Moederdag: Het nieuwe slachtoffer van de politiek-correctie inquisitie

Eerst was er de Zwarte Pieten-discussie. Daarna sprak men van “Vrolijk Voorjaar” in plaats van “Vrolijk Pasen”. Daarna barstte de discussie los waarom we geen christelijke feestdag inruilen voor ramadan. Daarna moesten rond Kerst alle christelijke symbolen verwijderd worden op meerdere scholen? Daarna was Valentijnsdag “beledigend” voor moslims. En nu is Moederdag aan de beurt. Een Belgische school heeft drie dagen voor het weekend een e-mail gestuurd aan alle ouders dat er op school geen aandacht meer aan Moederdag wordt besteed. Uit respect voor andere culturen en de diversiteit binnen gezinnen worden er geen cadeautjes meer geknutseld. De directie van Singelijn, een basisschool in een Brusselse deelgemeente, stuurde ouders vlak voor dit weekend een e-mail waarin wordt verteld dat de kinderen geen cadeautjes voor Moederdag zullen maken dit jaar. De school schaft de traditionele Moederdag af: “Uit respect voor de grote variatie aan culturen en levensstijlen die op de school vertegenwoordigd zijn. Een diversiteit waar we uitermate trots op zijn.” Bron: Nationalisme en traditionalisme

“Gastvrijheid”: Gezinnen worden uit het huis gezet, daarna betrekken asielzoekers de woning

In 2015 zijn er in Nederland 5.550 huisuitzettingen geweest, waarvan 84,2 % als gevolg van huurachterstand. Mensen worden werkloos en duiken snel van de WW-uitkering in de bijstand. Dan is het de keuze tussen huur en zorg betalen of eten kopen voor het gezin. De deurwaarder komt onder begeleiding van de politie en zet het gezin, vaak met kinderen, met hun hele hebben en houwen op straat. De leeggekomen woningen kunnen dan worden gebruikt voor statushouders. Dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Het huisje wordt keurig ingericht, de gemeente betaalt de huur, zorg is gratis en ze krijgen een uitkering voor levensonderhoud. Wat een fijn en gastvrij land. A.J.P.M. Peijnenburg Bron: Gerard de Boer (Facebook) Gerard de Boer getuigt via Facebook: Deze ingezonden brief in De Telegraaf heb ik een jaar geleden op 10 mei 2016 gepost en het onderstaande gebeurt nog steeds! Zoals ook in onze gemeente het geval is geweest met een gezin met 2 kinderen waarvan de man werkloos was geworden. In hun huis wonen nu Somaliërs waarvan de man overigens ook werkloos is, maar dat wordt door de gemeente “opgevangen”. “Social engineering” om een autochtone (post-)christelijke bevolking te vervangen door een allochtone islamitische bevolking? Wil men zo…

Europa bestuurd door kinderloze leiders

Met de overwinning van Macron wordt Europa vrijwel helemaal door kinderloze leiders bestuurd. Merkel, Macron, May en Rutte hebben allemaal geen kinderen. Wat voor implicaties heeft dit? Uit gegevens van het Netherlands Kinship Panel Study blijkt: Mensen zonder kinderen zijn individualistischer. Ze zijn meer carrièregericht, hebben zwakkere familiebanden en maken zich voornamelijk over hun eigen toekomst druk en veel minder over de toekomst van de maatschappij in haar geheel. Zo zijn zijn vaders meer betrokken bij familie dan kinderloze mannen. “Het hebben van kinderen wakkert bij mannen familiegevoelens aan. Kinderen verbinden je met je familie. Grootouders komen op bezoek voor de kleinkinderen en die zie je als vader dan ook vaker.” Bewust kinderloze vrouwen zijn succesvol, hebben een hoge opleiding en een groot sociaal netwerk, maar hun sociale contacten zijn vrijwel allemaal werkgerelateerd of oppervlakkig. “Kinderloze mannen zijn vaak laagopgeleid. Ze hebben evenveel contact met familieleden als kinderloze vrouwen, maar zijn veel minder geïnteresseerd in de samenleving. Ze doen minder vrijwilligerswerk en verdienen minder dan vaders. Waarom? Mannen met een hoge opleiding en een goeie baan worden eerder vader, want vrouwen zoeken partners die zekerheid bieden. Vaderschap motiveert mannen ook om een extra inspanning te leveren voor de toekomst van…

Mgr. Athanasius Schneider: “De pausen verkozen een schisma van een heel land, boven toegeven aan de echtscheiding van Hendrik VIII”

