BREAKING: John Vennari ligt op sterven
Actualiteit & Opinie / 23 februari 2017

John Vennari, hoofdredacteur van Catholic Family News, en studiogastheer en journalist bij o.a. Fatima Center, is stervende. Michael Matt van The Remnant Newspaper schreef gisteren: enkele ogenblikken geleden sprak ik via de telefoon met een Katholieke heer, een geliefde echtgenoot, een vader, en dierbare vriend. Zijn naam is John Vennari, en hij werd eerder deze dag verteld door zijn dokters dat hij nu in het “actief stadium van sterven” is. John vroeg mij om hem een dienst te bewijzen en hem zijn vele, vele vrienden in de wereld op de hoogte te brengen, dat hij misschien niet meer zal leven om zijn verjaardag mee te maken, op vrijdag. Hij wenst dat iedereen weet dat hij geen pijn heeft. Hij wenst dat we allemaal weten dat, zoals hij het stelde: “ofwel geloven we in Goddelijke Voorzienigheid, of niet. Ik geloof er in, en ik weet dat God voor alle eeuwigheid heeft geweeten dat ik hier in dit ziekenhuis zou zijn, klaar om te sterven.”  John gelooft ook in mirakels, net zoals ik. En zodus is alles mogelijk met God. Maar John zei niets over mirakels nu. Ik denk dat hij wil dat we allemaal weten dat hij gereed is, dat hij…

Vervolg(ing) in Malta: seminaristen geïntimideerd om de progressistische interpretatie van Amoris Laetitia te steunen
Actualiteit & Opinie / 23 februari 2017

De Aartsbisschop van Malta heeft eerder deze maand aan de seminaristen van Malta gezegd dat “de poort van het seminarie open staan” als er iemand onder hen is die het niet eens is met Paus Franciscus. Dit betekent dat ze vrij zijn om te vertrekken. De opmerkingen van Aartsbisschop Charles Scicluna zijn een vervolg op wat kerkbronnen in Malta benoemen als een hardhandig optreden tegen elke geestelijke die niet bereid is om zich te scharen achter de interpretatie van de Bisschoppen van Malta over de Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia — een interpretatie die volgens de bisschoppen identiek is aan degene van de Heilige Vader. Vorige maand hebben Aartsbisschop Scicluna en Bisschop Mario Grech Gozo — de twee enige bisschoppen van het episcopaat —” Criteria ” gepubliceerd om hoofdstuk 8 van de Apostolische Exhortatie van de Paus over het gezin te interpreteren. Hierin lijken ze de stelling te verdedigen dat het geweten zou primeren boven de objectieve morele waarheid. Volgens de richtsnoeren mogen sommige hertrouwde gescheidenen de heilige Communie ontvangen na een periode van onderscheiding, met een goed geïnformeerd en verlichte geweten, en als zij “in vrede met God” zijn. Hun interpretatie veroorzaakte een internationale verontwaardiging onder theologen, canonisten en anderen die…

Stalinistische zuiveringspraktijken binnen Brusselse kerk: een nieuw slachtoffer!
Actualiteit & Opinie / 22 februari 2017

Na de schandalige opheffing van de Fraterniteit van de Heilige Apostelen en de verguizing van hun bloeiende apostolaat rond het Sint Katelijneplein te Brussel door Mgr. De Kesel en zijn paladijnen van het Brusselse vicariaat, is het de beurt aan een andere dynamische gemeenschap om buiten geschopt te worden, onder het mom van een op til zijnde herstructurering: de Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem (Fraternités monastiques de Jérusalem). Deze religieuze gemeenschap, opgericht in 1975 door Pierre-Marie Delfeux,  is opgesplitst in twee instituten, van broeders en zusters,  die in de “woestijn van de stad” oasen van gebed, stilte en vrede wensen aan te bieden en die daarbij verwijzen naar de woestijnvaders en naar het voorbeeld van Charles de Foucauld. De monastieke en Apostolische gemeenschappen tellen samen zo’n 200 leden van 30 nationaliteiten. Zij zijn o.a actief in Vézelay en Lourdes en hebben de wegkwijnende abdij van de beroemde Mont Saint-Michel tot nieuw leven gebracht. In 2001 kregen zij in hartje Sint-Gillis, intussen een multiculturele en multi-ethnische probleembuurt geworden, de kerk aan het Sint-Gillis Voorplein toegewezen, waar zij heel vlug een sterk apostolaat uitbouwden en veel gelovigen aantrokken, niet in het minst door hun mooie, op Byzantijnse gezangen gebaseerde liturgie en hun stijlvolle…

