Pausbezoek in Bologna met middageten in een kerk

Gisteren heeft Franciscus een bezoek gebracht aan Bologna. Op het officiële programma stond onder andere een middagmaal met de armen in de basiliek. Tegenwoordig gebeurt het wel eens meer dat er een groot feestmaal in een kerk gehouden wordt, maar kan dit wel? Katholisches info schrijft hierover: “Er wordt niet verklaard waarom het “feesteten” uitgerekend in een kerk moet plaatsvinden. Niet voor de Liturgie, niet voor gebed, maar om wereldlijk te eten en te drinken verzamelt men zich. Het feit dat het eten voor de armen georganiseerd wordt, maakt het niet beter. Het ontbreekt noch de gemeenschap Sant’Egidio, noch de stad Rome of de stad Bologna aan geschikte zalen hiervoor. Er is geen nood die ertoe dwingt te eten in de kerk. Door het eten en drinken, het op- en afdienen van voedsel en de alledaagse gesprekken wordt de heilige plaats echter ontwijd.” Na de opmerking dat ze zelfs tijdelijke chemische toiletten in de basiliek hebben geplaatst voor het evenement, geeft de auteur van het artikel een verwijzing naar het Kerkrecht om aan te tonen dat dit niet hoort: “Iedereen die het aangaat, moet ervoor zorgen dat in de kerk elke zuiverheid en eerbied gevrijwaard blijven die een Godshuis betamen,…

Heiligschennende “kunsttentoonstelling” in de kerk van Lissewege
Werkgroep Vox Populi / 30 augustus 2017

De kerk van O.L.V-Bezoeking van Lissewege was ooit een stopplaats voor bedevaarders onderweg naar Compostela, én tevens een bedevaartsoord met een miraculeus Mariabeeld. Daar is niet veel meer van te merken. De kerk is nu jaarlijks mede het toneel van een kunsttentoonstelling die in heel Lissewege plaatsvindt: Beeldenroute. Ook dit jaar. Er worden dan profane beelden in de kerk gezet, waarbij dan veel volk in de kerk naar de beelden komt kijken. Blijkbaar niemand die zich eraan stoort. Enkele indrukken (opgelet: niet voor de gevoelige lezer): Het is duidelijk dat de organisatoren en de kunstenaars wilden choqueren. De “tentoonstelling” loopt nog tot 24 september. We contacteerden de pastoor en uit zijn reactie blijkt dat hij er niet bepaald tegen is, maar dat hij het wel “begrijpelijk” vindt dat mensen geschokt kunnen zijn. Litanie der eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament: ‘Litanie der eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament’, genomen uit “Onderwysinge ende gebeden Voor de Gedurige Aanbiddinge van het Alderheyligste Sacrament des Autaers” (1766). De litanie werd uit het oud-Nederlands bijgewerkt. Heer, heb medelijden met ons. Gezalfde Zaligmaker, heb medelijden met ons. Jezus Christus, aanhoor ons. Jezus Christus, verhoor ons. God, Hemelse Vader, ontferm U over ons. God, Zoon, Verlosser van de…

Virga Jesse-Ommegang dreigt te ontaarden in heimelijke ‘Gay Parade’

‘Kerknet’ wist maandag laatstleden te melden, dat Mgr. Patrick Hoogmartens, na de eerste Virga Jesse-Ommegang, zeer sterk onder de indruk was van “het geloof en het getuigenis van de ca. 2.000 deelnemers”. De bisschop werd onder meer aangegrepen door “de diepe mimiek van de deelnemers”. Ook waren er weer nieuwe kleren, “voor het eerst zichtbaar in al hun eenvoud en pracht”. Waar de bisschop van Hasselt echter zedig over zweeg, was de workshop ‘Pimp eens een Maria’ bij Chez Marie, op de binnenkoer van de Paters Minderbroeders. De workshop ‘Pimp eens een Maria’ maakt deel uit van het jongerenprogramma van de Virga Jesse-Feesten, waarin jongeren zelf – onder begeleiding van de ‘gehuwde’, homoseksuele Hasseltse ‘kunstenaar’ Koen Lemmens – een Mariabeeld mogen ‘pimpen’. ‘Pimpen’ betekent ‘opleuken’ of ‘versieren’, vaak op een manier die overdreven of ronduit kitscherig is – en in dit geval – zelfs blasfemisch is. Chez Marie wordt georganiseerd door Jongeren Pastoraal (JOP) Hasselt en IJD Hasselt, de organisaties die instaan voor de jongerenpastoraal in de stad Hasselt en het bisdom Hasselt. Intussen heeft ook Belgicatho het nieuws van het heiligschennende project Chez Marie opgepikt en wijzen zij ook nog op een andere blasfemische kunstexpo die in het Refugehuis…

