Hoe de gefeminiseerde Westerse maatschappij het gedrag van jongens criminaliseert…
Actualiteit & Opinie , Onderwijs / 5 september 2017

Ondanks de algemene opvattingen doen jongens het in lees- en schrijfvaardig minder goed dan meisjes en daarom stromen steeds minder jongens door naar hoger onderwijs. Onze jongemannen zijn in groot gevaar, in tegenstelling tot hoe de meeste studies en experten aandringen dat vooral meisjes meer aandacht vereisen. De overgepubliceerde “meisjescrisis” leidde tot grote veranderingen in scholen, beleid en opvoeding thuis… maar tot welke kost? In dit provocatieve boek, beargumenteert Christina Hoff Sommers dat onze samenleving steeds de problemen van meisjes heeft overbeklemtoond, terwijl het net jongens zijn die vaak lijden aan een laag zelfbeeld en academische moeilijkheden. Jongens hebben hulp nodig, maar niet de soort hulp die ze nu reeds krijgen… Boekentip: The WAR AGAINST BOYS: How Misguided Feminism Is Harming Our Young Men (Christina Hoff Sommers) Tip van: Nationalisme en traditionalisme