Waarom steeds minder priesters Paus Franciscus kunnen uitstaan
Actualiteit & Opinie / 22 februari 2017

door Damian Thompson (geboren 1962) in het Britse weekblad Spectator 14-1-2017; Op 2 januari publiceerde het Vaticaan een brief van paus Franciscus aan de bisschoppen van heel de wereld waarin hij hen herinnerde dat zij “zero tolerance” moesten tonen ten aanzien van kindermisbruik. De volgende dag publiceerde het Amerikaanse tijdschrift Week een artikel dat het verhaal vertelde van ‘Don Mercedes’- de eerwaarde heer Mauro Inzoli, een Italiaanse priester met een hartstocht voor dure auto’s en minderjarige jongens. In 2012 ontnam paus Benedictus Inzoli alle priesterlijke bevoegdheden en laïciseerde hem metterdaad. In 2014 echter kreeg hij alle bevoegdheden weer terug van paus Franciscus die hem waarschuwde zich verre te houden van minderjarigen. Toen pas gingen de Italiaanse burgerlijke autoriteiten achter de man aan die regelmatig handtastelijk was in de biechtstoel. Vorige zomer werd Inzoli veroordeeld tot vier jaar en negen maanden gevangenis voor pedofiele vergrijpen. Het Vaticaan, onder ‘zero-tolerance’-Franciscus, weigerde bewijzen aan te leveren waar de aanklagers om vroegen. Als paus Benedictus een dergelijke hypocriete houding ten toon had gespreid ten aanzien van een klerikale kindermisbruiker, was iedereen over hem heen gevallen: hij zou uit zijn ambt verjaagd zijn in plaats van dat hij had kunnen aftreden. Maar het grootste deel…

Wie een pro-life-website runt in Frankrijk krijgt nu twee jaar gevangenis
Actualiteit & Opinie / 22 februari 2017

De Franse ‘Assemblée nationale’ heeft een wet goedgekeurd die het runnen van een pro-life website met een boete van 30.000 euro en een gevangenisstraf bestraft, die kan oplopen tot twee jaar. Het strafbare feit zou hier bestaan in het ‘verspreiden van misleidende informatie’. De wet doelt specifiek op de ‘elektronische’ en ‘online’ media, die proberen zwangere vrouwen te overtuigen om hun kindje te behouden. De bewoording van de wet lijkt bewust vaag te zijn gehouden, waardoor elke persoon of groep die waarschuwt voor de gevaren en risico’s van abortus onder deze wet vervolgd zou kunnen worden. De stemming vond vorige week donderdag plaats en luidde het laatste stadium in van het wetmakend proces. De senaat probeerde een wat minder stringente formulering te bekomen, zonder echter de wet in zijn geheel te laten vallen. De ‘Assemblée nationale’ had uiteindelijk het laatste woord en bereikte haar doel door het illegaal maken van bijna elke vorm van pro-life meningsuiting. De criminalisering van negatieve informatie over abortus is het resultaat van een proces dat begonnen is tijdens de regeringsperiode van Hollande. De socialistische regering van Hollande werd zich bewust van het feit dat Googles zoekmachine vrouwen in nood naar pro-life groepen doorverbond. Deze websites…

Kardinaal Nichols wijdt Engeland en Wales toe aan het Onbevlekt Hart van Maria
Actualiteit & Opinie / 21 februari 2017

