Breukmis in Veurne
Werkgroep Vox Populi / 4 september 2017

Veurne, een mooie stad vol geschiedenis, in de Westhoek. Een stad vol religie en mystiek, met zijn bekende Boeteprocessie. De straten ademen het “Rijke Roomse Leven” uit en wij raden dan ook iedereen aan hier enkele uren te vertoeven. Veurne is altijd een Katholieke stad geweest , alles getuigt ervan, kerken, kapellen, beelden… zelfs de hoffelijkheid van zijn bewoners is waarschijnlijk een restgetuigenis van de Katholieke omgangsvormen die het dagelijks leven doorkneedden. Vermits ik het voorrecht geniet sinds enkele maanden in de Westhoek te wonen en op zoek ben naar een H.Mis die naam waardig, schuimen mijn echtgenote en ikzelf de streek af om een liturgische viering te vinden, die nog Katholiek te noemen is. Zo kunnen wij al de Sint-Godelieve-abdij te Gistel aanbevelen, waar de liturgische muzikale omlijsting weliswaar niet in ieders smaak zal vallen, maar waar toch echt geloof te vinden is; er is ook de maandelijkse tridentijnse H.Mis in de H.Bloedkapel te Brugge en wat verder , in Frankrijk, niet ver van St. Omer is er de abdij van Wisques, een vestiging van de beroemde abdij van Fontgombault. Een unieke liturgische belevenis! Na een bezoek aan de prachtige Sint Walburgakerk te Veurne, een indrukwekkende gotische kerk waarvan…

Heiligschennende “kunsttentoonstelling” in de kerk van Lissewege
Werkgroep Vox Populi / 30 augustus 2017

De kerk van O.L.V-Bezoeking van Lissewege was ooit een stopplaats voor bedevaarders onderweg naar Compostela, én tevens een bedevaartsoord met een miraculeus Mariabeeld. Daar is niet veel meer van te merken. De kerk is nu jaarlijks mede het toneel van een kunsttentoonstelling die in heel Lissewege plaatsvindt: Beeldenroute. Ook dit jaar. Er worden dan profane beelden in de kerk gezet, waarbij dan veel volk in de kerk naar de beelden komt kijken. Blijkbaar niemand die zich eraan stoort. Enkele indrukken (opgelet: niet voor de gevoelige lezer): Het is duidelijk dat de organisatoren en de kunstenaars wilden choqueren. De “tentoonstelling” loopt nog tot 24 september. We contacteerden de pastoor en uit zijn reactie blijkt dat hij er niet bepaald tegen is, maar dat hij het wel “begrijpelijk” vindt dat mensen geschokt kunnen zijn. Litanie der eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament: ‘Litanie der eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament’, genomen uit “Onderwysinge ende gebeden Voor de Gedurige Aanbiddinge van het Alderheyligste Sacrament des Autaers” (1766). De litanie werd uit het oud-Nederlands bijgewerkt. Heer, heb medelijden met ons. Gezalfde Zaligmaker, heb medelijden met ons. Jezus Christus, aanhoor ons. Jezus Christus, verhoor ons. God, Hemelse Vader, ontferm U over ons. God, Zoon, Verlosser van de…

Open brief aan Koning Filip: Een ware Katholieke monarch hoeft niet politiek correct te zijn…
Werkgroep Vox Populi / 28 juli 2017

Open brief aan Zijne Majesteit, Koning Filip van België Sire, Een week geleden vierde ons land zijn nationale feestdag. Tijd om eens naar Brussel te trekken en te genieten van het daar georganiseerde volksfeest, compleet met militair defilé en animatie. Ik heb gehoord, dat u na het defilé met hare majesteit de koningin naar Tomorrowland vertrokken bent. Dus neem ik aan dat u niet hebt kunnen meegenieten van de activiteiten in het Warandepark of het Poelaertplein waar burgers op een ludieke en vaak sportieve wijze konden kennismaken met het werk van politie, brandweer en defensie. Naar jaarlijkse gewoonte hield u wel uw redevoering, ongetwijfeld zorgvuldig nagelezen door de regering en Premier Michel. Want u bent waarschijnlijk de enige Belg zonder recht op vrije meningsuiting. In deze democratische staat, bent u namelijk geen privé-persoon, maar een instelling onder toezicht van het federaal parlement. Als kroonprins, toen u nog in de schaduw leefde van uw vader Albert II, en u zich waarschijnlijk afvroeg wanneer uw “missie” nu eens eindelijk van start zou gaan, probeerde u af en toe wel eens een glimp van uw persoonlijkheid te laten zien. Dit werd u echter niet in dank afgenomen door de Vlaamse media, die geen…

Petitie tegen nieuwe “uitgebluste, botte en onbeleefde” pastoor van Galmaarden
Werkgroep Vox Populi / 5 juli 2017

