Van de ‘interreligieuze dialoog’ naar de ‘anti-dialoog’ van Bonny
Werkgroep Volksverlichting / 24 september 2017

Op een persconferentie, die op 21 september in het Interdiocesaan Centrum in de Guimardstraat te Brussel doorging, is de brochure: ‘Het vak r. -k. godsdienst: op het kruispunt van samenleving, onderwijs & kerkgemeenschap’ voorgesteld. De brochure is een publicatie van de Vlaamse bisschoppen en de ‘Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst’. De ‘Erkende Instantie’ is verantwoordelijk voor de inhoud van het vak rooms-katholiek godsdienst en voor de inspectie en begeleiding van de godsdienstleerkrachten in alle onderwijsnetten op alle niveaus. Zij is aanspreekpunt van de Vlaamse Overheid die haar met dit doel erkend heeft. De nota bundelt vragen over het vak rooms-katholieke godsdienst vanuit de samenleving, het onderwijs en de kerkgemeenschap. Ze geeft de relevantie van het vak op die terreinen aan en formuleert richtlijnen en verwachtingen opdat het vak die relevantie waar kan maken. Wij lazen de bochure voor u door en konden vaststellen, dat het enige probleem met de brochure is – dat in typische Bonnyaanse stijl – er zeer veel vragen gesteld worden, maar dat er géén antwoorden komen, tenzij alleen maar bekrompenheid van een ‘bisschop’ die de Metropool onwaardig is! De Vlaamse bisschoppen en de ‘Erkende Instantie r.-k. godsdienst’ schrijven het volgende in hun brochure: P. 5 De angst…

Johan Bonny straks samen met Belgische ‘Broeders van Liefde’ door Rome geëxcommuniceerd?

Deze week kopt ‘De Morgen’ op dinsdag: Vaticaan dreigt met uitsluiting Broeders van Liefde. Een nuchter en verstandig mens zou hierop besluiten: “Eerst zien en dan geloven.” Kalmte was echter zelden de redding van Vlaamse journalisten, want op woensdag knalt De Standaard op pagina 4 zowaar nog feller: Broeders van Liefde straks ketters van liefde? Dit is taalgebruik dat we verwachten van beruchte anonieme blogs, die niet bepaald verheugd zijn over het episcopale beleid in onze contreien, maar niet van onze Vlaamse anti-Katholieke (maçonnieke) mainstream media. Apart. Zo komt na een wellicht lang en intensief kerkjuridisch procedureel getouwtrek beweging in de soap van dit voorjaar. Voor wie hierover het geheugen wil opfrissen, is dit artikel een uitstekende samenvatting: Johan Bonny, de Broeders van Liefde en de herwaardering van alle waarden Voorspellingen hierover zijn natuurlijk voorbarig, maar als deze tendensen zich doorzetten, moeten we toch twee conclusies op op elkaar durven stapelen: Áls Rome de schismatieke ‘Broeders van Liefde’ eruit gooit. (Maar eigenlijk doekt het Vaticaan zichzelf op als dit niet gebeurt.) Én zoals altijd liep Johan Bonny voor de fanfare uit. (Voorlopig kwam Bonny telkens onbestraft weg met zijn verslaving aan “progressieve” media-aandacht, hoewel hij destijds wel topfavoriet was om Aartsbisschop van België…

Na Gent rollen nu ook de kandidaat-rectoren van de niet-zo-katholieke Universiteit Leuven vechtend over straat
Actualiteit & Opinie / 7 mei 2017

‘De Redactie’ meldt, dat kandidaat-rector Luc Sels een klacht heeft ingediend wegens onregelmatigheden tijdens de campagne voor de rectorverkiezingen bij de Katholieke Universiteit van Leuven. Een nauwe medewerker van rector en kandidaat Rik Torfs zou via e-mail bepaalde professoren hebben opgeroepen om zeker te gaan stemmen of een volmacht te geven. Torfs zegt dat er “niets onoorbaars gebeurd is” en roept op om de sereniteit in de kiescampagne te bewaren. Dinsdag is er een eerste stemronde naar aanleiding van de rectorverkiezingen in Leuven. In de aanloop daarvan loopt de spanning blijkbaar hoog op. Zo erg zelfs dat Luc Sels, de uitdager van Torfs, een klacht heeft ingediend wegens “ontoelaatbare gedragingen” tijdens de campagne. Sels noemt het “onrechtmatig” dat een nauwe medewerker van Torfs, een e-mail rondstuurde met een lijst van professoren die op de dag van de verkiezingen in het buitenland zijn. Vaesen, een medewerker van Torfs, riep daarbij op om “wie betrouwbaar is” een volmacht te vragen. Volgens Sels werden “confidentiële gegevens uit het personeelsdossier” aangewend “voor de campagne van één kandidaat”. Sels is ook gechoqueerd dat “wie mij als kandidaat steunt door de rectorale diensten blijkbaar als onbetrouwbaar gekwalificeerd wordt”. De intriges die nu in de openbaarheid komen,…

