Wat hebben de dames van “baas in eigen buik” en “baas over eigen hoofd”, m.a.w. Westerse feministen en Moslima’s, gemeen met elkaar? Niet veel, zal u misschien denken? Inderdaad, de Islamitische cultuur is er niet bepaald één die de bevrijding van de vrouw promoot. Integendeel,  niet alleen staan Moslimvrouwen levenslang onder voogdij van hun mannelijke familieleden en telt hun getuigenis voor een Sharia rechtbank maar voor de helft van die va...

3 reacties Katharina Gabriels Meer lezen

Paus Franciscus liet er geen gras over groeien. Kardinaal Caffarra, stichtend president van het Johannes Paulus II-instituut, was amper koud of Bergoglio zag zijn kans reeds om het instituut op te doeken. Dit instituut, voluit het Johannes Paulus II Instituut voor de studie over het Huwelijk en de Familie, werd in 1980 door Kardinaal Caffarra opgericht in opdracht van Paus Johannes Paulus II om o.a. te reflecteren op de Encycliek Humanae Vitae...

1 reactie Dries Goethals Meer lezen

Is dit de essentie van het Christendom? Zoeken naar “een meer menselijke samenleving”? Is dit geen ‘Christelijk’ humanisme? Iets wat ze in de loge vertellen? Want, het humanisme vervangt als filosofie en opvatting van de werkelijkheid, het bovennatuurlijke verklaringsmodel van de Kerk, door het concept van de mens als maat van alle dingen. Jozef De Kesel als spreekbuis van de vrijmetselarij! Wat is een Christen écht? &#...

37 reacties Andreas Nieuwland Meer lezen

Turkije controleert 900 moskeeën in Duitsland en voelt zich vrij om te zeggen dat een “liberale moskee” in Duitsland “onverenigbaar” is met de Islam. Kunt u zich voorstellen dat Duitsland aan Irak, Syrië en Egypte aanbiedt om “200 nieuwe kerken” te bouwen om de verlaten en onteigende Christelijke gemeenschappen daar te herstichten? Neen, want in het Midden-Oosten zijn Christenen uitgeroeid in een gedwongen o...

8 reacties Dries Goethals Meer lezen

Motto van “Demonen” van Dostojevski; Lucas 8 : 30 En Jezus vraagde hem, zeggende: Welke is uw naam? En hij zeide: Legio. Want vele duivelen waren in hem gevaren. 31 En zij baden Hem, dat Hij hun niet gebieden zou in den afgrond heen te varen. 32 En aldaar was een kudde veler zwijnen, weidende op den berg; en zij baden Hem, dat Hij hun wilde toelaten in dezelve te varen. En Hij liet het hun toe. 33 En de duivelen, uitvarende van den...

7 reacties Andries Termote Meer lezen

Het leerplan voor het Islamonderricht van de scholen van Saudie-Arabië bevat haatdragende en opzwepende taal tegenover andere religies en tegenover islamitische tradities die de Soennitische interpretatie van de Islam niet aanhangen, bericht Human Rights Watch. De teksten minachten de religieuze praktijken van de Sufieten en de Sjiieten en noemen joden en Christenen “ongelovigen”, waarmee moslims niet zouden mogen omgaan. Uit een uitgebreid on...

4 reacties Hiëronymus Saepinus Meer lezen

In 2010 besloot bisschop Van Looy dat de paters Redemptoristen, die toen nog met vijf waren, hun klooster moesten sluiten en verkopen. De vijf oude paters verkasten naar een rusthuis en de panden van het klooster werden verkocht. Het klooster werd gesloopt, maar Stad Gent wilde de kerk behouden, om die te herbestemmen. Projectontwikkelaar Arch & Teco ontwierp een plan voor een complex met appartementen, studentenhomes, kamers voor begeleid...

