Eucharistisch mirakel van Chirattakonam, India, in 2001
Werkgroep Evangelisatie / 4 februari 2017

Dit Eucharistisch mirakel gebeurde op 5 mei 2001 in de parochiekerk van de Maagd van Chirattakonam, Trivandrum, in India. Op de Hostie verscheen het gelaat van een man, zoals dat van Christus, met doornen gekroond. De monstrans met de miraculeuze Hostie wordt tot op vandaag in de kerk bewaard. Broeder Johnson Karnoor, pastoor van de kerk waar het Eucharistisch mirakel plaatsvond, vertelt: “Op 28 april 2001 begonnen we zoals elk jaar de noveen tot de H. Judas Thaddeus. Om 8u49 stalde ik het H. Sacrament uit in de monstrans voor publieke aanbidding. Na enkele momenten zag ik dat er drie stippen verschenen op de heilige Eucharistie. Ik hield op met bidden en ik begon te kijken naar de monstrans en ik nodigde de gelovigen uit om de stippen te bewonderen. Ik vroeg de gelovigen dan om in gebed te blijven en ik plaatste de monstrans in het Tabernakel. Op 30 april vierde ik de H. Mis en de volgende dag ging ik naar Trivandrum. Zaterdagmorgen, 5 mei 2001, opende ik de kerk voor de gewoonlijke liturgische vieringen. Ik deed mijn gewaden aan en ik deed het Tabernakel open om te kijken wat er gebeurd was met de Eucharistie in de…

Hoe als Katholieke familie overleven in een ketterse woestenij
Werkgroep Evangelisatie / 28 januari 2017

Op het moment dat de strijd voor de ziel van de familie en z’n leden verder intenser wordt in de wereld, met het pushen van seksuele anarchie gemaskerd als “educatie”, het ondermijnen van wat werkelijk mannelijk en vrouwelijk is in de naam van “genderrechten”, en de vernietiging van het huwelijk onder het masker van “gelijkheid”, heeft een spirituele leider die onder de terreur van een Communistisch regime heeft geleden, een survivalplan uitgestippeld voor Katholieke ouders die zichzelf in een seculaire, relativistische, en vijandige omgeving terugvinden, maar die hun kinderen willen opvoeden zodat ze toekomstige bewoners van de hemel worden. Bisschop Athanasius Schneider vertelde aan LifeSiteNews in een exclusief interview dat Katholieke ouders hun “eerste plicht” om hun kinderen op te voeden in het geloof, ernstig moeten nemen, als hun kinderen de negatieve trend en de vijandige invloeden die op hen drukken van alle kanten om hen te “vernietigen”, moeten overwinnen. Hij vertelt dat om in een ketterse woestenij te overleven, Katholieke ouders: Vervolging als een genade van God moeten zien, om gezuiverd en gesterkt te worden, en niet alleen als iets negatief. Geworteld moeten zijn in het Katholiek geloof door de studie van de Catechismus. De integriteit van de familie…

Kracht van gebed en offer (Sint-Theresia van Lisieux)
Werkgroep Evangelisatie / 26 januari 2017

Door sint Theresia van Lisieux O, gebed en offer, dàt is al mijn kracht, dàt zijn de onoverwinnelijke wapens die Jezus mij gegeven heeft. Veel meer dan woorden kunnen zij de zielen treffen, dat heb ik heel dikwijls ondervonden. Van één ondervinding vooral bewaar ik een weldadige, diepe indruk. Het was tijdens de Vasten, ik had slechts de leiding van enige novice die toen hier was en van wie ik ‘engel’ was. Op een morgen kwam ze heel stralend bij me en zei: “O, als u eens wist wat ik vannacht gedroomd heb! Ik was bij mijn zus en wilde haar leren onthecht te zijn van alle ijdelheden waarop ze zo gesteld is. Daarom legde ik haar deze strofe uit van ‘Leven van Liefde’: ‘U beminnen Jezus, wat een vruchtbaar verlies! Al mijn geuren zijn zonder voorbehoud de uwe!’ Ik voelde wel dat mijn woorden diep in haar ziel drongen en was opgetogen van mijn blijdschap. Toen ik vanmorgen wakker werd, bedacht ik dat de goede God misschien wil dat ik Hem die ziel geef. Als ik haar na de Vasten eens zou schrijven om mijn droom te vertellen en haar te zeggen dat Jezus haar voor zich wil?” Zonder verder…

