Meer Christelijke migranten dan moslims in Europa, en toch hoort u er nooit over…
Actualiteit & Opinie / 31 mei 2017

Volgens cijfers van het Amerikaanse Pew Research Center. waren er  in 2012 al 26 miljoen Christelijke immigranten in Europa, waarvan de helft van niet-Europese landen afkomstig zijn. Dat maakt 13 miljoen niet-Europese Christenen tegenover 12 miljoen islamitische immigranten. De Standaard sprak hierover met David Dessin, filosoof en adviseur ideologie bij de N-VA. Hij is de auteur van het boek: “God is een vluchteling. De terugkeer van het Christendom naar de lage landen”. Dessin schreef zijn boek omdat het hem “was opgevallen dat als de media het over migranten hebben, zij daarmee vrijwel steeds moslims bedoelen. Over allochtone Christenen gaat het haast nooit, terwijl zij in Europa toch in de meerderheid zijn. Ik vroeg me af waar die vreemde blindheid vandaan kwam.” Dessin, een zelf-verklaard product van het Katholiek onderwijs in Vlaanderen (hij ging niet in op de vraag of hij nog praktiseerde), schreef het boek vanuit het oogpunt van de “afstandelijke jonge Vlaming” en voor een zowel “religieus als niet religieus publiek”. Is er dan sprake van een religieus reveil in het ontkerstende Europa? Niet volgens Dessin: “Europa is een postchristelijke, postreligieuze samenleving geworden, waarin hoogstens eilandjes van religiositeit zullen resteren – precies zoals bij het begin van het Christendom gebeurde in het Romeinse Rijk….

Kardinaal Zen kritisch tegenover de onderhandelingen van het Vaticaan met het Chinese regime
Actualiteit & Opinie / 22 mei 2017

Kardinaal Joseph Zen zegt dat het lijkt alsof de pauselijke adviseurs “tegen elke prijs succes willen hebben”  in hun wanhoop om een overeenkomst te bekomen met het communistisch regime in Beijing. Het Salesiaanse Studiehuis is niet veel veranderd sinds het in de jaren 1930 op een heuvel in Hong Kong werd gebouwd. Maar de stad rondom is onherkenbaar veranderd. appartementsblokken, grote wegen en scholen zijn als paddenstoelen uit de grond gekomen en omcirkelen nu het missiehuis. Het achtergrondgeluid in het vermoedelijk eens rustige toevluchtsoord is nu een symfonie van voortdurende boren, haastig verkeer en roepende werkmannen. Kardinaal Joseph Zen begroet me bij de deur van het missiehuis. Het bescheiden gebouw is de plek waar hij in 1948 zijn studies begon, nadat hij naar het eiland gereisd was vanuit zijn huis in Shanghai een jaar voor Mao Zedong de controle over het vasteland greep. Nadat hij in 2009 is afgetreden als bisschop van Hong Kong, is hij teruggekeerd naar de plaats waar het allemaal begonnen is voor hem. Het is niet alleen het landschap rond het missiehuis dat getransformeerd is tijdens de afwezigheid van Zen. Op 1 juli 1997 vond de overdracht van het Britse grondgebied naar de Chinese regering plaats…

Nederlanders (en Vlamingen) hebben geen idee van de wereldwijde genocide die de islam pleegt op christenen
Werkgroep Levant / 20 mei 2017