Mgr. Athanasius Schneider heeft in een Poolse krant een nieuw interview gegeven, waarin hij licht werpt op de actualiteit, de crisis in de Kerk en zijn eigen geloof. Hij begint uiteraard over de kwestie Amoris Laetitia. Hele tijd geleden had hij samen met twee andere bisschoppen uit Kazachstan een brief geschreven (Cf. BREAKING: Drie bisschoppen lanceren ‘geestelijke kruistocht’ en dringen bij de Paus aan om Communie voor overspeligen te verwerpen). Hij vertelt: “In deze omstandigheden is de enige niet-dispenseerbare daad van de paus het ondubbelzinnig bevestigen van de Goddelijke waarheid van de onverbreekbaarheid van het huwelijk, niet enkel betreffende de doctrine, maar ook betreffende de praktijk, zoals Jezus Christus deed en volgens Zijn voorbeeld, al Zijn Vicarissen op aarde, de Roomse Pausen. De centrale taak van een paus is precies dit: de gelovigen bevestigen in het geloof. Deze taak is niet optioneel, maar bevolen door Christus zelf (cf. Luc. 23,32)” De onverbreekbaarheid van het huwelijk Hij zegt dat de gelovigen niet onverschillig kunnen blijven wanneer belangrijke waarheden zoals de onverbreekbaarheid van het huwelijk, de universele geldigheid van de morele weet en bijzonder het 6de Gebod in vraag gesteld, verdoezeld en verdraaid worden door specifieke zogezegde pastorale richtlijnen. “Wanneer een vader…

Nieuwe studie toont schadelijkheid aan van anticonceptiva

Uit een nieuwe studie blijkt dat vrouwen die orale anticonceptiva nemen het risico lopen op een vermindering van de gezondheid en van het welbevinden. Zweedse onderzoekers hebben ontdekt dat stemming, zelfbeheersing en energieniveau allemaal beïnvloed worden door anticonceptiva. De vrouwen die de geboortecontrolepillen voor de studie hebben genomen zeiden dat hun levenskwaliteit “significant lager” was dan diegene die een placebo toegediend hadden gekregen. Ondanks het groot aantal vrouwen overal ter wereld dat de pil inneemt, zei een van de onderzoekers dat de effecten ervan op de gezondheid van vrouwen nog grotendeels onbekend zijn. “Ondanks het feit dat ongeveer 100 miljoen vrouwen over de hele wereld contraceptieve pillen gebruiken, weten we vandaag verrassend weinig over het effect van het pil op de gezondheid van vrouwen,” zegt dr. Angelica Linden Hirschberg, hoogleraar aan de afdeling vrouwen- en kindergeneeskunde aan het Karolinska Institut In Stockholm. “De wetenschappelijke kennis is zeer beperkt als het gaat over het effect van de anticonceptieve pil op de levenskwaliteit en op depressie, en er is een grote behoefte aan gerandomiseerde studies waar het wordt vergeleken met placebo’s,” zei ze. Het Karolinska Institut heeft de studie uitgevoerd in samenwerking met de Stockholm School of Economics. Het werd vorige week…

Transgender-kinderen zijn mogelijk autistisch en hoeven dan geen geslachtsverandering, volgens Canadees psycholoog
Werkgroep Volksverlichting / 28 april 2017

Kinderen, die als transgender gediagnosticeerd worden, krijgen vaak in hun jeugd al puberteitsremmers en hormonen, om zich voor te bereiden op een uiteindelijke geslachtsoperatie. Voor vele transgenders en hun families lijkt dit de enige oplossing om hun lijdensweg te beëindigen. Toch zijn er wetenschappers, die twijfels hebben bij deze hormonale en operatieve aanpak.  Volgens Dr Kenneth Zucker, een Canadese psycholoog, zouden heel wat transgender-kinderen eigenlijk autistisch kunnen zijn en dus een onaangepaste behandeling krijgen. Transgender-vrouw uit haar spijt: “ik zal er voor altijd als een freak uitzien”. In Groot-Britannië, maar ook in ons land, krijgen kinderen met een transgender-diagnose vanaf de leeftijd van 10 al puberteitsremmers en aan de leeftijd van 16 jaar hormoontherapieën om vanaf 18 een geslachtsoperatie te kunnen ondergaan. Toch kan het uiteindelijke resultaat ontgoochelen. In het BBC programma “Transgender Kids: Who Knows Best?”, uitte een vrouw, geïndiceerd als ‘Lou’, haar bittere spijt over haar dubbele borstamputatie in het kader van een geslachtsoperatie aan de leeftijd van 20. “Het ergste moment was toen ik inzag dat ik er als meisje eigenlijk heel normaal uitzag, mooi en slank…Na mijn transitie zal ik er met mijn abnormaal vrouwelijk lichaam voor altijd als een freak uitzien”. Transgender-jongere heeft 7 keer grotere kans om…

Meer en meer kinderen in het bijzonder onderwijs
Werkgroep Volksverlichting / 26 april 2017

Geachte gelovigen, Zoals u allen weet, leven wij in roerige tijden. Op vele vlakken vinden diepgaande veranderingen plaats. Niet alleen op het religieuze vlak dat wij vrij goed kennen, maar ook op medisch gebied, waar we de gevaren niet altijd onderkennen. Voor de meesten onder ons is het niet direct zichtbaar dat er jaarlijks steeds meer kinderen terecht komen in het bijzonder onderwijs en in inrichtingen voor gehandicapten. Reeds in 2012 vermeldde het tijdschrift ‘Klasse voor ouders’: “In Vlaanderen is het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs op twintig jaar tijd met 50% gestegen tot meer dan 50.000. Dat is 4,5% van de totale schoolbevolking.”[1] Zowel in het buitengewoon basisonderwijs als in het buitengewoon secundair onderwijs vindt die stijging plaats: “Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs stijgt jaar na jaar. Zo is het leerlingenaantal in het buitengewoon basisonderwijs op 20 jaar gestegen van circa 20.000 naar meer dan 30.000 en het aantal leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs van zo’n 14.000 naar meer dan 20.000.”[2] Deze trend is in heel de geïndustrialiseerde wereld waar te nemen. Zo vermeldt het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek dat het aantal leerlingen in speciale scholen aanhoudend groeit. Er zijn vooral meer leerlingen…

