Een duidelijke waarschuwing van Benedictus XVI
Actualiteit & Opinie / 27 april 2017

De krachtige boodschap van Benedictus XVI op de vooravond van de reis van Paus Franciscus naar Egypte kan geen toeval zijn! Ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag, op Paaszondag, werd te Warschau op 19 april een colloquium georganiseerd over “het concept van de Staat in het perspectief van de leer van Jozef Ratzinger-Benedictus XVI”. Voor die gelegenheid heeft Benedictus een korte boodschap verstuurd , die eens temeer het politiek correcte verhaal over de relaties tussen het Westen en de islam aan flarden schiet. Hij stelt dat “de confrontatie tussen radicaal atheïstische opvattingen van de Staat en de opkomst van een radicaal religieuze Staat in de islamitische wereld, onze tijd in een explosieve situatie heeft gebracht, waarvan de gevolgen elke dag erger worden.Deze twee radicale stromingen vereisen dat wij dringend een overtuigend concept van de Staat ontwikkelen, dat de confrontatie met deze uitdagingen aankan en ze weet te overstijgen.” Benedictus herhaalt dus eens temeer zijn les van Regensburg, de toespraak die hij op 12 september 2006 hield en die vooral in het Westen op sarcasme en onbegrip onthaald werd. Er werd toen zelfs in de media een valse polemiek op gang gebracht, om een woeste reactie van de islamitische wereld  uit te kunnen…

Gebed belangrijker dan hashtags voor ouders van ontvoerde Chibok-meisjes
Actualiteit & Opinie / 27 april 2017

Het was zaterdag 15 april drie jaar geleden dat de schoolmeisjes uit Chibok, Nigeria, werden ontvoerd. De ouders van de meisjes zijn gedesillusioneerd. Er zijn nog steeds 205 meisjes in handen van de islamitische strijders en niemand weet of ze ze ooit nog zullen terugzien. De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen is voor Peter Pogu altijd een dag van stilte en herdenking. Maar zaterdag 15 april was het extra stil. Precies drie jaar geleden werd Peter, de vader van Grace, uit bed gebeld door zijn eigen dochter, minuten voordat strijders van terreurbeweging Boko Haram haar zouden ontvoeren. Als hij erover praat, kan hij de tranen niet tegenhouden, net als nog zo’n vierhonderd andere ouders die vandaag aan hun dochters denken. Veldwerkers van Open Doors spraken met de ouders van meisjes die nog gevangenzitten. Uit die interviews blijkt dat ouders ontredderd zijn en hun hoop op goede hulp van de eigen overheid of buitenlandse overheden zo goed als verdwenen is. “We voelen ons bedrogen door de overheid’, zegt Yakubu Nkeki Maina, vertegenwoordiger van de ouders. “We hebben nog steeds slapeloze nachten en verwachten onze enige hulp van God.” #bringbackourgirls Zelfs tot in het Witte Huis werd actiegevoerd voor de dochter…

Paus Franciscus: “De Kerk heeft heiligen van het gewone leven nodig en getuigen totterdood”
Actualiteit & Opinie / 25 april 2017

Wat heeft de Kerk vandaag nodig? Heiligen “van het gewone leven”, maar ook “die de moed hebben de genade aan te nemen om ten einde toe te getuigen, tot in de dood”, verklaart paus Franciscus in een woorddienst ter nagedachtenis van de Nieuwe Martelaren van de 20e en 21e eeuw, gehouden op 22 april in de basiliek van de Heilige Bartholomeüs op Isola Tiburtina te Rome. De martelaren “leren ons dat men met de kracht van de liefde zachtmoedig kan strijden tegen misbruik, geweld, oorlog en dat men met geduld vrede kan brengen”, benadrukt de paus. Hij bracht ook hulde aan de “verborgen martelaren, die trouwe mannen en vrouwen met de zachtmoedige kracht van de liefde, met de stem van de Heilige Geest, die in het leven van elke dag hun broeders proberen te helpen en God voorbehoudloos te beminnen”. De Romeinse basiliek op de Tiber, gedenkt sinds het Jubeljaar 2000 de Nieuwe Martelaren van de 20e en 21e eeuw. In oktober 2002 werd boven het hoofdaltaar een grote icoon aangebracht – aan die martelaren gewijd – die zich inspireert aan de symboliek uit het boek van de Apocalyps. Hier volgt de homilie van paus Franciscus, op de vooravond van de…

Euthanasie niet langer taboe bij Broeders van Liefde in België
Actualiteit & Opinie / 24 april 2017

