‘Mars’ of ‘Venus’? Of hoe het feminisme de liefde doodt

Mars was bij de oude Romeinen de god van de strijd en de oorlog die in het Romeinse Rijk trouwens ook de meest vereerde god was, waarschijnlijk omdat zijn zonen – Romulus en Remus – gezien werden als de stichters van Rome. Venus was de Romeinse godin van de liefde en de beschermster van tuinen en wijngaarden. Mannelijkheid wordt dus primair geassocieerd met strijd en oorlog en bij uitbreiding met de verdediging van de woonst en het scheppen van een veilige thuis. Vrouwelijkheid wordt primair gedefinieerd door de liefde; liefde voor de kinderen en liefde voor haar man. De liefde van de vrouw wordt uitgedrukt in vertrouwen in haar man. Binnen het natuurlijke huwelijk tussen man en vrouw wordt de macht van de vrouw dus uitgedrukt in liefde voor haar man, want door de man lief te hebben, vergroot zij ook haar macht en middelen om de kinderen een goede opvoeding te kunnen geven. Dit vergt vertrouwen van de vrouw in haar man, zodanig dat de vrouw zich ten volle kan wijden aan de zorg voor haar kinderen, terwijl de macht van de man de veilige thuis in stand houdt. De vrouw vertrouwt voor haar veiligheid en die van haar…

Wetenschap is ook ‘maar een mening’

Op maandag, 17 juli 2017 was de Vlaamse professor Karen Maex, rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, te gast in het radioprogramma ‘De ochtend’ op Radio 1 (VRT). Naast enige beschouwingen aangaande de (slechte) kwaliteit van het Engels in het universitair onderwijs in Nederland en Vlaanderen, brak zij ook een lans voor de stelling, dat “wetenschap niet ‘zomaar een mening’ is”. Dat “wetenschap niet ‘zomaar een mening’ is”, is een debat dat momenteel heel erg leeft in Nederland. “Het is gevaarlijk wetenschap te wantrouwen”, schreven José van Dijck en Wim Saarloos, respectievelijk president en vice-president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, op 2 januari 2017 in een opiniestuk in NRC Handelsblad. Beiden maakten zich toen grote zorgen omwille van het feit, dat in het jaar 2016 een aantal ‘machthebbers met sterke meningen’ op het wereldtoneel waren verschenen, die volgens van Dijck en Saarloos, “lak hebben aan feiten”. Vervolgens namen van Dijck en Saarloos Donald Trump en Geert Wilders op de korrel en besloten, dat steeds meer mensen slechts het eigen gelijk accepteren als bewijs voor feitelijkheid. Ondanks het feit, dat van Dijck en Saarloos grote nadruk leggen op de feiten, gaan ze in hun artikel al snel uit…

De mythe van pedofiele priesters

Naarmate er meer schandalen over pedofiele priesters in Europa boven water komen, moeten we ons schamen voor de misdadigers en degenen die hen de hand boven het hoofd houden en de slachtoffers onderdrukken. De schuldigen moeten vervolgd worden, van het ambt verwijderd en overhandigd aan de burgerlijke autoriteiten waar zij voor hun misdrijven veroordeeld worden. Systemen om misbruik te voorkomen moeten ingesteld en rigoureus onderhouden worden en de slachtoffers moeten rechtvaardig worden gecompenseerd voor hun lijden. Echter, professor aan de ‘Pennsylvania State University’, Philip Jenkins (die geen Katholiek is) heeft het meest objectieve boek over dit onderwerp geschreven en hij vat zijn argumenten in dit uitstekende artikel samen. In het licht van zijn werk moeten we enkele fundamentele feiten en principes onthouden: Het priesterlijke celibaat is niet het probleem – de kans dat getrouwde mannen kinderen misbruiken is groter dan bij ongehuwde. Het meeste kindermisbruik vindt plaats binnen de thuis van het kind. Alle religieuze groepen hebben pedofilieschandalen en de Katholieken (nochtans de grootste religieuze groep) staan statistisch gezien onderaan de lijst. Kindermisbruik woekert op alle terreinen van de samenleving: scholen, jeugdorganisaties, sportclubs, enz. Statistisch gezien, van alle beroepen, zijn Christelijke geestelijken het minst waarschijnlijk om kinderen te misbruiken. Artsen,…

Kiezen voor het huwelijk: omdat niet alle “samenlevingsvormen” gelijk zijn….

