Diaconessen: opportuniteit of nieuwe schakel in kerkelijke afbraakmachine?

Sinds de verkiezing van Paus Franciscus, is de discussie over het herinvoeren van vrouwelijke diaconessen en de vrouwenwijding in het algemeen weer opgeflakkerd. In de vroege Kerk waren er inderdaad vrouwen die de rol van diacones op zich namen. Meestal ging het om mature vrouwen, weduwen of maagden, die zich inzetten voor de gemeenschap en […]

Prof. De Mattei: “Het meest vreselijke schisma die de wereld ooit gezien heeft”

Artikel door Kerkhistoricus en Vaticaankenner Prof. dr. Roberto De Mattei. Op 4 februari 2019 tekenden ‘paus’ Franciscus en de Groot-Imam van Al Azhar, Ahmad Al-Tayyeb in Abu Dhabi het document over “Menselijke broederlijkheid voor Wereldvrede en Samenleven.” De verklaring begint in de naam van een God, die, indien hij een algemene God moet zijn voor […]

De ziekelijke obsessie van Bergoglio: de heilige migrant

Nu met Beloken Pasen de paastijd wegdeemstert, behalve voor onze orthodoxe broeders, die vorige zondag Pasen vierden, komen wij nog even terug op wat Paus Franciscus en zijn entourage van deze dagen gemaakt heeft: een viering van de migrant, die in de plaats van Jezus Christus wordt gesteld. Zelfs tijdens de Goede week komt de […]

Paus Franciscus: ” Jeanne d’Arc is een model voor de hedendaagse jeugd “

Wij zijn gewoon geraakt aan de wispelturigheid , ik zou bijna durven zeggen aan de schizofrenie van Paus Franciscus. Enerzijds spreekt hij over politiek en maatschappij als een volleerde Zuid-Amerikaanse soft-marxist en aanhanger van de bevrijdingstheologie, anderzijds verrast hij op religieus en moreel vlak door standpunten, die ook door” conservatieve “katholieken kunnen bijgetreden worden. Hij […]

Kardinaal Sarah: Profeet voor de Kerk en voor Europa

Kardinaal Sarah, Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten sinds 2014, heeft een nieuw boek gepubliceerd, dat als profetisch mag beschouwd worden. Zijn twee eerdere werken zijn in het Nederlands vertaald, met als titel “God of niets” en “De kracht van de stilte”. Dit derde boek verschijnt eerst […]

Sacerdotalis Caelibatus: over het priestercelibaat

Voor het priesterschap in de Katholieke Kerk volgens de Latijnse ritus is het celibaat een vereiste, net zoals voor intrede in een kloosterorde. Het idee is dat, doordat een persoon zich niet aan een aardse persoon bindt, een dichtere binding en een betere wijding van het leven aan God kan worden bereikt. De vereiste van het […]

Recent verschenen boek geeft wansmakelijk beeld van homocultuur in het Vaticaan

Een recent in het Nederlands verschenen boek, “Sodoma: het geheim van het Vaticaan”, geeft een zeer schokkend, om niet te zeggen wansmakelijk, beeld van de homoseksualiteit en cultuur van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Kerk. Volgens auteur Frédéric Martel, zelf een homo, zouden niet minder dan 80% van de clerici in het Vaticaan uit al […]

Misbruiktop in het Vaticaan: vier dagen ‘totentrekkerij’

De misbruiktop in het Vaticaan, officieel de “Ontmoeting voor de Bescherming van Minderjarigen in de Kerk” geheten, werd zondag afgerond. Veel holle woorden, beloftes van bepaalde daden, maar vooral veel ‘totentrekkerij’. St. Petrus Damianus Op de dag van de aftrap van de top over seksueel misbruik, was het de feestdag van Sint Petrus Damianus, een […]