Heiligschennis in de Magdalenakerk van Brugge
Werkgroep Vox Populi / 7 april 2017

“Voorsmaak wil de bezoeker laten proeven van heerlijke gerechten van de Brugse restaurateurs en dit in een uniek kader, op een unieke locatie.” Op zich geen slecht initiatief, ware het niet dat ze ervoor gekozen hebben hun eerste editie te laten doorgaan in de Magdalenakerk van Brugge. De Magdalenakerk is nog steeds een parochiekerk, maar wordt sinds 2002 ter beschikking gesteld van Yot vzw. Deze vereniging organiseert er regelmatig events of zogenaamde “kunstprojecten”. De kerk blijft echter nog steeds functioneren voor de eredienst. De kerk is dus nog niet ontwijd en Christus is er mogelijk lijfelijk aanwezig in de Eucharistie. Het is dan ook wraakroepend om er te zitten eten op zo’n evenement. Het is alsof we aanwezig zouden zijn bij de Kruisiging zoveel jaar geleden en onverschillig zouden zitten eten, terwijl Christus voor onze ogen gekruisigd wordt. De neogotische kerk werd gebouwd in 1873. In 2002 kreeg de kerk echter een nieuwe binnenarchitectuur, gerealiseerd door de reeds genoemde Yot vzw. Op de foto hieronder kunt u het aanschouwen. Merk op dat dit discotheekachtig decor in een kerk staat, en dan nog wel een kerk die niet ontwijd is en waar nog erediensten gehouden worden. Hoe hard kan je de…

Godslasterlijke wielertentoonstelling in de Paterskerk in Roeselare n.a.v. “Koers is religie”
Werkgroep Vox Populi / 7 maart 2017

De Paterskerk in Roeselare mag dan wel ontwijd zijn, desalniettemin staan er in het gebouw nog beelden en afbeeldingen van Christus en verschillende heiligen, waar nu de spot mee wordt gedreven. Op de website van Wattedoen staat: Het Wielermuseum, dat het wervelende verhaal van de fiets- en wielersportgeschiedenis brengt, wordt volledig vernieuwd. Tijdens de renovatiewerken van het wielermuseum vormt de Paterskerk daarom het nieuwe tijdelijke decor met de expo ‘koers is Religie’. Je trekt er op pelgrimage langs tien kapellen en staat stil bij Ker(k)miskoersen, Wielergoden, (Bij)gelovige renners, Dopingzondaars, Wielerbedevaartsplaatsen,… Onderweg word je getroffen door unieke Wielergewaden, Overwinningskelken, een Peloton van Wielergoden en het ‘croix de Fer’. Ook wordt de ‘Lijdensweg van het wielrennen” in kaart gebracht met 14 staties… Op de site van Koers is religie wordt ook een catechismus en een bijbel aangeprezen. De zoveelste bespotting van Christus en het Katholiek Geloof… Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:  Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel  (Mt.5,1-12). Bron: Wattedoen.be

Kennen de Nederlandse Katholieken hun eigen bisschoppen wel écht?
Werkgroep Vox Populi / 5 maart 2017

Onze bijdrage van vorige week aangaande de ruzies binnen het Nederlandse episcopaat zorgde voor heel wat ophef binnen de Kerk in Nederland. Vooral de machtsgreep van bisschop Gerard de Korte van ’s-Hertogenbosch binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie – waarschijnlijk met de steun van paus Franciscus – zorgde voor heel wat commotie. Uit de reacties van de Nederlandse Katholieken kunnen wij alleen maar besluiten, dat zij opnieuw blindelings achter hun bisschoppen aanlopen zonder dat zij de ware gang van zaken – en de achterkamertjespolitiek – binnen de Kerk in Nederland willen inzien. Dit valt waarschijnlijk te verklaren door het neo-conservatieve imago van de Nederlandse bisschoppen, zeker als men hen vergelijkt met de Belgische bisschoppen. Echter, een ‘imago’ hoeft echter niet per sé met de waarheid overeen te stemmen, want strijd en twist is er in de Kerk in Nederland meer dan genoeg. Een uiterst interessant interview in het NRC van 30 december 2016 – met niemand minder dan bisschop Gerard de Korte van ’s-Hertogenbosch – illustreert uitstekend hetgeen er binnen de Kerk in Nederland aan de hand is. Het bisdom Den Bosch, het grootste van Nederland, was de voorbije jaren om allerlei redenen tot op het bot verdeeld geraakt. Zo scheurde de…

