Teilhard de Chardins werken over evolutie: veroordeeld door de Kerk

In het midden van de vierde eeuw, merkte de H. Jerome op dat de wereld “met een afgrijzen wakker werd en ontdekte dat ze Ariaans geworden was.” Het Arianisme verdeelde de Kerk en het Rijk van de vierde en de vijfde eeuw en daarna door de bewering dat Jezus Christus niet van dezelfde natuur (‘homoiousios’) […]

De valse christussen van onze tijd

Jezus waarschuwde ons voor valse christussen die zouden komen. Uit Matteüs 24,1-31: (4-5) Jezus antwoordde: ‘Past op dat ge u door niemand laat misleiden. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en velen zullen zij misleiden. (…) (23-27)  Wanneer dan iemand u zegt: Hier is de Christus of daar, […]

Bombardement op Mortsel, 5 april 1943

  Vandaag is het exact 75 jaar geleden dat Amerikaanse bommenwerpers de Duitse Erla-vliegtuigfabriek in Mortsel wilden vernietigen. Ze dropten maar liefst 600 zware bommen, maar de meeste bommen vielen niet op de fabriek maar elders. De balans: 936 doden, onder wie meer dan 250 kinderen. Het was het dodelijkste bombardement in de Lage Landen […]

Racisme en anti-Semitisme in de 21ste eeuw: meer dan ooit een bekoring…

In onze multiculturele maatschappij is het racisme meer dan ooit een uitdaging geworden. Terroristische aanslagen, maar ook een opstapeling van kleinere, naamloze incidenten en onenigheden hebben de spanningen tussen de gemeenschappen aanzienlijk vergroot. Ook de meningen over hoe men moet omgaan met de “andere” geraken steeds verder gepolariseerd. Terwijl één groep, waaronder veel Katholieke gelovigen, […]

Johan Braeckman van de UGENT: “De Evolutietheorie slaat nergens op”

In een bedenkelijk ‘sociaal experiment’, dat vorige maand aan de Universiteit Gent op de eigen studenten werd uitgevoerd, werden studenten door hun professoren met provocerende uitspraken bestookt. Verschillende professoren deden tijdens hun lessen – opzettelijk – twijfelachtige, provocerende, of zelfs totaal verkeerde uitspraken. Het doel was het kritisch denken van de studenten uit te dagen. […]

Professor John Lennox | God DOES exist

John C. Lennox (7 november 1943) is een Brits wiskundige, professor aan de Universiteit van Oxford. Lennox is een autoriteit op het gebied van de relatie tussen geloof en wetenschap. Hij ziet geen conflict tussen moderne wetenschap en de Bijbel. Als christen en wetenschapper gaat hij regelmatig in debat met bekende atheïsten zoals Richard Dawkins, […]

Evolutietheorie zou wiskundig onmogelijk zijn. Klopt dat?

  De bovenstaande stelling en vraag stamt van Dominique Adriaens van de Vakgroep Biologie van de Universiteit Gent. Hij schreef er op de website ‘evolutietheorie.be’ een kort stukje over, dat een verbazingwekkend inzicht geeft in de gedachtegang van de gemiddelde evolutiebioloog. Het zal u natuurlijk niet verbazen, dat Adriaens het niet eens is met de […]

Wetenschappelijke reactie op onze post ‘Evolutie in de klas’:

Gisteren ontvingen we een interessante reactie van een bioloog naar aanleiding van onze post  ‘Evolutie in de klas‘: “Uw punt is in zekere zin niet echt een punt in de wetenschappelijke wereld. Daar bestudeert men evolutie vooral op zichzelf (wat u micro-evolutie noemt).” De kwestie ‘micro-evolutie’ was eigenlijk geen reactie op een punt van mij, […]