Opmars van het heidendom in de VS

Theologische oppervlakkigheid, seksschandalen en het misbruik van religieuze gevoeligheden door de politiek, hebben heel wat Amerikanen afgekeerd van het Christelijk geloof. Vooral jongere Amerikanen zijn daarom op zoek naar een alternatief, dat beter past bij hun hedendaagse levensstijl. Velen vinden dit in het neo-heidendom of de “herontdekking” van pre-Christelijke vormen van spiritualiteit. In totaal zouden […]

De ‘klimaatcrisis’ moet als pseudo-religie worden ontmaskerd

Dr. Bas van Geel van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam, gelooft niet, dat er een klimaatcrisis is. Dr. van Geel zegt: “De temperatuurdaling in de toekomst wordt een debacle voor onderzoekers, voor ‘groene’ organisaties, en voor politici”.    

Dé wetenschap is verworden tot een politiek gestuurd indoctrinatieprogramma

In een open brief roepen meer dan 3.400 ‘wetenschappers’ van alle Belgische universiteiten en onderzoeksinstellingen de beleidsmakers op om dringend meer klimaatambitie te tonen. “Kijk je naar de wetenschappelijke feiten, dan is er maar één besluit mogelijk: de actievoerders hebben groot gelijk” schrijven ze. “De aandacht voor het klimaat is belangrijk”, zegt biologe Sara Vicca, […]

Evolutie en kansberekening? Ook een probleem

Dat evolutie biologisch en fysisch onmogelijk is, hebben we al gezien. Maar het kan ook statistisch niet. En om dat te zien hoeft u helemaal geen wiskunde op universitair niveau te hebben gestudeerd. Om te beginnen hebben we de abiogenese, waarbij volgens de neo-Darwinisten in een plas water DNA moet zijn gevormd. Eenvoudige bacteriën hebben […]

Etienne Vermeersch, Over God

  Etienne Vermeersch – de in Vlaanderen wereldberoemde emeritus-hoogleraar in de filosofie – was in zijn jeugd gedurende vijf jaar Jezuïet, en is dat in feite voor de rest van zijn leven altijd gebleven. Zijn leven lang werd Vermeersch gekweld door de vraag: “Bestaat God of bestaat God niet?”. Vermeersch schreef in 2016 nog een […]

Evolutie en entropie? Blijkbaar een probleem

  De evolutietheorie veronderstelt een miljoenen jaren lange evolutie van “oercel” of “oerbacterie” naar alle levensvormen die we vandaag kennen. Evolutie is biologisch gezien reeds een gigantisch probleem, want zoals in de genetica wordt onderwezen, veroorzaken mutaties genetische defecten en is er bij eventuele adaptatie van een soort enkel de aan-of uitschakeling van reeds bestaande […]

Evolutie? De kwestie van “levende fossielen”

Hoe komt het nu toch dat er zoveel fossielen worden gevonden van organismen die vandaag de dag nog altijd bestaan… maar die als uitgestorven worden bestempeld én een totaal andere wetenschappelijke naam krijgen? Willen de wetenschappers ons misschien iets wijsmaken? We geven enkele dieren of diergroepen en plantengroepen die zogezegd “miljoenen” jaren geleden leefden, en […]

Kerstmis een feest met ‘heidense wortels’?

  Het woord ‘Kerstmis’ is afkomstig van het Middelnederlandse Kerstmisse, hetgeen ‘Christus-mis’ betekent. ‘Kerst’ is een normale metathese uit het Latijn waardoor het woord ‘Christus’ als ‘Kerst’ wordt uitgesproken. Metathese is een fonologisch proces waarbij er transpositie (verwisseling van plaats) van klanken (fonemen) in woorden plaatsvindt. Dat ‘Kerst’ uit ‘Christus’ is ontstaan, wordt geïllustreerd door […]

Het ware gelaat van het feminisme (in de woorden van de feministen zelf)

Heel wat mensen zien het feminisme nog als een beweging voor de emancipatie van de vrouw. Toch heeft de feministische ideologie duistere en zelfs sociopathische kanten, die haar incompatibel maken met de waarden van het Christendom. Eigenlijk draait het feminisme op vele manieren niet eens om emancipatie, maar om een oorlog tegen de traditionele maatschappij […]