Eerste “transgender pop” zal deze zomer verschijnen
Werkgroep Volksverlichting / 27 februari 2017

[In Amerika zal er een pop ontworpen worden naar het beeld van Jazz Jennings, een bekende transgender, die zich ontzettend hard inzet voor de verspreiding van de genderideologie. Volgens deze ideologie hebben de geslachten ‘man’ en ‘vrouw’ geen basis in de werkelijkheid, maar zijn ze slechts “sociale” constructen en staat het iemand dus vrij om zijn eigen “geslacht” te “kiezen”: man, vrouw, een absurde soort van combinatie of nog iets anders, wat dat dan ook moge zijn. De biologische realiteit is hieraan ondergeschikt en moet desnoods aangepast worden aan het “geslacht” dat de mens denkt dat hij heeft. Om het onderscheid te maken tussen het biologische “geslacht” en het geslacht dat iemand zogezegd werkelijk heeft, gebaseerd op zijn eigen “keuze”, gebruikt men voor het laatste het woord ‘gender’. Een uitgebreide beschrijving van deze ideologie vindt men in het boek ‘Kuby, G.,Die globale sexuelle Revolution‘. Deze ideologie wordt opgedrongen aan onze jeugd via verscheidene initiatieven. Een nieuw initiatief is deze pop. Ze ziet eruit als een normale pop, maar zal dus worden gebruikt voor propaganda, namelijk om duidelijk te maken dat transgenders die van man zogezegd naar “vrouw” zijn veranderd gewoon ‘vrouwen’ zijn zoals alle vrouwen. Met dergelijke schijnbaar onschuldige zaken…

Het Katholiek onderwijs: een hefboom om moslimkinderen te islamiseren?
Werkgroep Volksverlichting / 28 augustus 2016

Terecht hebben de voorstellen van de”baas” van het katholiek onderwijs,Lieven Boeve, uitgebracht onder de weldenkende benaming”dialoogschool” vele negatieve reacties uitgelokt.Priester Edouard-Marie Gallez heeft er op de site EEChO een interessante commentaar aan gewijd. In de dialoogschool  zouden de moslimkinderen die er les volgen moslimonderricht krijgen van moslimleraars.Voor het ogenblik is er slechts sprake van zaterdagvoormiddag,buiten de schooluren.Dit betekent duidelijk dat aan elk perspectief op een christelijk getuigenis vaarwel wordt gezegd,tenminste toch dat is wat leeft in de geesten van de verantwoordelijken van het katholiek onderwijs… Niets belet dat in een volgende fase de lessen islam gewoon binnen de schooluren gegeven worden,zoals dat het geval is in het gemeenschapsonderwijs.En in een volgende fase zullen zij in een pakket “pluralistische vorming” gegoten worden ,zoals dat nu al in Engeland het geval is.Zo’n vorming neemt gewoon het islamitisch verhaal over zijn eigen ontstaansgeschiedenis over,zonder enige kritieke commentaar,uit angst voor reacties van de leerlingen,waarvan sommige “geradicaliseerd”  zijn ,zoals men zegt…De schoolboeken doen daaraan trouwens aardig mee,door een vervalst idealistisch  beeld van de islam te brengen, juist zoals het islamitisch discours het wil. Ouders hebben het recht hun kinderen volgens hun eigen overtuiging op te voeden.Moet daarom echter een zich als katholiek beschouwende instelling bijdragen…