De Nederlandse Bisschoppenconferentie: een verdeelde equipe
Werkgroep Vox Populi / 26 februari 2017

In Vlaanderen, kunnen wij ons nog levendig herinneren hoe in 2013 Johan Bonny van Antwerpen, Aartsbisschop André-Joseph Léonard, nota bene op televisie, “een stoorzender” noemde. Johan Bonny “vond het jammer”, dat homoseksuelen volgens Mgr. Léonard, “niet met elkaar zouden mogen vrijen”. Deze uitspraak van Mgr. Léonard schoot Bonny in verkeerde keelgat, waarop deze prompt naar de studio’s van VTM stapte om daar Mgr. Léonard publiekelijk te desavoueren. Dergelijke pijnlijke taferelen worden televisiekijkend Nederland meestal bespaard, al ligt daar waarschijnlijk de calvinistische schijnheilige mentaliteit, die ook de Nederlandse bisschoppen niet vreemd is, aan ten gronde. Toch was het al langer geweten, dat Mgr. Léonard door de andere Belgische bisschoppen regelrecht gepest en gediscrimineerd werd. De ontbinding in 2016 van de Priesterfraterniteit van de Heilige Apostelen door Jozef De Kesel, waarschijnlijk in opdracht van kardinaal Godfried Danneels, en vooral de snelheid waarmee dit gebeurde, verraste vriend en vijand. Deze hate-crime toonde klaar en duidelijk aan, dat de Belgische Bisschoppenconferentie tot op het bot verdeeld was en nog steeds is. De damnatio memoriae, of vertaald uit het Latijn, de “vervloeking van de nagedachtenis” van Mgr. Léonard, werd door alle Belgische bisschoppen mee onderschreven. Blijkbaar wilden de Belgische bisschoppen Mgr. Léonard “onteren” door elke…

Joris Polfliet, algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Liturgie, torpedeert de argumentatie van Jozef De Kesel aangaande de introductie van het ‘nieuwe’ Onze Vader
Werkgroep Vox Populi / 22 februari 2017

De eenheid die de Belgische en Nederlandse bisschoppen tijdens hun jaarlijkse ontmoeting gisteren in Mechelen ‘uitstraalden’ blijkt vandaag grotendeels gespeeld te zijn. Jozef De Kesel maakte gisteren zelfs gewag van een “duel” tussen beide bisschoppenconferenties. Vandaag werd pijnlijk duidelijk wat De Kesel met zijn hermetische taalgebruik bedoelde en het is niet fraai. Vandaag in ‘Kerk & leven’ (22 februari 2017) konden we op pagina 7 het volgende lezen: “Op zoek naar een authentieke liturgie – Nieuwe vertalingen van het Romeinse missaal en lectionarium blijken niet vanzelfsprekend”. Wat is er aan de hand? Joris Polfliet, algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Liturgie, getuigde vandaag in ‘Kerk & leven’, dat er tussen de Belgische en Nederlandse bisschoppenconferenties zware spanningen bestaan aangaande de ‘nieuwe’ vertaling van het Romeinse missaal en het lectionarium. In november 2009 werden de statuten voor een Nederlands-Vlaamse vertaalcommissie goedgekeurd voor een periode van vijf jaar. Nadien werd dit mandaat nog verlengd tot in november 2016. Met andere woorden, tot aan de introductie van het ‘nieuwe’ Onze Vader. Wist Aartsbisschop André-Jozef Léonard in 2014 de introductie van het ‘nieuwe’ Onze Vader nog tegen te houden, dan liet Jozef De Kesel er geen gras over groeien. De introductie van het…

