Kardinaal Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, is door Paus Franciscus de laan uitgestuurd. De audiëntie waarin dat gebeurde, duurde, volgens de Kardinaal zelf, slechts een minuut en was zonder opgaaf van redenen. Kardinaal Müller betwist niet het recht van de Paus hem te ontslaan maar wel de de weinig humane manier waarop dat gebeurde. De Paus zou zich toch ook aan de sociale leer van de Kerk dienen te houden. Kardinaal ...

1 reactie Dries Goethals Meer lezen

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft uitgehaald naar George Soros en de Europese Unie, waardoor de staatmans woordenoorlog met de Hongaars-Amerikaanse miljardair blijft escaleren. Tijdens een staatsbezoek in Roemenië beschuldigde Orbán Soros ervan de EU te gebruiken om een “nieuw, gemengd, geïslamiseerd Europa” te creëren, aldus AP. De premier zei dat Soros nu machtiger in Brussel is dan in Washington of Tel Aviv en hij beweerde...

3 reacties Dries Goethals Meer lezen

Het plan van de Kardinaal is goed bedoeld, maar het zou te verwarrend zijn om het nieuwe lectionarium en de nieuwe kalender toe te passen op de traditionele ritus. Zoals Br. Raymond de Souza heeft opgemerkt, heeft Kardinaal Sarah een oproep gedaan om de twee ‘vormen’ van de Romeinse ritus, de zogenoemde gewone vorm en de zogenoemde buitengewone vorm, met elkaar te verzoenen. Zijn redenen zijn verwarrend, en zijn voorstellen onwerkbaar. [Hoewel...

6 reacties Hiëronymus Saepinus Meer lezen

Op maandag, 17 juli 2017 was de Vlaamse professor Karen Maex, rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, te gast in het radioprogramma ‘De ochtend’ op Radio 1 (VRT). Naast enige beschouwingen aangaande de (slechte) kwaliteit van het Engels in het universitair onderwijs in Nederland en Vlaanderen, brak zij ook een lans voor de stelling, dat “wetenschap niet ‘zomaar een mening’ is”. Dat “wetenschap niet ‘zomaar een mening’ is”, is een ...

9 reacties Mathieu Albert Meer lezen

De Franse zangeres Barbara Weldens trad woensdagavond op in een kerkgebouw in de plaats Gourdon in Zuid-Frankrijk in het kader van het muziekfestival Léo Ferré, toen ze plots in elkaar zakte. Volgens de Franse nieuwssite Europe1 zou ze zijn geëlektrocuteerd. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse en trachtten haar nog te reanimeren, maar zonder resultaat. De politie is nog bezig met het onderzoek naar haar dood. Barbara Weldens kwam uit de cir...

7 reacties Michaël Dekee Meer lezen

Iedereen kent stilaan de denkpatronen van Paus Bergoglio over migratie en politiek. Deze kunnen ronduit bestempeld worden als ultra-progressief, zonder enige nuance. Zij zijn een afdruk van de ideeën van de bevrijdingstheologie, die Zuid-Amerika in vuur en vlam heeft gezet. Marcello Pera, filosoof , oud-voorzitter van de Italiaanse senaat en persoonlijke vriend van Paus Benedictus XVI, haalt zwaar uit naar de herhaalde stellingnames van Paus F...

Geen reacties Veroon ter Zee Meer lezen

De laatste dagen heeft Facebook een groot aantal zéér populaire Katholieke Facebook-pagina’s wereldwijd verwijderd en dit zonder uitleg. Pagina’s waarvan ‘ChurchPOP’ via hun eigenaars bevestiging kreeg van door Facebook te zijn verwijderd, zijn onder andere: Father Rocky– 3.5 miljoen likes Papa Francisco Brasil– 3.8 miljoen likes Catholic and Proud– 6 miljoen likes Jesus and Mary– 1.7 miljoen likes Holy Mary Mother of God– 200 duiz...