39 reacties Michaël Dekee Meer lezen

Wie de Kerknet-pagina van het Aartsbisdom raadpleegt, valt het meteen op, dat er zo weinig nieuws uit het Aartsbisdom komt. De hele zomer konden we de homilie van Jozef De Kesel naar aanleiding van 60 jaar priesterschap van Godfried Danneels nalezen, en het bericht naar aanleiding van de benoeming van Geert De Kerpel tot de Nederlandstalige woordvoerder van Jozef De Kesel en de Belgische bisschoppenconferentie. Maar, de voorbije weken werd ech...

9 reacties Andreas Nieuwland Meer lezen

Vandaag, 12 september, is het de 334ste herdenkingsdag van de ongelofelijke Europese overwinning op de massale Turks-Ottomaans-Islamitische invasielegers. Het ‘Beleg van Wenen’ van 1683 was een poging door het Ottomaanse Rijk om de hoofdstad van Oostenrijk in te nemen. En aangezien dat Rijk toentertijd vrijwel het hele reilen en zijlen van het continent bepaalde, is het dus niet overdreven te stellen dat als Wenen destijds gevallen...

13 reacties Dries Goethals Meer lezen

In zijn eerste uitgebreid interview sinds het verlaten van de regering-Trump, spreekt de voormalige chef-strateeg van het Witte Huis, Steve Bannon, over het besluit van president Trump om het DACA-programma te beëindigen. Het beleid uit het Obama-tijdperk beschermt bijna 800.000 immigranten zonder papieren – die als kind illegaal naar de VS kwamen – tegen uitzetting. Bannon sprak met Charlie Rose in een interview dat afgelopen zondag op “60 Mi...

3 reacties Dries Goethals Meer lezen
Over de spirituele leegte van de herdenkingen van 22 maart 2017
Actualiteit & Opinie / 26 maart 2017

Toegegeven, de herdenkingen, een paar dagen geleden, naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Maalbeek kwamen een beetje onverwacht. Waarschijnlijk het gevolg van verdringing. Gelukkig waren onze politici, de koning en andere staatsambtenaren – zoals onze bisschoppen – de verjaardag van de aanslagen niet vergeten. Het resultaat was een voor België ongebruikelijke vloed aan herdenkingen her en der in en rondom...

Eucharistisch mirakel te Kerala, India, 2013
Werkgroep Evangelisatie / 26 maart 2017

Dit mirakel, waarbij het gelaat van Jezus op de Hostie verscheen, gebeurde tijdens de Mis in de kerk van Christus Koning op woensdag 15 november 2013, in Vilakannoor, Kerala, India. Pr. Pathickal zegt dat tijdens hij tijdens de consecratie rond 7 uur in de morgen een vlek zag op de grote hostie hij vast had. Het werd groter en duidelijker en al snel verscheen een gelaat. Hij hield de Hostie opzij en deed verder de Mis en gebruikte da...

Ayaan Hirsi Ali: Jihadisten zullen niet stoppen met terreur of dankbaar zijn door politieke correctheid van links-progressieven
Actualiteit & Opinie / 25 maart 2017

In een interview voor het Amerikaanse Fox News, naar aanleiding van de recente aanslag in Londen, bekritiseerde de bekende Nederlands-Amerikaanse activiste en ex-moslima Ayaan Hirsi Ali, de “verontschuldigende” houding van links-progressieven inzake het religieuze aspect van het jihadisme. Ze noemde deze manier van denken “masochistisch en dom”.  “Radicale islamisten gaan niemand bedanken of met terreur stoppen”, omdat li...

Dankzij Paus Franciscus ben ik niet meer “neo-Katholiek”
Actualiteit & Opinie / 25 maart 2017

Drie maanden is niet zo lang, maar het was meer dan genoeg voor mij om mijn leven volledig te veranderen. Het enige wat ik wist en alles wat ik was stortte als een kaartenhuisje ineen op een avond in de herfst van 2016. En het begon met Paus Franciscus. Ik ben geboren in de jaren ’80, Katholiek opgevoed in een “modern, oecumenisch” katholiek geloof. Het zou echter oneerlijk zijn om de periode na Vaticanum II de schuld te geven ...