Mars voor Katholiek onderwijs:leken uiten hun bezorgdheid

De Mars voor Katholiek onderwijs van vorige zaterdag heeft tenminste dit aangetoond:  mondige leken van verschillende strekkingen in de Katholieke Kerk  zijn in staat zich te verenigen om aan degenen die de macht over dat onderwijs hebben in Vlaanderen duidelijk te maken dat zij met hun”dialoogschool” de verkeerde weg opgaan. De opkomst,met een honderdtal deelnemers,was eerder aan de magere kant ,maar het enthousiasme en de strijdvaardigheid was groot.Jong en oud verzamelden zich rond het podium en er waren zelfs deelnemers speciaal uit Parijs gekomen. De boodschap is duidelijk :Katholiek onderwijs moet de katholieke godsdienst en waarden centraal stellen in haar onderwijs.Er is plaats voor iedereen in onze scholen,maar er is geen plaats voor mini-moskeetjes ,die op termijn de identiteit van de katholieke school volledig kunnen ondermijnen. Verschillende sprekers hebben ,elk op hun manier  die boodschap gebracht,elk met hun eigen accenten. De voorzitter van Pro Familia,Dries Goethals,riep iedereen op om zelfbewust op te komen voor de identiteit van het Vlaamse katholiek .Het zijn niet enkele wereldvreemde ideologen,die beslissen hoe onze kinderen worden opgevoed,neen de leek eist nu inspraak! Agnes Jonckheere van De Vlaamse Christen Democraten legde het accent op de morele invulling van de leerstof in het onderwijs. Een afgevaardigdeonderwijs van…

Oproep tot deelname aan de Mars voor Katholiek onderwijs

Wij roepen alle leden en sympathisanten van het Rooms Katholiek lekenforum op om deel te nemen aan de mars voor Katholiek onderwijs. Op zaterdag 25 juni om 14 uur vertrekt vanuit de Frere-Orbansquare, naast de Guimardstraat, te Brussel een mars voor Katholiek onderwijs, georganiseerd door Pro Familia. Wij hebben als Lekenforum geen band met de Pro Familia beweging en zijn er zeker geen onderdeel van. Sommige van onze leden zijn er wel lid van, wat hun volste recht is. Als zelfstandige organisatie, die alle aspecten van het rooms-katholieke geloof wil verdedigen, ook het onderwijs, roepen wij iedereen op om deel te nemen aan deze mars. Vele andere verenigingen en organisaties, die opkomen voor de verdediging van het katholiek onderwijs, zullen dit ook doen. Wij moeten zo talrijk mogelijk zijn, om aan de koepel van het Katholiek onderwijs te tonen dat katholieke ouders zich geen dictaten meer laten opleggen, zoals dat in een vorige eeuw maar al te vaak gebeurd is. Katholieken zijn mondige burgers, met wiens stem rekening moet worden gehouden! Het katholiek onderwijs moet jongeren niet alleen een kwalitatief hoogstaande vorming bieden, het moet hen ook in contact brengen met alle aspecten van de christelijke leer, zodat ook al…

Katholieke dialoogschool of dictatuur van het theologisch relativisme?

De topman van het Vlaams katholiek onderwijs, Lieven Boeve, smeet een knuppel in zijn eigen hoenderhok, met zijn voorstel voor meer moslimleerkrachten in zijn onderwijsnet, een verbod op het hoofddoekenverbod en zelfs voor gebedsplaatsen ten dienste van moslims. Al vlug werden onze media overspoeld met reacties, pro en contra. Sommigen spraken zelfs van een nieuwe schoolstrijd, maar een die ditmaal niet woedt tussen het katholiek onderwijs en een vrijzinnige regering, maar die grotendeels binnen het katholiek onderwijs zelf wordt gestreden. We moeten toegeven dat we daar helemaal niet rouwig om zijn. Het is o.i. meer dan hoge tijd dat dit debat eindelijk met open vizier en ten gronde wordt gevoerd. Van primordiaal belang is dat hierbij in de eerste plaats rekening wordt gehouden met de mening van de voornaamste betrokkenen. Dat zijn hoegenaamd niet de onderwijsverstrekkers, maar wel de ouders en hun schoolgaande kinderen. Het gaat immers in de eerste plaats over HUN grondrechten en belangen en niet over beleidsvoorkeuren, of als “onafwendbaar” voorgestelde toekomstperspectieven. Ook de verworven rechten en de opgeschroefde beroepseer van godsdienstleerkrachten, het oordeel en de orakels van onderwijsspecialisten of verantwoordelijken van hetgeen zich tegen beter weten in “katholiek” onderwijs blijft noemen, moeten hiervoor wijken. De argumentatie…