Orthodoxe Kerk dringt aan tot totaalverbod op abortus in Rusland
Werkgroep Stop Abortus / 23 mei 2017

Een vertegenwoordiger van de Russisch-Orthodoxe Kerk heeft leden van de parlementaire ‘Commissie voor de Bescherming van Christelijke Waarden’ aangespoord om een totaalverbod op abortus op te leggen. Archimandrite Theothilactes heeft de eerste sessie van de commissie bijgewoond in het onlangs verkozen ‘Staats Duma’ en zei dat bepaalde Russische wetten dringend verandering nodig hebben, volgens de nieuwssite RBC. “Abortus moet worden gelijkgesteld aan moord. Aan dit wetsvoorstel moet aandacht worden besteed en uiteindelijk moet het worden goedgekeurd,” citeerde RBC hem. De geestelijke zei ook dat de Russische wet die ouders verbiedt geweld tegen hun kinderen te gebruiken, in strijd is met de Heilige Schrift. “We mogen geen verbod op traditionele opvoeding in een christelijke familie toestaan, in pogingen om kinderen gelijk te maken aan ouders. Wij moeten wijzigingen aanbrengen in deze wet,” zei hij volgens de RBC. De parlementaire ‘Werkgroep voor de Bescherming van Christelijke Waarden’ verenigt 46 parlementsleden uit verschillende parlementaire fracties. Haar hoofddoel is de huidige Russische wetten te beoordelen in het kader van Christelijke waarden en om nieuwe wetvoorstellen te initiëren die dit doel dienen. Commissieleden maken ook deel uit van een project gericht op het beschermen van christenen in het buitenland, met name Syrië en de zelfverklaarde…

Abortus: de realiteit (video)
Werkgroep Stop Abortus / 18 mei 2017

In oktober 2014 maakte ik een vrij grafische video over abortus en zette die op Youtube en op Vimeo. Die op Youtube werd redelijk snel geblokkeerd en verwijderd wegens “klachten” van verschillende kijkers. Op Vimeo staat hij nog altijd en toen ik vandaag nog eens een kijkje nam bleek hij intussen ruim 117.000 keer bekeken te zijn. Enkele maanden geleden was dat nog maar 28.000. Vandaar dat ik hem nog eens in de kijker wil zetten. Voor veel mensen was het een eye-opener en ik kreeg al vraag vanuit pro-life kringen uit Nederland om mijn video te mogen gebruiken. Achtergrondmuziek komt van de film “The Passion of the Christ”. Opgelet: grafische en schokkende beelden; niet voor gevoelige en jonge kijkers!   Update 22/05: we zitten al aan 124.000 weergaven voor de video. Dat zijn er ruim 1700 per dag!

Amerikaanse staat Oklahoma verklaart dat abortus moord is
Werkgroep Stop Abortus / 15 mei 2017

Het Huis van Vertegenwoordigers van Oklahoma heeft deze week een resolutie aangenomen waarin wordt verklaard dat abortus moord is en ertegen moet opgetreden worden door de staatsleiders. In de resolutie dragen de wetsgevers elke openbare ambtenaar in Oklahoma op “om hun gezag uit te oefenen om de moord op ongeboren kinderen door abortus te stoppen.” Zij richten zich ook tot de rechters van Oklahoma om niet tussenbeide te komen in beslissingen om ongeboren kinderen te beschermen. Resolutie 1004 van het huis werd geïntroduceerd door de Republikeinse volksvertegenwoordiger Chuck Strohm, R-Jenks. Het heeft ​​niet het gewicht van een wet, maar wordt beschouwd als een verklaring van officieel beleid. De resolutie probeert ambtenaren ertoe te zetten het ongeboren leven te beschermen. Met ambtenaren bedoelen ze “sheriffs, districtbestuurders, rechters, de (staats-)procureur-generaal en de gouverneur.” In zijn preliminaire ‘Whereas’-sectie grondt de resolutie haar autoriteit in het feit dat “Elk menselijk leven beschermd wordt door Gods wet en door de hoogste wetten van het land.” De wetgevers verwijzen naar de Onafhankelijkheidsverklaring, die bevestigt dat “alle mensen zijn gecreëerd in het beeld van God, en dus door hun Schepper gemaakt worden met het onvervreemdbare recht op het leven.” In de resolutie wordt ook de Amerikaanse grondwet…

