Uw “ja” weze ja en uw “neen” , neen
Actualiteit & Opinie / 15 november 2016

Amoris Laetitia, de post-synodale exhortatie over het gezin heeft binnen de Kerk de gemoederen – op een sinds het concilie nooit geziene wijze – hoog doen oplaaien en de rust is nog lang niet weergekeerd. In hoofdstuk  VIII wordt namelijk gesteld dat voor bepaalde gevallen van “hertrouwen” na scheiding, de daden van overspel geen  ernstige zonden zouden zijn en zelfs zouden beschouwd kunnen worden als een antwoord op de wil van God… Een groot aantal gezaghebbende kardinalen, waaronder Caffarra Eijck, Ruini, Sarah, Meisner, Pell, Burke hebben deze invraagstelling van de leer over het huwelijk verworpen en paus Franciscus opgeroepen om volledige klaarheid te scheppen. Deze heeft dit tot nu toe geweigerd. Vier onder hen, de kardinalen Brandmüller, Burke, Caffarra en Meisner hebben op 14 november de vragen die de kardinalen aan de paus hebben, gesteld, openbaar gemaakt op de vermaarde katholieke site van Sandro Magister.

“Een pracht van een rolmodel voor alle jonge meisjes…”
Actualiteit & Opinie / 13 november 2016

De gebuisde Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton zou “een droom geweest zijn en een pracht van een rolmodel voor alle jonge meisjes”! Dat vindt tenminste de CD&V -carrièrevrouw  en Europees commissaris in de commissie Juncker, Marianne Thyssen … Hoezeer de CD&V (nog steeds C  in dat logo…!) in het verleden reeds haar christelijke wortels verloochend heeft, deze uitspraak tart elke verbeelding .

Politieke aardverschuiving in Amerika is goed nieuws voor de Christenen
Actualiteit & Opinie / 10 november 2016

Ondanks de eenzijdige berichtgeving en de tendentieuze commentaren in onze oh zo objectieve media  en het domme nakakelen ervan door de meeste politici, heeft de democratie in Amerika het pleit gewonnen. Donald Trump, die in alle politiek correcte commentaren op de meest smerige manier werd omschreven en waarvan een bijna duivelse karikatuur werd gemaakt, heeft het pleit gewonnen en wordt president van de Verenigde Staten van Amerika.

Nieuwe zuivering in het Vaticaan
Actualiteit & Opinie / 29 oktober 2016

Het lijkt wel Moscou onder Stalin!…Is deze despoot misschien het grote voorbeeld van paus Franciscus? Het lijkt er inderdaad meer en meer op. Het nieuws sloeg bij vele kritische katholieken in als een bom: paus Franciscus heeft op vrijdag 28 oktober alle zevenentwintig leden van de Congregatie van de Goddelijke eredienst, waaronder verschillende kardinalen, vervangen (bron: Pers bulletin van het Vaticaan).

Allerheiligen, Allerzielen… waarom zwijgt de Kerk?
Actualiteit & Opinie / 27 oktober 2016

Nu de hoogfeesten van Allerheiligen en Allerzielen naderen, nu wij zowel de gelukzaligen als de afgestorvenen gedenken, hebben vele katholieken een beklemd gevoel bij de grote stilte die vanuit de Kerk en zijn ambtsdragers (van hoog tot laag) uitgaat, wanneer het gaat om te spreken over de uitersten van de mens. Hoort u onze priesters en bisschoppen nog spreken over de dood en het oordeel dat er op volgt, over de Hemel, de Hel en het Vagevuur? Er ligt een soort taboe over deze onderwerpen… geen woord meer over de noodzaak om zich in dit leven reeds voor te bereiden, wil men er kunnen binnentreden.

Verklaring van trouw aan de onveranderlijke Kerkelijke Leer over het Huwelijk
Actualiteit & Opinie / 17 oktober 2016

Naar aanleiding van de Synode over de Familie, die in oktober 2015 plaatsvond, lanceerde een groep bezorgde Katholieke leiders en pro-life organisaties aan paus Franciscus een oproep om te eisen dat hij de Katholieke leer betreffende Communie voor hertrouwde gescheidenen en homoseksuele verbintenissen herbevestigde. Deze oproep werd gesteund met 879.451 handtekeningen, waaronder die van 8 kardinalen en 203 bisschoppen en aartsbisschoppen van alle continenten.

