Noord-Amerika: karikaturale wetten over taal- en toiletgebruik maken kritiek op transseksualiteit monddood

  Federale en regionale regeringen in Noord-Amerika, zoals in Californië of Ontario, zijn nieuwe wetten aan het stemmen om elke kritiek tegen transseksualiteit illegaal te maken. Op basis van deze wetten zouden transseksuelen, of personen met genderdysforie (het gevoel om gevangen te zijn in een lichaam van het verkeerde geslacht),  onder andere vrij gebruik mogen maken van de sanitaire voorzieningen, douches en kleedkamers van het geslacht van hun keuze. Deze wetten zouden ook de “foutieve” keuze van persoonlijke voornaamwoorden, bijvoorbeeld het gebruik van “he” (hij), wanneer de persoon zich als een “she” (zij) of een ander geslacht, “ze/zir” (hen/hun) percipieert,  strafbaar maken. In Ontario, Canada,  kunnen ouders het hoederecht van hun kinderen verliezen, indien zij zich verzetten tegen de geslachtstransitie van hun zoon of dochter. Ook psychotherapie, bedoeld om genderdysforie te “genezen”, is in Ontario verboden. Tenslotte zijn de concepten van “vader” en “moeder” sinds december 2016 uit het wetboek van Ontario geschrapt, en zijn er pre-conceptie akkoorden mogelijk, waarbij maximum 4 niet-verwante volwassenen samen ouder kunnen worden van éénzelfde kind. U hebt het goed gelezen: progressieve wetgevers schuwen geen enkel middel om hun absurd wereldbeeld door de strot van de burger te rammen.  Noord-Amerikaanse universiteiten geobsedeerd door transseksualiteit De…

Apocalyptische tijden: ondergang van ideologieën en burgeroorlogen?

Op 26 januari berichtte The Guardian dat atoomgeleerden zes dagen na de inhuldiging van Trump de “Doomsday clock”  dertig seconden vooruitgezet hebben: van drie tot tweeënhalve minuut voor middernacht. In de jaren 60 sloeg die klok op het nucleaire dreigingsniveau, later werden het dreigingsniveau van andere oorlogsconflicten en milieurampen toegevoegd. De “Doomsday clock” is letterlijk vertaald: de klok van het Laatste Oordeel. Christenen laten de laatste twintig jaar het Boek van de Openbaring meestal links liggen, maar de wetenschap of althans een karikatuur ervan, de klimaatgodsdienst heeft het Laatste Oordeel naar zich toegetrokken. Dit heeft alles te maken met de toenemende technocratie. Zie daarover: http://www.katholiekforum.net/2017/06/10/de-klimaatgodsdienst-het-trojaanse-paard-van-de-technocratie-en-de-christelijke-profetie/ De geglobaliseerde technocratie (met wereld omspannende controlesystemen en cultureel marxistische psychologische omkaderingstechnieken) is een vervalvorm van het “liberalisme”, de centrale stroming van de modern periode. De Christelijke Russische onderzoeker Alexander Dugin schrijft over geopolitiek. Zijn laatste werk heet: De vierde politieke theorie. Voorbij links en rechts maar tegen het centrum. Zie daarover de heel informatieve Engelstalige site: http://www.4pt.su/ De andere politieke theorieën zijn zoals te verwachten “socialisme” en “extreem nationalisme of fascisme“. Waarom is het liberalisme het centrum? Het is de spil en neemt een partner links (bijv. voor tijdelijke “sociale vrede”) of rechts (bijv. voor een koloniale…

