BREAKING: Franciscus wordt vlakaf beschuldigd van ketterij door prominente theologen

Met een uitdrukking van “diepgaand verdriet” en “filiale toewijding”, hebben Katholieke geestelijken en leken-professoren uit de hele wereld een “Filiale Correctie” uitgegeven aan Paus Franciscus voor het “propageren van ketterij”. De Filiale Correctie, een brief van 25 pagina’s, draagt de handtekeningen van 62 Katholieke academici, onderzoekers en geleerden van verschillende terreinen uit twintig landen. Zij zeggen dat Franciscus ketterse standpunten heeft gesteund over het huwelijk, het morele leven en de Eucharistie, die een groot aantal “ketterijen en andere dwalingen” in de Katholieke Kerk verspreiden. De Correctie is op 11 augustus 2017 aan de Paus in zijn residentie van Santa Marta afgeleverd. In de Katholieke Kerk is dit sinds de Middeleeuwen niet meer gebeurd, toen Paus Johannes XXII vermaand werd voor fouten die hij later op zijn sterfbed heeft afgezworen. “Met diepgaand verdriet, maar bewogen door de liefde voor onze Heer Jezus Christus, voor de Kerk en voor het Pausdom, en door de filiale toewijding aan Uzelf, zijn wij verplicht een correctie aan Uwe Heiligheid te richten voor het verspreiden van ketterijen door de Apostolische Exhortatie Amoris laetitia en door andere woorden, daden en nalatigheden van Uwe Heiligheid”, schrijven de ondertekenaars in de brief. “Als onderworpenen hebben we het recht niet…

Interview met Kardinaal Burke – de volgende stap is een formele verklaring

[Recentelijk heeft Kardinaal Burke een interview gegeven met The Wanderer. In dit interview gaat hij onder andere in over het mogelijke vervolg van de dubia. Het interview wordt in drie delen uitgegeven. Hieronder volgt een vertaling van de belangrijkste zaken van het tweede deel.] In feite lijkt het alsof sommige interpretaties [van Amoris Laetitia] tegengesteld zijn aan wat er in paragraaf 1650 van de Cathechismus van de Katholieke Kerk wordt geleerd. Heeft u, in het licht van de huidige situatie, vandaag advies voor getrouwe bisschoppen, priesters, religieuzen en leken die naar duidelijkheid verlangen? Mijn raad is eenvoudig. We weten wat de kerk leert en praktiseert. Het staat opgeschreven in de Catechismus van de Katholieke Kerk; Het is omvat in het constante Onderwijs van de Kerk. Dit is hetgeen waarvan we vasthouden dat het waar is. Sinds de publicatie van Amoris Laetitia vind ik dat de situatie verslechterd is. Ik reis vaak en waar ik ook ga vind ik altijd grote groepen van de gelovigen (ook priesters en zelfs Bisschoppen) die mij in vertrouwen nemen over deze situatie – ze zijn bijna wanhopig. Ik zeg vaak dat priesters degenen zijn die het meest lijden. Zij zijn het die direct contact hebben…

Traditiegetrouwe gelovigen: hoe zich te oriënteren in een digitaal tijdperk van diverse meningen en censuur
Werkgroep Volksverlichting / 11 augustus 2017

In onze interactieve en gedigitaliseerde wereld, krijgen we almaar meer de mogelijkheid om onze mening te uiten en de wereld die ons omringt te becommentariëren. Het Internet, en de diverse meningen die er leven, heeft er mede voor gezorgd dat Jan en An Modaal zich hebben kunnen emanciperen van de politiek correcte eenheidsgedachte die door de commerciële pers en het politiek/intellectueel establishment wordt verspreid. De officiële media hebben inderdaad hun greep op de publieke opinie verloren, ten voordele van het Internet en de sociale media. De Arabische Lente en de verkiezing van de Amerikaanse President Donald Trump zijn belangrijke voorbeelden van de rol van social media in daadwerkelijke politieke verschuivingen.   Traditiegetrouwe Katholieken betreden de digitale wereld Ook in de Katholieke Kerk is het nu voor leken mogelijk om online te participeren in debatten, die vroeger voor hen nog vaak ontoegankelijk waren. Voor informatie zijn ze niet langer afhankelijk van de voorgefilterde officiële media, bibliotheken en uitgeverijen. De meest diverse bronnen zijn tegenwoordig makkelijk beschikbaar online. Er bestaat bovendien veel kruisbestuiving tussen verschillende talen en culturen, die vroeger minder makkelijk met elkaar in contact kwamen.  Dit geeft leken de mogelijkheid om zelf conclusies te trekken over hedendaagse ontwikkelingen, waaronder het postmodernisme,…