Pro-life-onderzoeker moet voor de rechtbank verschijnen wegens onthulling van Planned Parenthood’s dode-baby-handel
Werkgroep Stop Abortus / 30 maart 2017

De staat van California heeft de pro-life-onderzoekers David Daleiden en Sandra Merrit van het ‘Center for Medical Progress’ (CMP) dinsdag van 15 criminele feiten beschuldigd. CMP’s undercover video’s tonen hoe de stafleden van Planned Parenthood aan het pingelen zijn over de prijzen van geaborteerde babylichaamsdelen. Dit spoorde een onderzoek aan van het Amerikaanse Congres in deze zaak, samen met de oproep om het abortusbedrijf droog te leggen van haar stroom federaal overheidsgeld. De pro-life-onderzoeker David Daleiden is niet ingeschuchterd door de beschuldigingen aan zijn adres: “Die bogus beschuldigingen van Planned Parrenthood’s politieke maatjes zijn fake nieuws,” “Ze hebben geprobeerd dezelfde heimelijke verstandhouding te creëren met corrupte ambtenaren in Houston Texas. Zowel de beschuldigingen, als de officier van justitie (District Attorney) werden echter op straat gezet.” “Het grote publiek weet dat de echte criminelen Planned Parenthood en hun handelspartners zijn zoals StemExpress en DV Biologics, die op dit moment worden vervolgd in Orange County, waar ze baby lichaamsdelen geoogst en verkocht hebben met winstbejag, dit in directe overtreding van de staatswet en federale wet. Ik zie ernaar uit om de hele wereld eens te laten zien wat er allemaal op de nog niet vrijgegeven video-tapes van Planned Parenthood’s criminele baby lichaamsdelen-imperium staat.”…

Belgische bisschoppen scheuren zich (opnieuw) af van Roomse kerkleer: “Abortus is geen moord…”
Werkgroep Stop Abortus / 28 maart 2017

Na de invoering van het “nieuw” Onze Vader, dat de Catechismus van de Katholieke Kerk lijnrecht tegenspreekt, meldt de Franstalige krant ‘Le Soir’ dat de Belgische bisschoppen – bij monde van hun officiële woordvoerder – nu ook één van de fundamenteelste principes van de Katholieke moraalleer verwerpen. Abortus “moord” noemen, is “karikaturaal”, zo luidt het. Wat lijkt op een semantische discussie, is in feite het propageren van een levensgevaarlijk (letterlijk) moreel relativisme. Op maandag 27 maart 2017 lazen we in Le Soir (pagina 7) het volgende: De evenwichtsoefenaar van de kerk Tommy Scholtès (SJ n.v.d.r.), woordvoerder van de bisschoppenconferentie, wil heel genuanceerd zijn. Aan de ene kant, veroordeelt hij de woorden van professor Mercier: “De woorden van Stéphane Mercier lijken mij karikaturaal. Het woord “moord” is te sterk: het drukt geweld uit, een daad gepleegd in volle bewustzijn, met een intentie, en het houdt geen rekening met de situatie van mensen, die zich vaak in de grootste nood bevinden.” “Dergelijke formuleringen helpen de Kerk niet bepaald, in het bijzonder in het kader van de oproep voor het leven, gelanceerd door de Paus.” Want aan de andere kant, blijft het respect voor het leven uiteraard centraal in de leer. “Maar de Paus…

Ophef over “abortus is moord”-artikel op universiteit UCL
Werkgroep Stop Abortus / 25 maart 2017