‘Mars’ of ‘Venus’? Of hoe het feminisme de liefde doodt

Mars was bij de oude Romeinen de god van de strijd en de oorlog die in het Romeinse Rijk trouwens ook de meest vereerde god was, waarschijnlijk omdat zijn zonen – Romulus en Remus – gezien werden als de stichters van Rome. Venus was de Romeinse godin van de liefde en de beschermster van tuinen en wijngaarden. Mannelijkheid wordt dus primair geassocieerd met strijd en oorlog en bij uitbreiding met de verdediging van de woonst en het scheppen van een veilige thuis. Vrouwelijkheid wordt primair gedefinieerd door de liefde; liefde voor de kinderen en liefde voor haar man. De liefde van de vrouw wordt uitgedrukt in vertrouwen in haar man. Binnen het natuurlijke huwelijk tussen man en vrouw wordt de macht van de vrouw dus uitgedrukt in liefde voor haar man, want door de man lief te hebben, vergroot zij ook haar macht en middelen om de kinderen een goede opvoeding te kunnen geven. Dit vergt vertrouwen van de vrouw in haar man, zodanig dat de vrouw zich ten volle kan wijden aan de zorg voor haar kinderen, terwijl de macht van de man de veilige thuis in stand houdt. De vrouw vertrouwt voor haar veiligheid en die van haar…

De perceptie van de werkelijkheid in Europa is dusdanig verstoord, dat men nu zijn eigen ondergang omarmt

Liberalisme, darwinisme, materialisme, globalisme, feminisme, abortus, echtscheiding, hedonisme, seksuele ontaarding, gender – de afschaffing van de geslachten, de vernietiging van het gezin, euthanasie, islamisering en de liquidatie van het Christendom tout court, zijn de nieuwe Westerse ‘normen en waarden’. Maar, mensen die gehersenspoeld zijn, in casu de Europeanen, begrijpen niet, dat in de nieuwe ‘normen en waarden’ die ze toch zo graag omarmen, hun eigen destructie is voorgeprogrammeerd. Pas wanneer ze zélf aan fysiek lijden onderworpen zullen worden, zullen zij het ‘licht’ zien, maar dan zal het waarschijnlijk te laat zijn. Reeds sinds vele jaren is het Westen blootgesteld aan ideologische subversie en psychologische oorlogsvoering. Het uiteindelijke doel is om de perceptie van de werkelijkheid van elke Europeaan in die mate te veranderen zodanig dat niemand nog in staat is om tot zinnige conclusies te komen die van belang zijn ter verdediging van zichzelf, hun gezinnen, hun gemeenschappen, hun land en hun eigen beschaving. Daartoe worden de Europeanen met een tsoenamie van informatie overspoeld, zodanig dat ze tussen de bomen door het bos niet meer kunnen zien. Het proces van hersenspoeling is een traag proces, dat heel langzaam verloopt en uit meerdere fasen bestaat, en dat vrijwel onomkeerbaar is. Volgens…

Waarom haten onze media Trump en Putin? De Bilderbergplannen falen.
Actualiteit & Opinie / 1 juni 2017

Trump EN Putin zouden samenspannen. Dat is wat de media voortdurend oprakelen, geruchten van maanden geleden over geheime contacten worden weer als nieuw opgedist. Gruber, de architect van Obamacare, zei erover: “De kiezers zijn te dom om het te verstaan” https://www.youtube.com/watch?v=iUOyqw5HhRI . Wellicht denken de mediafiguren dat ook over het publiek, verlekkerd als ze zijn in een nieuwe Watergate met “impeachment” zoals bij Nixon. Het wordt Trump verweten dat hij “backchannel diplomacy” bedreef. Alsof het niet normaal is dat presidenten bij zeer gevoelige materies met de andere grootmachten via vertrouwenspersonen communiceren eerder dan via topambtenaren vaak van een andere politieke strekking. Denk aan de delicate onderhandelingen van Kennedy met Kroestsjov i.v.m. de kernraketten op Cuba, de onderhandelingen van Nixon met China via Kissinger die geleid hebben tot de beëindiging van de Vietnamoorlog. Zelfs het establishmentblad The Washington Post geeft dat toe https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/05/27/trumps-people-werent-the-first-transition-team-to-want-a-secret-channel-to-moscow-heres-the-backstory/?utm_term=.d58b1cb8da17 . Er is hier al op gewezen dat de anti-Trumpcampagne in de VS hysterische vormen aanneemt, oproepen tot staatsgreep in gezaghebbende bladen, academische bespiegelingen over “impeachment” wegens hoogverraad, mentale ongeschiktheid (25ste amendement), geraaskal van Hollywood stars en talkshows die onder het mom van satire incest in de familie suggereren. Tv comedian Kathy Griffin poseerde enkele dagen geleden met een afgehakt hoofd. “Linkse” humor met een…

