Pausbezoek in Bologna met middageten in een kerk

Gisteren heeft Franciscus een bezoek gebracht aan Bologna. Op het officiële programma stond onder andere een middagmaal met de armen in de basiliek. Tegenwoordig gebeurt het wel eens meer dat er een groot feestmaal in een kerk gehouden wordt, maar kan dit wel? Katholisches info schrijft hierover: “Er wordt niet verklaard waarom het “feesteten” uitgerekend in een kerk moet plaatsvinden. Niet voor de Liturgie, niet voor gebed, maar om wereldlijk te eten en te drinken verzamelt men zich. Het feit dat het eten voor de armen georganiseerd wordt, maakt het niet beter. Het ontbreekt noch de gemeenschap Sant’Egidio, noch de stad Rome of de stad Bologna aan geschikte zalen hiervoor. Er is geen nood die ertoe dwingt te eten in de kerk. Door het eten en drinken, het op- en afdienen van voedsel en de alledaagse gesprekken wordt de heilige plaats echter ontwijd.” Na de opmerking dat ze zelfs tijdelijke chemische toiletten in de basiliek hebben geplaatst voor het evenement, geeft de auteur van het artikel een verwijzing naar het Kerkrecht om aan te tonen dat dit niet hoort: “Iedereen die het aangaat, moet ervoor zorgen dat in de kerk elke zuiverheid en eerbied gevrijwaard blijven die een Godshuis betamen,…

BREAKING: Franciscus wordt vlakaf beschuldigd van ketterij door prominente theologen

Met een uitdrukking van “diepgaand verdriet” en “filiale toewijding”, hebben Katholieke geestelijken en leken-professoren uit de hele wereld een “Filiale Correctie” uitgegeven aan Paus Franciscus voor het “propageren van ketterij”. De Filiale Correctie, een brief van 25 pagina’s, draagt de handtekeningen van 62 Katholieke academici, onderzoekers en geleerden van verschillende terreinen uit twintig landen. Zij zeggen dat Franciscus ketterse standpunten heeft gesteund over het huwelijk, het morele leven en de Eucharistie, die een groot aantal “ketterijen en andere dwalingen” in de Katholieke Kerk verspreiden. De Correctie is op 11 augustus 2017 aan de Paus in zijn residentie van Santa Marta afgeleverd. In de Katholieke Kerk is dit sinds de Middeleeuwen niet meer gebeurd, toen Paus Johannes XXII vermaand werd voor fouten die hij later op zijn sterfbed heeft afgezworen. “Met diepgaand verdriet, maar bewogen door de liefde voor onze Heer Jezus Christus, voor de Kerk en voor het Pausdom, en door de filiale toewijding aan Uzelf, zijn wij verplicht een correctie aan Uwe Heiligheid te richten voor het verspreiden van ketterijen door de Apostolische Exhortatie Amoris laetitia en door andere woorden, daden en nalatigheden van Uwe Heiligheid”, schrijven de ondertekenaars in de brief. “Als onderworpenen hebben we het recht niet…

Nieuw motu proprio geeft grotere vrijheid aan bisschoppenconferenties voor vertaling van liturgische teksten

Paus Franciscus heeft Magnum Principium gepubliceerd: een nieuw motu proprio waarin bisschoppenconferenties meer controle krijgen over de vertaling van liturgische teksten. Tot op vandaag heeft Canon 838 van het Canoniek Recht verklaard dat “De beslissingen over de heilige liturgie uitsluitend afhangen van het gezag van de Apostolische Stoel en, volgens de norm van de wet, van de diocesane Bisschop.” In de tweede alinea werd gezegd dat het de taak was “van de Apostolische Stoel om de heilige liturgie van de universele Kerk te ordenen, liturgische boeken te publiceren, vertalingen in de volkstaal na te kijken, en erop te waken dat de liturgische voorschriften getrouw worden waargenomen.” Volgens de nieuwe formulering heeft de Apostolische Stoel de taak om “de goedgekeurde aanpassingen te bekijken volgens de wet van de bisschopsconferentie, evenals om ervoor te zorgen dat liturgische normen overal trouw worden waargenomen.” Met andere woorden, de Curie heeft niet meer de macht om goedkeuring te geven aan de vertalingen van de bisschopsconferenties, ze mogen ze nog slechts inkijken. Het motu proprio vraagt aan de bischopsconferenties om “getrouw” liturgische boeken in de lokale taal op te stellen, die op de juiste wijze moeten worden aangepast binnen de gedefinieerde grenzen en die gepubliceerd worden…