Wanneer gaan de ogen open?
Actualiteit & Opinie / 13 oktober 2016

De bisschop van Gent, Mgr. Van Looy, 75 jaar, heeft van de paus een brief ontvangen, waarin hij verder voor twee jaar in zijn functie bevestigd wordt. Van Mgr Van Looy is geweten dat hij volledig in de lijn ligt van wat door de huidige paus is uitgestippeld…

Het “Mag ik? Dank je. Sorry ” van Johan Bonny gaat in tegen de Kerkelijke leer
Actualiteit & Opinie / 5 oktober 2016

Vanochtend kreeg hoofdredacteur  Luk Vanmaercke van Kerk en Leven de gelegenheid op de VRT radio propaganda te maken voor een nieuw boek dat de Antwerpse bisschop Johan Bonny samen met de gekende progressistische moraaltheoloog Roger Burggraeve op 14 oktober a.s. te Antwerpen voorstelt. Het kreeg de modieuze en tegelijk banale titel “Mag ik? Dank je. Sorry.”,helemaal in de lijn van het politiek en religieus correcte taalgebruik van degenen die het in de Vlaamse Kerk voor het zeggen hebben.In het boek wordt een pleidooi gehouden voor de invoering van nieuwe rituelen voor “andere” gezinsvormen dan het enige door de kerk erkende gezin: het huwelijk tussen een man en een vrouw.

Geslaagde bedevaart naar Foy-Notre-Dame
Actualiteit & Opinie / 3 oktober 2016

Het vredige dorpje Foy-Notre-Dame, niet ver van Dinant,bezit een prachtige kerk, waarin een miraculeus beeldje van de H.maagd Maria vereerd wordt.Reeds drieëntwintig jaar vertrekt begin oktober vanuit Leffe een traditionele bedevaart naar dit heiligdom. Ook onze vorige aartsbisschop,Mgr Leonard heeft er aan deelgenomen .Deze bedevaart had dan ook zijn volledige steun.Dit jaar was het de overste voor Benelux en Frankrijk van de Sint-Petrus-broederschap , priester Benoît Paul-Joseph , die de bedevaart voorging.Naast verschillende priesters van de broederschap, waren er ook verschillende andere religieuzen ,waaronder enkele Vlamingen aanwezig.Ongeveer tweehonderd mensen,waaronder veel jongeren,namen aan de bedevaart deel. Dit jaar was het thema van de bedevaart:”Naar Maria,deur van de barmhartigheid”.De homelies,in het Frans uitgesproken door E.H.Paul-Joseph en in het Nederlands door Pater Gert Verbeke van SJM benadrukten de kracht en het belang van de rozenkrans. October is de maand van de rozenkrans.Paus Pius V in het bijzonder,maar ook Leo XIII en Johannes-Paulus II hebben er krachtig op aangedrongen de rozenkrans veelvuldig te bidden.Het is door massaal de rozenkrans te bidden,dat de christelijke vloot bij Lepanto de overmacht van de veel sterkere Turkse vloot heeft weten te overwinnen.Ook bij het beleg van Wenen door de Turken,werd door het christelijke leger de rozenkrans gebeden.Hoewel de…

Amerikaanse leken beschuldigen paus Franciscus…
Actualiteit & Opinie / 24 september 2016

De Amerikaanse katholieke krant “The Remnant” heeft op 19 september jl. een open brief gepubliceerd, waarin het beleid van paus Franciscus als dodelijk voor de katholieke leer en moraal wordt bestempeld. De uitgever, John Vennori,de hoofdredacteur, Michael J.Matt en de belangrijkste journalist van het blad, Christopher A. Ferrara beschuldigen de paus ervan het katholieke geloof bewust te willen ondermijnen. Het artikel dat werkelijk alle elementen van  de pauselijke strategie en werking analyseert, slaat in als een bom. “We accuse pope Francis” analyseert grondig de manier waarop deze paus de geloofsleer op deskundige wijze uitholt, met de uitbundige steun van de geloofsvijandige mediamachten. Alles wordt er in onthuld… het artikel doet dan ook vele vragen oprijzen. Voor degenen die minder goed met de Engelse taal omgaan, werd het artikel ook in het Frans vertaald. Het verscheen op 24 september op de site van de Franstalige Belgische katholieke site “Belgicatho”.