6 reacties Dries Goethals Meer lezen

Wie structureel geslagen en verkracht wordt, maar zichzelf blijft wijsmaken toch ooit “als een prinses” behandeld te worden als die maar beter luistert naar haar “geliefde”, lijdt onder een ernstig verwrongen beeld van de realiteit. Toch is dat exact hoe de meeste Europeanen tegenwoordig naar de wereld kijken. Lees ook: De perceptie van de werkelijkheid in Europa is dusdanig verstoord, dat men nu zijn eigen ondergang omarmt Democratie en islam...

9 reacties Dries Goethals Meer lezen

De situatie van de Kerk in China is vandaag “slechter” dan tijdens de gruwelijke onderdrukking in de jaren 1950 en ’60, omdat de Kerk verzwakt is, zei Joseph Kardinaal Zen tegen Polonia Christiana in een video-interview. Zen vindt het spijtig dat de Heilige Stoel tegenover het Chinese regime een verkeerde strategie hanteert: “Ze zijn te enthousiast voor dialoog … dialoog. Dus ze vertellen iedereen [in de Kerk in C...

6 reacties Michaël Dekee Meer lezen

Paus-emeritus Benedictus XVI liet zaterdag tijdens de begrafenismis van Joachim Kardinaal Meisner in Keulen een brief voorlezen door Aartsbisschop Georg Gänswein. Volgens Benedictus XVI “staat het Schip van de Kerk op kapseizen”. Doch Meisner habe „aus der tiefen Gewissheit gelebt, dass der Herr seine Kirche nicht verlässt, auch wenn manchmal das Boot schon fast zum Kentern angefüllt ist“. 1  Op dit moment, wanneer in de Kerk in Ke...

4 reacties Dries Goethals Meer lezen
Kardinaal Sarah spreekt over de liturgie in Londen
Actualiteit & Opinie / 6 juli 2016

Kardinaal Robert Sarah, die door het Vaticaan bevoegd is voor de liturgie, sprak eergisteren in een conferentie te Londen nogmaals over het celebreren ‘ad Orientem’. Hij vroeg priesters en Bisschoppen ditmaal uitdrukkelijk om de Mis naar het Oosten te lezen, en hij vroeg de gelovigen om de H. Communie al knielend te ontvangen. Wij verblijden ons met deze slag in het gezicht van al wie de kerk wil ‘moderniseren’. Zo wordt expliciet he...

Het schandaal van de Sint-Katelijnekerk: mondige leken brengen aartsbisschop tot bezinning
Actualiteit & Opinie / 29 juni 2016

De geweldige mobilisatie en het gebed van de vele parochianen van de Sint-Katelijnekerk hebben wonderen verricht! U weet hoezeer de onbegrijpelijke ,onbarmhartige en onchristelijke beslissing van Mgr De Kesel  in verband met de Broederschap van de Heilige Apostelen voor onbegrip heeft gezorgd,niet alleen binnen de parochiegemeenschap van Sint-Katelijne aan de Vismarkt te Brussel,maar ook in Nederland,Frankrijk en Italië. Ten gevolge ...

Mars voor Katholiek onderwijs:leken uiten hun bezorgdheid

De Mars voor Katholiek onderwijs van vorige zaterdag heeft tenminste dit aangetoond:  mondige leken van verschillende strekkingen in de Katholieke Kerk  zijn in staat zich te verenigen om aan degenen die de macht over dat onderwijs hebben in Vlaanderen duidelijk te maken dat zij met hun”dialoogschool” de verkeerde weg opgaan. De opkomst,met een honderdtal deelnemers,was eerder aan de magere kant ,maar het enthousiasme en ...