Kardinaal Vincent Nichols heeft een beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima gekroond, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van haar verschijningen, en heeft Engeland en Wales opnieuw toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. De Westminsterkathedraal zat volgepakt met ruim 3.000 mensen, en er stond een grote menigte op het plein. Kardinaan Nichols leidde het gebed van de toewijding, die de volgende zin omvatte: “In dit eeuwfeest van de verschijningen van Fatima, wijden wij ons opnieuw toe aan u en aan uw Onbevlekt hart, in dit eeuwfeest van de verschijningen van Fatima, niet enkel in vereniging met de Kerk, het Mystiek Lichaam van uw Zoon, maar ook met de hele wereld.” De Kardinaal vernieuwde de toewijding die gedaan was door zijn voorganger, Aartsbisschop van Westminster Kardinaal Bernard Griffin, in 1948. In mei 1917, verscheen de Maagd Maria aan de drie herderskinderen in Fatima, Portugal. Ze vertelde hen over toekomstige calamiteiten in de wereld, in het bijzonder gelinkt met Rusland, die vreselijk lijden zou veroorzaken. Ze herinnerde de kinderen ook aan het gevaar van de Hel, en vroeg hen de Rozenkans te bidden en offers te brengen voor de zondaars. Op 13 oktober gebeurde er het voorzegde zonnewonder, waar zo’n…

Paus Franciscus: “moslimterrorisme bestaat niet” (Breitbart)
Actualiteit & Opinie / 21 februari 2017

In een gepassioneerde toespraak afgelopen vrijdag, ontkende Paus Franciscus het bestaan van islamitisch terrorisme, terwijl hij tegelijkertijd beweerde dat “de ecologische crisis reëel is”. “Christelijk terrorisme bestaat, joods terrorisme bestaat niet en islamitische terrorisme bestaat niet. Ze bestaan niet,” zei Franciscus in zijn toespraak gericht aan een wereldbijeenkomst van populistische bewegingen. Wat hij kennelijk bedoelde is dat niet alle christenen terroristen zijn en dat niet alle moslims terroristen zijn – een feit dat evident is voor allen – toch leken zijn woorden alsnog te suggereren dat er geen specifiek islamitische vorm van terrorisme in de wereld bestaat, een bewering die in schrille tegenspraak staat met vaststaande feiten. “Geen enkel volk is crimineel of drugshandelend of gewelddadig”, zegt Franciscus, terwijl hij ook suggereert – wat hij ook reeds deed bij andere gelegenheden – dat het terrorisme vooral een gevolg is van de economische ongelijkheid eerder dan van religieuze overtuigingen. “De armen en de armere bevolkingsgroepen worden nog steeds beschuldigd van geweld, maar zonder gelijke kansen, zullen de verschillende vormen van agressie en conflict een vruchtbaar terrein voor groei vinden en uiteindelijk ontploffen”. De Paus herhaalde tevens zijn overtuiging dat alle religies de vrede bevorderen en dat het gevaar van gewelddadige radicalisering…

De Kerk bevindt zich momenteel in een regelrechte burgeroorlog over haar leer (Catholic Herald)
Actualiteit & Opinie / 20 februari 2017