Nieuwe blik op een onbekende kant van de porno-industrie
Werkgroep Volksverlichting / 10 april 2017

De porno-industrie is een wereld met vele geheimen en veel toevalligheden. Een van die toevalligheden, die weinig bekend is, is het onderwerp van een interessant artikel van Professor Nathan Abrams voor het tijdschrift Jewish Quarterly. Professor Abrams werkt aan de Bangor University en is coördinator van het British Jewish Contemporary Cultures Network. De meesten die werken in de porno-industrie – zowel auteurs als producenten – doen dit niet alleen voor het geld, maar zelfs meer nog omdat ze het zien als een vorm van persoonlijke en politieke bevrijding van de heersende standaarden. Luke Ford bijvoorbeeld, blogger en columnist over pornografie, heeft geschreven wat het voor hem betekent: “Porno is niets meer dan de rebellie tegen standaarden, tegen het gedisciplineerde leven van gehoorzaamheid aan de Torah.” Professor Abrams heeft in zijn artikel Triple-exthnics geschreven over de volgens hem “disproportioneel hoge rol” die seculiere joden gespeeld hebben en nog spelen in de Amerikaanse porno-industrie. Hij schrijft hierover: “Zoals hun tijdgenoten treden ze de porno-industrie niet binnen als vertegenwoordigers van hun religieuze groep. De meeste acteurs en producenten zijn cultureel joods, maar niet religieus. De meeste zijn volledig geseculariseerd, slechts in naam jood.” De rol van deze geseculariseerde joden is volgens professor Abrams…

Vaccinaties: waarom feiten belangrijk zijn

Vaccinaties zijn de laatste jaren een controversieel thema geworden. Van president Trump tot Robert de Niro en Jim Carrey, heel wat mensen, waaronder dus een aantal celebrities, hebben zich sceptisch uitgelaten over de veiligheid van vaccinaties. Meer en meer ouders over de hele wereld hebben grote twijfels over de veiligheid van vaccins, en over de integriteit van de gezondheidsinstellingen in hun land. Deze trend heeft sterke kritiek gekregen van de pro-vaccinatie lobby. Niet alleen ouders worden zenuwachtig als het over de veiligheid van vaccinaties gaat, ook dokters beginnen dit te doen. Wie nog niet bekend is met het thema begint best eerst met de documentaire ‘The Truth About Vaccines’ Zoals een recente studie van 2015 uit het vaktijdschrift EbioMedicine het zegt: “Over the past two decades several vaccine controversies have emerged in various countries, including France, inducing worries about severe adverse effects and eroding confidence in health authorities, experts, and science (Larson et al., 2011). These two dimensions are at the core of the vaccine hesitancy (VH) observed in the general population. VH is defined as delay in acceptance of vaccination, or refusal, or even acceptance with doubts about its safety and benefits, with all these behaviors and attitudes varying according to context, vaccine, and personal profile, despite the availability of vaccine services (Group, 2014,Larson et al., 2014, Dubé…

Ex-homo-pornoster Joseph Sciambra: “Die vlag is een leugen”

Een aantal jaar geleden gaf ex-homo-pornoster Joseph Sciambra uit San Francisco in een uur durende documentaire getuigenis over hoe hij in zijn jeugd in de pornowereld terechtkwam; hoe hij na de opname van zijn laatste hardcore pornofilm lichamelijk letterlijk kapot was tot op het punt dat hij stervende was en hoe Jezus hem uiteindelijk heeft gered. [noot van de auteur: opgelet, soms expliciet taalgebruik] Sciambra staat in de homowijk in San Francisco en vertelt: “Toen ik hier in 1988 voor het eerst kwam, was die vlag (de regenboogvlag) een symbool voor mij. Het was een geruststellend gevoel van aanvaard te zijn en wat ze dachten wat bemind zijn was. Maar nu zie ik die vlag en voor mij is het gewoon… in bloed gedrenkt, want al die mensen die ik kende, al die jonge gasten die hier kwamen, zijn allemaal dood… van AIDS, zelfmoord, overdosis drugs. Ze zijn dood. Die vlag… die vlag is een leugen! Hij begint zijn verhaal met te vertellen hoe hij als 8-jarige jongen een Playboy magazine ontdekte in de kleerkast van zijn broer. Iets duister en sinister en boosaardig kwam zijn leven binnen. Dat is hoe pornografie hem ‘vastgreep’ voor de eerste maal. Toen zijn…