Breukmis in Veurne
Werkgroep Vox Populi / 4 september 2017

Veurne, een mooie stad vol geschiedenis, in de Westhoek. Een stad vol religie en mystiek, met zijn bekende Boeteprocessie. De straten ademen het “Rijke Roomse Leven” uit en wij raden dan ook iedereen aan hier enkele uren te vertoeven. Veurne is altijd een Katholieke stad geweest , alles getuigt ervan, kerken, kapellen, beelden… zelfs de hoffelijkheid van zijn bewoners is waarschijnlijk een restgetuigenis van de Katholieke omgangsvormen die het dagelijks leven doorkneedden. Vermits ik het voorrecht geniet sinds enkele maanden in de Westhoek te wonen en op zoek ben naar een H.Mis die naam waardig, schuimen mijn echtgenote en ikzelf de streek af om een liturgische viering te vinden, die nog Katholiek te noemen is. Zo kunnen wij al de Sint-Godelieve-abdij te Gistel aanbevelen, waar de liturgische muzikale omlijsting weliswaar niet in ieders smaak zal vallen, maar waar toch echt geloof te vinden is; er is ook de maandelijkse tridentijnse H.Mis in de H.Bloedkapel te Brugge en wat verder , in Frankrijk, niet ver van St. Omer is er de abdij van Wisques, een vestiging van de beroemde abdij van Fontgombault. Een unieke liturgische belevenis! Na een bezoek aan de prachtige Sint Walburgakerk te Veurne, een indrukwekkende gotische kerk waarvan…

Nieuw interview: Franciscus onthult invloed van een communistische vrouw

In een recentelijk gepubliceerd interviewboek onthult Paus Franciscus dat een communistische vrouw een uitgesproken invloed heeft gehad op zijn politieke denken. “Zij leerde mij denken over politieke realiteit”, zegt Franciscus over Esther Ballestrino De Careaga. “Ik heb zo veel aan deze vrouw te danken.” Franciscus begon te spreken over Bellastrino toen de interviewer, Dominique Wolton, hem vroeg naar vrouwen die een belangrijke invloed in zijn leven hebben gehad. “Ze was communistisch”, geeft Franciscus zonder problemen toe, en hij voegt eraan toe: “ze gaf me boeken, allemaal communistische.” Vanmorgen werden er exclusieve uittreksels uit het interview gepubliceerd in Le Figaro. Het boek, Politiek en samenleving: Paus Francis spreekt met Dominique Wolton, zal op 6 september in het Frans worden uitgegeven. George Neumayr, de auteur van een diepgaand boek over Paus Franciscus getiteld The Political Pope, merkt op dat Ballestrino de baas was van Jorge Bergoglio in het laboratorium waar hij werkte toen hij nog jong was. “Ze introduceerde hem in de communistische tijdschriften en literatuur,” vertelde Neumayr aan LifeSite in een interview. “Toen ze in de problemen kwam met de autoriteiten, verborg hij haar Marxistische tractaten in een Jezuïetenbibliotheek.” “De verslaggever John Allen zegt dat Bergoglio de vraag van haar familie of…

Luk Vanmaercke blèrt: “Fundamentalisme”

In een merkwaardig opiniestuk, dat op woensdag, 30 augustus 2017 tegelijkertijd in ‘Kerk en leven’ (p. 5) en op ‘Kerknet’ verscheen, laat Luk Vanmaercke, de hoofdredacteur van ‘Kerk en leven’ zijn licht schijnen over hét “Fundamentalisme”. Vanmaercke zet een boompje op over Etienne Vermeersch, die volgens hem hét kopstuk is van het ‘vrijzinnig fundamentalisme’ in Vlaanderen. Maar, Luk Vanmaercke is in dit geval zélf de ‘pot’ die de ‘ketel’ – in dit geval Etienne Vermeersch – verwijt, dat hij zwart ziet. Want net zoals Wilfried Martens, Herman Van Rompuy en Yves Leterme, is ook Luk Vanmaercke van de CD&V en die politieke partij houdt er ook een pro-euthanasie, een pro-abortus en een pro-homo agenda op na. Vanmaercke schijnt niet te beseffen, dat hijzelf – met zijn libertaire ideeën – ook tot het ‘vrijzinnig fundamentalisme’ in Vlaanderen behoort. In zijn stukje mocht natuurlijk ook het “islamitisch fundamentalisme” niet ontbreken en Vanmaercke – die blijkbaar een verwoede VRT-kijker is – heeft blijkbaar ook iets tégen “extreemrechtse groepen in de VS die racisme en wrok verkondigen”. Ook hier is Vanmaercke blind voor de extreemlinkse groepen in de VS die – op een nog véél ergere manier – ook racisme en wrok verkondigen. Luk…

Interview met Kardinaal Burke – de volgende stap is een formele verklaring

[Recentelijk heeft Kardinaal Burke een interview gegeven met The Wanderer. In dit interview gaat hij onder andere in over het mogelijke vervolg van de dubia. Het interview wordt in drie delen uitgegeven. Hieronder volgt een vertaling van de belangrijkste zaken van het tweede deel.] In feite lijkt het alsof sommige interpretaties [van Amoris Laetitia] tegengesteld zijn aan wat er in paragraaf 1650 van de Cathechismus van de Katholieke Kerk wordt geleerd. Heeft u, in het licht van de huidige situatie, vandaag advies voor getrouwe bisschoppen, priesters, religieuzen en leken die naar duidelijkheid verlangen? Mijn raad is eenvoudig. We weten wat de kerk leert en praktiseert. Het staat opgeschreven in de Catechismus van de Katholieke Kerk; Het is omvat in het constante Onderwijs van de Kerk. Dit is hetgeen waarvan we vasthouden dat het waar is. Sinds de publicatie van Amoris Laetitia vind ik dat de situatie verslechterd is. Ik reis vaak en waar ik ook ga vind ik altijd grote groepen van de gelovigen (ook priesters en zelfs Bisschoppen) die mij in vertrouwen nemen over deze situatie – ze zijn bijna wanhopig. Ik zeg vaak dat priesters degenen zijn die het meest lijden. Zij zijn het die direct contact hebben…

