Paus Franciscus wil een “hartelijk gesprek” met Trump
Actualiteit & Opinie / 17 mei 2017

Paus Franciscus heeft aangegeven een hartelijk gesprek te willen voeren met de Amerikaanse president Donald Trump op 24 mei. De vraag werd gesteld door journalisten nadat de twee wereldleiders reeds eerder in conflict lagen over thema’s als immigratie, klimaatopwarming en geloof. Dat brengt Reuters. De disputen tussen Donald Trump en Paus Franciscus zijn al een tijdje publiek. Toen Donald Trump nog één van de kandidaat was voor de Republikeinse nominatie nam de Paus zijn voorstel tot het bouwen van een muur aan de zuidgrens van de VS reeds op de korrel. Dit viel in slechte aarde bij Trump vanwege de Paus zijn morele autoriteit over de stemgerechtigde katholieke kiezers. Donald Trump uitte toen zijn frustratie over de paus op Facebook. Het incident kreeg veel media aandacht en de woordenwisseling escaleerde snel tot ze uiteindelijk elkaars integriteit in vraag stelden. Trump hekelde de politieke posities die de Paus als een religieus leider innam over bijvoorbeeld de klimaatopwarming. De Paus stelde het geloof van de toenmalige republikeinse presidentskandidaat in vraag. Toch is Trump niet altijd een tegenstander geweest van de paus. In 2013 tweette Trump nog dat hij de paus heel leuk vond omdat Paus Fransicus “ook nederig is”. Een gesprek na een…

Zien we wel “ogen hebbend” (Marcus, 18,8)? De VS, EU, Frankrijk: de maskers vallen af.
Actualiteit & Opinie / 10 mei 2017

Wordt er op Katholiekforum.net te veel over politiek geschreven? Ik vind van niet, de huidige politieke gebeurtenissen zijn erg ingrijpend. We hebben ogen maar “zien we wel”? Zoals Dries Goethals over de Franse verkiezingen schreef, beleven we een niets ontziende strijd tussen “globalisten” en “nationalisten” of beter gezegd “soevereinisten” http://www.katholiekforum.net/2017/04/24/franse-verkiezingen-zijn-nu-definitief-een-tweestrijd-tussen-globalistische-cultuur-marxisten-en-patriottische-nationalisten/. Dat is de strijd van onze tijd… Pater Maes waarschuwt daarbij in zijn laatste brief om op dit gebied “niet te veel in mensen te vertrouwen“. Nemen we de Brexit, Trump en Le Pen. Uitingen van “soevereinisme” en “populisme”. Ongetwijfeld hebben vele eenvoudige verontruste burgers voor de Brexit gestemd. Het plaatje is echter geschakeerd. Ook het koningshuis was overwegend pro, ze dromen van het “Gemenebest” (opvolger van de British Empire). Ook een goed deel van de City van Londen was pro. Ze hopen als belastingsparadijs meer uit de brand de slepen buiten de EU dan erbinnen nu de fatale tekortkomingen van de euro met de dag duidelijker worden. Londen als hub en wisselmarkt voor de Chinese financiële transacties. Vlakbij de EU en met een toegang tot het Angelsaksische netwerk, het Gemenebest. Laat nu nog de VS onder Trump toetreden tot het Gemenebest… De Brexit, populisme en een deel van de elite samen. Niet om te veel te vertrouwen. Trump dan. Is hij in…

Trump tekent decreet dat christenen moet beschermen
Actualiteit & Opinie / 8 mei 2017

