Nieuwe zuivering in het Vaticaan

pope2

Het lijkt wel Moscou onder Stalin!…Is deze despoot misschien het grote voorbeeld van paus Franciscus? Het lijkt er inderdaad meer en meer op. Het nieuws sloeg bij vele kritische katholieken in als een bom: paus Franciscus heeft op vrijdag 28 oktober alle zevenentwintig leden van de Congregatie van de Goddelijke eredienst, waaronder verschillende kardinalen, vervangen (bron: Pers bulletin van het Vaticaan). Lees verder overNieuwe zuivering in het Vaticaan

Allerheiligen, Allerzielen… waarom zwijgt de Kerk?

grafzerk

Nu de hoogfeesten van Allerheiligen en Allerzielen naderen, nu wij zowel de gelukzaligen als de afgestorvenen gedenken, hebben vele katholieken een beklemd gevoel bij de grote stilte die vanuit de Kerk en zijn ambtsdragers (van hoog tot laag) uitgaat, wanneer het gaat om te spreken over de uitersten van de mens. Hoort u onze priesters en bisschoppen nog spreken over de dood en het oordeel dat er op volgt, over de Hemel, de Hel en het Vagevuur? Er ligt een soort taboe over deze onderwerpen… geen woord meer over de noodzaak om zich in dit leven reeds voor te bereiden, wil men er kunnen binnentreden. Lees verder overAllerheiligen, Allerzielen… waarom zwijgt de Kerk?

Verklaring van trouw aan de onveranderlijke Kerkelijke Leer over het Huwelijk

fillialappeal

Naar aanleiding van de Synode over de Familie, die in oktober 2015 plaatsvond, lanceerde een groep bezorgde Katholieke leiders en pro-life organisaties aan paus Franciscus een oproep om te eisen dat hij de Katholieke leer betreffende Communie voor hertrouwde gescheidenen en homoseksuele verbintenissen herbevestigde. Deze oproep werd gesteund met 879.451 handtekeningen, waaronder die van 8 kardinalen en 203 bisschoppen en aartsbisschoppen van alle continenten.

Lees verder overVerklaring van trouw aan de onveranderlijke Kerkelijke Leer over het Huwelijk

Wanneer gaan de ogen open?

Mgr. Van Looy en Paus Franciscus. Foto: kerknet
Mgr. Van Looy en Paus Franciscus. Foto: kerknet

De bisschop van Gent, Mgr. Van Looy, 75 jaar, heeft van de paus een brief ontvangen, waarin hij verder voor twee jaar in zijn functie bevestigd wordt. Van Mgr Van Looy is geweten dat hij volledig in de lijn ligt van wat door de huidige paus is uitgestippeld…

Lees verder overWanneer gaan de ogen open?

Het “Mag ik? Dank je. Sorry ” van Johan Bonny gaat in tegen de Kerkelijke leer

magikdankjesorry

Vanochtend kreeg hoofdredacteur  Luk Vanmaercke van Kerk en Leven de gelegenheid op de VRT radio propaganda te maken voor een nieuw boek dat de Antwerpse bisschop Johan Bonny samen met de gekende progressistische moraaltheoloog Roger Burggraeve op 14 oktober a.s. te Antwerpen voorstelt.

Het kreeg de modieuze en tegelijk banale titel “Mag ik? Dank je. Sorry.”,helemaal in de lijn van het politiek en religieus correcte taalgebruik van degenen die het in de Vlaamse Kerk voor het zeggen hebben.In het boek wordt een pleidooi gehouden voor de invoering van nieuwe rituelen voor “andere” gezinsvormen dan het enige door de kerk erkende gezin: het huwelijk tussen een man en een vrouw. Lees verder overHet “Mag ik? Dank je. Sorry ” van Johan Bonny gaat in tegen de Kerkelijke leer

Geslaagde bedevaart naar Foy-Notre-Dame

Het vredige dorpje Foy-Notre-Dame, niet ver van Dinant,bezit een prachtige kerk, waarin een miraculeus beeldje van de H.maagd Maria vereerd wordt.Reeds drieëntwintig jaar vertrekt begin oktober vanuit Leffe een traditionele bedevaart naar dit heiligdom. Ook onze vorige aartsbisschop,Mgr Leonard heeft er aan deelgenomen .Deze bedevaart had dan ook zijn volledige steun.Dit jaar was het de […]

Amerikaanse leken beschuldigen paus Franciscus…

De Amerikaanse katholieke krant “The Remnant” heeft op 19 september jl. een open brief gepubliceerd, waarin het beleid van paus Franciscus als dodelijk voor de katholieke leer en moraal wordt bestempeld. De uitgever, John Vennori,de hoofdredacteur, Michael J.Matt en de belangrijkste journalist van het blad, Christopher A. Ferrara beschuldigen de paus ervan het katholieke geloof […]

Doden in de naam van God is satanisch…

Paus Franciscus heeft op 15 september in rode gewaden(de kleur van de martelaren)een mis opgedragen ter gedachtenis van de Franse priester Jacques Hamel,die in juli jl. door moslims in zijn kerk de keel werd overgesneden.In krachtige bewoordingen heeft de paus in zijn homilie gesteld dat “het goed zou zijn mochten alle godsdiensten verkondigen dat doden […]

Pro-abortus offensief van George Soros en zijn stichting “Open Society”

De stichting ” Open  Society” van George Soros,een Hongaars-Amerikaanse beursspeculant(met zijn echte naam György Schwartz), die  een ontzaglijk fortuin (geschat op 25 miljard dollar door Forbes magazine )heeft weten te vergaren, wil de wetten ter bescherming van het leven in katholieke landen vernietigen. In een geheim document van de “Open Society Foundations”(OSF) van George Soros, dat […]

Ingezonden open brief aan CD&V

Vandaag bereikte ons deze brief, die gericht werd aan de CD&V omwille van haar deelname aan de gaypride. Hoewel de brief niet van eigen makelij is, willen we u de inhoud zeker niet onthouden. De auteur is, net zoals vele katholieken, verontwaardigd dat “de partij van God”, zoals ze vroeger wel eens werd genoemd, blijkbaar […]