Na fakenews nu ook nepduiding op de VRT: Ongelovigen Van Hecke en Boudry op Canvas in debat over godsdienst
Werkgroep Volksverlichting / 17 oktober 2017

“De Belgen hebben weinig vertrouwen in religie.” Althans zo beweert een enquête van het studiebureau ‘Ipsos’ dat het grotendeel van de Belgen overwegend negatief staat tegenover de invloed van religie op de samenleving. Volgens ‘Het Nieuwsblad’ vindt 68 procent van de ondervraagden dat godsdienst des duivels is. Het gemiddelde is 49 procent, geen enkel ­ander land is zo afkerig van religie. Een leuk detail in de foto waarmee ‘Het Nieuwsblad’ evenals ‘Het Belang van Limburg’ , ‘Gazet van Antwerpen‘ en nog vele andere gazetten dit nieuwsfeit kopten: We bemerken warempel “islamofobie” bij zoveel Vlaamse dagvodden om bij de titel “Godsdienst doet meer kwaad dan goed” een afbeelding van een islamitisch gebedssnoer te plaatsen. Natuurlijk kent ons hoogstaand Vlaams journaille allang niet meer het verschil tussen en tasbih en een paternoster… Toch moet het een grote shock geweest zijn voor Geert De Kerpel, wiens religie (Vrijzinnig Vlaamse kerk) werkelijk alle mogelijke toegevingen heeft gedaan aan de seculiere samenleving en de atheïstische staatsdogma’s. Zo schrijft ‘Het Nieuwsblad’ van gisteren (pagina 3) in het vetjes: “Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische bisschoppen, begrijpt niet zo goed waar de antireligieuze houding van de Belgen vandaan komt.” Nu moet het toch van het hart dat onze ervaring met de…

Enquête “grote levensvragen”: Vlaanderen zonder God gelooft niet meer in de toekomst
Werkgroep Volksverlichting / 29 september 2017

Geloof staat zeer laag op de prioriteitenlijst van Vlamingen (slechts 1 op 5 gelooft nog in een “hogere macht”), volgens een enquête door het agentschap “Tamara Twist” in het kader van een serie artikels en programma’s door De Standaard en Radio 1 over de “grote levensvragen”. Dit is niet meteen een verrassing: onze samenleving is zo geseculariseerd dat zelfs 20% gelovigen in een vaag concept als een “hogere macht” al een onverwacht positief cijfer is. Wel opvallend bij deze enquête is dat concepten als democratie, toekomst, veiligheid voor de modale Vlaming niet langer vanzelfsprekend zijn. Minder dan de helft van de ondervraagden gelooft volgens het onderzoek nog in democratie (45%), iets meer dan de helft stelt zich ernstige vragen over veiligheid en de zin van zijn eigen leven (51%) , 44% verwacht binnenkort het uitbreken van een wereldoorlog,  1 op 5 voelt zich eenzaam of heeft zelfmoord overwogen en slechts 54% heeft een positief toekomstbeeld. De vertwijfeling op persoonlijk vlak was ook opvallend bij jonge deelnemers aan de enquête  (18-35 jaar), waarvan bijna 70% zich vragen stelt over de zin van het leven en hoe men gelukkig kan worden. Velen worstelen ook met hun relatie tot anderen. Kan men anderen…

Van de ‘interreligieuze dialoog’ naar de ‘anti-dialoog’ van Bonny
Werkgroep Volksverlichting / 24 september 2017

