Hoe als Katholieke familie overleven in een ketterse woestenij

Op het moment dat de strijd voor de ziel van de familie en z’n leden verder intenser wordt in de wereld, met het pushen van seksuele anarchie gemaskerd als “educatie”, het ondermijnen van wat werkelijk mannelijk en vrouwelijk is in de naam van “genderrechten”, en de vernietiging van het huwelijk onder het masker van “gelijkheid”, […]

Kracht van gebed en offer (Sint-Theresia van Lisieux)

Door sint Theresia van Lisieux O, gebed en offer, dàt is al mijn kracht, dàt zijn de onoverwinnelijke wapens die Jezus mij gegeven heeft. Veel meer dan woorden kunnen zij de zielen treffen, dat heb ik heel dikwijls ondervonden. Van één ondervinding vooral bewaar ik een weldadige, diepe indruk. Het was tijdens de Vasten, ik […]

De H. Michaël en O.L.V. van Fatima: waarom 2017 zo’n kritisch moment is

Opiniekstuk door Mgr. Charles Pope – vertaald door Michaël Dekee. Ik heb elders geschreven over waarom ik denk dat 2017 een kritisch jaar zal zijn. Ik geloof dat het een jaar zal zijn van verborgen zegeningen of één van iets dat zo schokkend zal zijn, dat het een zegen zal inluiden die pas later zal […]

Het nut van tegenspoed (uit de Navolging van Christus)

1. Het is goed voor ons dat wij soms moeilijkheden en tegenspoed hebben omdat deze dikwijls de mens tot zijn hart terugroepen, hem doet erkennen dat hij in ballingschap leeft en op niets zijn hoop moet stellen dat van de wereld is. Het is goed dat wij soms tegenspraak lijden en dat men van ons […]

Werkgroep Kerstening gaat van start met campagne

U heeft het misschien nog niet opgemerkt, maar sinds kort werd de werkgroep ‘Kerstening’ opgericht. Deze werkgroep wil zich vooral focussen op de verspreiding van het geloof – zowel binnen de Kerk als daarbuiten. We willen eerst en vooral de hedendaagse  katholieken opnieuw goede devoties bijbrengen, zoals het bidden van de Rozenkrans en eerbied voor […]