Uit de openbaringen van de H. Brigitta van Zweden over huwelijk en seksualiteit

Uit de openbaringen van de H. Brigitta van Zweden: De engelen geven woorden van lof aan God, en over hoe kinderen geboren zouden worden als onze eerste ouders niet hadden gezondigd en over hoe God door Mozes wonderen toonde aan het volk en later door zijn eigen komst en over de perversie van lichamelijk huwelijk […]

Uit de brieven van de H. Pater Pio

Pater Pio deelde in de brieven aan zijn geestelijke leider enkele van zijn ervaringen mee. In zijn brief van 7 april 1913 aan pater Agostino schreef hij: “Vrijdagmorgen was ik nog in bed toen Jezus aan mij verscheen. Hij was erg toegetakeld en verminkt. Hij toonde me een grote menigte reguliere en seculiere priesters waaronder […]

Hoe Maria haar kinderen beschermt – het mirakel van Hiroshima

Begin augustus 1945 werden twee atoombommen op Japan gegooid, één op Hiroshima op 6 augustus en één op Nagasaki op 9 augustus. In Hiroshima werden ongeveer 80.000 mensen onmiddellijk gedood, en heeft de explosie in totaal ruim 130.000 doden veroorzaakt. In Nagasaki werden ongeveer 40.000 mensen gedood en één derde van de stad werd vernield. […]

Gebed tot de Heilige Petrus

Gebed tot de Heilige Petrus Simon Petrus, Herder van Christus’ kudde, Prins der Apostelen, de Heer kende u voordat Hij u riep vanuit uw vissersboot en u benoemde tot hoofd van Zijn volk. Aan u overhandigde Hij de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen, Hij noemde u de Rots en bouwde op u Zijn Kerk. […]

Verschijningen te Beauring – interview met de zienster in december 2014 (drie maanden vóór haar dood)

Van november 1932 tot januari 1933 verscheen de H. Maagd aan enkele kinderen in Beauring, België. De laatst overlevende zienster overleed in februari 2015. In een interview dat men een tijdje eerder had opgenomen vertelt ze het hele relaas van de verschijningen (die door de Kerk zijn erkend): Bron: https://cruxavespesunica.org/2016/07/02/verschijningen-te-beauring-interview-met-de-zienster/

Mexicaanse stad ziet, bij toename van Aanbidding, een verbazingwekkende afname in geweld

Van 2008 tot 2010 stond Ciudad Juárez in noord-Mexico op de lijst van de meest gevaarlijke steden ter wereld, ten gevolge van drugs- en bendegerelateerd geweld. Nu wordt de stad, door een dramatische ommekeer, veiliger beschouwd dan verschillende Amerikaanse steden, zoals Baltimore en New Orleans. Vader Patrico Hileman gelooft dat de verandering komt door Eucharistische […]

Eucharistisch mirakel van Chirattakonam, India, in 2001

Dit Eucharistisch mirakel gebeurde op 5 mei 2001 in de parochiekerk van de Maagd van Chirattakonam, Trivandrum, in India. Op de Hostie verscheen het gelaat van een man, zoals dat van Christus, met doornen gekroond. De monstrans met de miraculeuze Hostie wordt tot op vandaag in de kerk bewaard. Broeder Johnson Karnoor, pastoor van de […]

Hoe als Katholieke familie overleven in een ketterse woestenij

Op het moment dat de strijd voor de ziel van de familie en z’n leden verder intenser wordt in de wereld, met het pushen van seksuele anarchie gemaskerd als “educatie”, het ondermijnen van wat werkelijk mannelijk en vrouwelijk is in de naam van “genderrechten”, en de vernietiging van het huwelijk onder het masker van “gelijkheid”, […]

Kracht van gebed en offer (Sint-Theresia van Lisieux)

Door sint Theresia van Lisieux O, gebed en offer, dàt is al mijn kracht, dàt zijn de onoverwinnelijke wapens die Jezus mij gegeven heeft. Veel meer dan woorden kunnen zij de zielen treffen, dat heb ik heel dikwijls ondervonden. Van één ondervinding vooral bewaar ik een weldadige, diepe indruk. Het was tijdens de Vasten, ik […]