Evolutie? De kwestie van “levende fossielen”

Hoe komt het nu toch dat er zoveel fossielen worden gevonden van organismen die vandaag de dag nog altijd bestaan… maar die als uitgestorven worden bestempeld én een totaal andere wetenschappelijke naam krijgen? Willen de wetenschappers ons misschien iets wijsmaken? We geven enkele dieren of diergroepen en plantengroepen die zogezegd “miljoenen” jaren geleden leefden, en […]

Kerstmis een feest met ‘heidense wortels’?

  Het woord ‘Kerstmis’ is afkomstig van het Middelnederlandse Kerstmisse, hetgeen ‘Christus-mis’ betekent. ‘Kerst’ is een normale metathese uit het Latijn waardoor het woord ‘Christus’ als ‘Kerst’ wordt uitgesproken. Metathese is een fonologisch proces waarbij er transpositie (verwisseling van plaats) van klanken (fonemen) in woorden plaatsvindt. Dat ‘Kerst’ uit ‘Christus’ is ontstaan, wordt geïllustreerd door […]

Het ware gelaat van het feminisme (in de woorden van de feministen zelf)

Heel wat mensen zien het feminisme nog als een beweging voor de emancipatie van de vrouw. Toch heeft de feministische ideologie duistere en zelfs sociopathische kanten, die haar incompatibel maken met de waarden van het Christendom. Eigenlijk draait het feminisme op vele manieren niet eens om emancipatie, maar om een oorlog tegen de traditionele maatschappij […]

De politiek correcte kerststal

Het woord migratie is nog nooit zo nadrukkelijk op ieders lippen geweest dan de jongste weken. In de meeste Europese landen kwam eindelijk de discussie over de meestal illegale immigratie op gang, zeer tegen de wil in van de linkse krachten in politiek, Kerk en media. Tot voor kort was ieder debat over de massale […]

De Vlaamse Identiteit

  In ‘De afspraak op vrijdag’ van 14 december 2018 beweerde Bart De Wever (N-VA), dat de N-VA een partij is die, de Vlaamse identiteit “als instrument van identificatie, maar ook als instrument van emancipatie tot de Verlichting, zeer belangrijk vindt. Dat is ons DNA”. Kortom, volgens Bart De Wever gaat de Vlaamse identiteit dus […]

België een “land” aan de verkeerde kant van de geschiedenis; ontkerstend maar niet ontvoogd

Gisteren, tijdens de VN-bijeenkomst in Marrakesh, klopte premier Charles Michel zich op de borst: “Mijn land zal aan de goede kant van geschiedenis staan.” Voor wat zaterdag nog een zogenaamd “niet-bindend” pact was, duidde onze eerste minister slechts enkele dagen erna reeds de ondertekening ervan als een kantelmoment in de geschiedenis. Of hoe kort het burgerlijk […]

Het links-liberale zelfbedrog

Multiculturele scholieren ‘rellen’ op 5 december 2018 in Mantes-la-Jolie, Frankrijk In naam van dé vrijheid, dé democratie en dé mensenrechten – die volgens onze links-liberale politieke ‘leiders’ een universele aantrekkingskracht zouden hebben – permitteren zij het zich om een grote stap in het ongewisse te zetten. De zelfverzekerdheid van onze links-liberale elite doet de wenkbrauwen fronsen. […]

Smartphones en tablets: de dure hebbedingen, die ons leven dreigen over te nemen…

Het is een vertrouwd beeld geworden: tieners die volledig opgeslorpt lijken door hun smartphone. De smartphone maakt tegenwoordig een essentieel deel uit van de jeugdcultuur. Zonder dat vaak dure hebbeding hoor je er niet meer bij, kan je nog nauwelijks communiceren met je vrienden, ouders of leerkrachten. Heel wat ouders staan echter niet stil bij […]

Wie gelooft er nu nog in de Zondvloed?

Wie gelooft er nu nog in de Zondvloed? Dat is toch maar een oude fabel, een mythe, een leuk verhaal waar men best niet teveel geloof aan hecht? Ik neem aan dat diegenen die moeite hebben met het aanvaarden van Genesis hoofdstuk 1 en 2 als zijnde een letterlijke (hetzij zeer eenvoudige) beschrijving van historische […]

Kerkvaders, Pausen en de mystici van de Kerk over de Schepping

Sommige hedendaagse katholieken scharen zich achter het idee van “theïstische evolutie”: dat is de Darwinistische evolutietheorie plus God. Wij zouden bijgevolg afstammen van de aap, maar het leven zou wel door God zijn gevormd. De aarde zou dan 4,6 miljard jaar oud zijn, en de dinosauriërs werden tevens door God gevormd, maar 60 miljoen jaar […]