“Ons geweten dwingt ons…”
Actualiteit & Opinie / 22 juni 2017

  De vier Kardinalen die eerder al de Dubia aan de Paus richtten naar aanleiding van de verwarrende exhortatie Amoris Laetitia, hebben in de Paastijd opnieuw een brief gericht tot hem. In deze brief halen ze voorbeelden aan van de verdeeldheid die de exhortatie teweegbracht, en vragen ze om een audiëntie. Ook op deze brief is er (tot op dit moment) nog geen antwoord gekomen. Na een uiting van hun trouw, respect en toewijding, schrijven de Kardinalen: Heilige Vader, Er is nu één jaar verlopen sinds de publicatie van Amoris Laetitia. In deze periode zijn er publiekelijk objectief dubbelzinnig interpretaties van bepaalde passages van de postsynodale exhortatie gegeven, niet voortkomend uit, maar in tegenstelling tot het permanente leergezag van de Kerk. Hoewel de prefect van de Geloofsleer herhaaldelijk heeft verklaard dat leer van de Kerk niet veranderd is, is er een groot aantal verklaringen van individuele bisschoppen, Kardinalen, en zelfs bisschoppenconferenties verschenen die goedkeuren wat het leergezag van de Kerk nooit heeft goedgekeurd . Niet alleen de toegang tot de Heilige Eucharistie van degenen die objectief en openlijk in een situatie van zware zonde leven en van plan zijn om daar te blijven, maar ook een opvatting van het morele geweten…

Kardinaal Zen kritisch tegenover de onderhandelingen van het Vaticaan met het Chinese regime
Actualiteit & Opinie / 22 mei 2017

Kardinaal Joseph Zen zegt dat het lijkt alsof de pauselijke adviseurs “tegen elke prijs succes willen hebben”  in hun wanhoop om een overeenkomst te bekomen met het communistisch regime in Beijing. Het Salesiaanse Studiehuis is niet veel veranderd sinds het in de jaren 1930 op een heuvel in Hong Kong werd gebouwd. Maar de stad rondom is onherkenbaar veranderd. appartementsblokken, grote wegen en scholen zijn als paddenstoelen uit de grond gekomen en omcirkelen nu het missiehuis. Het achtergrondgeluid in het vermoedelijk eens rustige toevluchtsoord is nu een symfonie van voortdurende boren, haastig verkeer en roepende werkmannen. Kardinaal Joseph Zen begroet me bij de deur van het missiehuis. Het bescheiden gebouw is de plek waar hij in 1948 zijn studies begon, nadat hij naar het eiland gereisd was vanuit zijn huis in Shanghai een jaar voor Mao Zedong de controle over het vasteland greep. Nadat hij in 2009 is afgetreden als bisschop van Hong Kong, is hij teruggekeerd naar de plaats waar het allemaal begonnen is voor hem. Het is niet alleen het landschap rond het missiehuis dat getransformeerd is tijdens de afwezigheid van Zen. Op 1 juli 1997 vond de overdracht van het Britse grondgebied naar de Chinese regering plaats…

Aanklacht van een priester: “We verhongeren in Venezuela. De stilte van Paus Franciscus is erg”
Actualiteit & Opinie / 8 mei 2017

