De Pontificale Academie voor het Leven is medeorganisator geweest van een conferentie over kwesties rond het levenseinde. De conferentie had verschillende sprekers die zich verzetten tegen de leerstellingen van de Katholieke Kerk over het recht op leven. Onder de sprekers zaten de voorzitster van de raad van bestuur van de Zwitserse partner van Planned Parenthood en de voorzitter van de pro-euthanasie vereniging Koninklijke Nederlandsche Maats...

4 reacties Hiëronymus Saepinus Meer lezen

Vanaf 1 januari 2018 krijgt iedere dopeling in de Katholieke Kerk een ‘ID-kaart van een Christen’ als herinnering aan het doopsel. De ID-kaart kadert – volgens de Belgische ‘bisschoppen’ – in een ‘hedendaagse Kerk’, verduidelijkt Mgr. Herman Cosijns, secretaris-generaal van de Belgische bisschoppenconferentie. “Vandaag is christen-zijn een keuze. Onze bisschoppen hechten er belang aan dat we daarvoor uitkomen. Deze ID-kaart zegt: ‘Ik ben chris...

7 reacties Mathieu Albert Meer lezen

De gepensioneerde kardinaal Joseph Zen van Hong Kong heeft gewaarschuwd dat het Vaticaan de katholieken verkoopt aan de communistische Chinese regering, schrijft Asia News. Tijdens een homilie op 10 november zei Zen dat het Vaticaan meer vertrouwt op diplomatie dan op het geloof, “De Heilige Stoel maakt onophoudelijk compromissen en is zelfs tot op het punt gekomen om zichzelf te verkopen om de gemoederen te bedaren. Dit is geenszins wat...

17 reacties Michaël Dekee Meer lezen

De #metoo Twitter campagne tegen ongewenste intimiteiten heeft internationaal heel wat stof doen oplaaien. Oude lijken werden in allerlei landen uit de kast gehaald. Ook in België, waar TV-persoonlijkheid Bart De Pauw (49) door de VRT op staande voet werd ontslagen, na beschuldigingen van ongepast SMS-gedrag aan het adres van vrouwen waarmee hij had samenwerkt. Er werd in de pers heel wat gespeculeerd naar de achterliggende redenen van dit soo...

14 reacties Katharina Gabriels Meer lezen

Pastor Friedrich Andersen uit Flensburg eiste al vanaf 1904 de afschaffing van het Oude Testament en “alles jüdischen Trübungen der reinen Jesuslehre”. En bij het 400-jarig jubileum van de reformatie in 1917 gaf onder andere Andersen 95 thesen uit om een Deutschchristentum auf evangelischer Grundlage op te richten en daarin heet het dat het nieuwe rassenonderzoek hen de ogen heeft geopend voor de verderfelijke werking van bloedvermenging tusse...

13 reacties Andreas Nieuwland Meer lezen

In een recent interview heeft Gerhard Kardinaal Müller gezegd dat de eenheid van de Kerk “vernietigd” zou worden als de bisschoppenconferenties, en niet het Vaticaan, het laatste woord zouden hebben over de vertalingen van liturgische teksten. De voormalige prefect van de Congregatie voor de Doctrine van het Geloof uitte zijn bedenkingen in een interview met Passauer Neue Presse over de recente liturgische hervorming van Paus Franciscus, waard...

9 reacties Hiëronymus Saepinus Meer lezen

De zogenaamde ‘Verenigde Protestantse Kerk in België’ (de VPKB) is een vereniging van drie verschillende religieuze genootschappen, namelijk de zogenaamde ‘Protestantse Kerk van België’, de ‘Hervormde Kerk van België’ en de ‘Kring van de Belgische Gereformeerde Kerken’. Tijdens een forumavond op donderdag, 1 december 2016, las ds. Steven H. Fuite, de voorman van de ‘Verenigde Protestantse Kerk in België’, een opvallende verklaring voor. Hij na...

