Ledenvergadering Katholiek Forum: Start Werkjaar 2017-2018 → Zaterdag 14 oktober 2017!
Communicatie van het Bestuur / 8 oktober 2017

Beste leden en sympathisanten van het Katholiek Forum, Eind juli kwamen uw dienaren-redacteurs van uw favoriete webstek www.katholiekforum.net tesamen om onze huidige werking nog verder te optimaliseren. Hier vindt het volledige verslag van deze bijeenkomst: Verslag redacteursvergadering 29 juli 2017. Met een woord van dank aan onze Secretaris, De Heer Jeroen Van Hecke. De lezersaantallen van Katholiekforum.net blijven dan ook hoog en in stijgende lijn. We zien erin een blijk van erkenning en bemoediging voor de inmiddels duizenden man- en vrouwuren die in dit project geslopen zijn. Aanstaande zaterdag is het tijd samen te komen om met alle leden van ‘VZW Rooms-Katholiek Lekenforum’ en alle Katholieken die ons project een warm hart toedragen. De redactionele werking van Katholiekforum.net is immers slechts de basis van waaruit wij een bredere Katholieke volksbeweging willen uitbouwen en daarvoor is uw medewerking van vitaal belang! Bij aanvang van dit nieuwe werkjaar is het dus gepast om terug even alle koppen bijeen te steken samen met alle leden en sympathisanten (nieuwe leden?) van het Katholiek Forum. Tijdens deze vergadering bespreken we deze drie voornaamste punten: Meer lezers op de webstek! (Flyers, likes, shares, retweets, advertenties, YouTube…). Taakverdeling: redigeren artikels, beheer Facebook + Twitter, méér redacteurs en méér…