Het ‘nieuw’ Onze Vader: de massale verwarring is er al

beproeving01

In de editie van Kerk & Leven van 2 november 2016 verscheen een artikeltje ‘Onze Vader, breng ons niet in beproeving’, met daaronder de vraag: ‘Had dit vers uit het Onze Vader niet anders vertaald moeten worden, want beproeft God ons eigenlijk wel?’

Deze vraag werd kennelijk gesteld door een aantal lezers van Kerk & Leven. Men schuift naar voor dat het Griekse woord ‘peirasmos’ in de brief van Jakobus in de Nieuwe Bijbelvertaling zowel door ‘beproeving’ als ‘verleiding’ wordt vertaald. De verleidingen komen niet van God, maar van de mens, zo zegt men. Jakobus schrijft dan wel positief over de beproeving. Vervolgens stelt de schrijver van het artikel zich de vraag indien ‘verleiding’ nooit van God komt, en ‘beproeving’ gunstig is, waarom we de Vader dan moeten vragen ons er niet mee te confronteren. Lees verder overHet ‘nieuw’ Onze Vader: de massale verwarring is er al

Recensie: “Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin”

Recensie:  Johan Bonny, Roger Burggraeve & Ilse Van Halst. 2016. “Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin”. Lannoo, Tielt Inleiding Naar aanleiding van de dubbelsynode over het huwelijk en het gezin, die in 2014 en 2015 te Rome plaatsgreep, schreef paus Franciscus in de postsynodale exhortatie Amoris Laetitia (‘De vreugde […]

Ingezonden open brief aan CD&V

Vandaag bereikte ons deze brief, die gericht werd aan de CD&V omwille van haar deelname aan de gaypride. Hoewel de brief niet van eigen makelij is, willen we u de inhoud zeker niet onthouden. De auteur is, net zoals vele katholieken, verontwaardigd dat “de partij van God”, zoals ze vroeger wel eens werd genoemd, blijkbaar […]

Open brief aan de Nederlandse en Belgische bisschoppen aangaande de ‘nieuwe’ tekst van het Onzevader

Bisschoppenconferentie van Nederland Secretariaat Bisschoppenconferentie Postbus 13049 3507 LA Utrecht Nederland   Secretariaat Bisschoppenconferentie NL: secrBK@rkk.nl Bisschoppenconferentie van België Secretariaat van de Bisschoppenconferentie Guimardstraat 1 1040 Brussel België  Secretariaat Bisschoppenconferentie B: ce.belgica@catho.kerknet.be   Brussel, 3 mei 2016 Betreft: De nieuwe versie van het ‘Onze Vader’ Aan de Leden van de Bisschoppenconferenties van Nederland en België, […]

Openstellen van het priesterambt; ongerustheid bij de leken.

Er heerst algemene onvrede over de uitspraken van Mgr. Van Looy betreffende het openstellen van het priesterambt voor vrouwen. Zo ook bij Anthony Ruijtenbeek, die een open brief richtte aan de Bisschop. Wij publiceren hem hier integraal: Open brief mgr. van Looy maandag 23 mei 2016 Monseigneur, Om maar met de deur in huis te […]

Priesterambt en celibaat in Kerk & Leven

Vandaag 18 mei 2016 verscheen in het weekblad Kerk & Leven een artikel “Priesterambt” van Luc Vanmaercke. Hierin ijvert hij voor een afschaffing van het celibaat en voor het openstellen van het priesterambt voor vrouwen. Wij lazen met het emmertje naast de zetel het artikel voor u, zodat u zichzelf zulke misselijkmakendheid kan besparen. De […]