Recensie: “Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin”

Recensie:  Johan Bonny, Roger Burggraeve & Ilse Van Halst. 2016. “Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin”. Lannoo, Tielt Inleiding Naar aanleiding van de dubbelsynode over het huwelijk en het gezin, die in 2014 en 2015 te Rome plaatsgreep, schreef paus Franciscus in de postsynodale exhortatie Amoris Laetitia (‘De vreugde […]

Ingezonden open brief aan CD&V

Vandaag bereikte ons deze brief, die gericht werd aan de CD&V omwille van haar deelname aan de gaypride. Hoewel de brief niet van eigen makelij is, willen we u de inhoud zeker niet onthouden. De auteur is, net zoals vele katholieken, verontwaardigd dat “de partij van God”, zoals ze vroeger wel eens werd genoemd, blijkbaar […]

Open brief aan de Nederlandse en Belgische bisschoppen aangaande de ‘nieuwe’ tekst van het Onzevader

Bisschoppenconferentie van Nederland Secretariaat Bisschoppenconferentie Postbus 13049 3507 LA Utrecht Nederland   Secretariaat Bisschoppenconferentie NL: secrBK@rkk.nl Bisschoppenconferentie van België Secretariaat van de Bisschoppenconferentie Guimardstraat 1 1040 Brussel België  Secretariaat Bisschoppenconferentie B: ce.belgica@catho.kerknet.be   Brussel, 3 mei 2016 Betreft: De nieuwe versie van het ‘Onze Vader’ Aan de Leden van de Bisschoppenconferenties van Nederland en België, […]

Openstellen van het priesterambt; ongerustheid bij de leken.

Er heerst algemene onvrede over de uitspraken van Mgr. Van Looy betreffende het openstellen van het priesterambt voor vrouwen. Zo ook bij Anthony Ruijtenbeek, die een open brief richtte aan de Bisschop. Wij publiceren hem hier integraal: Open brief mgr. van Looy maandag 23 mei 2016 Monseigneur, Om maar met de deur in huis te […]

Priesterambt en celibaat in Kerk & Leven

Vandaag 18 mei 2016 verscheen in het weekblad Kerk & Leven een artikel “Priesterambt” van Luc Vanmaercke. Hierin ijvert hij voor een afschaffing van het celibaat en voor het openstellen van het priesterambt voor vrouwen. Wij lazen met het emmertje naast de zetel het artikel voor u, zodat u zichzelf zulke misselijkmakendheid kan besparen. De […]