Posted in Werkgroep Evangelisatie

De Martelaressen van Compiègne

De Martelaressen van Compiègne waren de zestien Karmelietessen uit het klooster van Compiègne die op 17 juli 1794 in Parijs tijdens de zogenaamde Grande Terreur…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Herman Wijns, de kleine Vlaamse heilige (deel 2)

“Misdienaar worden” Herman speelde het liefst de H. Mis zijn onkel Mon. Herman stond in zijn korte leven open voor al hetgeen het Katholicisme verkondigde…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Herman Wijns, de kleine Vlaamse heilige (deel 1)

Herman Wijns, ‘de kleine pastoor’, overleed op 26 mei 1941, 10 jaar oud. Wegens de getuigenissen van mirakelen gedurende zijn leven en na zijn dood…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Over de Laatste HH. Sacramenten (n.a.v. een verklaring van de Belgische bisschoppen over pastorale begeleiding bij levenseinde)

Vorige maand publiceerden de Belgische bisschoppen een verklaring met als titel “Uw hand in mijn hand – pastorale zorg bij levenseinde“. Daarin gaat het o.a….

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Feest van het Heilig Hart – over het H. Hartbeeld

De feestdag van het H. Hart is, volgens het verlangen van Jezus zelf, uitgedrukt bij zijn verschijningen aan de H. Margareta-Maria Alacoque (1675) vastgesteld op…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Homilie van Mgr. Léonard in de Kathedraal van Chartres, tijdens de slotmis van de bedevaart Parijs-Chartres

Mgr. Léonard, de vroegere Aartsbisschop van Mechelen-Brussel, ging, zoals we eerder reeds berichtten, op Pinkstermaandag voor in de Slotmis in de Kathedraal van Chartres, aan…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Sacramentsdag – over de H. Paus Pius X, de Paus van de Eucharistie

Vandaag is het Sacramentsdag, het feest van Christus die tot aan het einde van deze wereld bij ons blijft in Zijn Allerheiligste Sacrament. We willen…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

In Maria’s Licht – Zalige Priester Poppe

I. De Onbevlekte 1. Uitverkoren dochter van de Vader Het was in het begin der tijden: God die eeuwig is, overzag in één blik al…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

De Heilige Charbel – monnik en kluizenaar

Op 8 mei 1828 werd in het bergdorp Biqa-Kafra in Libanon, Youssef Antoun Makhlouf geboren, de jongste van vijf kinderen, van Antoun Zaarour Makhlouf en…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Mgr. Léonard geeft in Chartres een indrukwekkend geloofsgetuigenis voor méér dan 14.000 jeugdige pelgrims

Al 37 jaar organiseert de associatie Notre-Dame de Chrétienté elk jaar met Pinksteren een bedevaart van de Notre-Dame van Parijs naar de Notre-Dame van Chartres….

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Zalig Pinksteren

Op de dag van Pinksteren, aan het einde van de zeven weken van de paastijd, wordt het Pasen van Christus vervuld in de uitstorting van…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Juni is de maand van het Heilig Hart

Neen, juni is niet de ‘pride-maand’, zoals mijnheer Trump en vader Martin, een adviseur van paus Franciscus, beweren. Juni is nog altijd de maand toegewijd…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

De miraculeuze kruisen van Asse

Weinigen weten dat er in België wel 7 Eucharistische Mirakels zijn gebeurd. Zeer weinigen weten ook dat de (reeds in de vergetelheid geraakte) Miraculeuze Kruisen…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

De consecratie tijdens de H. Mis

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden:

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

De gevolgen van de handcommunie (2)

Nog meer gevolgen van de handcommunie: het tekoop aanbieden van geconsacreerde heilige Hosties op het internet voor satanische doeleinden. Onlangs verkocht ‘Pentagora’, een Duitse satanist,…

Lees verder...