Er worden per jaar 150.000 christenen vermoord door islam. Het Midden-Oosten is hard op weg om compleet van christenen gezuiverd te worden. En de daders zijn moslims. Uit Irak is sinds de Amerikaanse inval 80% van de christenen verdwenen. Vermoord, verjaagd of gevlucht, en niet alleen voor en door ISIS. Bij onze “bondgenoot” Turkije bestond de bevolking 100 jaar geleden nog voor 20% uit christenen, nu nog voor minder dan 1%. Dat is wat de dwingende monocultuur islam altijd en overal doet. Bekeer je of sterf. Maar van onze media mogen we niet weten dat islam een genocide aan het plegen is van de Filipijnen tot in Nigeria, en dat maakt onze media medeplichtig. Om over hen die de macht gegrepen hebben in dit land nog maar te zwijgen. Ruim een kwart van de Nederlanders weet dat er in Syrië en Irak sprake is van heftige christenvervolging. Van de kerkelijk betrokken christenen in Nederland ligt dat percentage twee keer zo hoog. Dat blijkt uit een peiling die is uitgevoerd door de protestantse kerk in Nederland in het kader van de campagne ”Hoop voor de kerk in Syrië en Irak”. Aan de peiling deze 2.370 mensen mee. Het onderzoek vond in de…

Priesters van Pius X niet welkom in Utrechtse Willibrordkerk, zanger Henk Westbroek (WC-eend) vreest voor “transgendertoiletten”
Actualiteit & Opinie / 18 mei 2017

Utrechtse Katholieken worden kennelijk geplaagd door “prominente” WC-eenden… Tientallen “prominente“ Utrechters en vrijwilligers van de monumentale Willibrordkerk – waaronder de zanger Henk Westbroek die de bui al ziet hangen voor de “transgendertoiletten” (jawel) – doen een dringend beroep op de gemeenteraad om de ophanden zijnde verkoop van de neogothische kerk aan de behoudende [traditioneel-Katholieke (pleonasme)] Priesterbroederschap Pius X (FSSPX) tegen te houden. Zij vrezen dat het open karakter van de kerk verloren gaat. Het college van burgemeesters en wethouders heeft een principeakkoord bereikt over de verkoop aan de broederschap. De raad moet hiermee nog akkoord gaan. Brief De open brief is ondertekend door onder meer Claudia de Breij, Ad van Liempt, Joris Linssen, Maarten van Rossem, Paul Schnabel, Jos Stelling [het hele rijtje “prominenten” had ik nog nooit van gehoord], Herman van Veen [is wel bekend, van Alfred Jodocus Kwakkel, maar blijkbaar toch niet altijd zo vrolijk] en Henk Westbroek [ook onbekend, maar nu voor altijd berucht omwille van zijn grote liefde voor transgendertoiletten, reeds bevriend met Alfred Jodocus zullen we hem dan voortaan maar de “WC-eend” noemen]. Ook drie (oud-)wethouders (Kernkamp, Van Lidth en Van Willigenburg) en acht (oud-)hoogleraren scharen zich achter het verzet. De brief is door 27 Utrechters ondertekend. [27! Leve de arTistocratie! ]…

Trump tekent decreet dat christenen moet beschermen
Actualiteit & Opinie / 8 mei 2017

Sinds jaren worden Amerikaanse christenen verplicht om homoseksualiteit, transgenderisme en abortus te accepteren en te helpen financieren. Zo werd bijvoorbeeld een christelijk bakkerskoppel een boete van meer dan 120.000 euro opgelegd nadat ze weigerden een huwelijkstaart te bakken voor een lesbisch koppel. Christelijke zwangerschapscentra werden dan weer verplicht om hun cliënten te vertellen waar ze een abortus konden krijgen en de belastingbetaler moest onder regering Obama abortus tegen wil en dank mee helpen bekostigen. Vorige week heeft president Donald Trump een decreet ondertekend dat er voor moet zorgen dat de gelovige Amerikanen meer politieke en religieuze vrijheid moet geven. Mensen zullen niet langer verplicht kunnen worden om tegen hun geweten in te handelen. Zo zegt Trump: “De Federale Overheid zal nooit of te nimmer een persoon straffen omwille van zijn beschermde religieuze overtuigingen”. Ook wil hij dat priesters die vanop de kansel preken niet langer gecensureerd en aangevallen worden. Met het decreet wil Trump vooral religieuze vervolging en vernedering voorkomen. Uiteraard komt alweer veel boe-geroep vanuit de niet-religieuze hoek. Zij vindt dat het decreet als het ware ‘discriminatie goedkeurt’. Uiteraard is dit zonder te beseffen dat het decreet net opgesteld is om discriminatie tegen de gelovige gemeenschappen te elimineren. Wij zijn…