In Venezuela bevindt de “Bolivariaanse revolutie” zich in de grootste crisis. De situatie is dramatisch verslechterd. Het regime is in crisis en probeert de controle te behouden door middel van geweld en spraakverboden. Het nieuwste “idee” van vice-president Diosdado Cabello is het ophangen van borden in alle openbare kantoren waarop geschreven staat: “Hier spreken we niet slecht over Chavez”. Socialistische personencultus rond de eerste “Bolivariaanse” President Hugo Chavez, die regeerde van 1998 tot 2013. De regering reageert hard op de groeiende protesten.  Vorige maand zijn er 33 doden gevallen. Vanuit het verzet tegen het “Castristische Narkoregime”, zoals hij het noemt, reageert een Katholieke priester. De Paus ontvangt onderdrukkers in plaats van de onderdrukten De regering van het “Bolivariaans socialisme” zocht onder leiding van president Nicolas Maduro zelfs toevlucht bij Paus Franciscus in het Vaticaan in oktober vorig jaar, toen het moeilijk begon te worden. Tot dan was het regime de Kerk echter altijd zeer vijandig geweest. De Paus ontvangt “onderdrukkers in plaats van onderdrukten”, luidde toen de kritiek. De pauselijke sympathie voor linkse regeringen en bewegingen is bekend. In de lijn hiervan heeft de Katholieke kerkleider Maduro ondersteund. Hierbij gaat het er niet slechts om “de vrede te bewaren”, zoals…

Italiaanse priester beschuldigt Jezuïtengeneraal van ketterij – memorandum aan de Paus
Actualiteit & Opinie / 3 april 2017

Aanstaande zondag brengt Paus Franciscus een bezoek aan het kleine bisdom Carpi in de Po-vallei. Een moedige priester van het bisdom bezorgt de Paus kopzorgen. Met een memorandum werpt hij de vraag op of de nieuwe Jezuïetengeneraal, Pater Arturo Sosa Absacal, ketterijen verspreidt. Memorandum tegen de “zwarte Paus” De priester heet Don Roberto Bertacchini en is de leerling van drie priesters van formaat: de Duitse jezuïet Pater Heinrich Pfeiffer, kunsthistoricus aan de Gregoriana Universiteit in Rome, en twee Italiaanse jezuïeten, Pater Francesco Tata, voormalig religieuze Provinciaal van Italië, en Pater Piersandro Vanzan, Augustinuskenner en toonaangevende schrijver van de redactie van het Romeinse jezuïetentijdschrift Civiltà Cattolica. De verwijzing naar zijn jezuïetenleraren is in deze zaak niet zonder betekenis. Bertacchini werd in 2009 gewijd tot priester door de toenmalige Aartsbisschop van Lanciano-Ortona, Carlo Ghidelli. De Vaticanist Sandro Magister bericht dat Don Bertacchini een memorandum heeft gezonden naar zowel Paus Franciscus als de Geloofsprefect Kardinaal Gerhard Müller. Op zes pagina’s neemt de priester kritisch stelling in tegenover een recent interview van oktober 2016 gegeven door de nieuwe algemene overste van de jezuïeten, de Venezolaanse Arturo Sosa Abascal. De nieuwe overste staat zeer dicht bij Paus Franciscus, zelf een jezuïet. Wil de Jesuïtengeneraal een…

Italiaanse Aartsbisschop stelt dat Paus Benedictus XVI is afgetreden onder de “druk” van Obama
Actualiteit & Opinie / 11 maart 2017

