Interview met Kardinaal Burke – de volgende stap is een formele verklaring

[Recentelijk heeft Kardinaal Burke een interview gegeven met The Wanderer. In dit interview gaat hij onder andere in over het mogelijke vervolg van de dubia. Het interview wordt in drie delen uitgegeven. Hieronder volgt een vertaling van de belangrijkste zaken van het tweede deel.] In feite lijkt het alsof sommige interpretaties [van Amoris Laetitia] tegengesteld zijn aan wat er in paragraaf 1650 van de Cathechismus van de Katholieke Kerk wordt geleerd. Heeft u, in het licht van de huidige situatie, vandaag advies voor getrouwe bisschoppen, priesters, religieuzen en leken die naar duidelijkheid verlangen? Mijn raad is eenvoudig. We weten wat de kerk leert en praktiseert. Het staat opgeschreven in de Catechismus van de katholieke kerk; Het is omvat in het constante Onderwijs van de Kerk. Dit is hetgeen waarvan we vasthouden dat het waar is. Sinds de publicatie van Amoris Laetitia vind ik dat de situatie verslechterd is. Ik reis vaak en waar ik ook ga vind ik altijd grote groepen van de gelovigen (ook priesters en zelfs Bisschoppen) die mij in vertrouwen nemen over deze situatie – ze zijn bijna wanhopig. Ik zeg vaak dat priesters degenen zijn die het meest lijden. Zij zijn het die direct contact hebben…

China: toekomstige Christelijke natie?

Het aantal Christenen in China is zo snel aan het groeien dat men er tegen 2030 wel eens meer praktiserende gelovigen zou kunnen vinden dan in de Verenigde Staten. Officieel is de Volksrepubliek China met zijn 1.3 miljard inwoners nog steeds een atheïstisch land, maar na de ontgoochelingen van het communisme en het recenter ingevoerde kapitalisme zijn Chinezen op zoek naar een nieuw type van zingeving. Zij vinden dit onder andere in het Christendom, dat sinds het einde van de Culturele Revolutie in 1976 een snelle expansie kent.  China mogelijk grootste Christelijke natie tegen 2030 “China zou wel eens snel het grootste Christelijke land ter wereld kunnen worden”, zei Prof. Fenggang Yang van de Universiteit van Purdue (VS) in een interview met The Telegraph.  “Ik denk aan een tijdsspanne van minder dan een generatie. Niet veel mensen verwachten zich aan deze spectaculaire omwenteling.” Fenggang Yang is socioloog en auteur van het boek “Religion in China: Survival and Revival under Communist Rule.” Vooral het (Evangelisch) Protestantisme is in opmars aldus Prof. Yang. In 1949 telde China nog maar 1 miljoen Protestanten. Tegen 2010 waren er al meer dan 58 miljoen Protestantse Christenen in China, vergeleken met 40 miljoen in Brazilië en 36…

De feitelijke macht rond Paus Franciscus

Volgens Sandro Magister, befaamd Italiaans Vaticaanwatcher, berust de feitelijke macht rond Paus Franciscus in handen van slechts drie mensen: Antonio Spadaro, Marcelo Figueroa en Victor Manuel Fernandez. De eerste is Italiaan en Jezuïet, hij is de directeur van “La Civita Cattolica”. De twee anderen zijn Argentijnen en de tweede is zelfs geen Katholiek, maar een presbyteraanse dominee. Desondanks werd hij door Paus Franciscus benoemd als hoofdredacteur van de Argentijnse uitgave van de “Osservatore Romano”. Spadaro heeft de “Civita Cattolica” omgevormd tot de spreekbuis van de Paus. Samen met Figueroa heeft hij in het laatste nummer van dit tijdschrift een artikel ondertekend dat in de Verenigde Staten insloeg als een bom. De conservatieve stromingen, zowel Katholieke als protestantse, worden er namelijk in beschuldigd te denken volgens een logica “die nauw verwant is met degene die het islamitisch fundamentalisme inspireert”, zoals dat van Osama Bin Laden of het Kalifaat. Waarom zouden Katholieken en protestanten zoals ”nieuwe kruisvaarders” samenspannen? Omdat zij het over bepaalde thema’s zoals ”abortus, het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, het godsdienstonderwijs in de school” volkomen eens zijn, met andere woorden, zij beoefenen ”een bepaalde vorm van verdediging van de godsdienstvrijheid”. Met als resultaat, volgens de twee auteurs van…