27 reacties Mathieu Albert Meer lezen

Einde oktober vierden Protestanten in de Katholieke Kathedraal van St. Michiel en St Goedele te Brussel de 500ste verjaardag van de Reformatie en er zijn nu ook geruchten dat men in het Vaticaan denkt aan een “oecumenische Mis” samen met Protestanten. De druk van de secularisering in het Westen is inderdaad een belangrijke motivatie geworden om de banden met onze broeders en zusters van andere Kerken aan te halen. We zijn tenslotte allen volge...

10 reacties Katharina Gabriels Meer lezen

Jozef De Kesel is opgeroepen als getuige op het assisenproces tegen diaken Ivo Poppe. De diaken uit Wevelgem wordt verdacht van minstens 10 moorden en de moord op zijn moeder. De Kesel was destijds bisschop van Brugge toen de zaak in 2014 naar buiten kwam. De diaken zit al sinds mei 2014 in de cel. Hij wordt ervan verdacht, dat hij tussen 1978 en 2011 minstens tien terminale patiënten gedood heeft. In die periode was hij verpleger en nadien oo...

1 reactie Andreas Nieuwland Meer lezen

Een veelgestelde vraag betreffende begrafenisrituelen die vandaag wordt gesteld is of het wettig is voor Katholieken om gecremeerd in plaats van begraven te worden, in het bijzonder wanneer die eerste praktijk goedkoper is. Maar we zullen de vraag eerst omkeren: is crematie, letterlijk lijkverbranding, niet een groot gebrek aan eerbetoon tegenover God voor wat betreft de verheven functie van het lichaam dat eens als tempel voor de Heilige Gees...

15 reacties Michaël Dekee Meer lezen
Kardinaal Sarah spreekt over de liturgie in Londen
Actualiteit & Opinie / 6 juli 2016

Kardinaal Robert Sarah, die door het Vaticaan bevoegd is voor de liturgie, sprak eergisteren in een conferentie te Londen nogmaals over het celebreren ‘ad Orientem’. Hij vroeg priesters en Bisschoppen ditmaal uitdrukkelijk om de Mis naar het Oosten te lezen, en hij vroeg de gelovigen om de H. Communie al knielend te ontvangen. Wij verblijden ons met deze slag in het gezicht van al wie de kerk wil ‘moderniseren’. Zo wordt expliciet he...

Het schandaal van de Sint-Katelijnekerk: mondige leken brengen aartsbisschop tot bezinning
Actualiteit & Opinie / 29 juni 2016

De geweldige mobilisatie en het gebed van de vele parochianen van de Sint-Katelijnekerk hebben wonderen verricht! U weet hoezeer de onbegrijpelijke ,onbarmhartige en onchristelijke beslissing van Mgr De Kesel  in verband met de Broederschap van de Heilige Apostelen voor onbegrip heeft gezorgd,niet alleen binnen de parochiegemeenschap van Sint-Katelijne aan de Vismarkt te Brussel,maar ook in Nederland,Frankrijk en Italië. Ten gevolge ...

Mars voor Katholiek onderwijs:leken uiten hun bezorgdheid

De Mars voor Katholiek onderwijs van vorige zaterdag heeft tenminste dit aangetoond:  mondige leken van verschillende strekkingen in de Katholieke Kerk  zijn in staat zich te verenigen om aan degenen die de macht over dat onderwijs hebben in Vlaanderen duidelijk te maken dat zij met hun”dialoogschool” de verkeerde weg opgaan. De opkomst,met een honderdtal deelnemers,was eerder aan de magere kant ,maar het enthousiasme en ...