“Het is de schuld van de bisschoppen”
Werkgroep Vox Populi / 19 februari 2017

Dames en heren, kent u die uitdrukking: “Het is de schuld van de bisschoppen”? Iemand die deze ‘uitdrukking’ alleszins kent, is Jan Liesen, de bisschop van Breda. Hij gaf vorige week toe, dat wanneer de kinderen nu de Eerste Communie of het Heilige Vormsel ontvangen, ze noch het Onze Vader, noch het Weesgegroet kunnen bidden. “Dit is de schuld van de bisschoppen” zei Jan Liesen, bisschop van Breda (Bron: Katholiek Forum). En aangezien deze kinderen de betekenis van het woord ‘bekoring’ niet meer kennen, moest – volgens Liesen – dat woord veranderd worden in ‘beproeving’. Dat de bisschoppen hiermee regelrecht ingaan tégen de Catechismus van de Katholieke Kerk en tégen het goddelijk bevel van Jezus Christus zélf, is voor Liesen en de andere bisschoppen blijkbaar geen thema. Helaas zijn de gelovigen de voorbije jaren overspoeld geweest door een tsunami van publieke schuldbekentenissen die door bepaalde bisschoppen – al dan niet namens dé Kerk – de wereld werden ingestuurd. Zo publiceerden de Belgische bisschoppen een maand na het ‘ontslag’ van de bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, een pastorale brief over seksueel misbruik in de Kerk, waarin zij schuld bekenden (Bron: Tertio). De bisschoppen stelden toen in concrete, duidelijke taal, dat ze…

Mgr. Liesen slaat mea culpa: ‘Het is de schuld van de bisschoppen dat de kinderen het Onze Vader niet meer kennen’, en zegt dat hij niet tevreden is met de koers die Paus Franciscus vaart
Werkgroep Vox Populi / 17 februari 2017

Magda De Ley, die recent op bezoek was bij Mgr. Cosijns, is dit keer naar Nederland gegaan, om Mgr. Liesen aan de tand te voelen met betrekking tot het ‘nieuw’ Onze Vader. Hij gaf de bisschoppen de schuld dat de kinderen het Onze Vader niet meer kennen, en meer bepaald het woord ‘bekoring’. Hij verdedigde de woordkeuze van ‘beproeving’, maar liet verrassend genoeg ook verstaan dat hij “niet tevreden” is met de huidige koers die paus Franciscus vaart. Opnieuw had ze een een bundeltje meegenomen met tekst en uitleg waarom de woordkeuze ‘beproeving’ in het nieuw Onze Vader verkeerd is, en waarom het bekoring moet zijn. Het gesprek duurde anderhalf uur. Hij liet haar praten tot het moment dat hij inpikte en de zinsnede ‘en breng ons niet in beproeving’ begon te verdedigen. Hij gaf toe dat als de kinderen nu hun Eerste Communie of Vormsel doen, ze noch het Onze Vader, noch het Weesgegroet kennen. “Dit is de schuld van de bisschoppen,” zo zei Mgr. Liesen. Maar dan zei hij dat ze de betekenis van het woord bekoring niet meer kennen, en zodus moest dat blijkbaar dan maar veranderd worden in beproeving (in plaats van het dan wél fatsoenlijk…

Paus Franciscus: “De bekoring vraagt om gebed, niet om dialoog”
Werkgroep Vox Populi / 12 februari 2017