Sinds jaren worden Amerikaanse christenen verplicht om homoseksualiteit, transgenderisme en abortus te accepteren en te helpen financieren. Zo werd bijvoorbeeld een christelijk bakkerskoppel een boete van meer dan 120.000 euro opgelegd nadat ze weigerden een huwelijkstaart te bakken voor een lesbisch koppel. Christelijke zwangerschapscentra werden dan weer verplicht om hun cliënten te vertellen waar ze een abortus konden krijgen en de belastingbetaler moest onder regering Obama abortus tegen wil en dank mee helpen bekostigen. Vorige week heeft president Donald Trump een decreet ondertekend dat er voor moet zorgen dat de gelovige Amerikanen meer politieke en religieuze vrijheid moet geven. Mensen zullen niet langer verplicht kunnen worden om tegen hun geweten in te handelen. Zo zegt Trump: “De Federale Overheid zal nooit of te nimmer een persoon straffen omwille van zijn beschermde religieuze overtuigingen”. Ook wil hij dat priesters die vanop de kansel preken niet langer gecensureerd en aangevallen worden. Met het decreet wil Trump vooral religieuze vervolging en vernedering voorkomen. Uiteraard komt alweer veel boe-geroep vanuit de niet-religieuze hoek. Zij vindt dat het decreet als het ware ‘discriminatie goedkeurt’. Uiteraard is dit zonder te beseffen dat het decreet net opgesteld is om discriminatie tegen de gelovige gemeenschappen te elimineren. Wij zijn…

Pater Daniel Maes: “Dat de dreiging voor een atoomoorlog steeds groter wordt, is zeker niet uit de lucht gegrepen.”
Werkgroep Levant / 7 mei 2017

Goede Vrienden, De laatste Amerikaanse presidentverkiezingen hebben ons enkele illusies rijker gemaakt en geleerd dat we niet te veel moeten rekenen op mensen. Nu is er de koorts van de Franse presidentsverkiezingen van volgende zondag. Ook daar lijkt het weer een hevige strijd te zijn tussen de hogere klasse, de gevestigde macht, de elite, vechtjassen, bankdirecteurs en wapenbazen enerzijds en zij die de lagere stand willen vertegenwoordigen en een betere levensstandaard voor de gewone mensen willen bevorderen. Als de strijd nu zo hevig is, dan zal die strijd ook na de verkiezingen doorgaan, afgezien van wie er gekozen is. Zo zagen we het in de VS gebeuren, zo zal het in Frankrijk gaan. Het geweld gaat gewoon door. Ondertussen hebben de Russen ongeveer de helft van hun vliegtuigen uit Syrië teruggetrokken omdat een groot deel van IS al is uitgeschakeld. Met een veel kleiner aantal vliegtuigen hebben zij (wettelijk) ongeveer viermaal zo veel gepresteerd als de veel grotere internationale coalitie (onwettig) heeft gedaan. En de gesprekken in Astana 4 (3-4 mei) zijn ook weer voorbij. Rusland, Iran en Turkije zullen zich inzetten om in Syrië vier belangrijke veilige zones te maken, waar het geweld kan afnemen en de humanitaire hulp…

Pater Daniel Maes: Al het geopolitiek nieuws komt van 3 persbureau’s: AP, Reuters, AFP. Alledrie onder de controle van de CIA en het Pentagon.
Werkgroep Levant / 29 april 2017

Goede Vrienden, Een tweekoppige draak overheerst steeds driester onze wereld: de leugens zonder grenzen van de mainstream pers en de oorlogsmisdaden zonder schaamte van de westerse grootmachten. De enen worden gebruikt om de anderen te rechtvaardigen. De westerse “beschaving” is gebouwd op oorlogsmisdaden. De zes jaar durende oorlog tegen Syrië is een misdaad met onnoembaar lijden voor het volk. Toch komen hieruit ook wonderen van goedheid, wederzijdse opoffering en heldenmoed voort. Deze oorlog is tegelijk een uitnodiging om nog meer in harmonie met en voor elkaar te leven. En uiteindelijk zal Jezus Christus de overwinnaar zijn. Dat is ons geloof, onze hoop en onze kracht om het religieuze gemeenschapsleven en de inzet van iedere dag verder te zetten. In het jaar 150 was Qâra al een bisschopsstad en gedurende eeuwen waren hier 13 kerken totdat sultan Baibers in 1266 de religieuzen van het klooster en de christenen van het dorp uitmoordde. Vele moslims weten goed dat hun voorouders christenen waren en hebben ook een oprecht verlangen naar het geloof in Jezus Christus. Het bloed van de martelaren zal vruchten voortbrengen. P. Daniel XII/17 Vrijdag 28 april 2017 Pasen voor iedereen Heel het terrein kleurt licht groen, zoals nooit voorheen. Tijdens…