De H. Michaël en O.L.V. van Fatima: waarom 2017 zo’n kritisch moment is
Werkgroep Evangelisatie / 21 januari 2017

Opiniekstuk door Mgr. Charles Pope – vertaald door Michaël Dekee. Ik heb elders geschreven over waarom ik denk dat 2017 een kritisch jaar zal zijn. Ik geloof dat het een jaar zal zijn van verborgen zegeningen of één van iets dat zo schokkend zal zijn, dat het een zegen zal inluiden die pas later zal begrepen worden. Het is 100 jaar geleden sinds de verschijningen te Fatima, en 500 jaar sinds de Protestantse revolutie. De revolutie van 1517 leidde tot een hartverscheurende snoeiing van de Kerk. Zo ook de verschijningen in 1917, toen O.L.V. waarschuwde van groot lijden inden we niet baden en ons bekeerden. God lijkt zo’n dingen toe te laten (en niet te veroorzaken) ofwel als boetedoening of als zuivering. De afgelopen 100 jaar hebben we verschrikkelijke oorlogsvoering gezien; dodentollen in de honderden miljoenen, gedreven door ideologisch conflict; abortus op aanvraag; de vernietiging van huwelijk en de familie; seksuele verwarring en misdraging en het opkomen van de cultuur van de dood (de vraag om het recht om te sterven en het recht om te doden). Inderdaad, het Christendom in het Westen is in het midden van een grote instorting: lauw en gecompromitteerd geloof, een kleine minderheid die de…

Het nut van tegenspoed (uit de Navolging van Christus)
Werkgroep Evangelisatie / 19 januari 2017

1. Het is goed voor ons dat wij soms moeilijkheden en tegenspoed hebben omdat deze dikwijls de mens tot zijn hart terugroepen, hem doet erkennen dat hij in ballingschap leeft en op niets zijn hoop moet stellen dat van de wereld is. Het is goed dat wij soms tegenspraak lijden en dat men van ons een slecht en ongunstig gevoel heeft, zelfs als wij goed doen en met een goede inborst te werk gaan. Dat dient ons dikwijls tot nederigheid en behoedt ons voor ijdele roem. Want dan zoeken wij beter God, de inwendige getuige, wanneer wij van buiten door de mensen geminacht worden en men over ons weinig goeds denkt. 2. Daarom moest de mens zich in God zodanig bevestigen dat hij veel menselijke troost niet nodig had. Wanneer een mens van goede wil gekweld of bekoord wordt of door kwade gedachten getreiterd wordt, dan begrijpt hij beter dat hij God nodig heeft en beseft hij dat hij zonder Hem niets goed kan doen. Dan bedroeft hij zich, dan zucht hij en bidt hij voor de ellende die hij lijdt. Dan staat het verder leven hem tegen en hij wenst dat de dood zou komen om ontbonden te worden en met Christus te kunnen…

Werkgroep Kerstening gaat van start met campagne
Werkgroep Evangelisatie / 7 december 2016

U heeft het misschien nog niet opgemerkt, maar sinds kort werd de werkgroep ‘Kerstening’ opgericht. Deze werkgroep wil zich vooral focussen op de verspreiding van het geloof – zowel binnen de Kerk als daarbuiten. We willen eerst en vooral de hedendaagse  katholieken opnieuw goede devoties bijbrengen, zoals het bidden van de Rozenkrans en eerbied voor de Heilige Eucharistie. Dit doen we aan de hand van prentjes en folders. Wie zich geroepen voelt om zich aan te sluiten bij de werkgroep en ideeën op tafel te gooien en mee te helpen aan de acties, is steeds welkom. Deze campagne staat in het teken van ‘100 jaar Fatima’. Meer info en folders bestellen via onze pagina: http://www.katholiekforum.be/index.php/gebed-en-eerherstel/