Aanklacht van een priester: “We verhongeren in Venezuela. De stilte van Paus Franciscus is erg”
Actualiteit & Opinie / 8 mei 2017

In Venezuela bevindt de “Bolivariaanse revolutie” zich in de grootste crisis. De situatie is dramatisch verslechterd. Het regime is in crisis en probeert de controle te behouden door middel van geweld en spraakverboden. Het nieuwste “idee” van vice-president Diosdado Cabello is het ophangen van borden in alle openbare kantoren waarop geschreven staat: “Hier spreken we niet slecht over Chavez”. Socialistische personencultus rond de eerste “Bolivariaanse” President Hugo Chavez, die regeerde van 1998 tot 2013. De regering reageert hard op de groeiende protesten.  Vorige maand zijn er 33 doden gevallen. Vanuit het verzet tegen het “Castristische Narkoregime”, zoals hij het noemt, reageert een Katholieke priester. De Paus ontvangt onderdrukkers in plaats van de onderdrukten De regering van het “Bolivariaans socialisme” zocht onder leiding van president Nicolas Maduro zelfs toevlucht bij Paus Franciscus in het Vaticaan in oktober vorig jaar, toen het moeilijk begon te worden. Tot dan was het regime de Kerk echter altijd zeer vijandig geweest. De Paus ontvangt “onderdrukkers in plaats van onderdrukten”, luidde toen de kritiek. De pauselijke sympathie voor linkse regeringen en bewegingen is bekend. In de lijn hiervan heeft de Katholieke kerkleider Maduro ondersteund. Hierbij gaat het er niet slechts om “de vrede te bewaren”, zoals…

Verbaasd en in de war reageert de moslim Adeeb op de getuigenis van de weduwe van de door bomaanslag vermoorde Kopt
Werkgroep Levant / 2 mei 2017

Amr Adeeb, de Lieven Van Gils van Egypte, is 12 seconden stil. Zo lang is haast ondraaglijk op televisie. Dan leunt hij naar voren en spreekt zijn verbazing uit: “De koptische christenen in Egypte zijn gemaakt van staal!” Zijn reactie gaat over een interview met de weduwe van Naseem Faheem. Naseem, een christen uit Egypte, was bewaker van de kerk waar een week voor Pasen een bom ontplofte. Hij was een van de eerste slachtoffers. Hoewel de aanslag het leven van dit gezin omver heeft geworpen, is er geen bitterheid te bespeuren: “God vergeve u! Ik ben niet boos op degenen die dit hebben gedaan. Ik zeg tegen hen: Moge God u vergeven, wij vergeven u. Geloof mij, wij vergeven u!” Verbaasd en in de war reageert Adeeb op dit getuigenis: “Christenen in Egypte hebben in de laatste honderden jaren vele gruweldaden meegemaakt. Ze houden heel veel van hun land, ze verdragen alles omwille van Egypte. Hoe groot is de vergeving die jullie hebben!? Als jullie vijand zou weten hoeveel vergeving jullie voor hem hebben, dan zou hij het niet geloven…” Hij begrijpt niets van de vergeving: “Als het mijn vader zou zijn, dan zou ik dit nooit kunnen zeggen!…

Gebed belangrijker dan hashtags voor ouders van ontvoerde Chibok-meisjes
Actualiteit & Opinie / 27 april 2017

