De mythe van pedofiele priesters

Naarmate er meer schandalen over pedofiele priesters in Europa boven water komen, moeten we ons schamen voor de misdadigers en degenen die hen de hand boven het hoofd houden en de slachtoffers onderdrukken. De schuldigen moeten vervolgd worden, van het ambt verwijderd en overhandigd aan de burgerlijke autoriteiten waar zij voor hun misdrijven veroordeeld worden. Systemen om misbruik te voorkomen moeten ingesteld en rigoureus onderhouden worden en de slachtoffers moeten rechtvaardig worden gecompenseerd voor hun lijden. Echter, professor aan de ‘Pennsylvania State University’, Philip Jenkins (die geen Katholiek is) heeft het meest objectieve boek over dit onderwerp geschreven en hij vat zijn argumenten in dit uitstekende artikel samen. In het licht van zijn werk moeten we enkele fundamentele feiten en principes onthouden: Het priesterlijke celibaat is niet het probleem – de kans dat getrouwde mannen kinderen misbruiken is groter dan bij ongehuwde. Het meeste kindermisbruik vindt plaats binnen de thuis van het kind. Alle religieuze groepen hebben pedofilieschandalen en de Katholieken (nochtans de grootste religieuze groep) staan statistisch gezien onderaan de lijst. Kindermisbruik woekert op alle terreinen van de samenleving: scholen, jeugdorganisaties, sportclubs, enz. Statistisch gezien, van alle beroepen, zijn Christelijke geestelijken het minst waarschijnlijk om kinderen te misbruiken. Artsen,…

“Pastorale aanpak” van Tweede Vaticaans Concilie leidde tot homoseksuele misbruikcrisis
Actualiteit & Opinie / 22 juni 2017

Priester Peter Smith, de voormalige kanselier van het aartsbisdom van Glasgow, vertelde de Catholic Observer dat de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie bijgedragen hebben aan de kerkelijke homoseksuele misbruikcrisis. In de jaren zeventig werden priesters die beschuldigd waren van homoseksueel misbruik niet gestraft, maar naar therapie gestuurd. Volgens Fr Smith heeft het Tweede Vaticaans Concilie ons gevraagd om pastoraal verder te gaan en “voor mensen te zorgen” in plaats van de eerdere “legalistische” benadering. Dezelfde dichotomie wordt nu sterk bevorderd door Paus Franciscus op alle vlakken van de Kerk. Bron: gloria.tv/nl.news

Pastoor Cor Mennen: “Het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft.”
Werkgroep Vox Populi / 19 mei 2017

Kardinaal Eijk heeft in een interview gepleit voor een encycliek of een ander kerkelijk document over de genderproblematiek. De kardinaal heeft inderdaad gelijk dat het de hoogste tijd is dat de Kerk haar morele gewicht in de waagschaal van de wereld legt om een stevig tegenwicht te bieden tegen de duivelse genderideologie die heel de menselijke waardigheid en ieder moreel fundament in de schepping ondergraaft. Dat hij daarvoor een beroep doet op de huidige paus lijkt mij echter een daad van vermetel vertrouwen. Nog sterker: het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft. De raadgevers en “deskundigen” waarmee hij zich omringt, lijken mij niet de mensen die de traditionele katholieke moraal duidelijk en helder voor het voetlicht kunnen en willen brengen. Ik denk dat we meer onze hoop moeten stellen op moedige bisschoppen – en als het kan kardinalen – die deskundig en zonder menselijk opzicht de waarheid verkondigen. Kardinaal Eijk is zelf een deskundige op het gebied van de katholieke moraal. Ik zou hem willen oproepen een leesbaar en duidelijk stuk te schrijven (een aartsbisschoppelijke encycliek) over de katholieke moraal waarin alle actuele thema’s aan de orde komen, zodat…

Homofilie en pedofilie: Een tweekoppig monster

Volksgenoten, Gezien de ontwikkelingen in Amerika met betrekking tot het goedkeuren van het homo-“huwelijk” voor alle 50 staten voelen wij ons gedwongen u te informeren over de ware aard van homoseksualiteit. Die is namelijk meer sinister dan onze corrupte Belgische politici en de liberale rechters in de Verenigde Staten van Amerika ons willen laten geloven. Er is namelijk een verband tussen homofilie en pedofilie. Het verband tussen homofilie en pedofilie is zelfs zo sterk dat ondanks de taboes die de homobeweging (naar onze inzichten tevergeefs) probeert op werpen, wij van Pro Familia niet zullen zwijgen. In De Morgen van 9 december 1979 schreef Vermeersch onder meer: ‘Pedofielen zijn medemensen die veel meer nood hebben aan ons begrip dan aan brute, ongenuanceerde afwijzing.’ Of nog: ‘Vergeleken met het veeleer beperkte belang van het vergrijp, is de publieke afkeuring en ook de strafrechtelijke beteugeling mateloos overtrokken. (…) Pedofielen zijn zich doorgaans van geen kwaad bewust.’ En: ‘Er zijn geen decisieve bewijzen voor blijvende schade bij het kind.’ (Bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/gsl35j1ba) Bij onze noorderburen hebben ze al ruime ervaring met homo’s die kinderen misbruiken. En ook in de Katholieke Kerk zijn verreweg de meeste daders van seksueel misbruik mannen en verreweg de meeste slachtoffers zijn…