De invloed van Invanka Trump op haar vader
Actualiteit & Opinie / 24 april 2017

Na de recente, zeer plotse en drastische wijziging in de buitenlandse politiek van Trump, kunnen er vragen gesteld worden over de rol van zijn oudste dochter, Ivanka Trump, en haar echtgenoot, Jared Kushner. Niet zo lang geleden is ze officieel gaan werken in het Witte Huis. Het blijkt echter dat ze allebei voorvechters zijn van abortus en homohuwelijk.  In een artikel van Lifesitenews wordt de vraag gesteld hoe dit te rijmen valt met hun Orthodox Joods geloof. “Pro familie-actievoerders kunnen niet begrijpen hoe een koppel dat publiekelijk een religie belijdt die gebonden is aan de bijbelse traditie tegelijkertijd kan vechten voor het revolutionaire idee van het creëren van ‘rechten’ –  waaronder ‘huwelijk’ – gebaseerd op homoseksualiteit. De Orthodoxe Joodse leer, geworteld in de Torah, de goddelijke openbaring aan Mozes in de eerste vijf boeken van het Oude Testament, beschouwt homoseksuele handelingen als een “gruwel” voor een heilige God. homoseksuele verbintenissen, waaronder de genderloze herdefiniëring van het “huwelijk”, worden beschouwd als voldoende kwaad om Gods vernietiging op te roepen over hele samenlevingen, die hen toestaan.” Verderop vertelt het artikel over Ivanka’s rol inzake de abortuskwestie. Blijkbaar had ze een geheime ontmoeting met Planned Parenthood vlak nadat haar vader tot president werd…

Een Goede Week voor Donald Trump? Armageddon aan de horizon?
Actualiteit & Opinie / 18 april 2017

Voor Christus is de Goede Week in Zijn leven beslissend geweest. Voor Trump is de afgelopen week ook cruciaal geweest. De toestand in het Witte Huis is “genormaliseerd” zoals havik en neoconservatief McCain zegt. Overlopen we even de chronologie. Zero Hedge van 13 april geeft vijf beloftes van de verkiezingscampagne die Trump in vierentwintig uur opgegeven heeft. 1) Hij vindt het nu OK dat de dollar minder sterk wordt. 2) China is niet langer een valutamanipulator (yuan). 3) Hij apprecieert Yellen, de voorzitter van de Federal Reserve. 4) De import-exportbank (die voorschotten betaalt aan exporterende bedrijven) verricht goed werk. 5) De NATO is in de huidige omstandigheden niet langer “verouderd”. Het laatste punt is zeker het belangrijkste, de andere punten zijn verbonden met de beursnoteringen die zeer wisselend zijn. Op 12 april ontmoette Trump NAVO-voorzitter Stoltenberg. De NAVO staat weer in het centrum. Op 6 april was er de Amerikaanse vergeldingsactie voor de Syrische gasexplosie. Die actie werd dadelijk door alle NATO-landen en bondgenoten (Golfstaten, Jordanië, Australië, Nieuw Zeeland, Japan..) eenstemmig goedgekeurd. Merkwaardig genoeg was er volgens bepaalde bronnen op 13 april een gelijksoortige ontploffing van een gasdepot in Deir-ez-Zor (IS-gebied in het oosten) bij een bombardement van de VS-coalitie. Honderden doden…

Pater Daniel Maes: “Terroristen pleegden gifgasaanval; door de CIA getraind, door Turkije geholpen en door Saoedi-Arabië betaald”
Werkgroep Levant / 15 april 2017

