Orthodoxe Kerk dringt aan tot totaalverbod op abortus in Rusland
Werkgroep Stop Abortus / 23 mei 2017

Een vertegenwoordiger van de Russisch-Orthodoxe Kerk heeft leden van de parlementaire ‘Commissie voor de Bescherming van Christelijke Waarden’ aangespoord om een totaalverbod op abortus op te leggen. Archimandrite Theothilactes heeft de eerste sessie van de commissie bijgewoond in het onlangs verkozen ‘Staats Duma’ en zei dat bepaalde Russische wetten dringend verandering nodig hebben, volgens de nieuwssite RBC. “Abortus moet worden gelijkgesteld aan moord. Aan dit wetsvoorstel moet aandacht worden besteed en uiteindelijk moet het worden goedgekeurd,” citeerde RBC hem. De geestelijke zei ook dat de Russische wet die ouders verbiedt geweld tegen hun kinderen te gebruiken, in strijd is met de Heilige Schrift. “We mogen geen verbod op traditionele opvoeding in een christelijke familie toestaan, in pogingen om kinderen gelijk te maken aan ouders. Wij moeten wijzigingen aanbrengen in deze wet,” zei hij volgens de RBC. De parlementaire ‘Werkgroep voor de Bescherming van Christelijke Waarden’ verenigt 46 parlementsleden uit verschillende parlementaire fracties. Haar hoofddoel is de huidige Russische wetten te beoordelen in het kader van Christelijke waarden en om nieuwe wetvoorstellen te initiëren die dit doel dienen. Commissieleden maken ook deel uit van een project gericht op het beschermen van christenen in het buitenland, met name Syrië en de zelfverklaarde…

Abortus: de realiteit (video)
Werkgroep Stop Abortus / 18 mei 2017

In oktober 2014 maakte ik een vrij grafische video over abortus en zette die op Youtube en op Vimeo. Die op Youtube werd redelijk snel geblokkeerd en verwijderd wegens “klachten” van verschillende kijkers. Op Vimeo staat hij nog altijd en toen ik vandaag nog eens een kijkje nam bleek hij intussen ruim 117.000 keer bekeken te zijn. Enkele maanden geleden was dat nog maar 28.000. Vandaar dat ik hem nog eens in de kijker wil zetten. Voor veel mensen was het een eye-opener en ik kreeg al vraag vanuit pro-life kringen uit Nederland om mijn video te mogen gebruiken. Achtergrondmuziek komt van de film “The Passion of the Christ”. Opgelet: grafische en schokkende beelden; niet voor gevoelige en jonge kijkers!   Update 22/05: we zitten al aan 124.000 weergaven voor de video. Dat zijn er ruim 1700 per dag!

Amerikaanse staat Oklahoma verklaart dat abortus moord is
Werkgroep Stop Abortus / 15 mei 2017

Het Huis van Vertegenwoordigers van Oklahoma heeft deze week een resolutie aangenomen waarin wordt verklaard dat abortus moord is en ertegen moet opgetreden worden door de staatsleiders. In de resolutie dragen de wetsgevers elke openbare ambtenaar in Oklahoma op “om hun gezag uit te oefenen om de moord op ongeboren kinderen door abortus te stoppen.” Zij richten zich ook tot de rechters van Oklahoma om niet tussenbeide te komen in beslissingen om ongeboren kinderen te beschermen. Resolutie 1004 van het huis werd geïntroduceerd door de Republikeinse volksvertegenwoordiger Chuck Strohm, R-Jenks. Het heeft ​​niet het gewicht van een wet, maar wordt beschouwd als een verklaring van officieel beleid. De resolutie probeert ambtenaren ertoe te zetten het ongeboren leven te beschermen. Met ambtenaren bedoelen ze “sheriffs, districtbestuurders, rechters, de (staats-)procureur-generaal en de gouverneur.” In zijn preliminaire ‘Whereas’-sectie grondt de resolutie haar autoriteit in het feit dat “Elk menselijk leven beschermd wordt door Gods wet en door de hoogste wetten van het land.” De wetgevers verwijzen naar de Onafhankelijkheidsverklaring, die bevestigt dat “alle mensen zijn gecreëerd in het beeld van God, en dus door hun Schepper gemaakt worden met het onvervreemdbare recht op het leven.” In de resolutie wordt ook de Amerikaanse grondwet…