IJD- en JOP-Hasselt organiseren tijdens Virga Jesse-feesten met een ‘gehuwde’, homoseksuele ‘kunstenaar’ blasfemisch project: ‘Pimp eens een Maria’

Wie de voorbije dagen door Hasselt liep, kon er moeilijk naast kijken… zo meldt ‘Kerknet‘: een rechtopstaande glazen kist met daarin een Mariabeeld, geblinddoekt, fleurig gekleed en met een tasje in de hand: ‘Be my eyes’. Het is een werk van Koen Lemmens, een Hasseltse, homoseksuele ‘kunstenaar’. Volgens de ‘kunstenaar’ kon je het zien als “een goddelijke oproep om Gods ogen te zijn in deze wereld, om verder te kijken dan wat je denkt te zien, of wat je eerst ziet”. Probleem is echter, dat het hier niet God betreft die roept. Het beeld lokt trouwens gemengde reacties uit, maar het woord “heiligschennis” valt geregeld. Vorig weekend, aan de vooravond van de eerste Virga Jesse-ommegang, liet een tiental jongeren zich door de voorzet van Lemmens inspireren. Ze namen deel aan een workshop bij Chez Marie, het jongerenprogramma van de Virga Jessefeesten waarin ze zelf een Mariabeeld mochten ‘pimpen’. Zo was er een Mariabeeld met teksten van een missaal op haar mantel. Er was ook een geblinddoekte Maria met veel grijpende handen op haar kleed. Chez Marie is het jongerenprogramma van de Virga Jessefeesten en wordt gedragen door Jongeren Pastoraal (JOP) Hasselt en Interdiocesane Jeugddienst IJD Hasselt, de organisaties die instaan…

Heiligschennis in de Magdalenakerk van Brugge
Werkgroep Vox Populi / 7 april 2017

“Voorsmaak wil de bezoeker laten proeven van heerlijke gerechten van de Brugse restaurateurs en dit in een uniek kader, op een unieke locatie.” Op zich geen slecht initiatief, ware het niet dat ze ervoor gekozen hebben hun eerste editie te laten doorgaan in de Magdalenakerk van Brugge. De Magdalenakerk is nog steeds een parochiekerk, maar wordt sinds 2002 ter beschikking gesteld van Yot vzw. Deze vereniging organiseert er regelmatig events of zogenaamde “kunstprojecten”. De kerk blijft echter nog steeds functioneren voor de eredienst. De kerk is dus nog niet ontwijd en Christus is er mogelijk lijfelijk aanwezig in de Eucharistie. Het is dan ook wraakroepend om er te zitten eten op zo’n evenement. Het is alsof we aanwezig zouden zijn bij de Kruisiging zoveel jaar geleden en onverschillig zouden zitten eten, terwijl Christus voor onze ogen gekruisigd wordt. De neogotische kerk werd gebouwd in 1873. In 2002 kreeg de kerk echter een nieuwe binnenarchitectuur, gerealiseerd door de reeds genoemde Yot vzw. Op de foto hieronder kunt u het aanschouwen. Merk op dat dit discotheekachtig decor in een kerk staat, en dan nog wel een kerk die niet ontwijd is en waar nog erediensten gehouden worden. Hoe hard kan je de…

Godslasterlijke wielertentoonstelling in de Paterskerk in Roeselare n.a.v. “Koers is religie”
Werkgroep Vox Populi / 7 maart 2017