Het boek van Kardinaal Coccopalmerio is slechts het meest recente voorbeeld van hoe de Katholieke leer in vraag wordt gesteld Een paar weken geleden verscheen er een verrassend artikel over vrouwelijke priesters in Civiltà Cattolica, het tijdschrift van de Jezuïeten. De argumenten waren bekend: de auteur, plaatsvervangend redactielid Br. Giancarlo Pani, vroeg de lezers te overwegen of een priesterschap exclusief voor mannen misschien verouderd is. “Er is onrust,” schreef Br. Pani, “onder degenen die niet begrijpen hoe de uitsluiting van de vrouw uit het priesterschap kan samengaan met de bevestiging en de waardering van haar gelijke waardigheid”. Het is opzienbarend dat dit verschijnt in een tijdschrift uitgegeven door een van de dichtste adviseurs van de Paus, Br. Antonio Spadaro; in een tijdschrift dat zeer dicht staat bij de Heilige stoel – elke pagina is doorgelicht door het Vaticaan – en dat de Paus onlangs geprezen heeft. Het geeft de suggestie dat er in de Kerk, zelfs op de hoogste niveaus, momenteel een complete burgeroorlog aan de gang is over de Katholieke leer. Er was nog een voorbeeld gisteren, toen Radio Vaticana een nieuw boek van kardinaal Francesco Coccopalmerio aanprees, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor Wetteksten. Kardinaal Coccopalmerio zegt dat…

Het Vaticaan stuurt Kardinaal Burke naar Guam, een eiland in de Stille Oceaan (12.155 km van Rome)
Actualiteit & Opinie / 17 februari 2017

Het Vaticaan heeft Kardinaal Burke naar Guam gezonden, één van de eilanden van de archipel Micronesië, in de Stille Oceaan. Een tribunaal van het Vaticaan, dat geleid wordt door een kardinaal, heeft een geheim verhoor gepland deze week, om te spreken met één van de slachtoffers die Aartsbisschop Anthony Apuron beschuldigen van seksueel misbruik. Kardinaal Burke, een canonwetgever en voormalig hoofd van de hoogste rechtbank van het Vaticaan, ondertekende op 3 februari een decreet, die vereiste dat één van de beschuldigers van Apuron, Roland Sondia, persoonlijk voor Burke zou verschijnen later deze week, op Guam. Burke ondertekende het decreet “in het vervullen van zijn ambt als rechter”. Sondia werd opgeroepen om getuigenis te geven in deze zaak. Er zal ook een Vaticaanse openbare aanklager en een advocaat aanwezig zin, die ook het getuigenis zullen horen. De zaak wordt voorgedragen voor de congregatie die zich bezighoudt met “geloof en moraal”. Burke schreef dat hij nog andere beschuldigers van Apuron zal verhoren, nadat hij door Kardinaal Müller, prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, was afgevaardigd. Verdacht De redacteur van One Peter Five stelt hier zich vragen bij: “Ben ik de enige die dit ongelofelijk verdacht vind?” Hij gaat verder: “De officiële…

Paus Franciscus is effectief van plan om de H. Mis te veranderen, in naam van de ‘oecumene’
Actualiteit & Opinie / 16 februari 2017

Op 6 februari ontving paus Franciscus een “oecumenische” delegatie van de Duitse Evangelische Kerk. Naast de gewoonlijke toespraken, was er de ook de gebruikelijke “ophemeling” van Luther en zijn hervormingen. Maar er is meer, want ondertussen circuleert het nieuws dat paus Franciscus aanwijzingen heeft gegeven voor het veranderen van de “Eucharistische Liturgie.” Hij gaf enkele tips, die dan aan zijn “nauwkeurig onderzoek” zullen worden onderworpen, om – in een notedop – de ritus van de H. Mis te veranderen. ‘Fra Cristophoro’, een Italiaanse priester, vertelt: “Mijn betrouwbare bron van Santa Marta, berichtte mij enkele gesprekken die hij hoorde tussen één lunch en een andere, en vertelde mij dat de verandering aan de Mis, die gewild is door Franciscus, slechts één doel heeft: een oecumenisch doel. Dat is: om een Mis te “creëren” die niet in tegenstelling zal zijn met de Protestantse, en daarom een liturgie zal zijn dat in “gemeenschap” kan gevierd worden.” “En dit is de waarheid. En dit is zijn bedoeling. Een ‘altijddurende’ liturgie, die echter oecumenisch zal zijn. Uiteraard voorspel ik dat om dit te doen, de paus ook de tekst van de “consecratie” zal moeten veranderen. Dit zou de Mis ongeldig maken. En ik voorspel ook dat diegenen…