De invloed van Invanka Trump op haar vader
Actualiteit & Opinie / 24 april 2017

Na de recente, zeer plotse en drastische wijziging in de buitenlandse politiek van Trump, kunnen er vragen gesteld worden over de rol van zijn oudste dochter, Ivanka Trump, en haar echtgenoot, Jared Kushner. Niet zo lang geleden is ze officieel gaan werken in het Witte Huis. Het blijkt echter dat ze allebei voorvechters zijn van abortus en homohuwelijk.  In een artikel van Lifesitenews wordt de vraag gesteld hoe dit te rijmen valt met hun Orthodox Joods geloof. “Pro familie-actievoerders kunnen niet begrijpen hoe een koppel dat publiekelijk een religie belijdt die gebonden is aan de bijbelse traditie tegelijkertijd kan vechten voor het revolutionaire idee van het creëren van ‘rechten’ –  waaronder ‘huwelijk’ – gebaseerd op homoseksualiteit. De Orthodoxe Joodse leer, geworteld in de Torah, de goddelijke openbaring aan Mozes in de eerste vijf boeken van het Oude Testament, beschouwt homoseksuele handelingen als een “gruwel” voor een heilige God. homoseksuele verbintenissen, waaronder de genderloze herdefiniëring van het “huwelijk”, worden beschouwd als voldoende kwaad om Gods vernietiging op te roepen over hele samenlevingen, die hen toestaan.” Verderop vertelt het artikel over Ivanka’s rol inzake de abortuskwestie. Blijkbaar had ze een geheime ontmoeting met Planned Parenthood vlak nadat haar vader tot president werd…

Pater Daniel Maes: “Frankrijk en België zijn bezig aan een langzame, gematigde, democratische zelfvernietiging.”
Werkgroep Levant / 1 april 2017

Goede Vrienden, Met de Goede Week in zicht (over 2 weken) worden de gebeden langer. Vorige woensdagavond baden we de “grote Canon” die ruimschoot twee uur duurt en waarbij men bij nagenoeg ieder gebed knielt, met het hoofd tot tegen de grond. Gebed met het hele lichaam. Op vrijdag zongen we tot heden een gedeelte van de akathist-hymne. Deze avond zongen we ze voor het laatst en dan helemaal, samen met de parochianen van Qâra in hun kerk, wat ruim een uur en drie kwartier duurde. We moeten bidden en strijden want de Apocalyps is begonnen, nl. de strijd tussen goed en kwaad, tussen God en de Satan. Deze strijd speelt zich af in Syrië maar ook in Europa, in heel de wereld en in ons land. Daar besteden we nu wat meer aandacht aan. Laten we vastberaden strijden tegen een cultuur van de dood en onverschrokken opkomen voor de eerbied voor ieder menselijk leven, vooral van de zwaksten. P. Daniel XII/13 Vrijdag 31 maart 2017 Werken aan de toekomst Ons dorp Qâra is van ouds een smokkeldorp met eenvoudige mensen maar ook met allerlei duistere praktijken. De illegale grensovergang langs de bergen naar Libanon werd druk gebruikt. In 2013…

Pro-life-onderzoeker moet voor de rechtbank verschijnen wegens onthulling van Planned Parenthood’s dode-baby-handel
Werkgroep Stop Abortus / 30 maart 2017

De staat van California heeft de pro-life-onderzoekers David Daleiden en Sandra Merrit van het ‘Center for Medical Progress’ (CMP) dinsdag van 15 criminele feiten beschuldigd. CMP’s undercover video’s tonen hoe de stafleden van Planned Parenthood aan het pingelen zijn over de prijzen van geaborteerde babylichaamsdelen. Dit spoorde een onderzoek aan van het Amerikaanse Congres in deze zaak, samen met de oproep om het abortusbedrijf droog te leggen van haar stroom federaal overheidsgeld. De pro-life-onderzoeker David Daleiden is niet ingeschuchterd door de beschuldigingen aan zijn adres: “Die bogus beschuldigingen van Planned Parrenthood’s politieke maatjes zijn fake nieuws,” “Ze hebben geprobeerd dezelfde heimelijke verstandhouding te creëren met corrupte ambtenaren in Houston Texas. Zowel de beschuldigingen, als de officier van justitie (District Attorney) werden echter op straat gezet.” “Het grote publiek weet dat de echte criminelen Planned Parenthood en hun handelspartners zijn zoals StemExpress en DV Biologics, die op dit moment worden vervolgd in Orange County, waar ze baby lichaamsdelen geoogst en verkocht hebben met winstbejag, dit in directe overtreding van de staatswet en federale wet. Ik zie ernaar uit om de hele wereld eens te laten zien wat er allemaal op de nog niet vrijgegeven video-tapes van Planned Parenthood’s criminele baby lichaamsdelen-imperium staat.”…

Belgische bisschoppen scheuren zich (opnieuw) af van Roomse kerkleer: “Abortus is geen moord…”
Werkgroep Stop Abortus / 28 maart 2017

Na de invoering van het “nieuw” Onze Vader, dat de Catechismus van de Katholieke Kerk lijnrecht tegenspreekt, meldt de Franstalige krant ‘Le Soir’ dat de Belgische bisschoppen – bij monde van hun officiële woordvoerder – nu ook één van de fundamenteelste principes van de Katholieke moraalleer verwerpen. Abortus “moord” noemen, is “karikaturaal”, zo luidt het. Wat lijkt op een semantische discussie, is in feite het propageren van een levensgevaarlijk (letterlijk) moreel relativisme. Op maandag 27 maart 2017 lazen we in Le Soir (pagina 7) het volgende: De evenwichtsoefenaar van de kerk Tommy Scholtès (SJ n.v.d.r.), woordvoerder van de bisschoppenconferentie, wil heel genuanceerd zijn. Aan de ene kant, veroordeelt hij de woorden van professor Mercier: “De woorden van Stéphane Mercier lijken mij karikaturaal. Het woord “moord” is te sterk: het drukt geweld uit, een daad gepleegd in volle bewustzijn, met een intentie, en het houdt geen rekening met de situatie van mensen, die zich vaak in de grootste nood bevinden.” “Dergelijke formuleringen helpen de Kerk niet bepaald, in het bijzonder in het kader van de oproep voor het leven, gelanceerd door de Paus.” Want aan de andere kant, blijft het respect voor het leven uiteraard centraal in de leer. “Maar de Paus…