De anatomie van een fiasco

“Non possumus!” Ik zal noch mistig gepraat noch een goed gecamoufleerde achterdeur naar de profanering van het sacrament van het huwelijk en de eucharistie accepteren. Evenmin zal ik het accepteren, dat men spot met het zesde gebod van God. Ik wil liever zelf uitgelachen en vervolgd worden dan dubbelzinnige teksten en oneerlijke methodes accepteren. Ik prefereer het glasheldere “gelaat van Christus boven het met edelstenen versierde beeld van een vos” (H. Ireneüs),  “want ik weet Wie ik mijn vertrouwen heb geschonken”, “Scio cui credidi!” (2 Tim. 1, 12) — Monseigneur Athanasius Schneider Hieronder staat een uitvoerig commentaar op Amoris Laetitia van de Amerikaanse jurist, Christopher Ferrara dat in het tijdschrift “The Remnant” verschenen is. Met dank aan pastoor Mennen die dit vertaald heeft. “Geen enkele voorkomende moeilijkheid, hoe groot ook, kan het rechtvaardigen dat Gods wet buiten werking wordt gesteld die alle handelingen verbiedt die in zich slecht zijn. Er zijn geen omstandigheden denkbaar waarin man en vrouw niet, vanuit de kracht van Gods genade, trouw hun plichten kunnen vervullen en hun ongerepte deugdzaamheid kunnen bewaren.”(Pius XII, Casti Connubii). Zoals Kardinaal Burke in een artikel dat in “National Catholic Register” verschenen is, heeft gezegd, blijkt Amoris Laetitia bij zorgvuldige lezing “een persoonlijk en dus geen magisterieel” document, “een persoonlijke beschouwing…

Pastoor Cor Mennen: Müller eruit. Maar de echte aanval is gericht tegen “Veritatis Splendor”. | “de Paus lijkt wel een linkse Zuid-Amerikaanse dictator”

Kardinaal Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, is door Paus Franciscus de laan uitgestuurd. De audiëntie waarin dat gebeurde, duurde, volgens de Kardinaal zelf, slechts een minuut en was zonder opgaaf van redenen. Kardinaal Müller betwist niet het recht van de Paus hem te ontslaan maar wel de de weinig humane manier waarop dat gebeurde. De Paus zou zich toch ook aan de sociale leer van de Kerk dienen te houden. Kardinaal Müller is altijd loyaal geweest aan Paus Franciscus maar hij heeft wel gezegd dat zelfs een Paus de leer van de Kerk niet kan veranderen en dat Amoris Laetitia uitgelegd moet worden in de lijn van de traditionele leer en dat dus mensen die in publiek overspel leven niet zonder bekering de communie kunnen ontvangen. Dat is blijkbaar te veel. Degene die in de Kerk te taak heeft de leer te bewaken, moet volgens Franciscus zijn mond houden, zelfs als de leer in gevaar is. Het is bekend dat voor zover de Congregatie voor de Geloofsleer de tekst van de stukken van Franciscus tevoren te zien kreeg, de opmerkingen van de Congregatie door de Paus werden genegeerd. Ik zei laatst tegen een collega: “de Paus lijkt…

Het plan van Kardinaal Sarah voor de “verzoening tussen de oude en de nieuwe ritus” is onwerkbaar

Het plan van de Kardinaal is goed bedoeld, maar het zou te verwarrend zijn om het nieuwe lectionarium en de nieuwe kalender toe te passen op de traditionele ritus. Zoals Br. Raymond de Souza heeft opgemerkt, heeft Kardinaal Sarah een oproep gedaan om de twee ‘vormen’ van de Romeinse ritus, de zogenoemde gewone vorm en de zogenoemde buitengewone vorm, met elkaar te verzoenen. Zijn redenen zijn verwarrend, en zijn voorstellen onwerkbaar. [Hoewel de vertaler geen voorstander is van de terminologie ‘gewone vorm’ en buitengewone vorm’, heeft hij ervoor gekozen in deze vertaling de terminologie van de brontekst te behouden. Het gaat hier dus om de “nieuwe”, postconciliaire, ritus tegenover de traditionele Romeinse ritus.] In de Franse publicatie La Nef, legt Kardinaal Sarah het uit: “De ‘hervorming van de hervorming’ is synoniem geworden met dominantie van een groep over de andere.” Hij verkiest de uitdrukking ‘liturgische verzoening’. De ‘hervorming van de hervorming’ is een beweging onder voorstaanders van de gewone vorm die ruziën over het Latijn, de richting van de liturgische celebratie, vrouwelijke misdienaars,… Het is een van de voordelen van het gebruik van de buitengewone vorm dat deze gevechten uitgesloten zijn. Kardinaal Sarah lijkt echter het eindeloze gekibbel op te…

Uitspraken van Paus Franciscus over migratie en politiek onder vuur

Iedereen kent stilaan de denkpatronen van Paus Bergoglio over migratie en politiek. Deze kunnen ronduit bestempeld worden als ultra-progressief, zonder enige nuance. Zij zijn een afdruk van de ideeën van de bevrijdingstheologie, die Zuid-Amerika in vuur en vlam heeft gezet. Marcello Pera, filosoof , oud-voorzitter van de Italiaanse senaat en persoonlijke vriend van Paus Benedictus XVI, haalt zwaar uit naar de herhaalde stellingnames van Paus Franciscus over ongebreidelde migratie en over de politieke druk die hij wil uitoefenen. Marcello Pera vindt het waanzin dat Paus Franciscus voortdurend oproept om zonder enig onderscheid en zonder enige voorwaarde alle migranten op te nemen, daarbij blijk gevend van een totaal gebrek aan realisme. Er is een kritieke grens die niet overschreden mag worden. Wanneer de Paus dat niet doet, is daar zeker een rede toe. Wat is het werkelijke doel van zijn uitspraken? Volgens de filosoof Pera is er slechts één antwoord: deze Paus doet dat omdat hij het Westen verafschuwt. Hij wil het Westen vernietigen en doet alles om dat doel te bereiken. Juist zoals hij de Katholieke Traditie wil vernietigen, het Christendom zoals zich dat in de geschiedenis ontwikkeld heeft. Indien hij geen rekening houdt met de kritieke grens waarboven onze…

