De miraculeuze kruisen van Asse

Weinigen weten dat er in België wel 7 Eucharistische Mirakels zijn gebeurd. Zeer weinigen weten ook dat de (reeds in de vergetelheid geraakte) Miraculeuze Kruisen van Asse verband houden met een Eucharistisch Mirakel. De geschiedenis van de miraculeuze kruisen van Asse, en voornamelijk het eerste kruiswonder, is verbonden aan een Eucharistisch mirakel. Geschiedenisschrijver en onderprior […]

De gevolgen van de handcommunie (2)

Nog meer gevolgen van de handcommunie: het tekoop aanbieden van geconsacreerde heilige Hosties op het internet voor satanische doeleinden. Onlangs verkocht ‘Pentagora’, een Duitse satanist, op Etsy.com negen geconsacreerde heilige Hosties. Het was LifeSite die dit opmerkte. De Hosties bleken twee dagen geleden te zijn verkocht. Wie ze gekocht heeft is niet duidelijk. Het is […]

Nieuw boek over evolutie

De neo-Darwinistische evolutietheorie is een fabel van formaat die de drijfveer vormt voor het hedendaagse atheïsme. Daarom dit nieuwe boek, dat de pijnpunten van de theorie op een eenvoudige, voor iedereen te begrijpen manier blootlegt. Dit nieuwe boekje  – een vereenvoudigde versie van mijn vorig boek –  is er gekomen omdat sommigen duidelijk maakten dat […]

Pasen: het lege Graf

  “Wat zoekt ge de Levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen” (Lc. 24, 5-6). In het kader van de gebeurtenissen van Pasen is het eerste element waar men op stuit, het lege graf. Dat is op zich geen direct bewijs. De afwezigheid van het lichaam van Christus in het graf […]

De Scala Sancta

Voor het eerst in bijna drie eeuwen is de marmeren trap die Jezus driemaal beklommen heeft bij het paleis van Pilatus weer zichtbaar toegankelijk voor pelgrims in z’n oorspronkelijke vorm. De trap werd door de Heilige Helena, moeder van Keizer Constantijn, in de vierde eeuw van Jeruzalem naar Rome overgebracht. Zij had door inspiratie van […]

De Heilige Doornenkroon van Christus; werktuig onzer verlossing

  De Heilige Doornenkroon (Marcus 15:17, Matteüs 27:29, en Johannes 19:1-5) is de kroon die werd gemaakt van de takken van een doornstruik en die Jezus Christus werd opgezet na de geseling in opdracht van Pontius Pilatus. Samen met de scharlakenrode mantel die Hem werd omgehangen en de rietstok die Hem in de rechterhand werd […]

Met de viering van Palmzondag begint de Liturgie van de Kerk, de Goede Week

  Hoe gaat Jeruzalem zijn Messias ontvangen? Hoewel Jezus zich altijd onttrokken had aan de pogingen van het volk om Hem tot koning te maken, kiest Hij wel zorgvuldig het tijdstip uit van zijn Messiaanse intocht in de stad. Hij wordt toegejuicht als de Zoon van David, Hij die het heil brengt. Hosanna wil letterlijk […]

De kracht van de Rozenkrans: Sluiting van abortuscentra

“Er is geen enkel probleem, materieel noch geestelijk, nationaal of internationaal, dat niet kan opgelost worden door het bidden van de Rozenkrans en door onze offers. De Rozenkrans, gebeden met veel liefde en godsvrucht, zal Maria troosten en zoveel tranen drogen van Haar Onbevlekt Hart.” Zuster Lucia Dos Santos – 26 december 1957 De sluiting […]

‘Judica’ – vijfde zondag in de Veertigdagentijd

  Judica (Latijn voor ‘Verschaf mij recht’) is de vijfde zondag in de Veertigdagentijd, een periode van bezinning in het Christendom als voorbereiding op het Paasfeest. Deze zondag ontleent zijn naam aan de beginwoorden van het introïtusgezang, Judica me, Deus (Psalm 43,1) en staat in de liturgische kalender volgens de Tridentijnse liturgie bekend als Passiezondag, […]