De these van een ‘ketterse paus’

Zoals bekend hebben 62 Katholieke academici en geleerden op 11 augustus 2017 een Correctio Filialis uitgegeven aan het adres van paus Franciscus voor het “propageren van ketterij”. ‘Kerknet’, het zogenaamde ‘portaal van de Katholieke Kerk in Vlaanderen’, stelde op 28 september 2017, dat “de massieve kritiek op paus Franciscus slechts de heimwee van een kleine minderheid naar de tijd van vóór Vaticanum II weerspiegelt”. ‘Kerknet’ citeerde vervolgens de Italiaanse aartsbisschop Bruno Forte, die van 2015 tot 2016 secretaris van de Bisschoppensynode over het Gezin was. Forte stelt, dat zij die Franciscus willen terechtwijzen, een absolute minderheid zijn, omdat zij Amoris Laetitia, het pauselijke schrijven over het huwelijk en het gezin, ‘slecht’ begrepen hebben en dat zij geen oog hebben voor de ‘diepgang’ ervan. Hoe een veroordeling van Amoris Laetitia “de heimwee van een kleine minderheid naar de tijd van vóór het Tweede Vatciaans Concilie zou weerspiegelen”, is ons echter niet geheel duidelijk. LifeSiteNews had trouwens onlangs een interview met één van de initiatiefnemers van de Correctio Filialis, Claudio Pierantoni, professor Middeleeuwse filosofie aan de Faculteit Filosofie van de Universiteit van Chili, in Santiago. Daaruit blijkt, dat deze correctie er kwam omdat Raymond Kardinaal Burke – die ook met een Correctio…

Paus Franciscus: “De bekoring vraagt om gebed, niet om dialoog”
Werkgroep Vox Populi / 12 februari 2017

“In de zwakte van de bekoring, die we allemaal ervaren, helpt de genade van Jezus ons om onszelf niet te verbergen voor de Heer, maar om vergiffenis te vragen, om weer op te staan en om verder te gaan.” Dat was de boodschap van Franciscus tijdens de vroegmis van vrijdag, 10 februari 2017 in de privé-kapel van de Casa Santa Marta in het Vaticaan. Franciscus reflecteerde over de bekoringen van de duivel van zowel Adam en Eva, in de eerste lezing, en van Jezus in het Evangelie. Met Satan, zei Franciscus, is er geen dialoog mogelijk, omdat dialoog met de duivel uitmondt in zonde en verderf. De duivel gebruikt de dialoog om te misleiden Bekoringen zetten aan om onszelf voor de Heer te verbergen, zodat we blijven steken in onze schulden, in onze zonden, en in ons verderf. Beginnend met de eerste lezing uit Genesis, focuste Franciscus op de verleiding van Adam en Eva, en vervolgens besprak hij de bekoringen van Jezus in de woestijn. De duivel verschijnt in de vorm van een slang: hij is “aantrekkelijk” en met zijn geslepenheid probeert hij te “bedriegen”. Hierin is hij een specialist, hij is “de vader van de leugen”, “een leugenaar”. De…