Op een persconferentie, die op 21 september in het Interdiocesaan Centrum in de Guimardstraat te Brussel doorging, is de brochure: ‘Het vak r. -k. godsdienst: op het kruispunt van samenleving, onderwijs & kerkgemeenschap’ voorgesteld. De brochure is een publicatie van de Vlaamse bisschoppen en de ‘Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst’. De ‘Erkende Instantie’ is verantwoordelijk voor de inhoud van het vak rooms-katholiek godsdienst en voor de inspectie en begeleiding van de godsdienstleerkrachten in alle onderwijsnetten op alle niveaus. Zij is aanspreekpunt van de Vlaamse Overheid die haar met dit doel erkend heeft. De nota bundelt vragen over het vak rooms-katholieke godsdienst vanuit de samenleving, het onderwijs en de kerkgemeenschap. Ze geeft de relevantie van het vak op die terreinen aan en formuleert richtlijnen en verwachtingen opdat het vak die relevantie waar kan maken. Wij lazen de bochure voor u door en konden vaststellen, dat het enige probleem met de brochure is – dat in typische Bonnyaanse stijl – er zeer veel vragen gesteld worden, maar dat er géén antwoorden komen, tenzij alleen maar bekrompenheid van een ‘bisschop’ die de Metropool onwaardig is! De Vlaamse bisschoppen en de ‘Erkende Instantie r.-k. godsdienst’ schrijven het volgende in hun brochure: P. 5 De angst…

Mgr. Matthias Hovius: ‘Vader van het Aartsbisdom Mechelen’
Werkgroep Volksverlichting / 17 september 2017

Met Jozef De Kesel beleven we op dit ogenblik de vierde aartsbisschop sinds de naamsverandering van het aartsbisdom ‘Mechelen’ in het aartsbisdom ‘Mechelen-Brussel’ op 8 december 1961. Zijn voorgangers zijn Leo-Jozef Suenens (1962-1980), Godfried Danneels (1980-2010) en André-Jozef Léonard (2010-2015). Op Mgr. André-Jozef Léonard na, wordt het bestuur van het aartsbisdom Mechelen-Brussel hoofdzakelijk gekenmerkt door een politiek van kerkafbraak, zonder dat er ook maar het minste initiatief genomen wordt om op een behoorlijke manier te evangeliseren. Integendeel, tegenwoordig heeft het woord ‘Katholiek’ zelfs een kwalijke reputatie in het Mechelse. Op 8 december 1961 werd ook het bisdom Antwerpen heropgericht. Maar ook het heropgerichte bisdom Antwerpen is onder Johan Bonny nu ook niet echt een ‘katholieke’ hoogvlieger. Echter, bisschoppen komen en gaan, en voor het tijdperk van de kosmopolitische Leo-Joseph Suenens, voor wie Mechelen natuurlijk ‘te klein’ was, waren er nog 17 aartsbisschoppen van Mechelen. De eerste aartsbisschop van Mechelen was de legendarische Antoine Perrenot de Granvelle die onder moeilijke omstandigheden het aartsbisdom moest leiden. De reputatie van Granvelle werd door de protestantse propagandisten en de vrijmetselaars ten onrechte grondig besmeurd. Granvelle was niet speciaal Spaansgezind en was eerder tot terughoudendheid geneigd. Andere aartsbisschoppen zoals Mgr. Matthias Hovius hadden meer geluk…

Hoe 20ste-eeuwse trauma’s onze Europese identiteit nog steeds bedreigen en zelfs kunnen uitwissen
Werkgroep Volksverlichting / 15 september 2017

In onze geglobaliseerde wereld, worden we meer dan ooit geconfronteerd met het vraagstuk van onze identiteit als Europeaan. Wie zijn we? Wat maakt ons uniek en hoe verhouden we ons tot anderen?  De wereldoorlogen en de dekolonisatie hebben ons zelf-respect als Europeanen voor een groot deel gebroken. Plots waren we niet meer het Europa van de machtige staten, kunst, cultuur en wetenschap, maar het Europa van oorlog, verwoesting en genocide. Dit heeft zware littekens achtergelaten. We zijn ons geloof en vertrouwen in onze religie, onze cultuur, onze waarden, onze beschaving verloren. Voor de eerste keer in onze geschiedenis zien we niet langer de anderen, maar onszelf als de barbaren, de geweldenaars en de racisten, die “heropgevoed” moeten worden in het belang van de wereldvrede en het milieu. Zelfs kinderen krijgen, geeft ons schuldgevoelens. Het liefst zouden we niet meer willen bestaan, want we vervuilen onze wereld. Europeanen bevinden zich sinds WO II en de Holocaust in een staat van perpetuele boetedoening. We hebben ons afgekeerd van onszelf, van onze geschiedenis, van ons cultureel erfgoed. Onze identitaire vertwijfeling is in bijna alle aspecten van onze beschaving te herkennen: in onze perceptie van kunst, in de Europese constructie, maar ook in de…