De liefde van Jezus voor zijn Kerk, wordt in het Nieuwe Testament vaak vergeleken met de liefde van een Bruidegom voor zijn Bruid.  Er is dan ook geen groter bewijs van liefde dan het huwelijk, dat door de Katholieke Kerk als een sacrament wordt beschouwd. In the jaren ’60 en ’70 van vorige eeuw, besloten de babyboomers  echter niet alleen te besparen op kappers en hygiëne, maar ook het instituut van het huwelijk als achterhaald opzij te schuiven. In de plaats kwam de vrije liefde, maar deze “vrijheid” veranderde al gauw in vanzelfsprekendheid en verplichting. Mensen met traditionele waarden werden weggelachen als “abnormaal” en “verkrampt”.  Men moest en zou het eigen plezier en “geluk” vinden, ook als dit ten koste was van het geluk van anderen, inclusief de eigen (ex-)partner en kinderen.  Ongehuwd samenwonen en voorhuwelijkse seks nu ook algemeen aanvaard door Katholieke structuren Enkele decennia na de seksuele revolutie van de jaren ’60 zijn de “vrije” liefde en ongehuwd samenwonen zo “normaal” geworden, dat de Kerk in Vlaanderen er bij huwelijkskandidaten vaak van uitgaat, dat ze al geruime tijd samenwonen. Ook het Katholiek onderwijs heeft het schijnbaar opgegeven om de traditionele Christelijke moraal te promoten. Seksuele voorlichting wordt er…

De perceptie van de werkelijkheid in Europa is dusdanig verstoord, dat men nu zijn eigen ondergang omarmt

Liberalisme, darwinisme, materialisme, globalisme, feminisme, abortus, echtscheiding, hedonisme, seksuele ontaarding, gender – de afschaffing van de geslachten, de vernietiging van het gezin, euthanasie, islamisering en de liquidatie van het Christendom tout court, zijn de nieuwe Westerse ‘normen en waarden’. Maar, mensen die gehersenspoeld zijn, in casu de Europeanen, begrijpen niet, dat in de nieuwe ‘normen en waarden’ die ze toch zo graag omarmen, hun eigen destructie is voorgeprogrammeerd. Pas wanneer ze zélf aan fysiek lijden onderworpen zullen worden, zullen zij het ‘licht’ zien, maar dan zal het waarschijnlijk te laat zijn. Reeds sinds vele jaren is het Westen blootgesteld aan ideologische subversie en psychologische oorlogsvoering. Het uiteindelijke doel is om de perceptie van de werkelijkheid van elke Europeaan in die mate te veranderen zodanig dat niemand nog in staat is om tot zinnige conclusies te komen die van belang zijn ter verdediging van zichzelf, hun gezinnen, hun gemeenschappen, hun land en hun eigen beschaving. Daartoe worden de Europeanen met een tsoenamie van informatie overspoeld, zodanig dat ze tussen de bomen door het bos niet meer kunnen zien. Het proces van hersenspoeling is een traag proces, dat heel langzaam verloopt en uit meerdere fasen bestaat, en dat vrijwel onomkeerbaar is. Volgens…

De Heilige Martelaren van Gorcum (9 juli): over heiligen en watergeuzen, waterstaatskerken, schuilkerken, schuurkerken, Leopoldskerken en recognitiegelden

Hoewel het waarschijnlijk niet in de bedoeling lag van Willem van Oranje om tot een regelrechte katholieken-vervolging over te gaan, schiep hij door het omarmen van de bloeddorstige watergeuzen daar wel zélf de gelegenheid toe. In de door de geuzen veroverde steden werd steeds hardhandig ‘afgerekend’ met de lokale, Katholieke geestelijkheid. Velen ondergingen martelingen en werden vermoord. De haatdragendheid en wreedheid van de geuzenleiders Willem Lumey (van Lummen) en Diederik Sonoy speelde hierin een grote rol. Tijdens de opstand tégen koning Filips II namen de geuzen op 26 juni 1572 eerder toevallig de stad Gorcum (Gorinchem in Zuid-Holland) in. Hoewel door de geuzen – die in alliantie met Willem van Oranje stonden – godsdienstvrijheid was toegezegd, werden zeventien priesters, zowel seculieren als regulieren, alsmede twee lekenbroeders uit Gorcum gevangengenomen en gefolterd. Op 9 juli 1572 werden zij bij Den Briel opgehangen in een turfschuur waarna hun lichamen werden verminkt. Een belangrijk deel van de relieken van deze martelaren bevindt zich thans in de Sint-Niklaaskerk aan de Boterstraat in Brussel. Hoewel iets later, de 17de eeuw, of de ‘Gouden Eeuw’ in Nederland, de geschiedenis zou ingegaan als een ‘tolerante’ tijd, was er van echte verdraagzaamheid van de kant van de calvinisten…

De Evolutietheorie: het typevoorbeeld van ‘kameleon-wetenschap’

Twee weken geleden werden we door ‘De Redactie’ weer eens bijgespijkerd aangaande de zogenaamde ‘evolutie van de mens’. Toen stond er de volgende titel te lezen: “Wij mensen zijn 100.000 jaar ouder dan gedacht, en leefden overal in Afrika.” Blijkbaar tonen “nieuwe vondsten in Marokko aan dat Homo sapiens, de ‘Moderne mens’, niet 200.000 jaar geleden op de aarde verscheen, maar minstens 300.000 jaar geleden. En dat hij niet enkel in een ‘Tuin van Eden’ in Ethiopië leefde, maar toen al verspreid was over het hele continent”. Marokko als ‘de bakermat van de mensheid’ lijkt echter zeer onwaarschijnlijk. Ook de gelijkschakeling Homo sapiens / ‘Moderne mens’ is zeer problematisch en wordt door vele wetenschappers niet aanvaard. Verder hebben mensen niet de gewoonte om te ‘verschijnen’. En als klap op de vuurpijl zou de ‘Tuin van Eden’ in Ethiopië gelegen hebben. Waarom worden in de vulgarisering van een schijnbaar ‘wetenschappelijke’ ontdekking, Bijbelse elementen geïntroduceerd? Op basis van Ezechiël 31:16 weten we, dat de Hof van Eden in een Syrisch-Libanees gebied zou gelegen moeten hebben. Want “de bomen van Eden” worden daar als “de mooiste van de Libanon” beschreven. De Libanon is een gebergte in het midden van Libanon en in het…

