Pastoor Cor Mennen: “Het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft.”
Actualiteit & Opinie / 19 mei 2017

Kardinaal Eijk heeft in een interview gepleit voor een encycliek of een ander kerkelijk document over de genderproblematiek. De kardinaal heeft inderdaad gelijk dat het de hoogste tijd is dat de Kerk haar morele gewicht in de waagschaal van de wereld legt om een stevig tegenwicht te bieden tegen de duivelse genderideologie die heel de menselijke waardigheid en ieder moreel fundament in de schepping ondergraaft. Dat hij daarvoor een beroep doet op de huidige paus lijkt mij echter een daad van vermetel vertrouwen. Nog sterker: het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft. De raadgevers en “deskundigen” waarmee hij zich omringt, lijken mij niet de mensen die de traditionele katholieke moraal duidelijk en helder voor het voetlicht kunnen en willen brengen. Ik denk dat we meer onze hoop moeten stellen op moedige bisschoppen – en als het kan kardinalen – die deskundig en zonder menselijk opzicht de waarheid verkondigen. Kardinaal Eijk is zelf een deskundige op het gebied van de katholieke moraal. Ik zou hem willen oproepen een leesbaar en duidelijk stuk te schrijven (een aartsbisschoppelijke encycliek) over de katholieke moraal waarin alle actuele thema’s aan de orde komen, zodat…

Homofilie en pedofilie: Een tweekoppig monster

Volksgenoten, Gezien de ontwikkelingen in Amerika met betrekking tot het goedkeuren van het homo-“huwelijk” voor alle 50 staten voelen wij ons gedwongen u te informeren over de ware aard van homoseksualiteit. Die is namelijk meer sinister dan onze corrupte Belgische politici en de liberale rechters in de Verenigde Staten van Amerika ons willen laten geloven. Er is namelijk een verband tussen homofilie en pedofilie. Het verband tussen homofilie en pedofilie is zelfs zo sterk dat ondanks de taboes die de homobeweging (naar onze inzichten tevergeefs) probeert op werpen, wij van Pro Familia niet zullen zwijgen. In De Morgen van 9 december 1979 schreef Vermeersch onder meer: ‘Pedofielen zijn medemensen die veel meer nood hebben aan ons begrip dan aan brute, ongenuanceerde afwijzing.’ Of nog: ‘Vergeleken met het veeleer beperkte belang van het vergrijp, is de publieke afkeuring en ook de strafrechtelijke beteugeling mateloos overtrokken. (…) Pedofielen zijn zich doorgaans van geen kwaad bewust.’ En: ‘Er zijn geen decisieve bewijzen voor blijvende schade bij het kind.’ (Bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/gsl35j1ba) Bij onze noorderburen hebben ze al ruime ervaring met homo’s die kinderen misbruiken. En ook in de Katholieke Kerk zijn verreweg de meeste daders van seksueel misbruik mannen en verreweg de meeste slachtoffers zijn…