“In de zwakte van de bekoring, die we allemaal ervaren, helpt de genade van Jezus ons om onszelf niet te verbergen voor de Heer, maar om vergiffenis te vragen, om weer op te staan en om verder te gaan.” Dat was de boodschap van Franciscus tijdens de vroegmis van vrijdag, 10 februari 2017 in de privé-kapel van de Casa Santa Marta in het Vaticaan. Franciscus reflecteerde over de bekoringen van de duivel van zowel Adam en Eva, in de eerste lezing, en van Jezus in het Evangelie. Met Satan, zei Franciscus, is er geen dialoog mogelijk, omdat dialoog met de duivel uitmondt in zonde en verderf. De duivel gebruikt de dialoog om te misleiden Bekoringen zetten aan om onszelf voor de Heer te verbergen, zodat we blijven steken in onze schulden, in onze zonden, en in ons verderf. Beginnend met de eerste lezing uit Genesis, focuste Franciscus op de verleiding van Adam en Eva, en vervolgens besprak hij de bekoringen van Jezus in de woestijn. De duivel verschijnt in de vorm van een slang: hij is “aantrekkelijk” en met zijn geslepenheid probeert hij te “bedriegen”. Hierin is hij een specialist, hij is “de vader van de leugen”, “een leugenaar”. De…

Pastoor in Ninove geeft toestemming om kerk te ontheiligen
Werkgroep Vox Populi / 7 februari 2017

[In het volgende artikel, meldt Het Laatste Nieuws dat er een feest heeft plaatsgevonden in een kerk in Ninove. Er staat duidelijk in het artikel dat de pastoor hier toestemming voor heeft gegeven.] In de Sint-Theresiakerk, bekend als ‘de nieuwe kerk’, vond er voor het eerst een afterwork party plaats. De vereniging Tatkraft kreeg de primeur om het allereerste feestje te geven in de kerk. De Sint-Theresiakerk wordt binnenkort onttrokken aan de eredienst. Er vinden nog maar weinig katholieke diensten plaats. Het gebouw zal een herbestemming krijgen, waardoor er ruimte komt voor andere activiteiten. Daarom hadden de jongeren van Tatkraft aan pastoor Alexander Vandaele gevraagd of ze het evenement mochten organiseren in de kerk.  De afterwork party is al een voorproefje van wat er in de kerk zou kunnen plaatsvinden. Het is de stad Ninove die zal beslissen over wat er in de toekomst zal kunnen gebeuren. De organisatoren van Tatkraft waren tevreden over hun evenement, waarop zo’n 600 mensen aanwezig waren. “Het evenement was vooraf al uitverkocht. We kregen reacties van mensen die zeiden dat ze hier normaal voor een begrafenis of huwelijk komen, maar nu om te feesten. Iedereen amuseerde zich te pletter.” (CVHN) [Zoals de pastoor zou…

Nieuwe onthullingen met betrekking tot het ‘nieuw’ Onze Vader
Werkgroep Vox Populi / 6 februari 2017

De redactie van de katholieke website ‘Restkerk’ had een gesprek met Magda De Ley, de vrouw die op haar eentje een petitie opstartte tegen het ‘nieuw’ Onze Vader. Zij had afgelopen week in verband met dat ‘nieuw’ Onze Vader een ontmoeting met Mgr. Herman Cosijns, de Secretaris-Generaal van de Belgische Bisschoppenconferentie. Zij kwam enkele nieuwe feiten te weten, die tot op heden niet geweten waren. Voor het bezoek had Magda De Ley één en ander voorbereid: ze had een documentatiemap gemaakt, één voor Mgr. Cosijns en één voor haar. Daarbij zat o.a. het Onze Vader in het Latijn en de handtekeningen van de petitie, die ze tot nu toe heeft kunnen verzamelen. Ze deed heel haar uitleg en vertelde dat “wij het oud Onze Vader blijven bidden, omdat wij niet inzien waarom het moest veranderd worden.” Daarop reageerde Cosijns dat het vooral een vraag van Nederland geweest is, waarbij hij wat doelde op Mgr. Liesen. De Ley zei dat ze ook van andere mensen vernam dat het inderdaad vooral Mgr. Liesen is die de invoering van het ‘nieuw’ Onze Vader heeft gepusht. Verrassend was dat mgr. Cosijns liet verstaan dat hij er ook niet zo gelukkig mee was, en dat…