In de media en academische wereld is ophef ontstaan nadat een universitair docent in een cursus een document verspreidde waarin hij betoogt dat abortus moord is. Stéphane Mercier, docent aan de Université Catholique de Louvain (UCL), deed dit in het kader van een cursus filosofie voor toekomstige ingenieurs. De ongeveer honderd studenten kregen een document van vijftien pagina’s onder ogen getiteld De filosofie voor het Leven – Tegen een zogenaamd recht om abortus te kiezen. ‘Moord op een onschuldig persoon’ Daarin stelt Mercier onder meer: “De waarheid is dat abortus de moord op een onschuldig persoon is. En het is zelfs een bijzonder abjecte moord, omdat de onschuldige in kwestie weerloos is.” Ook schrijft hij dat abortus net als verkrachting een intrinsiek kwaad is, iets dat altijd onaanvaardbaar is, ongeacht de omstandigheden. “Als abortus een moord is, is het dan niet nog erger dan verkrachting? Verkrachting is immoreel en gelukkig is het ook illegaal.” Het zou dan, stelt hij, voor de hand liggen ook abortus strafbaar te stellen. Merciers artikel werd naar buiten gebracht door Synergie Wallonie, een stichting die zich volgens haar website inzet voor “de gelijkheid tussen vrouwen en mannen”. ‘In tegenspraak met waarden universiteit’ De UCL laat in een…

Het hellend vlak van abortus: de visie van een toonaangevend lid van de ethische commissie van de Britse Artsenunie
Werkgroep Stop Abortus / 20 maart 2017

Vrouwen zouden hun baby’s moeten kunnen aborteren enkel omdat ze een “verkeerd” geslacht hebben, zei een toonaangevende ethica van de Britse Artsenunie. Professor Wendy Savage, lid van de ethische commissie van de British Medical Association (BMA), heeft gezegd dat vrouwen een abortus zouden moeten kunnen hebben in elk stadium van hun zwangerschap voor welke reden dan ook, zelfs wanneer het kind zou kunnen overleven buiten de baarmoeder. Ze zei ook dat abortuspillen online verkrijgbaar zouden moeten zijn zonder de noodzaak om een arts of verpleegkundige te zien. Er is een groeiende bezorgdheid geweest in Groot-Brittannië dat een toenemend aantal vrouwen abortus zouden willen enkel en alleen omdat ze geen meisjes willen, waardoor sommige ziekenhuizen besloten hebben te weigeren om de ouders het geslacht van hun baby’s te vertellen. Maar Professor Savage zei aan de Mail on Sunday: “vanwege dit soort angst vertellen ze op sommige plaatsen de vrouw niet wat het geslacht van de foetus is, wat schandalig is. Het is haar lichaam en haar foetus, dus ze zou die informatie moeten hebben… Als een vrouw geen foetus van een bepaald geslacht wil hebben, dan zal haar dwingen [om door te gaan met de zwangerschap] niet goed zijn voor het uiteindelijke…

Tot eerherstel voor de misdaad van abortus!
Werkgroep Stop Abortus / 15 maart 2017

Beste Kruisvaarders, “Neem hun, heer, neem hun en eet hun op, zodat gij sterk zijt tegen onze vijanden!” Zo bidden de afgodspriesters van de rijke zeevaarderstad Carthago (= Tunis, in Noord-Afrika) in het jaar 241 voor Christus. Net hebben de Carthagers de Eerste Punische Oorlog verloren van de Romeinen. Nu worden de muren van Carthago aangevallen door hun buitenlandse huursoldaten, die kwaad zijn, omdat ze hun loon niet betaald hebben gekregen. Binnen de stad scharen zich de vooraanstaanden en verderop het volk rond de trappen van de “tofét” of  “bamot”, een offerhoogte.   Daarop staat het reusachtige koperen beeld van hun afgod (eigenlijk: duivel!) Ba’al Ham’on, soms ook “Moloch” genoemd. Door offers aan deze demon smeken de Carthagers zijn bescherming af, zoals ze hem ook offers brengen voor een rijke oogst en rijkdom uit de handel. Het afgodsbeeld heeft twee naar voren gestrekte handen en armen, die naar de buikkant afhellen in een gloeiende oven! Binnenin het beeld brandt vuur, zodat het hele beeld wit gloeit van de hitte, en door de walm (=rook) nog maar vaag zichtbaar is. Nu bestijgen de afgodspriesters de trappen naar het Ba’albeeld, met de offergaven. De offergaven die Ba’al vreet zijn … kleine kindertjes! De…