Goede Vrienden, In de Latijnse liturgie worden de vieringen van de “Heilige Driedaagse” (Triduum Sacrum”) opgevat als één enkele viering die plechtig begint met de eucharistie van Witte Donderdag en eindigt met de Paaswake. Daarom kent de eucharistie op Witte Donderdag geen officieel einde, de viering van de Goede Vrijdag noch begin noch einde en de Paaswake geen officieel begin. Tijdens het Gloria van Witte Donderdag luiden alle klokken en rinkelen alle bellen. Als kind wisten we dat de klokken naar Rome vertrokken en het heel stil zou worden omdat Jezus gestorven was. Geen muziek, geen lawaai, geen bloemen, geen versieringen en vooral geen snoep. Tijdens het Gloria van de Paasviering begonnen de klokken weer volop te luiden en alle bellen te rinkelen. De klokken waren terug en hadden versierde eieren in onze tuin neergelegd, sommigen goed zichtbaar, anderen op een verborgen plekje. Moeder wist ze allemaal liggen en wees ze aan wanneer we ze zelf niet vonden. Eieren zijn het symbool van nieuw leven en een verwijzing naar de verrijzenis van Jezus. De eieren hier zijn soms beschilderd als kleine icoontjes. Laten we deze zinvolle christelijke en ook diep ingewortelde Vlaamse traditie niet vervangen door de sluwe commerce van…

Populisten: onberekenbaar? Trump, Modi…
Actualiteit & Opinie / 12 april 2017

Toen ik het ochtendnieuws hoorde op 9 november was ik enigszins gerustgesteld. Niet omdat Trump gewonnen had maar omdat Clinton NIET gewonnen had. Clinton had duidelijk gemaakt dat er een no-flyzone in Syrië zou komen. Dat zou volgens vele waarnemers tot oorlog met Rusland leiden. Trump was voor toenadering, concentreren op IS en Syriërs verder zelf hun toekomst laten kiezen. Tachtig dagen in het presidentschap zijn de illusies daarover voorbij. Een “vergeldingsactie” zonder enig onderzoek van de gasontploffing vanwege de VN en zonder oorlogsverklaring tegen Syrië. Vele conservatieven en onafhankelijke linksen hebben dadelijk afstand genomen. In die kringen gelooft vrijwel niemand dat Assad achter die gasontploffing zit. Welk voordeel in hemelsnaam? Neem nu bijv. de argumenten van de vroegere Britse ambassadeur in Damascus, Peter Ford. Je kunt dat nu machiavellistisch wegredeneren. Trump moest een toegeving doen aan de diepe staat, hij krijgt betere cijfers en meer steun om “hervormingen” aan te pakken, krijgt de neoconservatieven meer op zijn hand, hij is niet meer Putins trol. Hij liet president Xi van China een uur wachten met het excuus dat er een “actie” uitgevoerd werd. De Chinezen leren een lesje, nl. houd Noord-Korea kort of het gebeurt daar ook. Die redenering is…

Donald Trump bedriegt zijn kiezers
Actualiteit & Opinie / 8 april 2017

Trump kiest uiteindelijk voor de globalistische wereldvisie en laat zijn nationalistische kiezers bedrogen achter na zijn aanval op Assad zijn leger. Trump zijn besluit om een soevereine staat aan te vallen zonder dat die staat Amerika op maar enige wijze bedreigt, is een internationale oorlogsovertreding zoals we wel gewend waren van de eerdere Amerikaanse presidenten Clinton, Bush en Obama, maar die we niet snel van Trump hadden verwacht. Zijn besluit om op de de ‘oude’ Amerikaanse globalistische tour te gaan opereren inzake zijn buitenlandse politiek heeft verregaande consequenties. Zo heeft hij in één klap iedere toenadering die er tussen de VS en Rusland kon groeien door zijn verkiezing kapot geschoten, maar heeft hij ook de vijandschap met Iran weer een grote nieuwe impuls gegeven. Daarnaast helpt hij de Islamitische Staat enorm door Assad zijn troepen zo hard te raken. De Islamitische Staat staat op instorten op veel plaatsen in Syrië, maar zal nu nieuwe hoop krijgen. Een deel van Assad zijn luchtmacht-capaciteiten is (tijdelijk) uitgeschakeld en dat is nu juist het machtigste legeronderdeel dat hij tegen de Islamitische Staat in zou kunnen zetten. Deze actie van de Amerikaanse president geeft hem internationaal ineens ‘nieuwe’ vrienden. Zo zijn bijvoorbeeld Saudi-Arabië, andere…