Het rommelt binnen de geloofsgemeenschap van Galmaarden en omstreken. Het vertrek van de geliefde pastoor Andy Penne is nog lang niet verteerd, en nu blijkt er grote onvrede te zijn met diens vervanger Kris Meskens. “Hij haspelt de Mis af, en is bot en onbeleefd”, foetert Wim Van der Maelen, die het Bisdom met een online petitie vraagt om de pastoor een andere taak te geven. Teken deze petitie op laatdepastoorvertrekken.petitie.be! [Een anonieme maar betrouwbare bron (uit één van de parochies genoemd in de petitie), meldt ons dat het aartsbisdom aan pastoor Kris Meskens in de afgelopen tijd wel al nieuwe benoemingen aangeboden had, maar daarop repliceert Meskens naar verluidt dat hij niet weg wil en anders zal uittreden. Het is dus heel duidelijk wat de parochianen in de petitie bedoelen met “uitgeblust zijn”. Er zijn al talloze gelovigen uit de parochies die het aartsbisdom aanschreven over deze scheve situatie, maar telkens is een droge standaardbrief “de l’eau bénite de la cour” het antwoord, zonder valabele respons, laat staan maatregelen.  “Een boer heeft als taak zijn land op te ploegen, zo dient ook een aartsbisdom leiding te nemen en in te grijpen als dat nodig is”, zo vertelt ons een boze parochiaan, die…

Pastorale brief van de Belgische bisschoppen over Amoris Laetitia gaat in tegen de traditie van de Kerk
Werkgroep Vox Populi / 29 mei 2017

De Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia heeft al voor grote verwarring binnen de Kerk gezorgd. Volgens sommigen geeft het document impliciet de toestemming tot het uitreiken van de Communie aan hertrouwde gescheidenen – een praktijk die tegen de kerkelijke traditie in zou gaan. De Bisschoppen van België hebben zich achter deze interpretatie geschaard met een pastorale brief. Een merkwaardig aspect aan deze brief, is dat het goede argumenten tegen het uitreiken van de Communie aan hertrouwde gescheidenen geeft, dat het dan geen echt antwoord geeft op deze argumenten, maar dat het vervolgens als het ware volledig los daarvan pastorale argumenten geeft en een beetje uit de lucht besluit dat er geval per geval geoordeeld moet worden. De doctrinaire argumenten worden gewoon genegeerd; het objectieve wordt genegeerd voor puur subjectivisme. Laat ons de brief nader bekijken. Het stuk over de hertrouwde gescheidenen begint onder de titel ‘omgaan met de gebrokenheid’ (p. 9). Na een situatieschets, begint de brief met de woorden van de H. Apostel Paulus die zeer duidelijk wijzen op het gevaar van een onwaardige Communie: “Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de kelk des Heren drinkt, bezondigt zich aan het Lichaam en Bloed des Heren. Laat dus…

De mysterieuze ‘stille kracht’ van de Belgische bisschoppen
Werkgroep Vox Populi / 28 mei 2017

Op maandag, 22 mei 2017 publiceerden de Belgische bisschoppen – bijna geruisloos – een verklaring inzake euthanasie en psychisch lijden. Want, al geruime tijd houdt het maatschappelijke debat rond euthanasie bij niet-terminale patiënten met psychiatrische aandoening de bisschoppen, naar eigen zeggen, bezig. Recent kwam er een visietekst van de Broeders van Liefde in België met de daarbij horende voor- en tegenreacties. De bisschoppen bevestigen nu hun “grote waardering voor de deskundigheid en de zorgvuldigheid waarmee zoveel mensen zich inzetten voor patiënten met een ernstige en langdurige psychiatrische aandoening”. Zij beseffen hoe moeilijk en delicaat de begeleiding kan zijn van mensen in zo een schrijnende situatie. Toch willen zij als bisschoppen herhalen wat zij reeds vroeger over euthanasie hebben verklaard: “We kunnen evenmin akkoord gaan met de mogelijkheid om die toe te passen bij niet-terminale patiënten met een psychiatrische aandoening.” Betekent dit, dat de Belgische bisschoppen zich wél akkoord verklaren met de mogelijkheid om euthanasie toe te passen bij terminale patiënten met een psychiatrische aandoening? De geruisloze stilte, de zweem van onduidelijkheid, de waas van confusie, de sluier van neveligheid, de mist van vaagheid en de smog van schimmigheid die over de verklaring van de Belgische bisschoppen – inzake euthanasie en…

“Eerste communie” met ‘Rent-a-Priest’ in Lebbeke ging niet door
Werkgroep Vox Populi / 26 mei 2017

In de gemeente Lebbeke waren ouders niet tevreden met de manier waarop de pastoor de Eerste Communie organiseerde. Uit onvrede besloten de ouders de handen in elkaar te slaan en zelfs een communieviering te organiseren. Ze huurden iemand in van ‘Rent-a-Priest’ en huurden een parochiezaal waar de zogezegde “viering” kon doorgaan.  Correctie 29/05: De viering met iemand van Rent-A-Priest ging niet door omdat de plaatselijke pastoor zich er tegen verzette. De school heeft ca 50 kinderen in het eerste leerjaar, maar de pastoor laat maximaal 20 à 25 kinderen per Communieviering toe, tot ergernis van de ouders, die het belangrijker vinden dat ‘iedereen samen’ in die viering kan aanwezig zijn. Het argument was dat “het een hechte groep is”. De school heeft ca 50 kinderen in het eerste leerjaar, dus zouden er 2 vieringen zijn. Dus besloten de ouders dan maar zelf een “communieviering” in elkaar te boksen. Ze huurden iemand in van ‘Rent-a-Priest’ en huurden de parochiezaal. De pastoor Leenknecht liet niet toe dat de ouders met iemand van Rent-A-Priest zelf de Communie zouden organiseren in de parochiezaal, waardoor hij het huurcontract verbrak zodat de ouders op zoek moesten naar een nieuwe locatie. Uiteindelijk vonden ze een parochiezaal van…