Pastoor Cor Mennen: “Het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft.”
Werkgroep Vox Populi / 19 mei 2017

Kardinaal Eijk heeft in een interview gepleit voor een encycliek of een ander kerkelijk document over de genderproblematiek. De kardinaal heeft inderdaad gelijk dat het de hoogste tijd is dat de Kerk haar morele gewicht in de waagschaal van de wereld legt om een stevig tegenwicht te bieden tegen de duivelse genderideologie die heel de menselijke waardigheid en ieder moreel fundament in de schepping ondergraaft. Dat hij daarvoor een beroep doet op de huidige paus lijkt mij echter een daad van vermetel vertrouwen. Nog sterker: het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft. De raadgevers en “deskundigen” waarmee hij zich omringt, lijken mij niet de mensen die de traditionele katholieke moraal duidelijk en helder voor het voetlicht kunnen en willen brengen. Ik denk dat we meer onze hoop moeten stellen op moedige bisschoppen – en als het kan kardinalen – die deskundig en zonder menselijk opzicht de waarheid verkondigen. Kardinaal Eijk is zelf een deskundige op het gebied van de katholieke moraal. Ik zou hem willen oproepen een leesbaar en duidelijk stuk te schrijven (een aartsbisschoppelijke encycliek) over de katholieke moraal waarin alle actuele thema’s aan de orde komen, zodat…

De invloed van Invanka Trump op haar vader
Actualiteit & Opinie / 24 april 2017

Na de recente, zeer plotse en drastische wijziging in de buitenlandse politiek van Trump, kunnen er vragen gesteld worden over de rol van zijn oudste dochter, Ivanka Trump, en haar echtgenoot, Jared Kushner. Niet zo lang geleden is ze officieel gaan werken in het Witte Huis. Het blijkt echter dat ze allebei voorvechters zijn van abortus en homohuwelijk.  In een artikel van Lifesitenews wordt de vraag gesteld hoe dit te rijmen valt met hun Orthodox Joods geloof. “Pro familie-actievoerders kunnen niet begrijpen hoe een koppel dat publiekelijk een religie belijdt die gebonden is aan de bijbelse traditie tegelijkertijd kan vechten voor het revolutionaire idee van het creëren van ‘rechten’ –  waaronder ‘huwelijk’ – gebaseerd op homoseksualiteit. De Orthodoxe Joodse leer, geworteld in de Torah, de goddelijke openbaring aan Mozes in de eerste vijf boeken van het Oude Testament, beschouwt homoseksuele handelingen als een “gruwel” voor een heilige God. homoseksuele verbintenissen, waaronder de genderloze herdefiniëring van het “huwelijk”, worden beschouwd als voldoende kwaad om Gods vernietiging op te roepen over hele samenlevingen, die hen toestaan.” Verderop vertelt het artikel over Ivanka’s rol inzake de abortuskwestie. Blijkbaar had ze een geheime ontmoeting met Planned Parenthood vlak nadat haar vader tot president werd…

Lucas 11:25. “Het huis is geveegd en op orde gebracht…” Een tijd voor demonen?
Actualiteit & Opinie / 20 maart 2017

Dit huis waar de demon terugkeert en dan zeven andere meebrengt, is onze wereld. Die is geestelijk leeg geworden en cultureel braakliggend… De oude tendensen doen het niet meer… Verwarring alom. Demonen komen weer op. De jaren 20 en 30 herhalen zich nu als een farce. De neoprogressieven van nu gedragen zich als de ‘regressieven’ van toen. Massabewegingen zonder duidelijke ordewoorden en politieke eisen maar met wat psychologen regressieve symbolen noemen (pussy hat). Demoniseren van tegenstanders, nu ook van de leider van de sterkste Westerse staat. Oproepen tot politieke moord en staatsgreep. Heksenjacht op figuren die overal achter zouden zitten (toen de joden, nu de Russen). Oproepen tot censuur van media. “Antifa” knokploegen op fascistische leest. De neoprogressieve krant Le Monde pakt uit met Decodex. Je voert een website in en zij geven de betrouwbaarheid aan. Op school leerden we vroeger dat je een tekst beoordeelt op zijn inhoud, Le Monde leert ons dat je een tekst beoordeelt volgens de auteur. Wie kritisch geschreven heeft over 9/11, over de Syrië- en Libië-berichtgeving in het Westen, is per definitie een onbetrouwbaar sujet. Vroeger stelden de progressieven de index van de verboden boeken van de Kerk aan de kaak, nu maken ze die…

