Spaanse Vrijmetselarij vol lof over Paus Franciscus

In tegenstelling tot zijn voorgangers, Paus Johannes-Paulus II en Paus Benedictus, die door de Vrijmetselarij en hun kanalen binnen en buiten de Kerk, genadeloos werden aangevallen en zwart gemaakt, kan  Paus Bergoglio bij diezelfde vrijmetselaars op veel bijval rekenen, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Zo liet de Grootloge van Spanje enkele dagen […]

Nog meer controversiële uitspraken van Paus Franciscus

Op enkele dagen tijd heeft Paus Franciscus drie controversiële uitspraken gedaan, die de verwarring binnen de Katholieke Kerk nog  doen toenemen. Wij zijn van hem gewoon dat hij een taal gebruikt, die dikwijls bewust dubbelzinnig is en soms kwetsend en agressief tegenover geloofsgetrouwe katholieken. Hij doet er ditmaal nog maar een schepje boven op. In […]

Kardinaal Müller: De kern van het probleem is het atheïsme in de Kerk!

  In een opzienbarend interview met Lifesitenews legt kardinaal Gerhard Muller de vinger op de wonde. De vroegere prefect van de Congregatie voor de geloofsleer stelt dat de huidige crisis in de Kerk niets te maken heeft met het klerikalisme, zoals Paus Franciscus het steeds maar herhaalt, maar wel met het atheïsme, dat zich na […]

Paus Franciscus : “wees voorzichtig met ‘rigide’ Christenen”

Tijdens een H. Mis in de Casa Santa Marta, verwittigde Paus Franciscus Katholieken tegen “rigide” medegelovigen, “schijnheiligen, wiens harten niet open zijn voor genade.” “Verlossing is een gave Gods.”, zei de Paus, “Hij geeft ons de geest van vrijheid”. In dit kader, verwees de Paus naar de farizeeën en sadduceeën in het Nieuwe Testament, die […]

Een synode met veel valse noten

Waarom een synode organiseren, als de uitkomst ervan reeds op voorhand bedisseld werd? Dat is wat met de synode over het gezin gebeurd is en dat lijkt nu opnieuw het geval te zijn. Sommige vooraanstaande bisschoppen hebben dit goed door en vrezen niet de wantoestanden aan te klagen. Zoals Vigano, krijgen zij dan wel de […]

Nultolerantie opleggen tegen pedofiele doofpotoperaties, maar zélf niet aftreden bij inbreuken?

Paus Franciscus overtreedt zijn eigen nultolerantie-beleid tegen pedofiele doofpotoperaties Toen Paus Franciscus in 2013 werd verkozen, werd er gezegd dat de Kardinaal-kiezers hem binnenhaalden om de Curie – de interne regering van het Vaticaan – te hervormen en het schandaal rond het seksmisbruik van priesters aan te pakken, dat enigszins als verbeterend werd beschouwd, maar lang […]

Rapport van de ‘Pennsylvania Grand Jury’ is een juridische dwaling

  Op de vooravond van de 15de Augustus 2018 wist de VRT het ‘feit’ te melden, dat “méér dan 1.000 kinderen in de VS werden misbruikt door méér dan 300 katholieke priesters in de staat Pennsylvania”. Volgens de Amerikaanse onderzoeksjury – een zogenaamde Grand Jury – duurde het misbruik tientallen jaren en werd het “vakkundig […]

Paus Franciscus beschermt sinds vijf jaar de roze maffia!

“De Paus was reeds sinds 2013 , onmiddellijk na zijn verkiezing dus, ingelicht over de wandaden van kardinaal Theodore McCarrick. Hij heeft er niet enkel voor gekozen niets te doen, hij heeft kardinaal McCarrick zelfs gekozen als één van zijn bevoorrechte adviseurs voor de benoemingen van de bisschoppen en kardinalen in de Amerikaanse Kerk. In […]

Schermutselingen aan de poorten van de Sint-Paulus-buiten-de-Muren

  Misdienaars uit verschillende landen waren de voorbije week in Rome bijeen naar aanleiding van de 12de Internationale Bedevaart voor Misdienaars. De Bondsrepubliek Duitsland met 50.000 aanwezige misdienaars vormde de grootste delegatie. Op 31 juli vond er een ernstig incident plaats, dat de woede opwekte bij de gelovigen die de basiliek van Sint-Paulus-buiten-de-Muren wensten te […]