*Belangrijk*: bevraging

Als onderdeel van een evaluatie van onze website willen wij de lezers vriendelijk vragen om onderstaande poll in te vullen:

Ledenvergadering Katholiek Forum: Start Werkjaar 2017-2018 → Zaterdag 14 oktober 2017!

Beste leden en sympathisanten van het Katholiek Forum, Eind juli kwamen uw dienaren-redacteurs van uw favoriete webstek www.katholiekforum.net tesamen om onze huidige werking nog verder te optimaliseren. Hier vindt het volledige verslag van deze bijeenkomst: Verslag redacteursvergadering 29 juli 2017. Met een woord van dank aan onze Secretaris, De Heer Jeroen Van Hecke. De lezersaantallen van […]