Meer dan duizend enthousiaste gelovigen in de St-Katelijnekerk
Actualiteit & Opinie / 19 juni 2016

Meer dan duizend katholieken ,parochianen van de Sint-Katelijnekerk, maar ook gewone gelovigen uit andere parochies, zijn vandaag hun steun komen betuigen aan de Broederschap van de Heilige Apostelen,deze bloeiende priestergemeenschap  die op twee jaar tijd een zieltogende parochie heeft kunnen omvormen tot een voorbeeld van evangelisatie,met een geweldige uitstraling naar alle  groepen van de plaatselijke bevolking.En ook met een ri...

Oproep van de parochianen van de Sint Katelijnekerk
Actualiteit & Opinie / 18 juni 2016

De parochianen van de Sint Katelijnekerk doen een oproep tot alle Belgische Katholieken om nu zondag 19 juni massaal deel te nemen aan een dag van mobilisatie ten gunste van de Fraterniteit van de Heilige Apostelen,die ten onrechte het slachtoffer is van een regelrechte kerkvervolging. De emoties zullen hoog oplaaien! Op het programma: -10u30:Plechtige H.Mis in de Sint Katelijnekerk -12u:een verrassing ,die  met de inzet van zoveel m...

De Kesel stampt bloeiende priestergemeenschap buiten
Actualiteit & Opinie / 16 juni 2016

Het is zover! “De aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Mgr. De Kesel, heeft beslist om vanaf eind juni 2016 niet meer verder te werken met de Fraterniteit van de Heilige Apostelen in zijn bisdom”, zo luidt het perscommuniqué van het aartsbisdom. Alle bisschoppen zouden het eens zijn met deze beslissing. Er wordt laconiek aan toegevoegd dat de seminaristen die het wensen en “voldoen aan de voorwaarden van de priestero...

Open brief van de parochianen van de Brusselse St Catherinakerk aan Mgr De Kesel
Actualiteit & Opinie / 14 juni 2016

De parochianen van de St Catherinakerk naast de Vismarkt in hartje Brussel zijn ongerust, meer nog, verontwaardigd! Zij willen klaarheid over de geruchten van sluiting van deze historische kerk en over de ontbinding van de Broederschap van de Heilige Apostelen (Fraternité des Saints-Apôtres), opgericht door de charismatische Franse priester Zanotti-Zorkine en die dankzij aartsbisschop Leonard in Brussel een plaats gevonden hebben, va...

Oproep tot deelname aan de Mars voor Katholiek onderwijs

Wij roepen alle leden en sympathisanten van het Rooms Katholiek lekenforum op om deel te nemen aan de mars voor Katholiek onderwijs. Op zaterdag 25 juni om 14 uur vertrekt vanuit de Frere-Orbansquare, naast de Guimardstraat, te Brussel een mars voor Katholiek onderwijs, georganiseerd door Pro Familia. Wij hebben als Lekenforum geen band met de Pro Familia beweging en zijn er zeker geen onderdeel van. Sommige van onze leden zijn er we...

Collectief van Brusselse parochianen tegen kerksluiting
Actualiteit & Opinie / 12 juni 2016

In Brussel is een inter-parochiaal collectief opgericht dat zich keert tegen de sluiting van de meeste van de 108 Brusselse parochiekerken,zoals voorzien in een nieuw “pastoraal project”.Nu reeds staan soms parochianen tot hun grote verbazing ‘s  zondags voor een gesloten kerkdeur .De reden?  Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven,werd een diocesaan pastoraal project op stapel gezet,dat de parochies wil fusionere...

Halvering van de uren godsdienstles in het franstalige gemeenschapsonderwijs
Actualiteit & Opinie / 9 juni 2016

De bisschoppen van Franstalig België hebben een  brief geschreven naar de ouders wiens kinderen  het vak katholieke godsdienst volgen.Daarin stellen zij dat zij de beslissing van de Federatie Wallonië -Brussel aanvaarden om de uren godsdienstles te halveren,van twee uren naar één uur per week.Zij zeggen zelfs blij te zijn dat het vak katholieke godsdienst nog aangeboden wordt,omdat dit het samen-leven in onze multiculturele maatschap...