David Rockefeller en de abortusindustrie
Actualiteit & Opinie / 27 maart 2017

Op 20 maart is David Rockefeller Sr. in Tarrytown in de staat New York overleden op de leeftijd van bijna 102 jaar. De miljardairszoon en miljardairskleinzoon werd geboren op 12 juni 1915 in de stad New York. Rockefeller beschouwde zichzelf als een “wereldbankier”. Dit is ook de titel van zijn memoires. Maar wat de media deze dagen verborgen hebben gehouden: Rockefeller was ook een van de grootste abortusfinanciers ter wereld. Wie was David Rockefeller, Sr., wiens voorouders 300 jaar geleden uit Neuwied in der Pfalz naar New England (tegenwoordig de VS) zijn geëmigreerd? Hij is een van de oprichters van de Bilderberggroep en de Council on Foreign Relations. De Trilateral Commission gaat uit van zijn initiatief. Forbes heeft zijn persoonlijk fortuin op drie miljard dollar geschat. Hij was de laatste nog levende kleinzoon van de oliemagnaat John Rockefeller, de oprichter van de oliemaatschappij Standard Oil. David zelf was een bankier en het hoofd van de Chase Manhattan Bank (nu JP Morgan Chase). In de jaren ’70, leidde David de snelle groei en expansie van de bank, die algemeen bekend werd als de ‘Rockefellerbank’. De miljardair leefde in Pocantico Hills in de staat New York. De krant Il Foglio is heel duidelijk…

Dankzij Paus Franciscus ben ik niet meer “neo-Katholiek”
Actualiteit & Opinie / 25 maart 2017

Drie maanden is niet zo lang, maar het was meer dan genoeg voor mij om mijn leven volledig te veranderen. Het enige wat ik wist en alles wat ik was stortte als een kaartenhuisje ineen op een avond in de herfst van 2016. En het begon met Paus Franciscus. Ik ben geboren in de jaren ’80, Katholiek opgevoed in een “modern, oecumenisch” katholiek geloof. Het zou echter oneerlijk zijn om de periode na Vaticanum II de schuld te geven van mijn zondige wegen. Ik houd mezelf verantwoordelijk, meer dan iemand of iets anders, dat ik het geloof niet serieus genomen heb. Ik was een “cultuurkatholiek”, Katholieke slechts in naam. Met andere woorden, ik was een schande. Ik bad weliswaar tot God (als ik iets nodig had), ging biechten (één keer per jaar), hield mij weg van de zonde (als het niet al te lastig was) en geloofde (in een valse versie van God). Ik leefde duidelijk in een leugen. Ik plukte en koos stukjes van de leer van de Kerk die mij bevielen, terwijl ik de andere volledig negeerde, en zo was ik in snel tempo een leerling van Satan aan het worden, zonder het zelf te beseffen. En zo,…

Het hellend vlak van abortus: de visie van een toonaangevend lid van de ethische commissie van de Britse Artsenunie
Werkgroep Stop Abortus / 20 maart 2017

Vrouwen zouden hun baby’s moeten kunnen aborteren enkel omdat ze een “verkeerd” geslacht hebben, zei een toonaangevende ethica van de Britse Artsenunie. Professor Wendy Savage, lid van de ethische commissie van de British Medical Association (BMA), heeft gezegd dat vrouwen een abortus zouden moeten kunnen hebben in elk stadium van hun zwangerschap voor welke reden dan ook, zelfs wanneer het kind zou kunnen overleven buiten de baarmoeder. Ze zei ook dat abortuspillen online verkrijgbaar zouden moeten zijn zonder de noodzaak om een arts of verpleegkundige te zien. Er is een groeiende bezorgdheid geweest in Groot-Brittannië dat een toenemend aantal vrouwen abortus zouden willen enkel en alleen omdat ze geen meisjes willen, waardoor sommige ziekenhuizen besloten hebben te weigeren om de ouders het geslacht van hun baby’s te vertellen. Maar Professor Savage zei aan de Mail on Sunday: “vanwege dit soort angst vertellen ze op sommige plaatsen de vrouw niet wat het geslacht van de foetus is, wat schandalig is. Het is haar lichaam en haar foetus, dus ze zou die informatie moeten hebben… Als een vrouw geen foetus van een bepaald geslacht wil hebben, dan zal haar dwingen [om door te gaan met de zwangerschap] niet goed zijn voor het uiteindelijke…