Paus Franciscus bedankt deelnemers aan March for Life te Washington
Actualiteit & Opinie / 1 februari 2017

In een boodschap van Radio Vaticaan, gepubliceerd daags na de Mars voor het Leven van 27 januari te Washington, bedankt paus Franciscus de jongeren die eraan deelgenomen hebben voor hun “indrukwekkend getuigenis”. De boodschap is getekend door de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin en moedigt de jongeren aan “onze meest kwetsbare broeders en zusters te verdedigen”. De paus haalt “Amoris laetitia “(83)aan: “De waarde van een menselijk leven is zo groot en het recht op leven van het onschuldig kind dat groeit in de moederschoot  is zo onaantastbaar, dat de mogelijkheid om beslissingen te nemen over dit leven nooit als een recht kan beschouwd worden.” De politici van ons land, die ons belastinggeld willen gebruiken om abortus wereldwijd te propageren moeten dit eens goed overwegen, als zij daar tenminste nog toe in staat zijn! De paus wenst dat deze mars, “waar vele Amerikaanse burgers het woord nemen in naam van onze meest kwetsbare broeders en zusters, bijdraagt tot een mobilisatie ten gunste van het recht op leven en tot het nemen van doeltreffende maatregelen om de wettelijke bescherming ervan te verzekeren.” In deze tijden van opgeklopte selectieve verontwaardiging en eenzijdige berichtgeving, nog even vermelden dat ook Amerikaans vice-president Mike Pence aan…

Het nieuwe heraldische wapenschild, vlag en logo van de Ridders van Malta
Actualiteit & Opinie / 31 januari 2017

Hun eigen officiële verslag lezen over hoe zij geplooid zijn, is als het lezen van het proces-verbaal van een misbruikt slachtoffer, dat nog steeds in de macht van de dader is – schrijnend en meelijwekkend. Wel, Ridders van Malta (1099-2017), jullie hebben heldhaftig gestreden: Rust in vrede. Condoom-Ridders (2017-), van harte gefeliciteerd met jullie stichting! … Artikel van Rorate Caeli: The new Heraldic Shield, Flag, and logo of the Knights of Malta Vertaling door: Dries Goethals, voor het Katholiek Forum

Eerste homohuwelijk ooit van een priester en ‘zijn vriend’ is een feit
Actualiteit & Opinie / 31 januari 2017

In Ierland stapte de eerste Katholieke priester ooit in het “homohuwelijksbootje”. Bernárd Lynch van het Ierse graafschap Clare is een Katholiek priester, die sinds 1986 in een homoseksuele relatie is met zijn “levenspartner” Billy Desmond. In 2015 werd het homohuwelijk gelegaliseerd in Ierland. Daily Mail gaf aan dat op 28 januari zo’n 120 gasten aanwezig waren bij het “huwelijk”. Ze feliciteerden de twee met een lang applaus, toen de beambte hen verklaard als “echtgenoot en echtgenoot”. Tijdens de feestelijkheden van het “huwelijk” werd een tekst voorgelezen om de “30-jarige toewijding” te prijzen van priester Lynch voor de “erkenning van de rechten van LHBTI-personen” (Lesbisch, Homoseksueel, Bisexueel, Transgender en Intersexueel). “Het was een prachtige ceremonie”, zo schreef The Irish Sun. Lynch ging destijds naar het seminarie en onderhield daar een lange-termijnrelatie met een andere seminarist. Deze seminarist verliet echter het seminarie, trouwde en stichtte een gezin. Lynch aan de andere kant, werd priester gewijd in 1971. Hij behoort tot een missionaire orde, maar wijdde sinds de jaren ’80 zich toe aan de homoseksualiteit. In 2010 was hij één van de sprekers op een protestmars tegen Paus Benedictus XVI, toen deze Engeland bezocht. Hij beschuldigt de Kerk van hypocrisie. Doofheid en het…

Geen Heilige Mis meer op een “uitvaartplechtigheid”
Actualiteit & Opinie / 31 januari 2017