Open brief aan Mgr. Bonny (door Ivo Van Hemelryk)
Actualiteit & Opinie / 5 mei 2017

Geachte, Hierna mijn Open Brief aan Mgr. Bonny. Ik hoop dat u mijn verontwaardiging deelt. Indien dit het geval is, gelieve ook uw mening kenbaar te maken aan Mgr. Bonny en/of zoveel mogelijk dit bericht te verspreiden. Ivo Van Hemelryk Berchem – Antwerpen, 03-05-2017 OPEN BRIEF AAN MGR. BONNY Monseigneur, Eens te meer permitteerde u zich om publiek voor de dag te komen met verklaringen die een katholieke bisschop volledig onwaardig zijn. Door het standpunt van de Belgische afdeling van de Boeders van Liefde in zake euthanasie niet krachtdadig af te keuren en zelfs te suggereren dat het misschien wel beantwoordt aan het standpunt van de Belgische bisschoppen, verraadt u zonder meer de continue kerkelijke moraal in verband met de eerbied voor het leven. U maakt aldus een oneervolle kniebuiging tegenover de heersende seculiere cultuur van “de dood als oplossing voor pijnlijke situaties”. Voor mij was het reeds geruime tijd duidelijk dat u ongeschikt bent om de katholieke kerk in ons land te vertegenwoordigen, vermits u regelmatig ideeën verkondigt of verdedigt die opvallend dichter aanleunen bij de vrijzinnigheid dan bij de katholieke moraalleer. Dat deed u o.a. door uw welwillende houding tegenover de blasfemische voorstelling van Castelucci, waarin het gelaat…

René Stockman twijfelt aan de capaciteiten van Johan Bonny als bisschop: “Bonny moet beseffen dat hij als bisschop spreekt”
Actualiteit & Opinie / 1 mei 2017

Wij zijn aangenaam verrast, dat Broeder René Stockman, de Generale Overste van de Broeders van Liefde, na de publicatie van ons artikel gisteren, waarin wij de Belgische bisschoppen omwille van hun laksheid aangaande euthanasie aanklagen, nu de daad bij het woord voegt en de Belgische bisschoppen onverwijld oproept om tot “een duidelijke stellingname over het in principe toelaten van euthanasie in zorginstellingen van de Belgische tak van de Broeders van Liefde” te komen. Daarnaast is Broeder René Stockman uiterst kritisch voor de uitlatingen hierover van de Antwerpse bisschop Johan Bonny. Dit zegt Broeder Stockman in een gesprek met het Katholiek Nieuwsblad. Broeder Stockman vervolgt: “Wij voeren overleg met de Belgische bisschoppenconferentie. Zij hebben de verantwoordelijkheid om stelling te nemen en zich hierover uit te spreken. Er is ook contact met hooggeplaatsten binnen het Vaticaan. Ik heb daar duidelijkheid verschaft over de situatie. Het nieuws heeft ook Rome bereikt.” “Mgr. Bonny moet beseffen dat hij als bisschop spreekt” Uiterst kritisch is Broeder Stockman over de eerste reactie van Johan Bonny op het document van de Broeders van Liefde. De bisschop van Antwerpen zei volgens ‘De Redactie’ dat hij de tekst nog niet integraal gelezen had, “maar het lijkt mij een genuanceerd…

Johan Bonny, de Broeders van Liefde en de herwaardering van alle waarden
Actualiteit & Opinie / 30 april 2017