De progressieve Kerk: met uitsterven bedreigd? We vertellen u waarom.
Werkgroep Vox Populi / 26 mei 2017

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie loopt er in onze Kerk een meedogenloze en vaak bittere strijd tussen zogenaamde “progressieve” en “conservatieve” clerici en gelovigen. Deze rivaliteit is al enkele decennia bezig en de polarisering binnen de Kerk lijkt vrijwel onoplosbaar, vaak door de zeer verschillende wereldbeelden van zowel het conservatieve, als het progressieve kamp. Twee contrasterende wereldbeelden “Conservatieve” Christenen geloven dat hun religie geopenbaard werd door God in de persoon van zijn Zoon Jezus Christus, zoals opgetekend in het Evangelie. Traditie, liturgie en overlevering zijn belangrijk voor hen. Zij geloven ook sterk in de bovennatuurlijke invloed van God op de wereld, alsook de autoriteit van het Kerkelijk instituut. Het geloof van “progressieve” of “modernistische” christenen is veel minder gestructureerd.  Voor hen is Christus in het beste geval een Goddelijk geïnspireerde leraar. De Bijbel is voor hen het onvolmaakte product van feilbare menselijke auteurs, vaak onder invloed van heidense ideeën. De Kerk, ten slotte, is voor hen een organisatie van spiritueel ingestelde mensen, die een betere wereld, met meer vrede en gerechtigheid, willen promoten. De vraag is welk van de twee kampen de tand des tijds zal overleven. Hier zijn 10 redenen waarom het progressieve kamp het mogelijk niet zal halen:…

Premier Charles Michel promoot de syncretistische ‘Belgische’ staatsreligie
Werkgroep Vox Populi / 21 mei 2017

De Belgische Ministerraad keurde vorige week – op voorstel van Premier Michel en Minister Geens – een protocolakkoord goed om de ‘dialoog’ te stimuleren tussen de overheid, de representatieve organen van de erkende erediensten en de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties. Op de eerste ontmoeting woensdag laatstleden ondertekenden alle betrokkenen een verklaring over de noodzaak van een permanente dialoog om samen te bouwen aan een maatschappij die de duurzaamheid van onze fundamentele waarden verzekert. Op 20 april vorig jaar schaarde de federale regering zich reeds achter een gemeenschappelijke verklaring met de erkende erediensten en de vrijzinnigen waarin de samenwerking tot dialoog en overleg werd vastgelegd. Hierbij wordt – naar eigen zeggen van premier Michel – de onafhankelijkheid van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen benadrukt en strijdt men samen tegen elke vorm van geweld. De Minister van Justitie werd door de Ministerraad gevraagd om een permanent overlegorgaan tussen de burgerlijke overheden, de representatieve organen van de erkende erediensten en de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties op te richten en een voorstel hiertoe voor te leggen aan de ministerraad. In overleg met het kabinet van de premier werd daartoe een protocolakkoord uitgewerkt. Twee keer per jaar zullen de verschillende vertegenwoordigers rond de tafel…

Pastoor Cor Mennen: “Het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft.”
Werkgroep Vox Populi / 19 mei 2017

Kardinaal Eijk heeft in een interview gepleit voor een encycliek of een ander kerkelijk document over de genderproblematiek. De kardinaal heeft inderdaad gelijk dat het de hoogste tijd is dat de Kerk haar morele gewicht in de waagschaal van de wereld legt om een stevig tegenwicht te bieden tegen de duivelse genderideologie die heel de menselijke waardigheid en ieder moreel fundament in de schepping ondergraaft. Dat hij daarvoor een beroep doet op de huidige paus lijkt mij echter een daad van vermetel vertrouwen. Nog sterker: het lijkt me voor het gezag van de katholieke moraal beter als paus Franciscus er niet over schrijft. De raadgevers en “deskundigen” waarmee hij zich omringt, lijken mij niet de mensen die de traditionele katholieke moraal duidelijk en helder voor het voetlicht kunnen en willen brengen. Ik denk dat we meer onze hoop moeten stellen op moedige bisschoppen – en als het kan kardinalen – die deskundig en zonder menselijk opzicht de waarheid verkondigen. Kardinaal Eijk is zelf een deskundige op het gebied van de katholieke moraal. Ik zou hem willen oproepen een leesbaar en duidelijk stuk te schrijven (een aartsbisschoppelijke encycliek) over de katholieke moraal waarin alle actuele thema’s aan de orde komen, zodat…