Plechtigheid zonder eucharistie wordt de norm Wat begon als een pilootproject in het bisdom Antwerpen, krijgt binnenkort navolging in alle andere bisdommen. Uitvaartplechtigheden zullen gehouden worden zonder eucharistie. En dus ook zonder communie, met de zegening van de wijn en het brood. Wil de familie toch een hostie, moet ze daar expliciet om vragen. [Tip voor de gelovigen: Geen “uitvaartplechtigheid”. De tegenwoordigheid van Christus’ Kruisoffer heeft hoegenaamd niks te maken met “zegening van wijn en brood” (wat al helemaal niet plaatsvindt tijdens de Communie). Bewijzen de Belgische bisdommen hiermee finaal dat ze geen flauw benul meer hebben waarover het Katholicisme gaat? Men zou bijna durven stellen dat het beter is een overleden familielid rechtstreeks naar het kerkhof te voeren, zonder “plechtigheid” en in de verborgenheid van de huiskamer (cf. Mt. 6,6) de Rozenkrans te bidden voor de ziel van een geliefde dode.] “Een hostie? Sorry, te weinig personeel.” Zo cru zal u het misschien nooit te horen krijgen, maar de vergrijzing van het priesterkorps is wel de belangrijkste reden waarom een begrafenismis enkel nog wordt uitgevoerd met een eenvoudige gebedsdienst, zegt Geert Lesage van de Bisschoppenconferentie. “Zowel priesters, diakens als gemandateerde leken kunnen dan de dienst voorgaan. [De consumptieve en banale benadering van hosties…

Paus wil herziening normen liturgische vertalingen
Actualiteit & Opinie / 30 januari 2017

Paus Franciscus heeft opdracht gegeven de richtlijnen voor liturgische vertalingen te herzien. Dat meldt het tijdschrift van de Amerikaanse jezuïeten America Magazine. [Paus Franciscus wil dat liturgische vertalingen creatiever kunnen zijn en minder strikt moeten aansluiten bij het Latijn. We weten door de controverse rond de nieuwe Nederlandse “vertaling” van het Onze Vader waartoe dat kan leiden en de mogelijke nieuwe ontwikkelingen zullen we nauwkeurig in de gaten houden.] Volgens het blad zou de paus al voor de Kerst een commissie hebben geformeerd om Liturgiam Authenticam te herzien, het document uit 2001. Daarin werd bepaald dat vertalingen van het Romeins Altaarmissaal zo dicht mogelijk bij de originele Latijnse tekst moeten blijven. Te rigide Het document kreeg veel kritiek van liturgisten die pleiten voor een meer “creatieve” interpretatie van de liturgie. Ook zouden volgens America verschillende bisschoppenconferenties de richtlijnen “te rigide” vinden en “niet accepteren dat er zoiets bestaat als ‘sacrale taal’”. [Onder “creatieve interpretatie van de liturgie” gaan sommige liturgisten zo ver, dat ze zelfs de Consecratiewoorden zouden wijzigen. De liturgie moet echter niet creatief zijn, want de liturgie heeft als doel God verheerlijken, vergiffenis afsmeken, genaden afsmeken en in eenheid komen met de Kerk van alle tijden en van alle plekken.]…

Undercover video stelt prenatale zorg van Planned Parenthood aan de kaak
Actualiteit & Opinie / 30 januari 2017

Een nieuw onderzoek van Live Action weerlegt een oude mythe van Planned Parenthood. De mythe van de prenatale zorg. Undercover video’s en telefoongesprekken tonen aan dat vrouwen in nood, die geen abortus willen, afgewezen worden door de gigant, wiens broodwinst en specialiteit abortus is. De Pro-Life groep ‘Live Action’ bezocht en telefoneerde naar 97 Planned Parenthood centra. 92 van de 97 centra wezen vrouwen af die op zoek waren naar prenatale zorg. Planned Parenthood medewerkers gaven zelf toe dat hun vlag de lading niet dekt. Zij ervaren de naam Planned Parenthood, waaronder ze werken als misleidend’ en ‘bedrieglijk.’ Het onderzoek met de naam ‘De Prenatale Zorg Misleiding’ maakt deel uit van een serie van undercovervideo’s genaamd: ‘Abortion Corporation’. Ze tonen aan dat de core business van Planned Parenthood geen prenatale zorg voor vrouwen is, maar abortus. “Planned Parenthood beweert een kampioen te zijn op het gebied van vrouwenzorg, nochtans is haar aanbod van prenatale zorg, een hoogst noodzakelijke dienst voor zwangere vrouwen, bijna volledig afwezig,” aldus Lila Rose, oprichter en voorzitter van Live Action. Het Amerikaanse Congres staat op het punt om de geldkraan dicht te draaien voor Planned Parenthood. Ze verkiest het federale overheidsgeld te laten stromen naar de zogenaamde ‘community…

Een alliantie tussen het Vaticaan en de Democratische Partij?
Actualiteit & Opinie / 30 januari 2017