Pater Daniel Maes: “Met een jaarlijks budget van 50 miljard dollar krijgt de CIA ruimschoots de middelen om een regering buiten de regering op poten te zetten.”
Werkgroep Levant / 25 maart 2017

Goede Vrienden, De zogenaamde internationale coalitie met al haar vazallen stuurt aan op een voortdurende oorlog in Syrië en bombardeert er maar op los. Syrië blijft (tevergeefs) protesteren tegen deze illegale acties en massaslachtingen. Rusland helpt berekend en legaal. Het wil een seculier Syrië behouden, verwerpt de dubbelzinnigheid van de “gematigde rebellen”, wil het respect voor het internationaal recht herstellen, geen interv...

Ophef over “abortus is moord”-artikel op universiteit UCL
Werkgroep Stop Abortus / 25 maart 2017

In de media en academische wereld is ophef ontstaan nadat een universitair docent in een cursus een document verspreidde waarin hij betoogt dat abortus moord is. Stéphane Mercier, docent aan de Université Catholique de Louvain (UCL), deed dit in het kader van een cursus filosofie voor toekomstige ingenieurs. De ongeveer honderd studenten kregen een document van vijftien pagina’s onder ogen getiteld De filosofie voor het Leven – Tegen...

Pausen Franciscus en Benedictus “spreken geen woord meer met elkaar”, volgens Vaticaan-expert
Actualiteit & Opinie / 24 maart 2017

Rome – Paus Franciscus en zijn voorganger Paus-emeritus Benedictus XVI zouden diep in de clinch liggen. „Ze spreken geen woord meer met elkaar,“ vermeldde Vaticaan-expert Andreas Englisch tijdens een lezing op 16 maart in de Josef-Kohlmaier-Halle te Limburg (Duitsland) met als thema “Franciscus – strijder in het Vaticaan”.  Andreas Englisch, die zijn bewondering voor Paus Franciscus niet onder stoelen of banken stee...

De 33 Eucharistische mirakelen van Naju, Zuid-Korea
Werkgroep Evangelisatie / 23 maart 2017

Het begon in 1980, te Naju in het zuiden van Zuid-Korea. Julia Kim, een huismoeder die protestants was,  had kanker. Op een dag werd ze op miraculeuze wijze genezen. In 1982 zag ze een visioen van Jezus met Zijn Hart dat aan het bloeden was, en Hij vroeg voor offers voor de bekering van de zondaars. Ze bekeerde zich tot het katholiek geloof, en kreeg van iemand een beeldje van de H. Maagd. Julia ondergaat dikwijls ernstige pijnen voo...

Grootmufti van Saudi-Arabië roept op tot de vernieling van kerken
Werkgroep Levant / 22 maart 2017

De hoogste geestelijke autoriteit van Saudi-Arabië, een bondgenoot van onze politici, heeft opgeroepen tot kerkvernieling. Over deze Christenvervolging wordt er in onze media natuurlijk nooit iets gezegd. De belangrijkste islamitische geestelijke van Saudi-Arabië heeft opgeroepen tot de vernietiging van alle kerken op het Arabische Schiereiland nadat de wetgevers in de Golfstaat Koeweit wetten hadden gemaakt die een verbod legden op ...

Zouden “traditionalisten” Katholieker dan de Paus zijn, dan is Lieven Boeve tevens islamitischer dan een kalief
Actualiteit & Opinie / 21 maart 2017

Het Katholiek Onderwijs vraagt aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) of het komende schooljaar niet beter op 4 september van start gaat, dit omdat het islamitische offerfeest op 1 september valt. Dat staat te lezen in De Standaard. Crevits moet er weinig van weten.  [Opmerkelijk: Van oudsher is het in België zo dat de CVP de wetten stelt aan de bisschoppen en hun gedelegeerden. Maar nu is de waanzin van de Guimardstraat...