Pastoor Cor Mennen in Trouw: “De bisschoppen zijn verschrikkelijk laf.”

Met felle kritiek op progressieve collega’s en op de kerkleiding die in zijn ogen veel te slap is, werd de Brabantse pastoor Cor Mennen een bekende Katholiek. Onlangs ging hij met pensioen, maar hij blijft zeggen wat hij denkt. “De bisschoppen zijn verschrikkelijk laf.” Cor Mennen woont tegenwoordig in een modern appartementencomplex, onder de rook van Den Bosch. De inrichting van zijn woning is eenvoudig te noemen, misschien zelfs een tikkeltje saai. Aan de muur hangt een schilderij waarop een priester en een misdienaar door de sneeuw op weg zijn naar een parochiaan. Ernaast hangt een antieke klok die stilstaat. Op tafel het in klerikale kringen onvermijdelijke roodbruine kleedje. Mennen, emeritus pastoor: “Wij priesters zijn nou eenmaal burgerlijk.” Het afscheid van de parochie in Oss waar hij sinds 2003 werkte, was feestelijk. “Zelfs het Brabants Dagblad was positief verbaasd dat er zoveel mensen waren. Alsof ze dachten dat alle Katholieken in Oss waren weggelopen.” Een van zijn laatste wapenfeiten als pastoor was zijn kerstpreek van vorig jaar die nou niet echt aansloot bij het algemeen heersende kerstgevoel van “Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen”. Mennen ageerde daarin tegen abortus, euthanasie en het homohuwelijk. Het leidde allemaal tot de…

Bisschop de Korte “zegent” Gay Pride, Pastoor Mennen reageert tegen zijn dwalende “roze bisschop”
Actualiteit & Opinie / 6 juni 2017

Bisschop Gerard de Korte van ‘s-Hertogenbosch heeft zijn zegen gegeven aan de Nederlandse Gay Pride van 24 juni, rapporteren de organisatoren op hun website “Roze Zaterdag 2017” (Pink Saturday). De Korte zal om 10.00 uur in de kathedraal een gay-oecumenische viering voorzitten. De viering maakt deel uit van het officiële GayPride programma. De mars begint om 12.00 uur. Bron: gloria.tv/nl.news Ook de Nederlandse Katholieken worden nu gegeseld met hun eigen Johan Bonny. De wereld juicht de Korte toe en voor Eerwaarde Heer Mennen is er enkel minachting, gehoon en isolement. In het Licht van de Eeuwigheid zullen de rollen echter omgedraaid zijn. Een bisschoppelijke zegen voor dergelijke anti-Katholieke sodomie-“viering” is in feite een vloek voor de zielen onder zijn hoede. De gelovigen die zich laten misleiden door deze valse herder, struikelen in het verderf. Chaos binnen de Kerk… Bisschoppen die Onze-Lieve-Heer verraden… Als een rots in de branding reageert Pastoor Cor Mennen dapper en wijs: De roze kathedraal De Catechismus van de Katholieke Kerk stelt in nr 2357: “Onder homoseksualiteit verstaat men de betrekkingen tussen mannen af tussen vrouwen die zich seksueel exclusief of overwegend aangetrokken voelen tot personen van hetzelfde geslacht. Homoseksualiteit kent, door de eeuwen heen en binnen…

Pastoor Cor Mennen: “Het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft.”
Werkgroep Vox Populi / 19 mei 2017

Kardinaal Eijk heeft in een interview gepleit voor een encycliek of een ander kerkelijk document over de genderproblematiek. De kardinaal heeft inderdaad gelijk dat het de hoogste tijd is dat de Kerk haar morele gewicht in de waagschaal van de wereld legt om een stevig tegenwicht te bieden tegen de duivelse genderideologie die heel de menselijke waardigheid en ieder moreel fundament in de schepping ondergraaft. Dat hij daarvoor een beroep doet op de huidige paus lijkt mij echter een daad van vermetel vertrouwen. Nog sterker: het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft. De raadgevers en “deskundigen” waarmee hij zich omringt, lijken mij niet de mensen die de traditionele katholieke moraal duidelijk en helder voor het voetlicht kunnen en willen brengen. Ik denk dat we meer onze hoop moeten stellen op moedige bisschoppen – en als het kan kardinalen – die deskundig en zonder menselijk opzicht de waarheid verkondigen. Kardinaal Eijk is zelf een deskundige op het gebied van de katholieke moraal. Ik zou hem willen oproepen een leesbaar en duidelijk stuk te schrijven (een aartsbisschoppelijke encycliek) over de katholieke moraal waarin alle actuele thema’s aan de orde komen, zodat…