Racisme en anti-Semitisme in de 21ste eeuw: meer dan ooit een bekoring…

In onze multiculturele maatschappij is het racisme meer dan ooit een uitdaging geworden. Terroristische aanslagen, maar ook een opstapeling van kleinere, naamloze incidenten en onenigheden hebben de spanningen tussen de gemeenschappen aanzienlijk vergroot. Ook de meningen over hoe men moet omgaan met de “andere” geraken steeds verder gepolariseerd. Terwijl één groep, waaronder veel Katholieke gelovigen, […]

Johan Braeckman van de UGENT: “De Evolutietheorie slaat nergens op”

In een bedenkelijk ‘sociaal experiment’, dat vorige maand aan de Universiteit Gent op de eigen studenten werd uitgevoerd, werden studenten door hun professoren met provocerende uitspraken bestookt. Verschillende professoren deden tijdens hun lessen – opzettelijk – twijfelachtige, provocerende, of zelfs totaal verkeerde uitspraken. Het doel was het kritisch denken van de studenten uit te dagen. […]

Professor John Lennox | God DOES exist

John C. Lennox (7 november 1943) is een Brits wiskundige, professor aan de Universiteit van Oxford. Lennox is een autoriteit op het gebied van de relatie tussen geloof en wetenschap. Hij ziet geen conflict tussen moderne wetenschap en de Bijbel. Als christen en wetenschapper gaat hij regelmatig in debat met bekende atheïsten zoals Richard Dawkins, […]

Evolutietheorie zou wiskundig onmogelijk zijn. Klopt dat?

  De bovenstaande stelling en vraag stamt van Dominique Adriaens van de Vakgroep Biologie van de Universiteit Gent. Hij schreef er op de website ‘evolutietheorie.be’ een kort stukje over, dat een verbazingwekkend inzicht geeft in de gedachtegang van de gemiddelde evolutiebioloog. Het zal u natuurlijk niet verbazen, dat Adriaens het niet eens is met de […]

Wetenschappelijke reactie op onze post ‘Evolutie in de klas’:

Gisteren ontvingen we een interessante reactie van een bioloog naar aanleiding van onze post  ‘Evolutie in de klas‘: “Uw punt is in zekere zin niet echt een punt in de wetenschappelijke wereld. Daar bestudeert men evolutie vooral op zichzelf (wat u micro-evolutie noemt).” De kwestie ‘micro-evolutie’ was eigenlijk geen reactie op een punt van mij, […]

‘Evolutie in de klas’, de ‘filmpjes van de juf’ en ‘methodische indoctrinatie’

Op de website ‘Evolutietheorie.be’ van de Universiteit Gent vonden we enkele dagen geleden een artikeltje van Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan diezelfde Universiteit Gent. Braeckman nam enkele jaren geleden blijkbaar deel aan een studienamiddag over ‘evolutie en religie’ in één of ander Gents atheneum. Braeckman steekt in zijn artikeltje meteen van wal met de volgende […]

Het project ‘Naar een beter begrip van de Evolutietheorie in Vlaanderen’ van de Universiteit Gent toonde aan dat de Darwinisten ten einde raad zijn

Op de website  ‘Naar een beter begrip van de Evolutietheorie in Vlaanderen’ claimen de projectleden, dat de Evolutietheorie één van de krachtigste theorieën in de wetenschap is. Volgens hen verklaart de Evolutietheorie onder meer “de ontwikkeling en de samenhang van het leven, het ontstaan van soorten en adaptaties, de verspreiding van de soorten en de […]

Zijn Geloof en wetenschap compatibel?

Sommigen beweren, dat er geen werkelijk conflict bestaat tussen Geloof en wetenschap. Anderen bestrijden deze visie en stellen, dat er voortdurend conflicten zijn tussen de ontdekkingen van wetenschappers en de Heilige Schrift. Het klopt inderdaad, dat wat de Heilige Schrift zegt, ogenschijnlijk niet altijd strookt met de (voorlopige) resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Hoe dan ook […]

Eindtijd (4): Jeruzalem en de occulte wereldpolitiek

– Dies Irae in een middeleeuws handschrift Het occulte is het verborgene. “Quidquid latet, apparebit“, zingt het Dies Irae over de eindtijd(en). “Wat verborgen is, zal aan het licht komen“. Dat geldt ook voor het occulte in de wereldpolitiek, het sinistere en ronduit satanische.  Maar willen we wel zien? Iets kan verborgen zijn in een […]