De invloed van Invanka Trump op haar vader

Na de recente, zeer plotse en drastische wijziging in de buitenlandse politiek van Trump, kunnen er vragen gesteld worden over de rol van zijn oudste dochter, Ivanka Trump, en haar echtgenoot, Jared Kushner. Niet zo lang geleden is ze officieel gaan werken in het Witte Huis. Het blijkt echter dat ze allebei voorvechters zijn van […]

Lucas 11:25. “Het huis is geveegd en op orde gebracht…” Een tijd voor demonen?

Foto: Newzbreaker.com

Dit huis waar de demon terugkeert en dan zeven andere meebrengt, is onze wereld. Die is geestelijk leeg geworden en cultureel braakliggend… De oude tendensen doen het niet meer… Verwarring alom. Demonen komen weer op.

De jaren 20 en 30 herhalen zich nu als een farce. De neoprogressieven van nu gedragen zich als de ‘regressieven’ van toen. Massabewegingen zonder duidelijke ordewoorden en politieke eisen maar met wat psychologen regressieve symbolen noemen (pussy hat). Demoniseren van tegenstanders, nu ook van de leider van de sterkste Westerse staat. Oproepen tot politieke moord en staatsgreep. Heksenjacht op figuren die overal achter zouden zitten (toen de joden, nu de Russen). Oproepen tot censuur van media. “Antifa” knokploegen op fascistische leest.

De neoprogressieve krant Le Monde pakt uit met Decodex. Je voert een website in en zij geven de betrouwbaarheid aan. Op school leerden we vroeger dat je een tekst beoordeelt op zijn inhoud, Le Monde leert ons dat je een tekst beoordeelt volgens de auteur. Wie kritisch geschreven heeft over 9/11, over de Syrië- en Libië-berichtgeving in het Westen, is per definitie een onbetrouwbaar sujet.

Vroeger stelden de progressieven de index van de verboden boeken van de Kerk aan de kaak, nu maken ze die zelf. Vroeger klaagden ze de politiestaat aan, nu verdedigen ze de CIA-politiestaat van de massale surveillantie (via uw smartphone, tv) zoals Wikileaks (Vault 7 van 15 maart) die onthuld hebben. De libertaire conservatief Ron Paul vindt het fantastisch dat Wiki dat onthuld heeft. Voor de neoprogressieven, bijv. de think-tank Atlantic Council, bij de NATO aanleunend, is het simpel: Achter Assange zit Putin. De bedoeling is gewoon Amerika te verzwakken. De boodschapper van de lekken moet onderschept worden, niet de boodschap.

We maken een wissel mee, zoals je maar om de 200 à 300 jaar meemaakt. De twee tegengestelde tendensen van de moderne periode, het klassieke liberalisme en het collectivisme, zijn uitgewerkt, uitgehold. Met de tweehonderd jaar afstand zien we dat ze eigenlijk niet zo polair tegengesteld waren. Met de geschiedenisfilosoof Hegel gesproken, belanden we in de fase van de Aufhebung. Dat betekent in het Duits: 1) het optillen (tot een hoger niveau), 2) het afschaffen (van wat achterhaald is) en 3) het bewaren (van wat belangrijk is).

De klassieke 18de- en 19de-eeuwse liberalen (Adam Smith, Walras..) staan voor het autonome individu dat keuzes maakt op een vrije markt, ideaal balancerend zonder inmenging, en de minimale staat. De collectivisten wijzen op de dreigende overbevolking, het te veel aan armen en de noodzaak om te koloniseren en de bevolking te disciplineren en controleren (“social engineering”). In dit collectivisme is de collectiviteit, zeg maar de “90%”, eerder het object dan het subject van de controle.

Malthus was een tijdgenoot van Smith, een liberale econoom maar evenzeer een ongegeneerde collectivist, hij bepleitte bevolkingsprogramma’s van massa-opsluiting in werkhuizen tot deportatie naar de kolonies en waar dat niet voldoende was deden epidemieën en hongersnoden de rest. Hij gaf trouwens les in een kweekschool van de East India Company.

Lees verder overLucas 11:25. “Het huis is geveegd en op orde gebracht…” Een tijd voor demonen?

Op 4 maart protesteerden ruim 1,5 miljoen Peruvianen tegen genderideologie in de scholen

Peru verdedigt zichzelf tegen de door de staat gedwongen inclusie van genderideologie in de scholen. Na maanden van weerstand op alle niveaus, van bijeenkomsten voor het parlement, tot parlementaire debatten, van krantenartikels en televisiedebatten, tot petities… kwamen op 4 maart 1,5 miljoen Peruvianen op straat. De gigantische massa die op de been kwam werd gestart […]

Wat beweegt iemand ertoe transgender te worden? – getuigenissen van ex-transgenders

Waarom wil iemand zijn geslacht veranderen? Uit de getuigenissen die staan in het artikel hieronder blijkt dat het vaak gaat om psychologisch zwaar beschadigde personen die hulp zouden moeten krijgen bij onverwerkte trauma’s zoals een ervaring met seksueel misbruik. Ze blijken achteraf vaak spijt te hebben van hun beslissing. De zogenaamde “hulp” die de progressieven […]

Anti-transgenderbus van CitizenGO group met opschrift “Jongens hebben een penis, meisjes hebben een vagina” werd verbannen in Madrid

De gemeenteraad van Madrid heeft een bus van HazteOir (de Spaanse tak van CitizenGO), die volledig bedekt is met een advertentie met de tekst “jongens hebben een penis, meisjes hebben een vagina“, verbannen, naar verluidt omwille van bezorgdheid dat het “transseksuele kinderen” zou kunnen beledigen. CitizenGO stuurde afgelopen dagen een email: U zult wellicht de […]

Jeugdboekenmaand wordt misbruikt voor genderpropaganda

Deze maand is het Jeugdboekenmaand. Dit is een initiatief van de stichting Iedereenleest dat het lezen bij jongeren wil bevorderen via allerlei activiteiten in samenwerking met scholen, bibs, cultuurcentra en boekenwinkels. Op zich zou dit een zeer mooi initiatief kunnen zijn dat een bijdrage zou kunnen leveren aan de maatschappij. Maar progressieve mensen hebben nu […]

Eerste “transgender pop” zal deze zomer verschijnen

[In Amerika zal er een pop ontworpen worden naar het beeld van Jazz Jennings, een bekende transgender, die zich ontzettend hard inzet voor de verspreiding van de genderideologie. Volgens deze ideologie hebben de geslachten ‘man’ en ‘vrouw’ geen basis in de werkelijkheid, maar zijn ze slechts “sociale” constructen en staat het iemand dus vrij om […]