De Paterskerk in Roeselare mag dan wel ontwijd zijn, desalniettemin staan er in het gebouw nog beelden en afbeeldingen van Christus en verschillende heiligen, waar nu de spot mee wordt gedreven. Op de website van Wattedoen staat: Het Wielermuseum, dat het wervelende verhaal van de fiets- en wielersportgeschiedenis brengt, wordt volledig vernieuwd. Tijdens de renovatiewerken van het wielermuseum vormt de Paterskerk daarom het nieuwe tijdelijke decor met de expo ‘koers is Religie’. Je trekt er op pelgrimage langs tien kapellen en staat stil bij Ker(k)miskoersen, Wielergoden, (Bij)gelovige renners, Dopingzondaars, Wielerbedevaartsplaatsen,… Onderweg word je getroffen door unieke Wielergewaden, Overwinningskelken, een Peloton van Wielergoden en het ‘croix de Fer’. Ook wordt de ‘Lijdensweg van het wielrennen” in kaart gebracht met 14 staties… Op de site van Koers is religie wordt ook een catechismus en een bijbel aangeprezen. De zoveelste bespotting van Christus en het Katholiek Geloof… Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:  Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel  (Mt.5,1-12). Bron: Wattedoen.be

Pastoor in Ninove geeft toestemming om kerk te ontheiligen
Werkgroep Vox Populi / 7 februari 2017

[In het volgende artikel, meldt Het Laatste Nieuws dat er een feest heeft plaatsgevonden in een kerk in Ninove. Er staat duidelijk in het artikel dat de pastoor hier toestemming voor heeft gegeven.] In de Sint-Theresiakerk, bekend als ‘de nieuwe kerk’, vond er voor het eerst een afterwork party plaats. De vereniging Tatkraft kreeg de primeur om het allereerste feestje te geven in de kerk. De Sint-Theresiakerk wordt binnenkort onttrokken aan de eredienst. Er vinden nog maar weinig katholieke diensten plaats. Het gebouw zal een herbestemming krijgen, waardoor er ruimte komt voor andere activiteiten. Daarom hadden de jongeren van Tatkraft aan pastoor Alexander Vandaele gevraagd of ze het evenement mochten organiseren in de kerk.  De afterwork party is al een voorproefje van wat er in de kerk zou kunnen plaatsvinden. Het is de stad Ninove die zal beslissen over wat er in de toekomst zal kunnen gebeuren. De organisatoren van Tatkraft waren tevreden over hun evenement, waarop zo’n 600 mensen aanwezig waren. “Het evenement was vooraf al uitverkocht. We kregen reacties van mensen die zeiden dat ze hier normaal voor een begrafenis of huwelijk komen, maar nu om te feesten. Iedereen amuseerde zich te pletter.” (CVHN) [Zoals de pastoor zou…

Ciborie vol met geconsacreerde Hosties gestolen uit een kerk te Ferrara, Italië
Actualiteit & Opinie / 25 januari 2017

Aartsbisschop Luigi Negri van Ferrara kondigde het ernstige nieuws aan de gelovigen aan die waren samengekomen in de kathedraal afgelopen zondag: “Vanuit een kerk van ons bisdom werd een ciborie met veel geconsacreerde Hosties gestolen. Tijdens deze uren heb ik mijn vrede verloren. Ieder die het Lichaam van Christus ontvreemt uit het tabernakel is tot alles in staat.” Tot op heden is de dader onbekend. Aartsbisschop Negri is één van de meest vooraanstaande bisschoppen in Italië. Hij was het doelwit van een gemene lastercampagne in de herfst van 2011. Het doel was wellicht om hem uit z’n ambt te verwijderen, maar dat lukte niet. Over de diefstal van de Hosties zegt hij: “Het is een grote pijn dat het hart kwetst en bedroeft. In die uren heb ik mijn vrede verloren.” Hij zei over de man die deze heiligschennis had gepleegd de woorden van Jezus: “Het zou beter geweest zijn indien hij nooit was geboren” (Mt. 26:25). Tegelijkertijd riep Mgr. Negri de dader(s) op om de geconsacreerde Hosties onmiddellijk en onbeschadigd terug te brengen. De heiligschennende diefstal vond plaats in de kerk van Santa Chiara, het vroegere Capucijnenklooster van Ferrara. In deze en andere kerken van het bisdom is er…