Eerste “transgender pop” zal deze zomer verschijnen

[In Amerika zal er een pop ontworpen worden naar het beeld van Jazz Jennings, een bekende transgender, die zich ontzettend hard inzet voor de verspreiding van de genderideologie. Volgens deze ideologie hebben de geslachten ‘man’ en ‘vrouw’ geen basis in de werkelijkheid, maar zijn ze slechts “sociale” constructen en staat het iemand dus vrij om […]

Het Katholiek onderwijs: een hefboom om moslimkinderen te islamiseren?

Terecht hebben de voorstellen van de”baas” van het katholiek onderwijs,Lieven Boeve, uitgebracht onder de weldenkende benaming”dialoogschool” vele negatieve reacties uitgelokt.Priester Edouard-Marie Gallez heeft er op de site EEChO een interessante commentaar aan gewijd. In de dialoogschool  zouden de moslimkinderen die er les volgen moslimonderricht krijgen van moslimleraars.Voor het ogenblik is er slechts sprake van zaterdagvoormiddag,buiten […]

Mars voor Katholiek onderwijs:leken uiten hun bezorgdheid

De Mars voor Katholiek onderwijs van vorige zaterdag heeft tenminste dit aangetoond:  mondige leken van verschillende strekkingen in de Katholieke Kerk  zijn in staat zich te verenigen om aan degenen die de macht over dat onderwijs hebben in Vlaanderen duidelijk te maken dat zij met hun”dialoogschool” de verkeerde weg opgaan. De opkomst,met een honderdtal deelnemers,was […]

Oproep tot deelname aan de Mars voor Katholiek onderwijs

Wij roepen alle leden en sympathisanten van het Rooms Katholiek lekenforum op om deel te nemen aan de mars voor Katholiek onderwijs. Op zaterdag 25 juni om 14 uur vertrekt vanuit de Frere-Orbansquare, naast de Guimardstraat, te Brussel een mars voor Katholiek onderwijs, georganiseerd door Pro Familia. Wij hebben als Lekenforum geen band met de […]