Belgische bisdommen beleggen ‘groen’ en hangen vervolgens een dode walvis op in de Sint-Baafskathedraal te Gent

In ‘De Standaard’ konden we vandaag lezen, dat de Kerk voortaan alleen nog ‘groen’ belegt. De Belgische bisdommen trekken zich nu blijkbaar terug uit investeringen in fossiele brandstoffen. Ze hebben hun bankiers gevraagd hun geld te herbeleggen in duurzame energiewinning. Met die divestering geven ze gehoor aan de oproep tot ‘ecologische bekering’ die paus Franciscus […]

Hulpbisschop Leon Lemmens, de Heilige Geest en de Tridentijnse Mis

Naar aanleiding van het overlijden van Mgr. Lemmens op 2 juni laatstleden willen wij u even de volgende historie onder de aandacht brengen. Het is een mooie illustratie van hoe de Post-conciliare Kerk in België ‘functioneert’. In 2012 brachten vier studenten van de Katholieke Universiteit Leuven een bezoek aan Mgr. Leon Lemmens in het Diocesaan […]

De politieke kleur van onze bisschoppen

Zoals bekend, zijn onze bisschoppen grote pleitbezorgers van de zogenaamde scheiding tussen Kerk en staat. De Kerk mag zich vooral niet met de staat bemoeien. Een mooi principe, dat de bisschoppen natuurlijk goed uitkomt, want dit is nu net het alibi waarachter ze zich kunnen verschuilen om toch maar nooit een politieke uitspraak te moeten […]

Belgische bisschoppen scheuren zich (opnieuw) af van Roomse kerkleer: “Abortus is geen moord…”

Na de invoering van het “nieuw” Onze Vader, dat de Catechismus van de Katholieke Kerk lijnrecht tegenspreekt, meldt de Franstalige krant ‘Le Soir’ dat de Belgische bisschoppen – bij monde van hun officiële woordvoerder – nu ook één van de fundamenteelste principes van de Katholieke moraalleer verwerpen. Abortus “moord” noemen, is “karikaturaal”, zo luidt het. Wat […]

Pater Daniel Maes: De kapitulatie van Trump?

Syrië, Vrijdag 24 februari 2017 Goede Vrienden, Vorige woensdag was het dertig jaar geleden dat de Congregatie voor de geloofsleer de instructie “Donum vitae” uitgaf. Met heldere principes worden hierin het leven en de waardigheid van de mens verdedigd, wat evenwel door menig gezaghebbende toen werd afgewezen. Inmiddels is de moderne maatschappij nog dieper aan het […]