Jennifer Lawrence: “Orkanen zijn straf voor ontkenning klimaatsopwarming”
Werkgroep Volksverlichting / 10 september 2017

Naar aanleiding van haar nieuwe film ‘Mother!’ gaf de Amerikaanse Oscarwinnares Jennifer Lawrence afgelopen woensdag een interview waarin ze zich onder meer uitte over de natuurrampen waar de VS op het eigenste ogenblik mee worden geconfronteerd. In het interview met de Britse TV-zender Channel 4 zei Jennifer Lawrence, dat de orkanen die de VS op dit moment teisteren “de toorn en woede zijn van Moeder Natuur omdat de Amerikanen de klimaatsopwarming blijven ontkennen”. Jennifer Lawrence claimde, dat “ondertussen wetenschappelijk is bewezen, dat de klimaatsverandering door de mens is veroorzaakt en dat we die maar blijven negeren. “Het is moeilijk – zeker nu ik de nieuwe film aan het promoten ben – in de orkanen niet de toorn en de woede van Moeder Natuur te zien” aldus Lawrence. Interviews met jonge, blonde, Amerikaanse filmsterren zijn altijd erg interessant, omdat ze weerspiegelen wat er in Hollywood allemaal achter de schermen leeft en welke verborgen boodschappen er in de films worden meegegeven. De informatie van Lawrence is werkelijk zéér interessant, aangezien zij blijkbaar weet heeft van een ‘Moeder Natuur’ die wraak neemt op de mensheid, omwille van het feit, dat de mensen niet in een door de mens veroorzaakte klimaatsopwarming geloven. Wij vragen…

Het gevaar van “alternatieve” geneesmethoden
Werkgroep Volksverlichting / 6 september 2017

Er zijn geneesmethoden en geneesmethoden. Van oudsher is de mens geneigd om zijn toevlucht te zoeken tot het meest effectieve en snelle middel. Dit is vaak niet altijd het meest Katholieke middel. Er is alternatieve maar traditionele kruidengeneeskunde, zoals gebaseerd op de kennis van Hildegard van Bingen, of Maria Treben (Apotheek van God) waarbij kruiden worden aangewend om lichamelijke kwalen aan te pakken, net zoals ten tijde van de middeleeuwse kloosterapotheken. God heeft ons dan ook de natuur met haar planten en kruiden gegeven als een natuurlijke apotheekkast. Er is ook de handoplegging door een priester, als vorm van geestelijke heling. Maar Satan imiteert deze gave van God en misbruikt ze, en zo zijn er “alternatieve” alternatieve geneesmiddelen en -methoden. We zullen aan al deze onderwerpen niet teveel woorden vuil maken, maar een korte en bondige uitleg verschaffen. Bachbloesems Bachbloesems werden in de jaren 1930 ontwikkeld door de homeopaat Dr. Bach. Hij was tijdens een meditatiesessie in een trance en hij ontving op die manier van boze geesten de ingeving welke bloesems te gebruiken voor welke klachten. Hij maakte voor iedere klacht een aftreksel van de desbetreffende bloesems. Hij had 38 bloesemremedies die hij onderverdeelde in 7 categorieën van emoties….

De wil van het Duitse Volk is gebroken
Werkgroep Volksverlichting / 27 augustus 2017

In de Verenigde Staten van Amerika zien we, dat met president Donald Trump, er nog steeds een stevige oppositie tégen de (cultureel) Marxistische agenda bestaat. Deze agenda is gebaseerd op de ideeën die ontwikkeld werden door de Frankfurter Schule, die er fundamenteel op uit was om de Christelijke, Westerse waarden en cultuur te vernietigen, tegenwoordig al dan niet in samenwerking met de islam. Wanneer we dan naar Europa kijken en naar Duitsland in het bijzonder, dan zien we meteen, dat daar van enig verzet tégen de (cultureel) Marxistische agenda, geen sprake meer is. Misschien, dat in de VS, God een prominentere rol speelt dan in Europa, en dat in de VS het Christelijke geloof nog steeds als een schild fungeert tégen de Post-moderne cultuur. De enige ‘religie’ van belang in Duitsland is tegenwoordig het Ecologisme, dat verder gaat dan alleen maar het loutere milieu-denken, waarvoor bijvoorbeeld de windmolens de nieuwe ‘heilige koeien’ zijn. De ‘Groene politiek’ die hieruit voortvloeit, is vaak principieel pacifistisch en gaat regelmatig ook samen met de strijd voor emancipatie en de strijd voor de minderheden in de samenleving. Wie bijvoorbeeld eens een bezoek brengt aan Dresden, de hoofdstad van Saksen, én geboorteplaats van PEGIDA, moet al…