Schokkend: Feministen in Argentinië voeren toneeltje op met de ‘Maagd Maria’ die een abortus ondergaat
Werkgroep Stop Abortus / 14 maart 2017

Feministen met roze bivakmutsen deden alsof ze een abortus uitvoerden bij een vrouw die gekleed was als de Maagd Maria, vlak buiten een kathedraal in noord-Argentinië, als onderdeel van de protesten op Internationale Vrouwendag afgelopen week. Een foto van het protest toont wat op bloed en lichaamsdelen lijkt, gutst van tussen de benen van de ‘Maagd Maria’, uitgevoerd door roze-gemaskerde feministen. De vrouw gekleed als de Maagd Maria houdt een vuist in de lucht. Ze lacht en heeft een rozenkrans rond haar nek.  De foto van de ‘uitvoerende kunst’ circuleerde op sociale media. Clarin en een Spaanse tegenhanger van EWTN berichtten dat Aartsbisschop Afredo Zecca van Tucuman het heeft veroordeeld. De activistengroep Pan y Rosas schreef een lange Facebookpost waarbij ze de vrouwen verdedigden die de fake abortus in scène zetten. Socorro Rosa Tucuman prees de afbeelding op Facebook, en zei dat de vrouw gekleed als de Maagd Maria “patriarchaat” en “gedwongen heteroseksualiteit” aborteerde. “Deze groteske en blasfemische daad vertegenwoordigt wat iedere abortus eigenlijk is, en diegenen die erdoor geschokt zijn, zouden even geschokt moeten zijn bij elke abortus die gebeurt”, zo zei Vader Frank Pavone, Nationaal Directeur van Priests for Life, aan LifeSiteNews. “Zoals de H. Paus Johannes Paulus…

De Russisch-Orthodoxe Kerk is een voedingsbodem voor een machtige anti-abortus-beweging
Werkgroep Stop Abortus / 7 maart 2017

MOSKOU (AFP) – Toen Anna Kuzeva zwanger werd van haar tweede kind, was ze doodsbang. Zonder huis, geld of familie in Moskou, zag ze geen enkele manier om de baby te houden. Dus plande ze een abortus. Maar toen ontmoette ze een activiste uit een Orthodoxe NGO, die haar in het centrum van Moskou in een opvanghuis voor aanstaande moeders onderdak verschafte, en zo veranderden haar gedachten. Zittend in haar kleine, gezellige kamer, wiegt de 33-jaar-oude Kuzeva haar baby zoontje Ilya, terwijl de vier-jarige Antonina speelt met haar pop. “We nemen jou op, maar je zult de abortus niet plegen,” zo herinnert Kuzeva wat men haar vertelde. Het opvanghuis voor moeders neemt 10 vrouwen en hun kinderen op per jaar en opende in 2012. Het was de directrice, Maria Studenikina, die Kuzeya overtuigde om geen abortus te plegen. “De Orthodoxe Kerk en het publiek maken zich vandaag grote zorgen over abortus,” zegt Studenikina. Over heel Rusland groeit de pro-life-beweging – die nationalistische en Orthodoxe waarden aanhangt – in invloed en de pro-life-beweging wordt omarmd door zowel religieuze groeperingen en overheidsinstellingen. “De veiligheid van onze staat hangt af van wat soort bevolking we hebben,” vertelde Studenikina AFP, gezeten onder een icoon…