Meer dan duizend enthousiaste gelovigen in de St-Katelijnekerk
Actualiteit & Opinie / 19 juni 2016

Meer dan duizend katholieken ,parochianen van de Sint-Katelijnekerk, maar ook gewone gelovigen uit andere parochies, zijn vandaag hun steun komen betuigen aan de Broederschap van de Heilige Apostelen,deze bloeiende priestergemeenschap  die op twee jaar tijd een zieltogende parochie heeft kunnen omvormen tot een voorbeeld van evangelisatie,met een geweldige uitstraling naar alle  groepen van de plaatselijke bevolking.En ook met een ri...

Oproep van de parochianen van de Sint Katelijnekerk
Actualiteit & Opinie / 18 juni 2016

De parochianen van de Sint Katelijnekerk doen een oproep tot alle Belgische Katholieken om nu zondag 19 juni massaal deel te nemen aan een dag van mobilisatie ten gunste van de Fraterniteit van de Heilige Apostelen,die ten onrechte het slachtoffer is van een regelrechte kerkvervolging. De emoties zullen hoog oplaaien! Op het programma: -10u30:Plechtige H.Mis in de Sint Katelijnekerk -12u:een verrassing ,die  met de inzet van zoveel m...

De Kesel stampt bloeiende priestergemeenschap buiten
Actualiteit & Opinie / 16 juni 2016

Het is zover! “De aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Mgr. De Kesel, heeft beslist om vanaf eind juni 2016 niet meer verder te werken met de Fraterniteit van de Heilige Apostelen in zijn bisdom”, zo luidt het perscommuniqué van het aartsbisdom. Alle bisschoppen zouden het eens zijn met deze beslissing. Er wordt laconiek aan toegevoegd dat de seminaristen die het wensen en “voldoen aan de voorwaarden van de priestero...

Open brief van de parochianen van de Brusselse St Catherinakerk aan Mgr De Kesel
Actualiteit & Opinie / 14 juni 2016

De parochianen van de St Catherinakerk naast de Vismarkt in hartje Brussel zijn ongerust, meer nog, verontwaardigd! Zij willen klaarheid over de geruchten van sluiting van deze historische kerk en over de ontbinding van de Broederschap van de Heilige Apostelen (Fraternité des Saints-Apôtres), opgericht door de charismatische Franse priester Zanotti-Zorkine en die dankzij aartsbisschop Leonard in Brussel een plaats gevonden hebben, va...

Oproep tot deelname aan de Mars voor Katholiek onderwijs

Wij roepen alle leden en sympathisanten van het Rooms Katholiek lekenforum op om deel te nemen aan de mars voor Katholiek onderwijs. Op zaterdag 25 juni om 14 uur vertrekt vanuit de Frere-Orbansquare, naast de Guimardstraat, te Brussel een mars voor Katholiek onderwijs, georganiseerd door Pro Familia. Wij hebben als Lekenforum geen band met de Pro Familia beweging en zijn er zeker geen onderdeel van. Sommige van onze leden zijn er we...

Collectief van Brusselse parochianen tegen kerksluiting
Actualiteit & Opinie / 12 juni 2016

In Brussel is een inter-parochiaal collectief opgericht dat zich keert tegen de sluiting van de meeste van de 108 Brusselse parochiekerken,zoals voorzien in een nieuw “pastoraal project”.Nu reeds staan soms parochianen tot hun grote verbazing ‘s  zondags voor een gesloten kerkdeur .De reden?  Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven,werd een diocesaan pastoraal project op stapel gezet,dat de parochies wil fusionere...

Halvering van de uren godsdienstles in het franstalige gemeenschapsonderwijs
Actualiteit & Opinie / 9 juni 2016

De bisschoppen van Franstalig België hebben een  brief geschreven naar de ouders wiens kinderen  het vak katholieke godsdienst volgen.Daarin stellen zij dat zij de beslissing van de Federatie Wallonië -Brussel aanvaarden om de uren godsdienstles te halveren,van twee uren naar één uur per week.Zij zeggen zelfs blij te zijn dat het vak katholieke godsdienst nog aangeboden wordt,omdat dit het samen-leven in onze multiculturele maatschap...