Europa bestuurd door kinderloze leiders

Met de overwinning van Macron wordt Europa vrijwel helemaal door kinderloze leiders bestuurd. Merkel, Macron, May en Rutte hebben allemaal geen kinderen. Wat voor implicaties heeft dit? Uit gegevens van het Netherlands Kinship Panel Study blijkt: Mensen zonder kinderen zijn individualistischer. Ze zijn meer carrièregericht, hebben zwakkere familiebanden en maken zich voornamelijk over hun eigen […]

Zien we wel “ogen hebbend” (Marcus, 18,8)? De VS, EU, Frankrijk: de maskers vallen af.

Wordt er op Katholiekforum.net te veel over politiek geschreven? Ik vind van niet, de huidige politieke gebeurtenissen zijn erg ingrijpend. We hebben ogen maar “zien we wel”? Zoals Dries Goethals over de Franse verkiezingen schreef, beleven we een niets ontziende strijd tussen “globalisten” en “nationalisten” of beter gezegd “soevereinisten” http://www.katholiekforum.net/2017/04/24/franse-verkiezingen-zijn-nu-definitief-een-tweestrijd-tussen-globalistische-cultuur-marxisten-en-patriottische-nationalisten/. Dat is de strijd van onze tijd… Pater Maes waarschuwt daarbij in […]

Nieuwe studie toont schadelijkheid aan van anticonceptiva

Uit een nieuwe studie blijkt dat vrouwen die orale anticonceptiva nemen het risico lopen op een vermindering van de gezondheid en van het welbevinden. Zweedse onderzoekers hebben ontdekt dat stemming, zelfbeheersing en energieniveau allemaal beïnvloed worden door anticonceptiva. De vrouwen die de geboortecontrolepillen voor de studie hebben genomen zeiden dat hun levenskwaliteit “significant lager” was […]

Transgender-kinderen zijn mogelijk autistisch en hoeven dan geen geslachtsverandering, volgens Canadees psycholoog

Kinderen, die als transgender gediagnosticeerd worden, krijgen vaak in hun jeugd al puberteitsremmers en hormonen, om zich voor te bereiden op een uiteindelijke geslachtsoperatie. Voor vele transgenders en hun families lijkt dit de enige oplossing om hun lijdensweg te beëindigen. Toch zijn er wetenschappers, die twijfels hebben bij deze hormonale en operatieve aanpak.  Volgens Dr Kenneth Zucker, […]

Meer en meer kinderen in het bijzonder onderwijs

Geachte gelovigen,

Zoals u allen weet, leven wij in roerige tijden. Op vele vlakken vinden diepgaande veranderingen plaats. Niet alleen op het religieuze vlak dat wij vrij goed kennen, maar ook op medisch gebied, waar we de gevaren niet altijd onderkennen. Voor de meesten onder ons is het niet direct zichtbaar dat er jaarlijks steeds meer kinderen terecht komen in het bijzonder onderwijs en in inrichtingen voor gehandicapten.

Reeds in 2012 vermeldde het tijdschrift ‘Klasse voor ouders’:

“In Vlaanderen is het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs op twintig jaar tijd met 50% gestegen tot meer dan 50.000. Dat is 4,5% van de totale schoolbevolking.”[1]

Zowel in het buitengewoon basisonderwijs als in het buitengewoon secundair onderwijs vindt die stijging plaats:

“Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs stijgt jaar na jaar. Zo is het leerlingenaantal in het buitengewoon basisonderwijs op 20 jaar gestegen van circa 20.000 naar meer dan 30.000 en het aantal leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs van zo’n 14.000 naar meer dan 20.000.”[2]

Deze trend is in heel de geïndustrialiseerde wereld waar te nemen. Zo vermeldt het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek dat het aantal leerlingen in speciale scholen aanhoudend groeit. Er zijn vooral meer leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen:

“De groei bij het voortgezet onderwijs op speciale scholen is voor het grootste deel toe te schrijven aan de toename van het aantal leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen. Het aantal zogenoemde cluster 4-leerlingen verdubbelde bijna van ruim 10 duizend in 2003/’04 naar ruim 19 duizend in 2010/’11.”[3]

Over de oorzaak van die stijging, meer bepaald van autisme, tast men nog altijd in het duister. Meer en meer artsen en onderzoekers komen echter tot de bevinding dat een verbeterde diagnose niet volstaat om de recente toename van autisme te verklaren. Een combinatie van milieufactoren zou de oorzaak kunnen zijn en toenemend wijst men met de vinger naar bepaalde inhoudsstoffen in vaccins. Dit zijn aluminium, kwik en de virale stammen van het mazelen-bof-rubella vaccin. Lees zeker het artikel op het Katholiek Forum hierover.

Hierover kunt u meer te weten komen tijdens de lezing van Dr. Kris Gaublomme, aanstaande zondag 30 april om 12u in de Hemelstraat 23 te Antwerpen.

Via Facebook kunt u ook vrienden uitnodigen voor dit evenement.

Dr. Kris Gaublomme (°1953) studeerde af als geneesheer aan de KUL in 1980. Hij is werkzaam als huisarts. Sinds hij eind de tachtiger jaren pijnlijk geconfronteerd werd met het fenomeen ‘vaccinatieschade’ liet het thema hem niet meer los. Hij publiceerde en gaf talloze voordrachten zowel in binnen- als buitenland over de risico’s en nevenwerkingen van vaccinatie. De vzw Preventie Vaccinatieschade werd opgericht, het tijdschrift ’t Prikje, waarvan hij redacteur is, bestaat al ruim 25 jaar. Tevens is hij voorzitter van het European Forum for Vaccine Vigilance.

U krijgt de gelegenheid om al u vragen tijdens de lezing te stellen. Ik hoop alvast u aanstaande zondag te mogen begroeten.

Namens de Werkgroep Gezin & Onderwijs van het Katholiek Forum,

Albrecht Yorck

www.katholiekforum.net

www.facebook.com/Katholiekforum.net

P.S.: Gratis koffie en versnapering ter plekke voorzien.

Lees verder overMeer en meer kinderen in het bijzonder onderwijs

Een Goede Week voor Donald Trump? Armageddon aan de horizon?

Voor Christus is de Goede Week in Zijn leven beslissend geweest. Voor Trump is de afgelopen week ook cruciaal geweest. De toestand in het Witte Huis is “genormaliseerd” zoals havik en neoconservatief McCain zegt. Overlopen we even de chronologie. Zero Hedge van 13 april geeft vijf beloftes van de verkiezingscampagne die Trump in vierentwintig uur […]

Populisten: onberekenbaar? Trump, Modi…

Toen ik het ochtendnieuws hoorde op 9 november was ik enigszins gerustgesteld. Niet omdat Trump gewonnen had maar omdat Clinton NIET gewonnen had. Clinton had duidelijk gemaakt dat er een no-flyzone in Syrië zou komen. Dat zou volgens vele waarnemers tot oorlog met Rusland leiden. Trump was voor toenadering, concentreren op IS en Syriërs verder […]