Traditiegetrouwe gelovigen: hoe zich te oriënteren in een digitaal tijdperk van diverse meningen en censuur
Werkgroep Volksverlichting / 11 augustus 2017

In onze interactieve en gedigitaliseerde wereld, krijgen we almaar meer de mogelijkheid om onze mening te uiten en de wereld die ons omringt te becommentariëren. Het Internet, en de diverse meningen die er leven, heeft er mede voor gezorgd dat Jan en An Modaal zich hebben kunnen emanciperen van de politiek correcte eenheidsgedachte die door de commerciële pers en het politiek/intellectueel establishment wordt verspreid. De officiële media hebben inderdaad hun greep op de publieke opinie verloren, ten voordele van het Internet en de sociale media. De Arabische Lente en de verkiezing van de Amerikaanse President Donald Trump zijn belangrijke voorbeelden van de rol van social media in daadwerkelijke politieke verschuivingen.   Traditiegetrouwe Katholieken betreden de digitale wereld Ook in de Katholieke Kerk is het nu voor leken mogelijk om online te participeren in debatten, die vroeger voor hen nog vaak ontoegankelijk waren. Voor informatie zijn ze niet langer afhankelijk van de voorgefilterde officiële media, bibliotheken en uitgeverijen. De meest diverse bronnen zijn tegenwoordig makkelijk beschikbaar online. Er bestaat bovendien veel kruisbestuiving tussen verschillende talen en culturen, die vroeger minder makkelijk met elkaar in contact kwamen.  Dit geeft leken de mogelijkheid om zelf conclusies te trekken over hedendaagse ontwikkelingen, waaronder het postmodernisme,…

Antwerpen: Lutherstad?
Werkgroep Volksverlichting / 6 augustus 2017

De beruchte website van de Katholieke Kerk in Vlaanderen, het zogenaamde ‘Kerknet’, berichtte gisteren over de tentoonstelling ‘Lutherse lente in Antwerpen’ die in de Sint-Andrieskerk te Antwerpen wordt georganiseerd. Volgens ‘Kerknet’ zou Antwerpen een “cruciale rol gespeeld hebben tijdens de beginperiode van de Reformatie”. Volgens ‘Kerknet’ kan de stad Antwerpen er terecht aanspraak op maken “een Lutherstad te zijn” ook al heeft Maarten Luther Antwerpen nooit persoonlijk bezocht. Volgens ‘Kerknet’ was Antwerpen het ‘Wittenberg aan de Schelde’. Volgens Lutherkenner Thorsten Jacobi, die door ‘Kerknet’ wordt aangehaald, is de cruciale rol die Antwerpen voor heel Europa, als drukkerscentrum voor de vroege Reformatie speelde, nauwelijks bekend. Ook al probeert ‘Kerknet’ de rol, die Antwerpen tijdens de Reformatie gespeeld heeft op te hypen, toch lijkt het er eerder op, dat Antwerpen een zeer bescheiden bijrolletje gespeeld heeft. Dat Antwerpen tegenwoordig een rebels bisdom is, met Johan Bonny en zijn ‘Los-van-Rome-beweging’, is alom geweten. Ook de locatie van de tentoonstelling die door de Antwerpse protestanten georganiseerd wordt, nota bene in de Katholieke Sint-Andrieskerk, is dan ook niet toevallig. Hier stond 500 jaar geleden het klooster van de Augustijnen, waarvan nog fundamenten bewaard zijn en waar tegenwoordig de Antwerpse Raad van Kerken vergadert. Antwerpen was…