep van zeven kardinalen, beter bekend als ‘Team Bergoglio’. Ook Kardinaal Bergoglio zou hierbij rechtstreeks betrokken geweest zijn. Het was de bekende Vaticaan-journalist en schrijver Austin Ivereigh die dit uit de doeken deed in zijn biografie over Paus Franciscus. Toen de hele affaire in december 2014 naar buiten kwam, werd dit door vele nieuwskanalen overgenomen, zoals Catholic News Agency, Church Militant, EWTN, enzovoort. Het Engelstalige blog ‘From Rome’ berichtte uitvoerig over de naar buiten komende informatie omtrent ‘Team Bergoglio’ en impliceerde dat de verkiezing van Paus Franciscus wel eens in twijfel zou kunnen getrokken worden. Tom Zwaenepoel, een Vlaamse Vaticaankenner zei dat als de beweringen van het boek kloppen, de verkiezing effectief ongeldig zou zijn. Reeds kort na de heisa zei Rik Torfs echter dat een aantal commentaren op het boek een “nieuwe poging zijn om de Paus te destabilseren en in diskrediet te brengen”. “Naar mijn…

VATICAAN: GEHEIME COMMISSIE VOOR DE REVISIE VAN HUMANAE VITAE?
Actualiteit & Opinie / 19 mei 2017

Heeft Paus Franciscus de intentie om een geheime commissie op te richten om de omstreden visie op artificiële contraceptie in de encycliek “Humanae vitae” te modificeren? In een gesprek met  katholisches.info, suggereerde Vaticaan-specialist Marco Tosatti dat de Paus inderdaad plannen zou hebben om het kerkelijk standpunt rond bepaalde thema’s in de encycliek opnieuw ter discussie te stellen. Er wordt vanuit progressieve hoek al langer gevraagd naar een nieuwe visie op contraceptie en ook Paus Franciscus zou “ambivalente signalen” rond dit thema hebben geuit, aldus Tosatti. “Humanae vitae” als respons op de seksuele revolutie De “Humanae vitae” encycliek werd in 1968, ten tijde van de studentenrevolte van mei ’68,  door Paus Paulus VI gepubliceerd als antwoord op de seksuele revolutie, abortus en de anticonceptiepil. De encycliek kreeg echter heel wat kritiek in West-Europa en creëerde een breuk tussen Paus Paulus VI en de radicalere progressieven binnen de Kerk, aangemoedigd door de mentaliteitsverandering na de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie.  In het Duitse spraakgebied, bijvoorbeeld, publiceerden de bischoppenconferenties van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kort na de uitgave van “Humanae Vitae” meerdere verklaringen (verklaringen van Königstein, Mariatrost en Solothurn) waarin werd gestipuleerd dat het gebruik van voorbehoedsmiddelen een persoonlijke beslissing moest blijven. De stormachtige…

Een duidelijke waarschuwing van Benedictus XVI
Actualiteit & Opinie / 27 april 2017

De krachtige boodschap van Benedictus XVI op de vooravond van de reis van Paus Franciscus naar Egypte kan geen toeval zijn! Ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag, op Paaszondag, werd te Warschau op 19 april een colloquium georganiseerd over “het concept van de Staat in het perspectief van de leer van Jozef Ratzinger-Benedictus XVI”. Voor die gelegenheid heeft Benedictus een korte boodschap verstuurd , die eens temeer het politiek correcte verhaal over de relaties tussen het Westen en de islam aan flarden schiet. Hij stelt dat “de confrontatie tussen radicaal atheïstische opvattingen van de Staat en de opkomst van een radicaal religieuze Staat in de islamitische wereld, onze tijd in een explosieve situatie heeft gebracht, waarvan de gevolgen elke dag erger worden.Deze twee radicale stromingen vereisen dat wij dringend een overtuigend concept van de Staat ontwikkelen, dat de confrontatie met deze uitdagingen aankan en ze weet te overstijgen.” Benedictus herhaalt dus eens temeer zijn les van Regensburg, de toespraak die hij op 12 september 2006 hield en die vooral in het Westen op sarcasme en onbegrip onthaald werd. Er werd toen zelfs in de media een valse polemiek op gang gebracht, om een woeste reactie van de islamitische wereld  uit te kunnen…

Pausen Franciscus en Benedictus “spreken geen woord meer met elkaar”, volgens Vaticaan-expert
Actualiteit & Opinie / 24 maart 2017

Rome – Paus Franciscus en zijn voorganger Paus-emeritus Benedictus XVI zouden diep in de clinch liggen. „Ze spreken geen woord meer met elkaar,“ vermeldde Vaticaan-expert Andreas Englisch tijdens een lezing op 16 maart in de Josef-Kohlmaier-Halle te Limburg (Duitsland) met als thema “Franciscus – strijder in het Vaticaan”.  Andreas Englisch, die zijn bewondering voor Paus Franciscus niet onder stoelen of banken steekt, werkt al 30 jaar als Italië- en Vaticaan-correspondent voor het mediabedrijf Axel Springer in Rome.   Relatie tussen Pausen al langer verzuurd Volgens Englisch zou de relatie van Paus Franciscus met zijn voorganger al langer verzuurd zijn en communicatie minimaal. De Paus-emeritus zou zich enkel nog in het openbaar vertonen op uitdrukkelijk verzoek van Franciscus. Hoewel Englisch niet op de hoogte was van de kernredenen voor deze moeilijke relatie, benadrukte hij dat de problematiek niet van gisteren zou dateren en mogelijk ook te maken zou hebben met de omstreden voormalige bisschop van Limburg, Tebartz-van Elst. Deze kwam in opspraak omwille van de bouw van een overmatig luxueuze bisschoppelijke residentie, en verhuisde daarna naar Rome. Englisch vervolgde dat Paus Franciscus bij de aanstelling van bisschoppen andere criteria hanteert dan zijn voorgangers, waarbij “sociaal engagement voor de armen” de belangrijkste component vormt….

Italiaanse Aartsbisschop stelt dat Paus Benedictus XVI is afgetreden onder de “druk” van Obama
Actualiteit & Opinie / 11 maart 2017

Een Italiaanse Aartsbisschop die dicht staat bij Paus Benedictus XVI heeft beweerd dat de Obama-administratie medeplichtig is geweest aan de “enorme druk”, die de voormalige Paus ertoe heeft bewogen in 2013 af te treden. Het is “geen toeval” dat sommige Katholieke groepen “gevraagd hebben aan president Trump om een onderzoekscommissie op te richten om te onderzoeken of de administratie van Barack Obama druk heeft uitgeoefend op Benedictus,” zei Aartsbisschop Luigi Negri in een interview maandag, waarbij hij verwees naar andere onthullingen van Wikileaks over inspanningen van de Democratische Partij om de Katholieke Kerk in de Verenigde Staten van koers te laten veranderen. “Het blijft voorlopig gehuld in een mysterie,” zei hij tegen de nieuwssite Rimini 2.0, “maar ik ben ervan overtuigd dat degenen die verantwoordelijk zijn, gevonden zullen worden.” De Aartsbisschop verwees hiermee naar een brief die afgelopen januari geschreven werd door een groep Amerikaanse Katholieken aan president Trump om te vragen dat de administratie een onderzoek zou beginnen naar een mogelijke samenzwering van het trio Soros-Obama-Clinton achter het aftreden van Paus Benedictus XVI. De brief verklaarde namelijk dat “wij redenen hebben om te geloven dat een ‘regimewissel’ in het Vaticaan ontworpen is geweest door de Obama-administratie.” Ongeveer een jaar nadat een…