Een alliantie tussen het Vaticaan en de Democratische Partij? Katholieken vragen aan de Administratie van Trump om een onderzoek.  [Onlangs hebben een aantal invloedrijke Amerikaanse Katholieken een open brief geschreven aan President Trump over de verhoudingen tussen de Amerikaanse regering en het Vaticaan onder het bewind van de voormalige president Obama. Tijdens dit presidentschap is er veel gebeurd in het Vaticaan met de wissel tussen Paus Benedictus XVI en Paus Fransciscus. De auteurs van de brief peilen naar een mogelijke betrokkenheid van de toenmalige regering bij deze ontwikkelingen. Paus Fransiscus heeft vriend en vijand van de Kerk verbaasd met zijn agenda, die, zoals ze schrijven, erg seculier links gekleurd lijkt te zijn. De Encycliek Laudato Si’, waarmee de hypothese wordt omarmd van een klimaatverandering door de mens veroorzaakt, is hier een voorbeeld van. Daarnaast heeft hij met bijvoorbeeld het document Amoris Laetitia sterke twijfels doen rijzen over fundamentele delen van de Katholieke leer (klik hier voor meer info). Ten slotte kunnen er zeer sterke vragen gesteld worden bij concrete daden zoals de acties tegen de Franciscanen van de Immaculata en tegen het voormalig hoofd van de Orde van Malta (klik hier voor meer info). De auteurs van de open brief…

Priesters en religieuzen verlaten de Kerk, Paus klaagt over een “bloeding”.
Actualiteit & Opinie / 29 januari 2017

Vaticaanstad – Tijdens een bijeenkomst op zaterdag over het religieuze leven, klaagde Paus Franciscus over de massale uittocht van priesters en religieuzen uit de Kerk. Hij verwees hier vooral naar de massale krimp in de Westerse wereld. Volgens hem ging het om een regelrechte “bloeding” die de Kerk verzwakt.  Als voornaamste reden voor de uittocht, citeerde hij een maatschappij die levenslange engagementen ontmoedigt en een te grote keuze mogelijkheid bij hedendaagse jongeren. De Paus had het hier letterlijk over een “à la carte” maatschappij. Bron: Associated Press

“Wir haben es nicht gewusst.”
Actualiteit & Opinie / 29 januari 2017

Met deze uitspraak kwam de Nederlandse kardinaal Adrianus Simonis in 2010 plots in opspraak. Volgens hem waren veel bisschoppen, in de jaren ’60, ‘70 en ’80 van de vorige eeuw, niet op de hoogte van het seksueel misbruik van kinderen door priesters. Simonis zei: “Wir haben es nicht gewusst. Dat is een gevaarlijke uitspraak en een beladen term, maar het is wel waar. Ik ben 38 jaar bisschop geweest en in al die tijd zijn mij tien gevallen ter ore gekomen. Ik heb daar ook altijd wat aan gedaan”. In weerwil van Simonis’ verklaring, dat hij – buiten deze tien gevallen – van niets geweten zou hebben, bleek later, dat hij in 1991 een priester in bescherming had genomen die veroordeeld was voor seksueel misbruik van minderjarigen. Simonis bezorgde hem een nieuwe baan, waar de priester opnieuw kinderen misbruikte. In oktober 2000 ontving Simonis ook een brief van een man die stelde, dat Jan Niënhaus, voormalig hulpbisschop van Utrecht, zich had bezondigd aan ‘erotische stoeipartijen’ met hem. Simonis besloot geen actie te ondernemen naar aanleiding van die beschuldiging. Deze gang van zaken werd door Trouw-journalist Ton Crijnen beschreven in Simonis’ biografie: ‘Kerkleider in de branding’. Bij de publicatie van het…

BREAKING: De soap rond de Orde van Malta duurt voort
Actualiteit & Opinie / 27 januari 2017

Paus Franciscus herroept alle acties van de Grootmeester sinds 6 december Kardinaal Pietro Parolin heeft de Raad van de Orde van Malta verteld dat alle besluiten in de afgelopen weken nietig zijn. Paus Franciscus heeft alle beslissingen van de Grootmeester van de Orde van Malta sinds 6 december ingetrokken, de dag waarop Albrecht von Boeselager werd ontslagen. De Staatssecretaris van het Vaticaan, kardinaal Pietro Parolin, heeft geschreven aan de Soevereine Raad van de Orde om hen op de hoogte te brengen van het besluit. Het is niet duidelijk of dit automatisch Boeselager terug hersteld in zijn functie als Grootkanselier van de Orde (nummer drie). De grootmeester, Fra’ Matthew Festing, heeft eerder deze week zijn ontslag ingediend op verzoek van Paus Franciscus. Een pauselijke delegaat zal nu worden benoemd, met bevoegdheden over de volgorde die door de Paus worden verleend. Boeselager, de Grootkanselier van de Orde, was ontslagen na beschuldigingen van wangedrag, sommige met betrekking tot de verspreiding van condooms met zijn medeweten. Boeselager ontkende dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Fra’ Festing heeft twee keer gevraagd voor het ontslag van Boeselager, de tweede keer onder Boeselagers belofte van gehoorzaamheid. Nadat Boeselager weigerde, werd hij ontslagen en vervangen door John Chretien….