Een Italiaanse Aartsbisschop die dicht staat bij Paus Benedictus XVI heeft beweerd dat de Obama-administratie medeplichtig is geweest aan de “enorme druk”, die de voormalige Paus ertoe heeft bewogen in 2013 af te treden. Het is “geen toeval” dat sommige Katholieke groepen “gevraagd hebben aan president Trump om een onderzoekscommissie op te richten om te onderzoeken of de administratie van Barack Obama druk heeft uitgeoefend op Benedictus,” zei Aartsbisschop Luigi Negri in een interview maandag, waarbij hij verwees naar andere onthullingen van Wikileaks over inspanningen van de Democratische Partij om de Katholieke Kerk in de Verenigde Staten van koers te laten veranderen. “Het blijft voorlopig gehuld in een mysterie,” zei hij tegen de nieuwssite Rimini 2.0, “maar ik ben ervan overtuigd dat degenen die verantwoordelijk zijn, gevonden zullen worden.” De Aartsbisschop verwees hiermee naar een brief die afgelopen januari geschreven werd door een groep Amerikaanse Katholieken aan president Trump om te vragen dat de administratie een onderzoek zou beginnen naar een mogelijke samenzwering van het trio Soros-Obama-Clinton achter het aftreden van Paus Benedictus XVI. De brief verklaarde namelijk dat “wij redenen hebben om te geloven dat een ‘regimewissel’ in het Vaticaan ontworpen is geweest door de Obama-administratie.” Ongeveer een jaar nadat een…

De islam wordt sterker in Europa… met de zegen van de Kerk
Werkgroep Levant / 7 februari 2017

Iedereen in Italië en in de rest van Europa zal “binnenkort moslim zijn”, omwille van onze “domheid”, waarschuwt Monseigneur Carlo Liberati, Aartsbisschop-emeritus van Pompei. Liberati beweert dat, gezien het reusachtig aantal islamitische migranten tesamen met de toenemende secularisatie van de inheemse Europeanen, de islam binnenkort de belangrijkste religie van Europa zal worden. “Al onze morele en religieuze decadentie is in het voordeel van de islam”, legt aartsbisschop Liberati uit. Decadentie is ook de titel van een nieuw boek van de Franse filosoof Michel Onfray waarin hij suggereert dat het Judeo-Christelijke tijdperk tot een einde zou kunnen komen. Hij vergelijkt het westen met de islam: “Wij hebben nihilisme, zij hebben vurigheid; wij zijn uitgeput, zij hebben een sterke gezondheid; wij hebben het verleden achter ons, zij hebben de toekomst voor zich.” Aartsbisschop Liberati behoort tot een groeiende tak van Katholieke leiders die niet willen aanvaarden dat de toekomst van Europa aan de islam behoort. Ze spreken in open oppositie tot Paus Franciscus, die niet zo onder de indruk lijkt van de ineenstorting van het christendom ten gevolge van de dalende geboortecijfers, vergezeld met religieuze apathie en de vervanging ervan door de islam. Paus Franciscus’ officiële visie wordt verpersoonlijkt door Bisschop Nunzio…

Openlijke steun voor de Dubia van de ‘International Confraternities of Catholic Clergy’
Actualiteit & Opinie / 4 februari 2017

De ‘Internationale Confraterniteiten van Katholieke Geestelijken’ (‘International Confraternities of Catholic Clergy’) hebben een open brief geschreven ter verdediging van de Dubia, die vier kardinalen hebben geschreven. Dit alles kadert in de context van de groeiende onenigheid en verwarring die er is over de interpretatie van Amoris Laetitia, in het bijzonder over de vraag of gescheiden en hertrouwde mensen die niet in onthouding willen leven toegelaten mogen worden tot de Communie ondanks het feit dat ze volgens de leer van de Kerk in een situatie van voortdurend en publiek bekend overspel leven. De Bisschoppen van Malta hebben al, tegen de leer van de Kerk in, geleerd dat dit kan, zich baserende op Amoris Laetitia. Ze zeggen dat ze de volle steun hebben van de paus. Volgens Katholiek Nieuwsblad hebben ze het volgende gezegd: “Deze bisschoppen die de paus heel goed kennen, niet alleen persoonlijk maar ook zijn hoofd en hart, publiceerden hun richtlijnen in september en stuurden die naar de paus. De paus stuurde een brief, door hem ondertekend, waarin hij zei: ‘Ik verwelkom en dank jullie voor de interpretatie die jullie bieden… er is geen andere interpretatie.’ En met die brief wilde de paus een indicatie geven hoe wij bisschoppen moeten handelen als…