Pastoor Cor Mennen: Müller eruit. Maar de echte aanval is gericht tegen “Veritatis Splendor”. | “de Paus lijkt wel een linkse Zuid-Amerikaanse dictator”

Kardinaal Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, is door Paus Franciscus de laan uitgestuurd. De audiëntie waarin dat gebeurde, duurde, volgens de Kardinaal zelf, slechts een minuut en was zonder opgaaf van redenen. Kardinaal Müller betwist niet het recht van de Paus hem te ontslaan maar wel de de weinig humane manier waarop dat gebeurde. De Paus zou zich toch ook aan de sociale leer van de Kerk dienen te houden. Kardinaal Müller is altijd loyaal geweest aan Paus Franciscus maar hij heeft wel gezegd dat zelfs een Paus de leer van de Kerk niet kan veranderen en dat Amoris Laetitia uitgelegd moet worden in de lijn van de traditionele leer en dat dus mensen die in publiek overspel leven niet zonder bekering de communie kunnen ontvangen. Dat is blijkbaar te veel. Degene die in de Kerk te taak heeft de leer te bewaken, moet volgens Franciscus zijn mond houden, zelfs als de leer in gevaar is. Het is bekend dat voor zover de Congregatie voor de Geloofsleer de tekst van de stukken van Franciscus tevoren te zien kreeg, de opmerkingen van de Congregatie door de Paus werden genegeerd. Ik zei laatst tegen een collega: “de Paus lijkt…

Paus-emeritus Benedictus XVI: “De Heer verlaat zijn Kerk niet ook wanneer vaak de boot zo volgelopen is dat het dreigt te kapseizen.”

Paus-emeritus Benedictus XVI liet zaterdag tijdens de begrafenismis van Joachim Kardinaal Meisner in Keulen een brief voorlezen door Aartsbisschop Georg Gänswein. Volgens Benedictus XVI “staat het Schip van de Kerk op kapseizen”. Doch Meisner habe „aus der tiefen Gewissheit gelebt, dass der Herr seine Kirche nicht verlässt, auch wenn manchmal das Boot schon fast zum Kentern angefüllt ist“. 1  Op dit moment, wanneer in de Kerk in Keulen en gelovigen ver daarbuiten afscheid nemen van Joachim Kardinaal Meisner, ben ook ik in mijn hart en denken bij u en ga daarom graag in op de wens van Kardinaal Woelki, een woord ter herdenking aan u te richten. Toen ik afgelopen woensdag in een telefoontje over de dood Kardinaal Meisner hoorde, wilde ik het in eerste instantie niet geloven. De vorige dag hadden we nog een telefoongesprek met elkaar gehad. In zijn stem weerklonk de dankbaarheid dat hij nu de plek van zijn vakantie had bereikt, nadat hij op de zondag daarvoor nog had deelgenomen aan de zaligverklaring van Bisschop Teofilius Matulionis in Vilnius. De liefde tot de Kerk in buurlanden in het Oosten, die onder de communistische vervolging geleden hebben, zowel als de dankbaarheid voor het weerstaan in lijden gedurende die tijd…

“Ons geweten dwingt ons…”
Actualiteit & Opinie / 22 juni 2017

  De vier Kardinalen die eerder al de Dubia aan de Paus richtten naar aanleiding van de verwarrende exhortatie Amoris Laetitia, hebben in de Paastijd opnieuw een brief gericht tot hem. In deze brief halen ze voorbeelden aan van de verdeeldheid die de exhortatie teweegbracht, en vragen ze om een audiëntie. Ook op deze brief is er (tot op dit moment) nog geen antwoord gekomen. Na een uiting van hun trouw, respect en toewijding, schrijven de Kardinalen: Heilige Vader, Er is nu één jaar verlopen sinds de publicatie van Amoris Laetitia. In deze periode zijn er publiekelijk objectief dubbelzinnig interpretaties van bepaalde passages van de postsynodale exhortatie gegeven, niet voortkomend uit, maar in tegenstelling tot het permanente leergezag van de Kerk. Hoewel de prefect van de Geloofsleer herhaaldelijk heeft verklaard dat leer van de Kerk niet veranderd is, is er een groot aantal verklaringen van individuele bisschoppen, Kardinalen, en zelfs bisschoppenconferenties verschenen die goedkeuren wat het leergezag van de Kerk nooit heeft goedgekeurd . Niet alleen de toegang tot de Heilige Eucharistie van degenen die objectief en openlijk in een situatie van zware zonde leven en van plan zijn om daar te blijven, maar ook een opvatting van het morele geweten…