Tot op heden is euthanasie in de psychiatrische centra van de Broeders van Liefde onmogelijk geweest. Vorige maand is er echter  brief van het Belgische bestuur aan haar directies en artsenkorpsen verstuurd waarin dit gewijzigd werd. Dit tot uitdrukkelijk ongenoegen van de generale leiding van de congregatie in Rome. Het weekblad Tertio heeft achterhaald dat het Belgisch provincialaat euthanasie nu toch gaat toestaan en hiermee een andere koers gaat volgen dan de Broeders van Liefde in de rest van de wereld. Dat betekent dat er nu in de Belgische zorgcentra zo goed als geen plaatsen meer gaan zijn waar euthanasie onmogelijk is. Deze koerswijziging slaat zelfs op wie psychisch lijdt in een niet-terminale situatie. Dit kan concreet gaan over mensen die lijden aan schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, depressie, autisme, eenzaamheid of het onvermogen sociale contacten te onderhouden. De ommezwaai van het Belgische provincialaat moet voor de Vlaamse broeder René Stockman, die sinds jaren het hoofdbestuur leidt en zich altijd fel tegen euthanasie heeft gekant, een bittere pil zijn. Bron: Tertio – tragische illusie

Franse verkiezingen zijn nu definitief een tweestrijd tussen globalistische cultuur-marxisten en patriottische nationalisten
Actualiteit & Opinie / 24 april 2017

De Sociaal-liberaal Emmanuel Macron (ex-medewerker voor de familie Rothschild en Goldman Sachs) en Marine Le Pen van het nationalistische Front National krijgen de meeste stemmen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De uitkomst van deze verkiezingen is van grootst belang voor de toekomst van ons continent. Globalistische elite schaart zich achter Macron De huidige socialistische president Hollande feliciteert Macron en roept de Fransen op om deze cultureel-marxistische pro-massa-immigratie, pro-EU en pro-islamisering kandidaat te stemmen. Leider Benoît Hamon van de Franse Socialistische Partij heeft bij de eerste ronde van presidentsverkiezingen een bittere en historische nederlaag moeten incasseren. Hij kreeg volgens de exitpolls slechts 6,2 procent van alle stemmen en eindigde daarmee op afstand op de vijfde plaats. Maar dat weerhield Hamon er niet van op de Fransen op te roepen om op de cultureel-marxistisch, pro-massa-immigratie, pro-EU, pro-islamisering kandidaat Macron te stemmen . Zelfs de Franse premier Bernard Cazeneuve heeft opgeroepen om vooral op de cultureel-marxist en pro-islam kandidaat te stemmen en niet op Marine Le Pen. Ook de Franse ‘conservatieve’ presidentskandidaat François Fillon, kon het niet laten om voor meer euroflie en multiculturalisme op te roepen. Hij riep dus ook op om Macron te stemmen. Kortom de zogenaamde ‘verschillende’ partijen…

De invloed van Invanka Trump op haar vader
Actualiteit & Opinie / 24 april 2017

Na de recente, zeer plotse en drastische wijziging in de buitenlandse politiek van Trump, kunnen er vragen gesteld worden over de rol van zijn oudste dochter, Ivanka Trump, en haar echtgenoot, Jared Kushner. Niet zo lang geleden is ze officieel gaan werken in het Witte Huis. Het blijkt echter dat ze allebei voorvechters zijn van abortus en homohuwelijk.  In een artikel van Lifesitenews wordt de vraag gesteld hoe dit te rijmen valt met hun Orthodox Joods geloof. “Pro familie-actievoerders kunnen niet begrijpen hoe een koppel dat publiekelijk een religie belijdt die gebonden is aan de bijbelse traditie tegelijkertijd kan vechten voor het revolutionaire idee van het creëren van ‘rechten’ –  waaronder ‘huwelijk’ – gebaseerd op homoseksualiteit. De Orthodoxe Joodse leer, geworteld in de Torah, de goddelijke openbaring aan Mozes in de eerste vijf boeken van het Oude Testament, beschouwt homoseksuele handelingen als een “gruwel” voor een heilige God. homoseksuele verbintenissen, waaronder de genderloze herdefiniëring van het “huwelijk”, worden beschouwd als voldoende kwaad om Gods vernietiging op te roepen over hele samenlevingen, die hen toestaan.” Verderop vertelt het artikel over Ivanka’s rol inzake de abortuskwestie. Blijkbaar had ze een geheime ontmoeting met Planned Parenthood vlak nadat haar vader tot president werd…

De moderne wetenschap zit in zak en as
Actualiteit & Opinie / 23 april 2017

Zaterdagochtend kopte ‘De Morgen‘: “March for Science in Brussel: Wetenschap staat onder druk door fake news”. In Brussel vond gisteren een March for Science plaats, een initiatief dat komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Bedoeling van de bijeenkomst was om duidelijk te maken, dat vanuit de onderbuik geformuleerde meningen het nooit zouden mogen halen van op wetenschappen gebaseerd onderzoek, zeker in deze tijden van alternatieve feiten en fake news. Hoewel – volgens de organisatoren – we het in België en Europa misschien niet zozeer merken, zijn initiatiefneemster Charlotte Thorley en comedian / wetenschapsman Lieven Scheire het er toch over eens, dat de wetenschap onder druk staat. “We leven in tijden dat feiten hoe langer hoe meer in twijfel worden getrokken”, zegt de Britse Thorley. “Met dit evenement willen wij de Europese en Belgische autoriteiten duidelijk maken dat ze moeten blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek.” Tot zover het krantenbericht. Mijn onderbuikgevoel werpt echter op, dat de organisatoren hier vooral zélf feiten verwarren met interpretatie en dat de wetenschap de voorbije jaren en decennia vooral zélf verantwoordelijk is voor een tsunami aan fake news. Dat de March for Science wereldwijd georganiseerd werd op Earth Day doet natuurlijk vermoeden, dat het hier weer…