Het was zaterdag 15 april drie jaar geleden dat de schoolmeisjes uit Chibok, Nigeria, werden ontvoerd. De ouders van de meisjes zijn gedesillusioneerd. Er zijn nog steeds 205 meisjes in handen van de islamitische strijders en niemand weet of ze ze ooit nog zullen terugzien. De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen is voor Peter Pogu altijd een dag van stilte en herdenking. Maar zaterdag 15 april was het extra stil. Precies drie jaar geleden werd Peter, de vader van Grace, uit bed gebeld door zijn eigen dochter, minuten voordat strijders van terreurbeweging Boko Haram haar zouden ontvoeren. Als hij erover praat, kan hij de tranen niet tegenhouden, net als nog zo’n vierhonderd andere ouders die vandaag aan hun dochters denken. Veldwerkers van Open Doors spraken met de ouders van meisjes die nog gevangenzitten. Uit die interviews blijkt dat ouders ontredderd zijn en hun hoop op goede hulp van de eigen overheid of buitenlandse overheden zo goed als verdwenen is. “We voelen ons bedrogen door de overheid’, zegt Yakubu Nkeki Maina, vertegenwoordiger van de ouders. “We hebben nog steeds slapeloze nachten en verwachten onze enige hulp van God.” #bringbackourgirls Zelfs tot in het Witte Huis werd actiegevoerd voor de dochter…

Overwinning Erdogan gevaar voor de Christenen in Turkije – Trump feliciteert hem
Actualiteit & Opinie / 20 april 2017

Het resultaat van het recente referendum in Turkije is amper verbazend, behalve op één vlak. De president heeft effectief de meeste oppositie-mediakanalen uitgeschakeld, wat hem zeker heeft geholpen. Hij won in de landelijke en meer religieuze delen van Turkije en deed het minder goed in de grote steden en in de Koerdische regio’s, wat men zou verwachten. Hij heeft de keel van de Turkse democratie nog meer toegenepen, maar uit de geschiedenis blijkt dat Turkije nooit echt een democratie was. De Christenen in Turkije zien nu nog hardere tijden tegemoet. Hij maakte een krachtige oproep tot Turks nationalisme, altijd een machtig middel, en toch was zijn overwinning eerder nipt, wat hij als een soort teleurstelling moet vinden. Echter, hij is niet in de stemming om toegevingen te doen aan diegenen die niet stemden voor de grondwettelijke veranderingen, en heeft reeds zijn vastberadenheid getoond om de doodstraf opnieuw in te voeren. Het referendum ging over het omzetten van Turkije van een parlementaire republiek naar een presidentiële; dit betekent dat Turkije niet langer zoals Italië zal zijn, een systeem waar de macht verdeeld is in verschillende constitutionele organen (die vaak leiden tot zwakke regeringen), maar meer zoals de Verenigde Staten of Frankrijk….

Pasen 2017 – Christenen de meest vervolgde bevolkingsgroep ter wereld
Werkgroep Levant / 17 april 2017

In veel delen van de wereld verzamelen Christenen zich om de Verrijzenis van Christus te vieren met de wetenschap dat hun geloof hun elke dag het leven kan kosten, zoals het geval is geweest voor duizenden van hun broeders en zusters. Op Palmzondag hebben bomaanslagen op twee Egyptische kerken door jihadisten minstens 45 gelovigen gedood en meer dan 100 anderen verwond. Deze aanval is deel van een lange reeks dodelijke aanvallen op Christenen over de hele wereld. De aanvallen werden specifiek gericht op Christenen in hun gebedshuizen om elke dubbelzinnigheid betreffende de intentie te vermijden. Zoals opgemerkt, was dit “een aanval op Christenen simpelweg omdat ze Christen zijn.” Op zaterdag heeft het Pakistaanse leger gezegd dat het een “grote terroristische aanslag” tegen Christenen gedwarsboomd heeft na een succesvolle inval enkele uren na de diensten voor Goede Vrijdag. De aanval was gepland voor Paaszondag Op Paaszondag 2016 heeft een islamitische militant het leven genomen van meer dan 70 mensen en meer dan 320 mensen verwond door zijn zelfmoordvest te laten afgaan in een park in Lahore dat vol Christelijke gezinnen zat die het feest aan het vieren waren. Onder de slachtoffers waren meer dan 30 kleine kinderen, die op het moment…