De duivelse filosofie van Friedrich Nietzsche draait om de ‘herwaardering’ van alle waarden. Zijn denken is een diabolische poging om alle waarden om te keren. Deze omkering van goed en kwaad hangt duidelijk samen met zijn verwachting, dat het Christelijke Europa een nieuwe, goddeloze ‘toekomst’ tegemoet gaat. Dit komt vooral tot uitdrukking in zijn boeken ‘De vrolijke wetenschap’ (1882), ‘Voorbij goed en kwaad’ (1886) en ‘De genealogie van de moraal’ (1887). In ‘De genealogie van de moraal’ vraagt Nietzsche zich af wat de basis is van het Christendom en wat de reden is dat het Christendom zo’n sterke heerser en krachtige bron van morele waarden heeft kunnen worden in Europa. In ‘Voorbij goed en kwaad’ stelt hij de vraag hoe filosofen als scheppers van ‘waarden’ aan de nieuwe, on-Christelijke ‘toekomst’ kunnen bijdragen en welke (anti-)waarden daarbij horen. En in ‘De vrolijke wetenschap’ onderzoekt Nietzsche de tragische betekenis van de overgang van een Christelijk naar een niet-Christelijk Europa. En inderdaad, de goddeloze droom van Nietzsche – de ‘filosoof met de hamer’ die uiteindelijk tot waanzin verviel – materialiseert zich heden ten dage steeds méér en méér en dat zelfs met de hulp van de Kerk zélf. 24/04/2017 – Broeders van Liefde…

Belgische bisschoppen scheuren zich (opnieuw) af van Roomse kerkleer: “Abortus is geen moord…”
Werkgroep Stop Abortus / 28 maart 2017

Na de invoering van het “nieuw” Onze Vader, dat de Catechismus van de Katholieke Kerk lijnrecht tegenspreekt, meldt de Franstalige krant ‘Le Soir’ dat de Belgische bisschoppen – bij monde van hun officiële woordvoerder – nu ook één van de fundamenteelste principes van de Katholieke moraalleer verwerpen. Abortus “moord” noemen, is “karikaturaal”, zo luidt het. Wat lijkt op een semantische discussie, is in feite het propageren van een levensgevaarlijk (letterlijk) moreel relativisme. Op maandag 27 maart 2017 lazen we in Le Soir (pagina 7) het volgende: De evenwichtsoefenaar van de kerk Tommy Scholtès (SJ n.v.d.r.), woordvoerder van de bisschoppenconferentie, wil heel genuanceerd zijn. Aan de ene kant, veroordeelt hij de woorden van professor Mercier: “De woorden van Stéphane Mercier lijken mij karikaturaal. Het woord “moord” is te sterk: het drukt geweld uit, een daad gepleegd in volle bewustzijn, met een intentie, en het houdt geen rekening met de situatie van mensen, die zich vaak in de grootste nood bevinden.” “Dergelijke formuleringen helpen de Kerk niet bepaald, in het bijzonder in het kader van de oproep voor het leven, gelanceerd door de Paus.” Want aan de andere kant, blijft het respect voor het leven uiteraard centraal in de leer. “Maar de Paus…

De Nederlandse Bisschoppenconferentie: een verdeelde equipe
Werkgroep Vox Populi / 26 februari 2017

In Vlaanderen, kunnen wij ons nog levendig herinneren hoe in 2013 Johan Bonny van Antwerpen, Aartsbisschop André-Joseph Léonard, nota bene op televisie, “een stoorzender” noemde. Johan Bonny “vond het jammer”, dat homoseksuelen volgens Mgr. Léonard, “niet met elkaar zouden mogen vrijen”. Deze uitspraak van Mgr. Léonard schoot Bonny in verkeerde keelgat, waarop deze prompt naar de studio’s van VTM stapte om daar Mgr. Léonard publiekelijk te desavoueren. Dergelijke pijnlijke taferelen worden televisiekijkend Nederland meestal bespaard, al ligt daar waarschijnlijk de calvinistische schijnheilige mentaliteit, die ook de Nederlandse bisschoppen niet vreemd is, aan ten gronde. Toch was het al langer geweten, dat Mgr. Léonard door de andere Belgische bisschoppen regelrecht gepest en gediscrimineerd werd. De ontbinding in 2016 van de Priesterfraterniteit van de Heilige Apostelen door Jozef De Kesel, waarschijnlijk in opdracht van kardinaal Godfried Danneels, en vooral de snelheid waarmee dit gebeurde, verraste vriend en vijand. Deze hate-crime toonde klaar en duidelijk aan, dat de Belgische Bisschoppenconferentie tot op het bot verdeeld was en nog steeds is. De damnatio memoriae, of vertaald uit het Latijn, de “vervloeking van de nagedachtenis” van Mgr. Léonard, werd door alle Belgische bisschoppen mee onderschreven. Blijkbaar wilden de Belgische bisschoppen Mgr. Léonard “onteren” door elke…