Polygamie op weg om ‘gelegaliseerd’ te worden in de VS?

Een groep polygamisten en een “machinist” die beweert te willen trouwen met zijn computer, zijn het homoseksueel huwelijk aan het betwisten in Mississippi, de VS. Chris Sevier en anderen dienden een federaal rechtsgeding in waarbij ze redeneren dat het homohuwelijk deel is van de “religie” van het seculier humansime, en omdat het van religieuze aard is, heeft de staat geen recht om dit te erkennen boven andere geloofsgebaseerde “huwelijken” zoals polygamie, zoöfilie en machinisme. Het geloof dat twee mannen of twee vrouwen een “huwelijk” kunnen hebben is een “religieuze sprong in het geloof”. Vandaar, dat de overheid dit goedkeurt (en het overige niet) gaat in tegen de bepaling van de oprichting van de grondwet. “Homohuwelijk is niet seculier,” zo zei Sevier. “Net zoals polygamie, zoöfilie, machinisme en andere vormen van perspectief huwelijk zijn ook niet seculier. Alle vormen van parodie-huwelijk zijn gelijkmatig deel van de religie van het seculier humanisme.” “Door homohuwelijk toe te laten”, zegt het rechtsgeding, negeerden de rechtbanken hun constitutionele gebondenheid door één religieus standpunt te verkiezen boven een ander. Ofwel is homoseksueel “huwelijk” ongrondwettelijk en heeft de staat geen recht omdat te erkennen, ofwel zou homoseksueel “huwelijk” moeten geaccepteerd worden samen met andere huwelijksovertuigingen, zoals polygamie….

KLM stuurt pro-gay advertentie de wereld in die net onbedoeld de onnatuurlijkheid van homoseksualiteit aantoont

KLM maakte een Twitter advertentie bedoeld om hulde te brengen aan de Gay Pride festiviteiten die nu plaatsgrijpen in Amsterdam. Echter, de tweet doet net het tegenovergestelde. De ad toont drie sets veiligheidsriemen. De eerste bestaat uit twee “vrouwelijke uiteinden”, het tweede toont twee “mannelijke uiteinden” en het derde toont een “mannelijk en vrouwelijk” en is duidelijk het enige stel dat effectief ook werkt. Indien KLM z’n vliegtuigen met de eerste twee sets zou uitrusten, dan zou het vliegtuig aan de grond worden gehouden voor veiligheidsredenen. Enkel de derde set van complementaire uiteinden beschermt de passagiers tegen letsel. De andere hebben geen echte waarde, en in feite zijn ze zelfs gevaarlijk. Eén van de beste antwoorden op Twitter was die van Rick Canton: Indien de veiligheidsriemen bestaan uit ofwel twee “mannelijke” ofwel twee “vrouwelijke” uiteinden, dan vormen ze eigenlijk geen riem, omdat ze niet kunnen vastklikken. Ze kunnen dus geen riem of veiligheidsmiddel worden genoemd, omdat ze niet complementair zijn. Op deze manier geeft KLM een perfecte uitleg waarom het “homohuwelijk” iets onmogelijk is. Bron: LifeSiteNews

De invloed van Invanka Trump op haar vader
Actualiteit & Opinie / 24 april 2017

Na de recente, zeer plotse en drastische wijziging in de buitenlandse politiek van Trump, kunnen er vragen gesteld worden over de rol van zijn oudste dochter, Ivanka Trump, en haar echtgenoot, Jared Kushner. Niet zo lang geleden is ze officieel gaan werken in het Witte Huis. Het blijkt echter dat ze allebei voorvechters zijn van abortus en homohuwelijk.  In een artikel van Lifesitenews wordt de vraag gesteld hoe dit te rijmen valt met hun Orthodox Joods geloof. “Pro familie-actievoerders kunnen niet begrijpen hoe een koppel dat publiekelijk een religie belijdt die gebonden is aan de bijbelse traditie tegelijkertijd kan vechten voor het revolutionaire idee van het creëren van ‘rechten’ –  waaronder ‘huwelijk’ – gebaseerd op homoseksualiteit. De Orthodoxe Joodse leer, geworteld in de Torah, de goddelijke openbaring aan Mozes in de eerste vijf boeken van het Oude Testament, beschouwt homoseksuele handelingen als een “gruwel” voor een heilige God. homoseksuele verbintenissen, waaronder de genderloze herdefiniëring van het “huwelijk”, worden beschouwd als voldoende kwaad om Gods vernietiging op te roepen over hele samenlevingen, die hen toestaan.” Verderop vertelt het artikel over Ivanka’s rol inzake de abortuskwestie. Blijkbaar had ze een geheime ontmoeting met Planned Parenthood vlak nadat haar vader tot president werd…

Eerste homohuwelijk ooit van een priester en ‘zijn vriend’ is een feit
Actualiteit & Opinie / 31 januari 2017

In Ierland stapte de eerste Katholieke priester ooit in het “homohuwelijksbootje”. Bernárd Lynch van het Ierse graafschap Clare is een Katholiek priester, die sinds 1986 in een homoseksuele relatie is met zijn “levenspartner” Billy Desmond. In 2015 werd het homohuwelijk gelegaliseerd in Ierland. Daily Mail gaf aan dat op 28 januari zo’n 120 gasten aanwezig waren bij het “huwelijk”. Ze feliciteerden de twee met een lang applaus, toen de beambte hen verklaard als “echtgenoot en echtgenoot”. Tijdens de feestelijkheden van het “huwelijk” werd een tekst voorgelezen om de “30-jarige toewijding” te prijzen van priester Lynch voor de “erkenning van de rechten van LHBTI-personen” (Lesbisch, Homoseksueel, Bisexueel, Transgender en Intersexueel). “Het was een prachtige ceremonie”, zo schreef The Irish Sun. Lynch ging destijds naar het seminarie en onderhield daar een lange-termijnrelatie met een andere seminarist. Deze seminarist verliet echter het seminarie, trouwde en stichtte een gezin. Lynch aan de andere kant, werd priester gewijd in 1971. Hij behoort tot een missionaire orde, maar wijdde sinds de jaren ’80 zich toe aan de homoseksualiteit. In 2010 was hij één van de sprekers op een protestmars tegen Paus Benedictus XVI, toen deze Engeland bezocht. Hij beschuldigt de Kerk van hypocrisie. Doofheid en het…