Feest van St. Jozef – de zeer zuivere bruidegom van de H. Maagd

Vandaag, 19 maart, is het de feestdag van de H. Jozef, patroonheilige van België, bruidegom van de H. Maagd en voedstervader van onze Zaligmaker. Verdiepen we ons even in zijn heilige levenswandel. We citeren enkele stukken uit “De Heerlijkheden van Sint Jozef”, waarin visioenen of openbaringen zijn opgenomen van de Heilige Birgitta van Zweden, de […]

Gezocht: getuigenissen

Reeds enkele maanden geleden kreeg ik het idee om een boek samen te stellen met getuigenissen van mensen, getuigenissen over hoe God hen heeft aangeraakt (bijzondere bekeringsverhalen, levensverhalen,…). Ik heb reeds enkele (soms straffe) getuigenissen kunnen verzamelen, maar nog niet genoeg om er een boek van te maken. Ik zou dit dan bundelen in boekvorm […]

De kracht van de Rozenkrans: Het overleven van een genocide

“Er is geen enkel probleem, materieel noch geestelijk, nationaal of internationaal, dat niet kan opgelost worden door het bidden van de Rozenkrans en door onze offers. De Rozenkrans, gebeden met veel liefde en godsvrucht, zal Maria troosten en zoveel tranen drogen van Haar Onbevlekt Hart.” Zuster Lucia Dos Santos – 26 december 1957   91 […]

De Sint-Jacobskerk in Luik

Video 360° met navigeerbare foto’s   De Sint-Jacobskerk, of de Église Saint-Jacques in het Frans, in de Belgische stad Luik, is een kerk die gewijd is aan Jacobus de Mindere. De kerk is een ware, architectonische parel die als kerk voor de Benedictijnerabdij ‘Sint-Jacobus de Mindere’ vanaf 1015 werd gebouwd en verbouwd. De kerk was […]

De kracht van de Rozenkrans: Ongedeerd van de atoombom op Hiroshima

“Er is geen enkel probleem, materieel noch geestelijk, nationaal of internationaal, dat niet kan opgelost worden door het bidden van de Rozenkrans en door onze offers. De Rozenkrans, gebeden met veel liefde en godsvrucht, zal Maria troosten en zoveel tranen drogen van Haar Onbevlekt Hart.” Zuster Lucia Dos Santos – 26 december 1957 Ongedeerd van […]

De kracht van de Rozenkrans: Sabotage van nucleaire wapens tijdens Koude Oorlog

Vandaag (11 februari) beginnen we een serie artikelen over de Rozenkrans, en meer bepaald getuigenissen over de kracht van dit gebed. In bijna al haar verschijningen beval de Heilige Maagd het bidden van de Rozenkrans aan als middel om het kwaad te verslaan, en ze vroeg de mensen om per dag ten minste één rozenhoedje […]

Wie zondigt, misdoet tegen de Liefde

Toen één van de Farizeeën aan Jezus vroeg wat het voornaamste gebod is, antwoordde Hij: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand.Dit is het voornaamste en eerste gebod.Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel […]

De devotie van de drie Weesgegroetjes

De devotie van de drie weesgegroetjes is een devotie die door heel wat heiligen werd bevorderd, en bestaat uit het (geknield) bidden van drie Weesgegroetjes in de ochtend, als men opstaat, en drie Weesgegroetjes in de avond, als men in bed kruipt. Deze devotie wordt, in navolging van veel heiligen, gezien als een krachtig middel […]

De trots versus de nederigheid

Een vertelling over twee aanlokkelijke vrouwen, de ene is de trotse en de andere de nederige. Onze voorliefde voor een van die vrouwen bezegelt ons lot. De Moeder Gods sprak tot de bruid van haar zoon. Er zijn twee vrouwen. De ene heeft geen speciale naam want ze verdient er geen, de andere heet Nederigheid […]

Recensie ‘Ik keer terug naar mijn Vader’

Nog niet zo lang geleden las ik het boekje “Ik keer terug naar mijn Vader”. Het gaat over een vrouw die van thuis uit katholiek was opgevoed, maar gaandeweg de toer van het occulte is opgegaan. Door een hele bijzondere reeks bovennatuurlijke gebeurtenissen – en uiteindelijk een bijzondere bekering – keerde ze de loge van […]