Op 4 maart protesteerden ruim 1,5 miljoen Peruvianen tegen genderideologie in de scholen
Werkgroep Volksverlichting / 16 maart 2017

Peru verdedigt zichzelf tegen de door de staat gedwongen inclusie van genderideologie in de scholen. Na maanden van weerstand op alle niveaus, van bijeenkomsten voor het parlement, tot parlementaire debatten, van krantenartikels en televisiedebatten, tot petities… kwamen op 4 maart 1,5 miljoen Peruvianen op straat. De gigantische massa die op de been kwam werd gestart door de beweging #Conmishijosnotemetas (handen af van mijn kinderen!). In vele Peruviaanse straten werden grootschalige demonstraties gehouden. De grootste demonstratie vond plaats in de hoofdstad Lima. De Peruviaanse overheid wil het hele curriculum in publieke scholen transformeren richting gendertheorie, beginnend vanaf volgend schooljaar, en vanaf kinderen van de meest kwetsbare leeftijd. Kardinaal Cipriani Thorne spreekt van een “ideologische kolonisatie”. De organisatoren beschreven het gender-inschikkelijk curriculum als “ideologische hersenspoeling voor de nieuwe generaties.” Het curriculum is een ernstige aanval op de rechten van ouders, die de prioriteit zouden moeten gegeven worden in de opvoeding van hun kinderen. De President van Peru is sinds juli 2016 Pedro Pablo Kuczynski Godard, zoon van een Duitse Jood en een Zwitserse Protestant, en is zelf Katholiek. Peru is een semi-presidentiële republiek. De President duidt de regering aan. Het parlement kan de regering omver werpen door een niet-vertrouwensstemming. Dit is echter…

Wat beweegt iemand ertoe transgender te worden? – getuigenissen van ex-transgenders
Werkgroep Volksverlichting / 13 maart 2017

Waarom wil iemand zijn geslacht veranderen? Uit de getuigenissen die staan in het artikel hieronder blijkt dat het vaak gaat om psychologisch zwaar beschadigde personen die hulp zouden moeten krijgen bij onverwerkte trauma’s zoals een ervaring met seksueel misbruik. Ze blijken achteraf vaak spijt te hebben van hun beslissing. De zogenaamde “hulp” die de progressieven bieden door al die geslachtsveranderingen toe te laten is dus het tegendeel van hulp. De progressieven verspreiden de leugen dat ‘genderidentiteit’ iets onveranderlijks zou zijn en normaliseren een incoherente ideologie en destructieve geneeskundige “behandelingen”. Linksen hopen dat de mainstream-media, die altijd een slaaf blijken te zijn van de seksueel radicale bewegingen, niet zullen spreken van de groeiende “ex-transgender” beweging. Gelukkig bestaan er sociale media om af en toe melding te maken van “alternatieve realiteit” –  dat wil zeggen, de objectieve werkelijkheid. In een verhelderende YouTube video beschrijft Carey Callahan, een jonge  liberale vrouw, haar “de-transitie” van haar vroeger zelfindentificatie als “transman” en sommige ongemakkelijke waarheden over de transgender-gemeenschap waarover de mainstream media nooit vertellen: Ik geloofde vroeger dat ik een trans-man was, en ik ben gestopt dit te geloven… Ik vond dat mijn trans-identiteit niet moest worden gepathologiseerd, dat ik een gezond mooi ding was… dat…