Gebed en eerherstel

Hier willen we vooral promoten wat Maria in 1917 in Fatima heeft gevraagd: gebed, boete en eerherstel. Dit doen we door dagelijks een Rozenhoedje te bidden, regelmatig eens te vasten, en eerherstel te brengen, door kleine akten van liefde aan de H.H. Harten van Jezus en Maria.

Ook Eucharistische aanbidding neemt hier een zeer belangrijke plaats in.

Doel: verspreiding van de goede devotie

We willen vooral deze levenswijze bijbrengen bij katholieken die Fatima nog niet kennen, die de Rozenkrans niet bidden en die weinig andere devoties kennen. We doen dit o.a. door het leggen van prentjes en foldertjes in kerken en bedevaartsoorden.

De verantwoordelijke van deze werkgroep heeft prentjes ter beschikking die tegen een kleine vergoeding kunnen bekomen worden.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

uw adresgegevens

Ik zou graag volgende prentjes bestellen (gelieve aantal in te vullen):
Over de Eucharistie

Over de Rozenkrans

Over de Barmhartige Jezus

Over het H.Hart van Jezus

Over het Onbevlekt Hart van Maria (met toewijdingsgebed)

Achteraf kan dan een vrijwillige bijdrage overgemaakt worden voor de tegemoetkoming in de onkosten.