Waarom ik in dit tijdperk van secularisering toch kies voor het Christelijk geloof

In de commentaren van mijn vorige artikel over de “Nieuwe Atheïsten” werd me gevraagd, waarom ik had gekozen voor het Katholieke geloof. Inderdaad geen voor de hand liggende keuze in onze geseculariseerde Westerse maatschappij, waar het Christelijk geloof, en het Katholicisme in het bijzonder, wel vaker door de media belachelijk wordt gemaakt of tot een cliché herleid wordt.  Het Christelijk geloof is zeer rijk en complex. Daarom was het ook een moeilijke oefening om de allerbelangrijkste redenen voor mijn keuze samen te vatten. Hierbij toch een aantal punten, die hopelijk voldoende duidelijkheid zullen bieden: Reden 1: God als liefhebbende Vader Een belangrijke reden, waarom ik het Christelijk geloof zo aantrekkelijk vind, is dat onze God in al Zijn almacht, oneindigheid en tijdloosheid, toch dicht bij de mens wil zijn. Je zal weinig godsdiensten vinden met een Schepper die zich “Abba” (Aramees voor Papa) laat noemen. God is een liefhebbende Vader die zijn kinderen vrijlaat, maar zijn deur laat openstaan, zodat ze steeds kunnen terugkomen, ook wanneer ze zich verdwalen. God is de leidende hand die over de mensheid waakt;  in de palm van die hand zijn ook onze namen opgetekend. Inderdaad, voor Hem zijn we meer dan betekenisloze levensvormen in…

Moederdag: Het nieuwe slachtoffer van de politiek-correctie inquisitie

Eerst was er de Zwarte Pieten-discussie. Daarna sprak men van “Vrolijk Voorjaar” in plaats van “Vrolijk Pasen”. Daarna barstte de discussie los waarom we geen christelijke feestdag inruilen voor ramadan. Daarna moesten rond Kerst alle christelijke symbolen verwijderd worden op meerdere scholen? Daarna was Valentijnsdag “beledigend” voor moslims. En nu is Moederdag aan de beurt. Een Belgische school heeft drie dagen voor het weekend een e-mail gestuurd aan alle ouders dat er op school geen aandacht meer aan Moederdag wordt besteed. Uit respect voor andere culturen en de diversiteit binnen gezinnen worden er geen cadeautjes meer geknutseld. De directie van Singelijn, een basisschool in een Brusselse deelgemeente, stuurde ouders vlak voor dit weekend een e-mail waarin wordt verteld dat de kinderen geen cadeautjes voor Moederdag zullen maken dit jaar. De school schaft de traditionele Moederdag af: “Uit respect voor de grote variatie aan culturen en levensstijlen die op de school vertegenwoordigd zijn. Een diversiteit waar we uitermate trots op zijn.” Bron: Nationalisme en traditionalisme

“Gastvrijheid”: Gezinnen worden uit het huis gezet, daarna betrekken asielzoekers de woning

In 2015 zijn er in Nederland 5.550 huisuitzettingen geweest, waarvan 84,2 % als gevolg van huurachterstand. Mensen worden werkloos en duiken snel van de WW-uitkering in de bijstand. Dan is het de keuze tussen huur en zorg betalen of eten kopen voor het gezin. De deurwaarder komt onder begeleiding van de politie en zet het gezin, vaak met kinderen, met hun hele hebben en houwen op straat. De leeggekomen woningen kunnen dan worden gebruikt voor statushouders. Dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Het huisje wordt keurig ingericht, de gemeente betaalt de huur, zorg is gratis en ze krijgen een uitkering voor levensonderhoud. Wat een fijn en gastvrij land. A.J.P.M. Peijnenburg Bron: Gerard de Boer (Facebook) Gerard de Boer getuigt via Facebook: Deze ingezonden brief in De Telegraaf heb ik een jaar geleden op 10 mei 2016 gepost en het onderstaande gebeurt nog steeds! Zoals ook in onze gemeente het geval is geweest met een gezin met 2 kinderen waarvan de man werkloos was geworden. In hun huis wonen nu Somaliërs waarvan de man overigens ook werkloos is, maar dat wordt door de gemeente “opgevangen”. “Social engineering” om een autochtone (post-)christelijke bevolking te vervangen door een allochtone islamitische bevolking? Wil men zo…