Chinese Kardinaal Zen: “Alles wordt slechter!”

De situatie van de Kerk in China is vandaag “slechter” dan tijdens de gruwelijke onderdrukking in de jaren 1950 en ’60, omdat de Kerk verzwakt is, zei Joseph Kardinaal Zen tegen Polonia Christiana in een video-interview. Zen vindt het spijtig dat de Heilige Stoel tegenover het Chinese regime een verkeerde strategie hanteert: “Ze zijn te enthousiast voor dialoog … dialoog. Dus ze vertellen iedereen [in de Kerk in China] om geen lawaai te maken, om compromissen te sluiten, de regering te gehoorzamen. Nu gaat het allemaal slechter.” Kardinaal Zen noemt Paus Franciscus “naïef”. Zijn voorgangers begrepen de situatie terwijl Franciscus “verward” is. Volgens Zen zal Franciscus’ overeenkomst met China “vals” zijn, waaraan wordt toegevoegd: “Hoe kan het initiatief voor het verkiezen van bisschoppen aan een atheïstische regering worden gegeven? Ongelooflijk, ongelooflijk!” Bron: Gloria.tv/nl.news

Paus-emeritus Benedictus XVI: “De Heer verlaat zijn Kerk niet ook wanneer vaak de boot zo volgelopen is dat het dreigt te kapseizen.”

Paus-emeritus Benedictus XVI liet zaterdag tijdens de begrafenismis van Joachim Kardinaal Meisner in Keulen een brief voorlezen door Aartsbisschop Georg Gänswein. Volgens Benedictus XVI “staat het Schip van de Kerk op kapseizen”. Doch Meisner habe „aus der tiefen Gewissheit gelebt, dass der Herr seine Kirche nicht verlässt, auch wenn manchmal das Boot schon fast zum Kentern angefüllt ist“. 1  Op dit moment, wanneer in de Kerk in Keulen en gelovigen ver daarbuiten afscheid nemen van Joachim Kardinaal Meisner, ben ook ik in mijn hart en denken bij u en ga daarom graag in op de wens van Kardinaal Woelki, een woord ter herdenking aan u te richten. Toen ik afgelopen woensdag in een telefoontje over de dood Kardinaal Meisner hoorde, wilde ik het in eerste instantie niet geloven. De vorige dag hadden we nog een telefoongesprek met elkaar gehad. In zijn stem weerklonk de dankbaarheid dat hij nu de plek van zijn vakantie had bereikt, nadat hij op de zondag daarvoor nog had deelgenomen aan de zaligverklaring van Bisschop Teofilius Matulionis in Vilnius. De liefde tot de Kerk in buurlanden in het Oosten, die onder de communistische vervolging geleden hebben, zowel als de dankbaarheid voor het weerstaan in lijden gedurende die tijd…

Paus Franciscus liet ooit Kardinaal Müller onderbreken tijdens het opdragen van het Heilig Misoffer

De bekende Vaticanist Marco Tosatti berichtte op ‘First Things’ een gebeurtenis daterend uit het midden van 2013 waarbij Franciscus en Gerhard Ludwig Kardinal Müller betrokken waren en waaruit blijkt dat Paus Franciscus vindt dat zijn prioriteiten belangrijker zijn dan het opdragen van de Heilige Mis. Tosatti heeft het in zijn artikel over de “Calvarie van Müller”, vanwege zijn niet al te beste band met de Paus. Tosatti schrijft: “Ik veronderstel dat Kardinaal Müller ontsteld is over zijn ontslag, maar op één of andere manier kan hij zijn eigen onthoofding zien als een bevrijding. Om dit artikel te schrijven, keek ik in de vertrouwelijke notities die ik had gemaakt tijdens de laatste vier jaar betreffende de Duitse Kardinaal en zijn relaties met de heersende Paus. De notities zijn het resultaat van vele private conversaties met hooggeplaatste mensen in het Vaticaan, die de vriendschap van de Kardinaal genoten. Het lijkt dat Müller het leven onder Bergoglio als een soort Calvarie ervoer. Dit, ondanks Müllers verklaringen. Hij is een goede soldaat geweest tot het einde, en zelfs daarna. De eerste stap van die Calvarie was een ontstellende episode in het midden van 2013. De Kardinaal was de Mis aan het vieren in de kerk…