De Franse verkiezingen: Nieuwe wijn in oude zakken? Populisten, nationalisten en conservatieven.
Actualiteit & Opinie / 21 april 2017

Populistisch is alvast niet de neoliberale Macron. Hij was helemaal niet zo populair als minister. Hij is wel door de media gehypet als de “ideale schoonzoon”, een kruising tussen Blair en Obama. De “rechtse” Le Pen en “linkse” Mélenchon zijn de twee populisten met een sociaal-economisch programma dat niet zo heel verschillend is. De katholiek Fillon is de “gaullistische” kandidaat maar is door de gevestigde orde gesaboteerd. Hamon, de kandidaat van de PS, is een sampler van populaire thema’s. Nemen we even de 39-jarige Macron. Hij is een tijd lang minister van “Industrie, economie en digitalisering” geweest onder Hollande. Daar bedacht hij een plan voor flexibilisering “Loi Macron”. Dat heeft in de transportsector voor een omwenteling gezorgd. Je kunt nu inderdaad op luwtemomenten (bijv. ’s nachts) vrij goedkoop met de bus reizen bijv. tussen Toulouse en Rennes. De arbeidsvoorwaarden en -tijden zijn er helemaal geflexibiliseerd. Het heeft er toe geleid dat de nog flexibelere Duitse transportbedrijven ondertussen een aantal geflexibiliseerde en op de fles gegane Franse bedrijven hebben overgenomen. Met lage-loonsectorenland en buur Duitsland is de concurrentie ongenadig. Macron wil zo verder gaan, niet 500000 overheidsjobs snoeien zoals Fillon maar “enkel” 120000. Als goeie globalist heeft hij Frankrijk afgeschreven als traditionele industriële economie en mikt hij…

Groot-Brittannië: sociaal-economische kost van de scheidingscultuur en “vaderloosheid” is hoger dan defensiebudget
Actualiteit & Opinie / 21 april 2017

Zoals heel wat andere Westerse landen, lijdt Groot-Brittannië onder de gevolgen de scheidingscultuur en “vaderloosheid”. Naar schatting wonen bijna de helft van alle Britse kinderen tegen de leeftijd van 15 jaar niet langer met beide ouders. Meestal verwatert dan ook de relatie met de vader.  Relationele “wegwerpcultuur” schadelijk voor kinderen …en hun vervreemde vaders Volgens Andy Cook van het “Center for Social Justice” heeft deze relationele “wegwerpcultuur” ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen, en kansarme kinderen in het bijzonder. In deze laatste groep woont de helft na het 5de levensjaar al in een vaderloos éénoudergezin. Dit maakt deze kinderen zeer kwetsbaar voor armoede, leer- en gedragsstoornissen, en latere problemen met de stabiliteit van hun eigen koppel en gezin. De sociale kost van een scheiding is ook merkbaar bij de ouders die uit elkaar gaan, en de vaders in het bijzonder. Vaders in Groot-Brittannië hebben een 3 keer grotere kans om na een scheiding zelfmoord te plegen dan moeders. De stress, veroorzaakt door vechtscheidingen, de vervreemding van de eigen kinderen en de vaak onrealistisch hoge alimentatieverplichtingen, wordt voor velen al snel onoverkomelijk. Zelfmoord is dan ook de belangrijkste doodsoorzaak van Britse mannen onder 50. Scheiding leidt tot lagere productiviteit en absenteïsme De economische kost…

Overwinning Erdogan gevaar voor de Christenen in Turkije – Trump feliciteert hem
Actualiteit & Opinie / 20 april 2017

Het resultaat van het recente referendum in Turkije is amper verbazend, behalve op één vlak. De president heeft effectief de meeste oppositie-mediakanalen uitgeschakeld, wat hem zeker heeft geholpen. Hij won in de landelijke en meer religieuze delen van Turkije en deed het minder goed in de grote steden en in de Koerdische regio’s, wat men zou verwachten. Hij heeft de keel van de Turkse democratie nog meer toegenepen, maar uit de geschiedenis blijkt dat Turkije nooit echt een democratie was. De Christenen in Turkije zien nu nog hardere tijden tegemoet. Hij maakte een krachtige oproep tot Turks nationalisme, altijd een machtig middel, en toch was zijn overwinning eerder nipt, wat hij als een soort teleurstelling moet vinden. Echter, hij is niet in de stemming om toegevingen te doen aan diegenen die niet stemden voor de grondwettelijke veranderingen, en heeft reeds zijn vastberadenheid getoond om de doodstraf opnieuw in te voeren. Het referendum ging over het omzetten van Turkije van een parlementaire republiek naar een presidentiële; dit betekent dat Turkije niet langer zoals Italië zal zijn, een systeem waar de macht verdeeld is in verschillende constitutionele organen (die vaak leiden tot zwakke regeringen), maar meer zoals de Verenigde Staten of Frankrijk….